Nytt kjøremønster Gravdal/Haug fra 5. januar

FV 7618 Haugveien fra nr. 351 til nr. 333 stenges fra 5. januar.

Kartet viser første del av stengingen.  

Det bygges ny vannledning fra Haugheia pumpestasjon og frem til Haugveien 289, dvs. om lag 1.450 m med ny kommunal vannledning.

Thore Magnussen og Sønn AS har lagt ca. 500 m ledning i utmark og fortsetter nå med arbeidene som går langs og i Haugveien.  FV 7618 Haugveien fra nr. 351 til nr. 333 blir derfor stenget.

Arbeidene på denne strekningen starter den 05.01.22. Veien vil bli stengt for gjennomfart de nærmeste tre månedene.

Ordinær trafikk til ytre deler av Haug og Horn ledes via Sundsveien.

Kontakt

Ørjan Magnussen
Prosjektleder TMS - VA Gravdal
E-post
Mobil 900 86 499