Nytilsatte i Vestvågøy kommune uke 27

Nytilsettinger:

  • Adele Eilertsen har takket ja til stilling som kommunepsykolog i psykisk helse og rus
  • Elise Stenberg har takket ja til stilling som sykepleier ved Lekneshagen bofellesskap
  • Karl-Petter Johansen har takket ja til stilling som saksbehandler ved VA-drift, Prosjekt og infrastrukturenheten

 

Disse har takket ja til utdanningsstipend - sykepleier:

  • Christel Berglund
  • Elise Stenberg
  • Kristine Aspelund