Nyhetsbrev uke uke 35/21

Ei våt høstuke har gått og det er finalehelg for Høstvekka. Men, mer har også skjedd denne uka!

 

Nytt kjøremønster Storgata

Prosjektleder Eivind Edvardsen i WSP Norge AS har sendt oss oppdatert kart som viser nytt kjøremønster i sørvestre del av gata (etappe 3).

 
Arbeidet i Storgata er nå kommet godt i gang igjen etter fellesferien og de som ferdes langs gata har allerede merket at det er blitt flere avsperringer og vanskeligere å finne frem. Vi er nå inne i den mest omfattende avsperringsperioden.

Asfalteringen av fortauene i nordøstre del mellom rundkjøringa ved Rådhuset og Lofotsenteret er nå fullført. Med unntak av to adkomstveier inn til gata fra Lekneskroken (på sørsiden av Fagmøbler og Gaver og Brukskunst) er arbeidene i denne delen av gata ferdigstilt. Det tas sikte på å overlevere denne delen av gata til kommunens drift og vedlikehold i løpet av september.

I nedre del av gata pågår arbeidet nå med høy intensitet. De første ca 100 m nærmest Sjøveien (ved Vestvågøy Blomster, den gamle Apotekergården og Pettersen-eiendommen) er nå asfaltert og det nærmer seg åpning av kjørebanen i denne delen av gata for kjørende trafikk. Gravearbeidene foregår nå i området ved Gullsmed Johnsen og Skulbrugården, altså omkring krysset med Elvegårdsveien. Dette krysset er derfor stengt for trafikk, og midlertidig kryssing av Storgata kan skje ved omkjøring mellom Finstad og A. Berg og inn i Solhøgdveien eller motsatt vei. Oppbygging av bærelag legging av kantstein og underlag for asfalt følger tett på så snart de større ledningene er skiftet ut. Forhåpentligvis kan Elvegårdsveien åpnes igjen om 3-4 uker.

Besøkende til Europris, Finstad Glass og A. Berg må være oppmerksom på at det ikke kan parkeres i omkjøringsveien i dette området. Denne må være åpen for toveis trafikk. Samtidig påpeker vi at veien mellom Håkonsen og Solhøgdveien over LE Eiendoms tomt der Vest-Lofoten videregående skole holdt til i midlertidige lokaler, er åpen for trafikk.

Edvardsen ber om forståelse for ulempene dette medfører for trafikantene.

Årets folkehelseuke er 13.september – 19.september

Fokuset på god folkehelse er viktig året rundt, men i uke 37 har folkehelse sin egen uke i Nordland, 

Folkehelsekoordinator i Vestvågøy kommune Greta Klevstad har satt sammen en god gruppe folk, som har spikret sammen et variert program denne uka. Her vil du blant annet finne gratis morgenyoga, yatziturnering, vaffel-lunsj hos psykisk helse, aktivitetsløype, Pop-up Folkehelsepark (prøv å si det fort 3 ganger etter hverandre), BlimeE-dansen og andre kulturelle innslag. I tillegg vil det dukke opp spennende ting på sosiale medier, som relevante webinarer, intervjuer og gullkorn fra barnemunn.

Plangruppa bak fra venstre: Eva Kibsgaard Nordberg (Kommuneoverlegen), Linn With (tannhelsetjenesten) Aud Larsen (Frivillighetssentralen), Nabil Al-Taie(Kulturskolen). Foran fra venstre: Åsa Selenius (Frisklivssentralen), Greta Klevstad(Folkehelse) og Katrine Kjølseth Brattli (Katvin Media) I tillegg deltar Friluftsrådet, familieenheten, næringslivet og psykisk helse i planleggingen, men var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Videregående skole har også vært veldig engasjert med planlegging mot denne uka, og de lagt opp et eget spennende program som går over hele uka, med blant annet Erlend Elias, Yngvar Andersen og Tine Sundfør. Med det får elevene og de ansatte ved skolen ny inspirasjon og info om psykisk helse, fysisk aktivitet og sunn skolemat.

Rådgiver ved Vest-Lofoten videregående skole Ann Helen Pedersen kan tas kontakt med om dette, hvis dere ønsker mer. Få telefon 75 65 48 42.

- God folkehelse kan skapes overalt! På arbeidsplassen, på fritiden, på skole og i barnehage, i vennskap og relasjoner, på fotballbanen, i fjellet og på gatehjørnet. Og akkurat det ønsker vi å ha fokus på under årets folkehelseuke, sier folkehelsekoordinator Greta Klevstad, som har det lokale koordineringsansvaret for Folkehelseuka.

- Godt folkehelsearbeid er å jobbe for god helse, trivsel og livskvalitet for alle. Vi ønsker at alle skal få oppleve det å bli inkludert og å kjenne på mestring, fortsetter Greta.

Det skjer mye godt og positivt folkehelsearbeid i Vestvågøy, og folkehelseuka skal være en ekstra markering av dette arbeidet, og en synliggjøring av de tilbud som eksisterer i kommunen i lokalmiljøet.

Vi gleder oss til ei hel uke med dans, glede, aktiviteter og fokus på godt folkehelsearbeid!

Følg med på Vestvågøy kommune sin Facebookside for å få oppdatert info om de ulike arrangementene: 

Mer utfyllende info om hele programmet finner du her...

Vaksinestatus Vestvågøy

Pr 03.09.21 kl 04:59 ser vaksinestatistikken for Vestvågøy slik ut (Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK, FHI)

Andelen vaksinerte kryper oppover også for de yngste og snart har halvparten av gruppen 18-24 fått dose 2. Denne fredagen har vi også drop-in vaksinering på Meieriet kultursenter 10.00 - 15.00 hvor alle som ønsker kan få sin dose 1 eller 2. 

Fra i dag 3. september åpner vi også for gruppen 16 og 17 år (født 2004 og 2005). Dette er to uker tidligere enn først planlagt. Les mer på vaksinasjonssida om dette.

Foto: Vaksineteamet på plass og klar i lokalene til ungdomsklubben Qltura i Meieriet kultursenter.

Store dimensjoner i tre

Rådgiver eiendom/grunnerverv Asbjørn Horn har sendt over bilder av en av de større operasjonene under kommunens bygging av ny idrettshall på Leknes. Store deler av bygget er i tre og når sperrer/takstoler skal på plass blir det en lang ekvipasje langs veg og stort kranløft.

Sammen om rydding ved Ureberget

Onsdag 1. september arrangerte Senter for oljevern og marint miljø en ryddetur ved Ureberget. Med på turen var Lofoten turlag, Clean Up Lofoten/Lofoten avfallsselskap og Vestvågøy kommune.

Senter for oljevern og marint miljø (SOM) er et statlig kunnskaps- og kompetansesenter for oljevern og marint avfall er lokalisert i Svolvær.

Senteret engasjerer pr i dag 17 personer med bred kompetanse innen oljevern, marint miljø og formidling. Senteret samarbeider med andre offentlige etater, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner for gjennom samhandling finne veien til effektive og gode resultater opp mot det nasjonale målet om et renere hav.

Plastforurensing utgjør en alvorlig trussel mot livet i havet. Regjeringen jobber både nasjonalt og internasjonalt for å forhindre at plast ender som søppel i naturen. Likevel forurenses det i stor skala og problemet synes økende. Dermed må vi rydde. Onsdagens tur til foten av Bårsundtinden ved Ureberget var i så henseende  en tur tuftet på samhandlingsidèen. Det ble i løpet av noen få timer ryddet mye marint avsatt avfall på et svært begrenset område.

Foto: Senter for Oljevern og marint miljø og Sigfús Kristmansson

Mangeårig prosjektleder i Clean Up Lofoten, Monica Kleffelgård Hartviksen, deltok på turen og uttalte at hun aldri hadde sett så mye konsentrert avfall på et område. Dette sier sitt og avfallsmengden var såpass overveldende at ryddelaget ikke fikk ryddet området rent, men må returnere på et sentere tidspunkt for å fullføre arbeidet.

Miljøfaglig rådgiver i Vestvågøy kommune, Bjørn Harald Brenna var med på denne turen og kommenterer i etterkant at «Miljøaspektet ved å få ryddet i marint avfall kan ikke understrekes sterkt nok. Avfallet består hovedsakelig av ikke nedbrytbare stoffer, slik som plast og isopor. Dette er produkter som ikke omdannes i naturen, men brytes ned til mikro og nanoplast. Foruten at dette er utgjør en stor belastning for det økologiske systemet vi alle er en del av, er det også et vitnesbyrd om en heller trist menneskelig aktivitet som har foregått de siste tiårene og som fremdeles foregår i stor skala.

Takket være LAS, SOM og mange lag og foreninger og ikke minst private ildsjeler, har det i de siste årene vært stort fokus på rydding i strandsonene i Lofoten - og resultatene er svært oppløftende! La oss fortsette med dèt»!

"Refuse! Not reuse" - grasrotengasjement mot emballasjeplast

Hovedbudskapet til June Grønseth er at bruken av av plast spesielt i emballasje må opphøre på verdensbasis, og den vestlige verden må gå foran. June har de siste 10 årene plukket ca. 40 lastebillass med plast i Lofoten og engasjerer seg sterkt i kampen for at plast ikke skal havne i havet. Bruken av plast til emballasje må opphøre og hver enkelt må bruke sin forbrukermakt til å velge bort produkter som er pakket inn i plast. 


I sitt engasjerende foredrag om plast i havet, på Meieriet kultursenter onsdag ettermiddag, viste hun eksempler på hva som skjer med livet i havet og på land som følge av denne forurensningen. Hun viste også praktiske eksempler på hva du og jeg kan bidra med i vår egen hverdag. 

"Lofoten de grønne øyene" må også løfte opp problemet rundt bruken av emballasjeplast om målet som verdens grønneste øyrike skal nås, var en av kommentarene fra salen.

Dessverre var det alt for få som fikk med seg denne interessante timen om forurensing av vårt eget matfat, og Høstvekka som arrangør håper at det blir mulig å få henne tilbake i en annen sammenheng.

Program finalehelg Høstvekka

Du finner programmet her  

Lisa  og Parsa får fart på "byhagen"

I dag blir det plutselig mye vakrere når de fleste av kassene får treverk og de starter sviing av bordkledningen. - Vi håper at mange kommer og hjelper oss med arbeidet, sier Parsa, og legger til at de håper hagen får stå til neste år slik at alle får se og ta del i det vakre grønne som kommer opp.

Naturlig impregnering av vekstkassene ser dramatisk ut.
 

Fikk du med deg disse nyhetene i løpet av uka?

Høstvekka merker og markerer høsten

Blå telt i lufta og flott program for uka! Les saken her...

Båndtvang

Flere tilfeller hvor hund har skadet sau. Vær obs på at den regulerte perioden for båndtvang er i Vestvågøy 1. april til 15. oktober. Les saken her...

Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling på 1. - 4. trinn

Fra 1. august 2020 ble det innført en nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling i SFO. ​Både hel og deltidsplasser kan søke. Ordningen gjelder nå til 4. trinn. Les saken her...