Offentlig ettersyn - Endring av renovasjonsforskriften

Utkast til forskrift ble i formannskapet 16.06.2021 godkjent og vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist 10. august 2021.

  

Utkast til endring av renovasjonsforskriften for kommuner tilsluttet Lofoten Avfallsselskap IKS ble i formannskapet 16.06.2021 godkjent og vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

ArkivID 21/743, DokumentID 21/1871, FS sak  041/21

Gjeldende renovasjonsforskrift for Vestvågøy ble sist revidert i 2009. For at forskriften skal være i samsvar med forurensingslovens intensjoner med blant annet avfall fra fritids- og utleieeiendommer, må tilpasning og oppgradering av renovasjonsforskriften utføres.

I nytt utkast til forskrift er boenheter som ikke brukes regelmessig tatt med som husholdning. Dette gjelder blant annet hytter, stasjonære campingvogner, sjøbod/rorbu med mer. Abonnementenes plikter vedrørende renhold av oppsamlingsenhet, samt endring i oppbygging av gebyr er andre tilførelser i forslaget som er lagt ut til høring.

Les hele høringen og link til dokumenter her...