Nyhetsbrev uke 9

Snart mars-måned, snart vår, men først kortreiste nyheter for uke 9.

Sjekk hvilke takstsone du bor i

På mandag foreligger de nye takstene for eiendommer i Vestvågøy kommune, noe som vil påvirke din eiendomsskatt. Hvor mye du må betale, avhenger også av takstsonen. Her ser kan du se hvilken takstsone du bor i, og hva skattesatsen er i din sone: 

 

 

Det vil bli sendt ut brev til hjemmelshaverne i neste uke, der det nye skattegrunnlaget vil fremkomme. Eiendomsskattelister er dessuten offentlige, så de vil bli publisert på Vestvågøy kommunens hjemmeside i neste uke. Der vil man kunne se skattegrunnlaget for hvert enkelt gårds- og bruksnummer.

Det er tidligere sendt brev til eindomsbesittere i forbindelse med retakseringen, men du vil også kunne finne all informasjon om eiendomsskatten på vår temaside om eiendomsskatt.

Av erfaring vet Vestvågøy kommune at en del innbyggere vil ha spørsmål om de nye takstene, og det vil derfor være mulig å ringe 760 56 000 og bli satt over til en godt faglig oppdatert medarbeider i en tid fremover. For Vestvågøy kommune er det viktig at alle som lurer på noe skal få gode svar, og eventuell veiledning hvis man ønsker å klage.

Vi vil også oppdatere våre sider om eiendomsskatt fortløpende, hvis det viser seg at det spørsmål som går igjen, som det er mulig å gi gode svar på uten å knytte det til enkelteiendommer.

Takstnemnda for eiendomsskatt i Vestvågøy kommune for 2019-2023 består av:

  • Leder Dag Walle, vara Arne Reiersen
  • Nestleder Einar Solvang, vara Tone May Nordstrand
  • Medlem Kristin Lindberg, vara Ann Stoltenberg


Overtakstnemnda for eiendomsskatt i Vestvågøy kommune for 2019-2023 består av:

  • Leder Per Johan Høyen, vara Svein Hansen
  • Nestleder Reidar Samuelsen, vara Oddny Olsen
  • Medlem Kent Åge Johansen, vara Connie Jobsen
  • Medlem Tonje Brekken, vara Kenneth Grav
  • Medlem Nina Kvistad, vara Anne Sand
  • Medlem Kjersti Krüger, vara Einar Berg-Hansen.

Aktivitetsuke på Svarholt

Mellomtrinnet på Svarholt skole hadde i forrige uke en svært vellykket aktivitetsuke. Elevene fikk velge mellom å delta på friluftsliv, kunst og håndverk, media og scene. Med pengestøtte fra den kulturelle skolesekken fikk skolen på plass instruktør og andre ressurser som gjorde uka til en flott opplevelse for elevene.

-Friluftslivgruppa har blant annet vært på overnatting i lavvo og spist rype. Kunst og håndverk har laget flotte produkter, mediegruppa har dokumentert og intervjuet, mens scene har laget et flott show, forteller lærer på mellomtrinnet, Halvor Odden.

Det hele ble avsluttet med en bygdekveld på skolen torsdag ettermiddag hvor elevene viste frem det de har laget, lært og opplevd.

Skolen har delt noen bilder med oss fra aktivitetsuka, og de kommer her:

Nytt trafikkmønster fra uke 10

Denne uka ble entreprenørfirmaet Thore Magnussen & Sønn AS ferdig med arbeidene i den øvre delen av Storgata, og de vil i neste uke flytte seg til området ved Trafikkgården. Det betyr at Storgata vil bli stengt ved Trafikkgården tirsdag 3. mars eller onsdag 4. mars, og da kommer man seg ikke lenger enn til Meieriveien på tur nedover gata. (Altså i retning vest, i fall øvre og nedre blir ulikt oppfattet.)

Her er oppdatert kart over trafikkmønsteret fra rådgivningsselskapet WSP, som har prosjektledelsen: 

Kartet vil gjelde fra sperringene ved Trafikkgården settes opp. Husk at all relevant informasjon om Storgata-prosjektet legges ut fortløpende i vår egen Storgata-seksjon.

Det skal ifølge WSP fortsatt være mulig å kjøre til Storgata 9, der blant annet Lofotleger og Sparebank 68 grader Nord har sine kontorer. Eiendommene bak Storgata 9 får heller ikke sin adkomst berørt, men parkeringsarealene i dette området vil være svært begrenset en tid fremover. Dette som følge av arbeider rundt Meieriet, og plassering av en kran.

Legger til rette for kundene

Lofotsenteret legger til rette for at kundene i minst mulig grad skal merke arbeidene som foregår i Storgata, og et av tiltakene er å åpne for gjennomgang fra hovedparkeringen til den søndagsåpne Bunnpris-butikken, for mange kjent som "Brustadbua til Bunnpris".

Den nye adkomsmuligheten er også bekjentgjort i form av et stort banner, godt synlig for alle som besøker senteret: 


Senterleder Kjersti Fossåskaret Eltoft Krüger forteller at for Lofotsenterets vedkommende har det vært viktig å være i forkant av mulige forstyrrelser som følge av arbeidene som pågår, og senterets erfaring med å åpne for gjennomgang på søndager har vært udelt positive.

-Kundene får nå tilgang til en stor parkeringsplass, og vi ser at dette gavner alle parter, både senteret, Bunnpris og ikke minst kundene, sier Eltoft Krüger.

Hun har brukt alle tilgjengelige kanaler for å fortelle om endringen, og hun håper så mange som mulig blir klar over denne muligheten. Senterlederen beskriver dialogen med kommunen som god, og i skrivende stund ser hun ikke noen større problemer i de månedene som gjenstår før etappe 1 av Storgata-prosjektet er ferdig.

Hva kan løfte USHT?

Gjennom et besøk i forrige uke av stortingsrepresentantene Margunn Ebbesen og Jonny Finstad, ønsker Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland (USHT) å sette fokus på hvilke gode muligheter bruk av USHTs kompetanse kan gi til helsepersonell i fylkets kommuner. 

-Videre har vi løftet inn behovet for differensiert og forutsigbar finansiering til de ulike USHTene, sier Tone Krüger.

Ebbesen og Finstad var ifølge Krüger imponert over det de har fått presentert av tilbud som USHT gir.

-Dette er informasjon jeg vil ta med meg videre i dialogen vi har med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet, uttalte stortingsrepresentant Jonny Finstad.

-V ønsker å være ambassadører og fremsnakke den kompetansen USHT besitter når vi er i møter med kollegaer, andre aktører og kommuner, sa stortingsrepresentant Margunn Ebbesen under møtet med leder Tone Krüger.

Det er laget et presseskriv fra USHT etter besøket, og det kan du lese her (PDF, 340 kB).

Rask psykisk helsehjelp (RPH)

Moskenes, Flakstad og Vestvågøy kommune har i samarbeid fått til "Rask psykisk helsehjelp" i Midt- og Vestlofoten. Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for folk flest og skal være både et forebyggende og et behandlende tilbud. Alle vil oppleve utfordringer i livet, og psykisk lidelser er like vanlig som influensa.

For Vestvågøy, Flakstad og Moskenes er Rask psykisk helsehjelp et interkommunalt prosjekt med støtte fra Helsedirektoratet i tre år. Teamet er nylig etablert og består av fagutviklingssykepleier og teamleder Marte Klevstad, psykiatrisk sykepleier Anne Lise Starheim, vernepleier Eirin Egghjem og kommunepsykolog Adele Eilertsen. Teamet er nå i gang med ei intensiv videreutdanning i kognitiv terapi fra norsk kognitiv forening. 

Fra venstre, Eirin Egghjem (Vernepleier), Adele Eilliersten (kommunepsykolog), Marte Klevstad (fagutviklingssykepleier / teamleder), Anne-Lise Starheim (psykiatrisk sykepleier).Rask psykisk helsehjelp er under etablering, og har som mål å åpne offisielt høsten 2020.

Les mer om tilbudet her.

Nordstoga i Meieriet

I kveld står Odd Nordstoga på scene i Meieriet Kultursenter, og i presseskrivet heter det følgende:

Etter eit sjølvpålagt nesten konsertfritt år er det med stor spelelyst 2020 blir sett i gang med ein omfattande soloturne.

På TV kan du sjå han på «Hver gang vi møtes» og truleg blir det eit par låtar med derfrå ut i konsertsalane. Kanskje også ein smakebit frå eit nytt soloalbum som kjem i løpet av året, men både Frøken Franzen og Farfar blir nok fornærma om dei blir sett til sides, så dei må få vera med.

Utover det får berre den som ser sjå. Heilt sikkert er det at Noregs svar på Odd Nordstoga, han kjem. Og han er kjempeglad for å koma ut på tur og møte folk igjen, og vil strekke seg langt for at folk skal bli glade.

Kveld med nybegynnere

I morgen kveld kan Meieriet Kultursenter være et godt valg hvis du vil ut å ha det moro. Der skal nemlig Stand Up Lofoten for aller første gang ha en nybegynneraften.  

-Det blir en enestående ananas-miks av lokale personer som aldri før har stått på en scene, noen som har prøvd litt og vil prøve enda mer, og noen ukjente som er i ferd med å slå seg opp og frem. Gøy blir det uansett. Kveldens konferansier er Stand Up Lofotens foreløpig eneste komiker, Benjamin Einarsen, skriver Meieriet om kvelden.

De legger til følgende informasjon om billettkjøp og bidragsytere:

Nybegynneraften på skuddårsaftenen i Fryseriet har en kapasitet på litt over 100 personer, så det lønner seg ikke å vente med billettkjøpet. Nybegynnere blir fortløpende presentert i dette Facebook-arrangementet: https://www.facebook.com/events/552023602007264/  

Slutter

Leder for informasjonsenheten, Rune Andreassen, har sagt opp stillingen og begynner i ny jobb i en privat virksomhet mandag 4. mai. Stillingen som leder for informasjonsenheten/informasjonssjef, blir i likhet med flere andre stillinger, stående vakant til man er i havn med nedbemanningsprosessen.

-Det er ikke unaturlig å løfte blikket og se seg om i markedet når det foregår en slik prosess slik det gjør i Vestvågøy kommune nå. i Mitt tilfelle resulterte det at jeg fikk et tilbud om en meget attraktiv jobb, som jeg ser frem til å begynne i, sier Andreassen.

Han understreker at han har trivdes godt i Vestvågøy kommune, og at det har vært spennende å få kunnskap om den kompleksiteten det innebærer å skulle yte alle de tjenestene en kommune er pålagt.

God stemning

Baltic Sea Circle Winter Rally passerte gjennom vår del av Lofoten på onsdag denne uka, og flere team gjorde en kort stopp utenfor rådhuset og Circle K. En turistbuss hadde også en rast på samme tid og på samme sted, så fra rådhusvinduene kunne man bivåne masse fotografering og god stemning. 
Rallyet er ikke et hastighetsløp, men et veldedighetsrally der deltagerne løser oppgaver underveis og får poeng for hver oppgave. Biler fra Baltic Sea Circle rally er noe vi ser årlig her i Lofoten, da det arrangeres to slike løp i året. Et nå på vinteren, og et på tidligsommeren. Deltagerne må også samle inn et visst beløp til et godt formål. Les mer om rallyet her. I de siste sommer-rallyene, har det vært fast takst med en fest for alle deltagerne på Hov på Gimsøya.