Nyhetsbrev uke 9

Vi er på tur inn i en roligere værtype, til stor glede for kommunens skoleelever som kan se fram til at det er vinterferie i neste uke. Men først en tur på havet med Fygle skole og en liten runde med kommunale nyheter.

Lofotprosjektet på Fygle skole

I forbindelse med lofotfisket, har flere av klassene på Fygle skole jobbet med "Lofotprosjektet". Elevene lærer blant annet om lofotfisket før og nå, turisme, torsk og skrei. Onsdag og torsdag i forrige uke var både 5. og 7. klasse på fisketur med båten Skårungen.

-Det var de to dagene med strålende vær den uka. Elevene og de voksne koste seg veldig, og alle fikk masse fisk! Vi fikk både torsk, sei, lange, hyse og brosme. Mannskapet på Skårungen lærte oss å bløgge, sløye, skjære filet og å skjære tunge. Takk for turen til fiske og fangst ved Vest-Lofoten videregående skole, sier Fygle-rektor Ann Berit Andersen.

Takk til skolen som har sendt oss flotte bilder av elevene på fiske.

Vi blir flere

Befolkningstallene for Vestvågøy kommune er svært oppløftende, både når man ser på siste kvartal i 2018 og hele fjoråret. SSB-tallene, altså oversikten fra Statistisk Sentralbyrå, er derfor lystbetont lesning for både rådmann og ordfører.
-Vi har vekst, og vi ser at veksten fortsetter. Dette gjør oss optimistiske med tanke på kommunens fremtid. Solid befolkningsvekst er ingen selvfølge for en nordnorsk kommune i dag, sier ordfører Remi Solberg.

Klikk for stort bildeHan og rådmannen kan glede seg over at befolkningsøkningen betyr både økte skatteinntekter, økt tilskudd fra staten, ytterligere næringsvekst, bolyst og positivitet. Kortversjonen av tallene hos SSB? er at Vestvågøy økte med 83 innbyggere i 2018, og ved årsskiftet var vi 11.480 innbyggere i kommunen vår. Økningen i det siste kvartalet i 2018 var på 35 innbyggere.
Slik ser det ut i vårt nærområde for 2018:

 • Vågan gikk fra 9.611 innbyggere til 9.595 innbyggere (-16)
 • Flakstad gikk fra 1.301 innbyggere til 1.292 innbyggere (-9)
 • Moskenes gikk fra 1.068 innbyggere til 1.039 innbyggere (-29)

Ser man fylket under ett for hele 2018, økte Nordland 50 innbyggere, og det var per 1. januar i år 243.385 innbyggere i fylket vårt. Fylkeshovedstaden Bodø økte fra 51.558 til 52.024, altså en vekst på 466 innbyggere.
Ser man på befolkningstallene for fjerde kvartal 2018, var det faktisk Vestvågøy som økte mest av alle kommunene i Nordland, med en vekst på 35 innbyggere.

Sparer på portoen

Vaktmester og trykkeriansvarlig, Ole Martin Romuld, er en økonomisk mann med nese for å få ned prisen når mange brev skal ut. Utsendelsen av varsel om eiendomsskatt innebærer at 7.174 brev må ut til hus- og brukseiere i Vestvågøy kommune. Det kunne i verste fall kostet 114.784 kroner inkludert moms, men ved å bestille samlet innlevering hos Posten, kommer prisen ned i 42.945 kroner. Altså en besparelse på 71.839 kroner.

Ledige ferievikariater

Kunne du tenke deg å være ferievikar her hos oss i Vestvågøy kommune? I så fall bør du ta en titt på denne siden.
Det er behov for vikarer i følgende enheter:

 • Vestvågøy sykehjem
 • Lekneshagen bofellesskap
 • Psykisk helse og rus
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Tjenester for funksjonshemmede
 • Torvhauan avlastning for barn
 • Leknes legesenter
 • Lofoten interkommunale legevakt

Glimt fra Vestvågøy

Å bytte ut bakgrunnsbildet på kommunens hjemmeside er en smal sak. Er det langstrukket og sånn høvelig tilpasset menyboksene, tar det oss cirka fem minutter. Informasjonsenheten kunne derfor tenke seg å bytte bilde oftere, og vi vet at det er mange i kommunen som tar gode bilder. Vil du dele et bilde med innbyggerne, låner vi det gjerne. Det kan være natur, næring og folkeliv. Eller en tur på havet med skrei over ripa, eller en tur i fjæra.

Klikk for stort bildeEr man tett på enkeltpersoner, må de ha sagt ja til å være med. Ut over det handler det mest om at bildet ideelt skal være årstidstypisk og fra vår kommune. Formatet er langt rektangel, men her vil det uansett bli justert litt for å få det til å passe med boksene. Godtgjørelsen til fotografen er økt bolyst, heder og ære, samt muligheten til å vise frem noe fra nærområdet. Bilder kan sendes til rune.andreassen@vestvagoy.kommune.no

Avvik var tallfeil

For en tid tilbake kunne vi fortelle at fylkesmannen hadde varslet Vestvågøy kommune om at rapporteringen fra kommunen viste at det ble undervist for få timer ved en eller flere av skolene på Vestvågøy. Dette ble grundig gjennomgått av skoleadministrasjon og rektorer, og skole for skole ble sjekket ut av saken. Til slutt sto man uten noen funn av feil, og da måtte man se på forutsetningene for regnestykket til fylkesmannen, og der lå årsaken.

Det viste seg at denne gangen var det fylkesmannen som hadde brukt feil tall. Varselet om avvik er derfor trukket, og kommunalsjefen og hans rektorer kan se tilbake på et godt samarbeid om å kvalitetssikre ressursbruken på hver enkelt skole.

Gleder seg til våren

På Meieriet Kultursenter begynner de å bli våryre, og de kan melde følgende:
Med et ønske om å skape noe sammen på tvers av avdelingene i kulturenheten, er vi nå klare for å gi oss i kast med VÅRONNA. Kultursenteret har et ønske om å pløye vei for nye spirer som kan vokse og gro - skape noe nytt ilag og inspirere til utvikling. Både innad i kulturenheten så vel som i lokalsamfunnet.
VÅRONNA vil bli vårens store happening og Meieriets første store, helt egenproduserte arrangement! Skapt gjennom godt samarbeid, felleskap og lokale, kulturelle krefter.
VÅRONNA vil bli en årlig tradisjon der alle i Meieriet hver vår går sammen om å skape noe nytt. Det skal pløyes, harves, gjødsles og såes. Med en dugnadsånd som kan ta pusten fra de fleste. Til målet er nådd - en uke med ulike delarrangement for enhver smak, og som et fyrverkeri vil det bli en hovedforestilling med høy kvalitet, fyr og flamme, med gåsehud- og beundringsgaranti.

Nevnte arrangement, som unektelig høres ganske spennende ut, finner sted i uke 17, altså 23.- 28.april.

Kurset ansatte i innkjøp

På ei ledersamling i Vestvågøy kommune denne uka, fikk alle ledere med innkjøpsansvar informasjon om bruken av den nye innkjøpsavtalen som drifters av Samordna innkjøp i Nordland (SIIN). Vestvågøys inntreden i dette innkjøpssamarbeidet ble vedtatt av Vestvågøy kommunestyre rett før jul, og Vestvågøy er nå en av 21 nordlandskommuner som er med på denne ordningen. Gjennom SIIN vil Vestvågøy kommune være sikret at innkjøpene som gjøres er i tråd med lov om offentlige anskaffelser, i tillegg til å få del de prisene som SIIN fremforhandler i kraft av sin størrelse
Det ble også understreket at kommunen i tillegg til å være med i SIIN ikke er forhindret fra å foreta egne innkjøpskonkurranser, såfremt man holder seg innenfor regelverket SIIN tilbyr også en egen leverandørdatabase, der det lokale næringslivet i kommunen vår kan registrere seg helt gratis.
Roger B. Fredriksen fra SIIN valgte også ta tyren ved hornene og være tydelig på at ikke alle produkter er billigere på avtalen, men at totalen for hver kommune vil gjøre at man kommer bedre ut.

Klikk for stort bilde

Fredriksen var ikke ukjent med at de som gjør kommunale innkjøp gjennom et langvarig kundeforhold kan ha svært gode priser på en del varer det brukes mye av, og at prisene i SIIN kan generere en del frustrasjon. Han ba også om tilbakemeldinger fra de som oppdager forskjeller som åpenbart er urimelige.

Av spørsmålene fra lederne var det likevel minstevolum ved bestillinger som utgjorde den største bekymringen, såkalt "anbrekk", mens rask levering ble trukket fram på plussiden hos de som har vært testpiloter i ordningen.

Rådmann Kjell Idar Berg påpekte at avtalen med SIIN vil bli fulgt tett opp fra Vestvågøys side, og at varigheten av "forholdet" vil avhenge av hva kommunen har igjen for å være med. Han la heller ikke skjul på at medlemskapet i SIIN handler like mye om å gjøre ting etter boka, som å få best pris.
En av hovedårsakene til at kommunale innkjøp er så komplisert, er loven om offentlige anskaffelser. Den vil slå inn i nær sagt alle innkjøp en kommune på Vestvågøys størrelse skal foreta fordi loven sier noe om årsvolumet av en varegruppe, og dette er ikke noe kommunen kan velge vekk. Hvis en kommune velger å stå utenfor et slikt innkjøpssamarbeid, må det gjøres adskillig mer arbeid lokalt, noe som igjen betyr mer administrasjon og mer lønnsutgifter.

Vil du være crew?

Under Arctic Race of Norway torsdag 15. august, vil det være behov for cirka 150 løypevakter på Vestvågøy og i Flakstad, og LFK har allerede sagt at de stiller med seksti vakter. Blest snuser også på oppgaven, som vil gi lag og foreninger 1000 kroner for hver løypevakt til klubbkassa. Men så langt mangler vi altså forbindtlig tilsagn om 90 vakter, og Gunnar Skoglund i arrangementskomiteen blir veldig glad for henvendelser fra lag og foreninger som kan tenke seg å stille med folk. Han minner om at oppgaven byr på en hel del opplevelser, for løypevaktene blir del i et stort arrangement som blir sett av millioner av TV-seere over hele verden. I tillegg kommer løypevaktene kommer tettere på arrangementet enn andre. At man blir huket inn til Dag Otto Lauritzens filmteam er heller ikke usannsynlig. Han vil være hjertelig tilstede i traseen lenge før rytterne kommer, og ønsker seg mest mulig liv og røre, i tillegg til det han skaper selv.

Alle vaktene blir uniformert med ei godt synlig Arctic Race-skjorte, som også vil være en artig suvenir for de som stiller som løypevakt. Skjortene ser slik ut:Klikk for stort bilde

Kravet til løypevaktene er at de må være over 18 år og ha trafikalt grunnkurs og/eller førerkort. Løypevaktene må også ta et nettkurs som er helt gratis, og ligger tilgjengelig på nettet. Det finner du her. Lag og foreninger som vil forhøre seg om det å stille med løypevakter kan ta direkte kontakt med Gunnar på telefon 913 68 270. Han var ansvarlig for å skaffe frivillige under Arctic Race i 2013, og har svar på det meste om dette.
Det vil også bli behov for funksjonærer i Leknes sentrum, men her er ikke avklart, da vi venter på det endelige trasevalget i sentrum fra Arctic Race, samt valg av målområde. Arctic Race og Vestvågøy kommunen opplever for øvrig stor velvilje fra grunneiere i Leknes sentrum, og vi har allerede fått ja fra Ole Vegard Mosseng, Joh. Vian AS, Alf Lie og Ståle Henningsen om lån av sentrale arealer.