Nytt ungdomsteam i Vest-Lofoten

Tirsdag 29. september møttes store deler av ledelse og andre nøkkelpersoner innen oppvekstfeltet for å få informasjon om et nytt ungdomsteam i Vest – Lofoten.

Klikk for stort bilde 

Det var teamleder i barnevernet, Renate Eltoft, politikontakt Rebekka Laanke, og miljøarbeider på fritidsklubben Qltura Håkon Nordhaug, som inviterte og ledet møtet. De forteller at barnevernet, politiet og kultursektor har det siste halvåret jobbet med å få startet opp et tverretatlig ungdomsteam i Vest-Lofoten som et viktig bidrag i det forebyggende arbeidet blant ungdommer opp til 25 år.

Med et slik team ønsker de å

  • forebygge barne- og ungdomskriminalitet
  • forebygge rusmisbruk blant barn og unge
  • forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant barn og unge
  • koordinere og samordne innsats fra politi/kommune
  • tidlig avdekke problemer og utfordringer
  • sette inn ressurser for målrettet innsats

Teamet skal dekke Vestvågøy, Flakstad og Moskenes og være et lavterskeltilbud hvor det skal være mulighet for alle i kommunen å melde inn saker. Teamet skal kunne sette inn tiltak og også gi råd.

Initiativet ble møtt med begeistring fra de rundt 20 deltakere som var møtt opp. Signalene var at det er et stort behov for et handlingsorientert team og en tverrfaglig og helhetlig innsats, og at det bare er å sette i gang med arbeidet!