Nyhetsbrev uke 9/23

God helg med nyhetsbrevet!

Interkommunal legevakt på Gravdal

Av: Thomas Thomassen

I forbindelse med kriser har man erfart at det finnes mange gode muligheter ved den interkommunale legevakta på Gravdal. Legevakta driftes i et samarbeid med de tre kommunene i Vest-Lofoten. Det er flere behandlingsrom, pasientrom, flere større møterom, mm. og det har en betryggende nærhet til sykehuset med innvendig passasje.

Leder ved legevakta, Gøril Hellan, viste fram fasilitetene for beredskapsleder i forbindelse med en befaring i etterkant av bussulykken i Voieveien. 

Gøril Hellan er leder ved interkommunal legevakt på Gravdal. Hun og hennes folk fikk det travel i forhold til bussulykken. Thomas Thomassen

Bakgrunnen for befaringen er å få sett nærmere på mulighetene for å kunne bruke legevakta med tilhørende fasiliteter som et mulig evakuerte og pårørendesenter (EPS) i tilfeller hvor man har mange involverte, som for eksempel ved en bussulykke.

Bruk av legevakta som EPS vil kunne ta bort noe logistikk da involverte i hovedsak uansett må ha en utsjekk ved legevakta uansett. Eventuelle pårørende vil selvsagt kunne kanaliseres til andre plasser, men naturlig nok vil disse søke mot der deres nærmeste befinner seg og dette er forhold som må adresseres sammen med ordinære legevaktfunksjoner. Det finnes selvsagt et øvre tak på hvor mange som kan få tilhold og støtte på legevakta med tilhørende fasiliteter.

En kraftig forsterket legevakt gjorde nødvendige beredskapsforberedelser da alarmen gikk. Thomas Thomassen

Derfor ses det også med oppdatering i forhold til planverk for EPS i en større sammenheng hvor det er svært mange involverte. Avslutningsvis bemerket legevaktslederen at hun var svært fornøyd med sitt personell i hendelsen, og at hun satte pris på at de ankom på sin fritid for å hjelpe til med håndteringen av hendelsen.

Hovedopptak barnehageåret 2023-2024

Av: Ingunn Abrahamsen

Vestvågøy kommune har felles hovedopptak for alle barnehagene i kommunen, både private og kommunale.

Alle barn født til og med november 2022 har rett til plass i barnehage ved årets hovedopptak.
Barn født i oktober og november har rett på barnehageplass fra den måneden de fyller 1 år.

Barna kan starte i barnehagen allerede i august dersom foreldrene ønsker det.

For å utløse denne retten må det søkes innen fristen 1. april. Dersom fristen ikke overholdes mistes retten. Svar på søknad sendes ut senest 1. mai. 

Kontakt  den enkelte barnehage for informasjon eller en av oss i Vestvågøy kommune. 

Barn som allerede står på venteliste:

De som har søkt barnehageplass før 15. mars, må logge seg inn https://vestvagoyg2.ist-asp.com/NO01860-pub/login.htm , og bekrefte søknaden, dette må gjøres selv om dere ikke har endringer  ( gå på slette/endre søknad for å bekrefte)

Lykke til videre i Flakstad!

Av: Sigve Olsen

Sist fredag delte vi en nyhet om at stien forbi høydebassenget på Haugheia var åpnet igjen etter byggeperioden. Det var Elin Sie, prosjektingeniør og ansvarlig for dette prosjektet, som kunne opplyse dette. 

Det vi ikke ikke fortalte på det tidspunktet var at dette var hennes siste prosjekt og fredag 24. mars også hennes siste arbeidsdag i Vestvågøy kommune.

Kollega Odd Eskil Andersen og kommunedirektør Morten Dyrstad takker Elin Sie for innsatsen i Vestvågøy kommune. Angeline Wårheim

Elin fortsetter sin ingeniørgjerning i Flakstad kommune og får da litt kortere kjørevei til jobb fra sin bopel på Sørvågen. Vi ønsker henne lykke til hos naboen!

Det pusses opp for de minste på Gravdal

Av: Geir Harald Johansen, enhetsleder Gravdal barnehage

Geir Harald Johansen

Vaktmesterne driver og maler i Gravdal barnehage, en siste etappe i oppgraderingen av barnehagen. Mørke tre paneler blir malt lyse og fine. Små og store ser fram til å få lysere vegger i de fleste rom. Akkurat nå males avdeling «Tussi». Denne avdelingen er blitt slått sammen med den gamle kontordelen av Gravdal Barnehage. Avdeling «Tussi» blir nå den største avdelingen i barnehagen vår, her blir det mye tumle plass for barna våre. I andre etasjen blir det et spennende kreativt rom, hvor vi kan få være kreative sammen og lage ulike uttrykk med materialer lett tilgjengelig

Er du spent på hvordan vi har fått det og hvordan vi har det, så stikk innom. Velkommen, hilsen oss i Gravdal barnehage!

Har tomter til salgs

Av: Asbjørn Horn, rådgiver tomt- og eiendomsutvikling

Vi har i dag oppdatert tomte-sida vår med følgende nyheter:

  • NY tomt til salgs på Vestresand
  • Næringstomt på over 8 mål/dekar kommer for salg i Myklevik

Gå inn her for å se nærmere på dette...

Næringstomt i Myklevik som kommer for salg.

Minnemarkering for Lofotraidet

Av: Områdesjef Bjørn Ragnar Larsen i HV område Lofoten (16201)

Heimevernet vil, sammen med ordførere i Vågan og Vestvågøy, og Veteranforeningene i Lofoten, gjennomføre minnemarkering for Lofotraidet:

  • Bauta ved Stamsund kirke, lørdag 4.mars 2023, klokken 11:00.
  • Bauta ved Svolvær kirke, lørdag 4.mars 2023, klokken 14:00.

Alle som ønsker å delta i minnemarkeringene er velkommen.
De som er interessert i historie bør gjerne lese videre. Det er en lang, men interessant artikkel.

Lofotraidet 4.mars 1941 – av William Hakvaag

Andre verdenskrig er den hendelse som har påvirket menneskene på vår jord mest i nyere tid. Også den mest dramatiske og med et ufattelig antall omkomne. Krigen, som startet høsten 1939 fikk også følger for Norge som måtte innføre noe rasjonering mens en utrygg stemning senket seg over landet.

Norge forsøkte å være nøytralt, opprettet grensevakt i nord, men Stalin angrep Finland og situasjonen var vanskelig for oss. Den 9. april ble Norge også angrepet av tyske styrker og våre største byer okkupert. Her i nord slåss vi to måneder i fjellene rundt Narvik før vi gav opp og hele landet ble hærtatt.

Høsten ble en tid hvor det meste ble rasjonert og vinduene fikk sorte blendingsgardiner. Sto du oppe i fjellet og så ned i mørketiden, så kunne du ikke se at det lå en liten by her. Og slik gikk Lofoten inn i 1941.  Mørkt og svart og ingen lyspunkter. 

Churchill beskrev disse første månedene som «the darkest hour»,  de mørkeste timene. England hadde tapt alt og sto ganske så alene tilbake i kampen mot Hitlers Tyskland. Og da er det Lofotraidet skjer.

Engelske landgangs båter i Svolvær under Lofotraidet. Eierskap: Lofoten krigsminnemuseum ved William Hakvaag

Den 4.mars går 500 engelske soldater og 52 nordmenn på land i Stamsund, Henningsvær, Svolvær og Brettesnes. Magnar Pettersen griper kameraet sitt og stormer ut om morgenen for han forstår hva som har skjedd. Utenfor posthuset, der Lofoten Krigsminnemuseum er i dag, møter han en høy engelsk offiser. Magnar, som har tatt Lingaphones grammofonkurs i engelsk, har lyst å prøve sine kunnskaper og sier til den engelske offiseren som står og skuler på fotoapparatet: - Is it allowed to take pictures? Svaret får han på dialekt fra sundmøre… : - Du får vekk det kameraet ellers så går det på havet!  Magnar hadde gått seg på Martin Linge…  

Raidet førte til at en lang rekke trandamperier ble sprengt i luften. Verdens mest moderne fabrikkskip for fisk, ms Hamburg som lå i Osan, i Svolvær ble senket. Samme skjebne lider en lang rekke andre skip. Hurtigruten Mira som er sterkt forsinket blir forsøkt stoppet ved Brettesnes, men misforstår og stopper for sent. Den engelske jageren Bedouin misforstår også og tror den ikke vil stoppe og åpner ild. 7 sivile mister tragisk livet, mens resten tas på land i livbåtene. Mannskapet på Mira gjør en heroisk innsats. Så blir Mira senket og ligger den dag i dag utenfor innløpet til Brettesnes på 42 m dyp.

Gumbinen, en tysk fraktebåt, forsøker å stikke av men blir beskutt og senket. Skipet ender opp på utsiden av Kjeøya hvor den blir liggende og brenne. Kapteinen og den norske losen blir funnet av noen barn 5 dager senere i fjæra på Svinøya. Begge omkommet.

Men i Svolvær er der god stemning. Folk tror krigen er over. Martin Linge organiserer to busser og drar til Kabelvåg hvor han tar til fange mannskapet til en tysk radiostasjon som holdt til på Arbeideren. Når folk forstår at engelskmennene skal dra tilbake, rømmer 315 personer til England.

Hitler blir stram når han får høre om raidet og den vennlige mottagelsen som de engelske styrkene hadde fått. At folk i Lofoten hadde ropt hurra for dem. Det fører til at sjefen for generalstaben, Keitel, mener hele Svolvær bør Vernichtes – ødelegges. Reichkommissar Terboven ankommer med sjøfly, SS kommer sammen med aggressive tyske soldater. Der blir brent 8 hus i Svolvær, ett i Kabelvåg og Henningsvær og 3 i Stamsund.

Direktør Overå har intense samtaler med Terboven på Hotell Lofoten hvor Terboven har slått seg ned med direktelinje til Berlin. Det skal ha vært i den delen som fremdeles står og er en del av Thons nye hotell.  Grunnen til at Terboven hadde direktelinje til Berlin var fordi hovedkvarteret, trolig Hitler selv, skulle vurdere utfallet av de forskjellige forslag.

Direktør Overå for råfiskelaget, som utseendemessig lignet skuespilleren Humphrey Bogart og brukte samme type lys terylene frakk som ham med skulderklaffer, var en dyktig leder. Men det å «forhandle» med et råskinn som Terboven var ikke enkelt. Hvis det var noe Reichkommissar mislikte, så bare kjørte han over motparten. 

Terboven brukte et rom til forhandlingene hvor Overå måtte møte sammen med Gjertsen som var direktør i Svolvær. Anton Dahl Olsen som også møtte som representant for råfisklaget måtte vente ute i gangen. Men døra sto litt åpen så Anton, som snakket flytende tysk,  kunne høre hva som ble sagt.

Problemet til Terboven var at fiskerne ikke ville fiske pga. hus brenningen i Svolvær.  Hele Lofotfisket lå ved kai og nektet å gå ut. Terboven ville at Overå, som var iflg. Terboven deres sjef, skulle tvinge dem til å fiske.  Overå unnskyldte seg høflig med at det lå utenfor hans mandat.  Dessuten ville det være vanskelig så lenge nedbrenningen av hus fortsatte. Terboven hevet hodet og sa i en arrogant tone: - Da skal jeg tvinge dem til å fiske. Terboven så triumferende på råfisklagets direktør.  Direktør Overå nølte litt før han svarte: -Det er mulig at Reichkommissar kan tvinge dem til å fiske, men Reichkommissar kan ikke tvinge dem til å slippe ned anglende der fisken står…  

Terboven ble sittende og tygge på den siste setningen før han hev seg på direktelinjen til Berlin. Halv to om natten får de melding fra Berlin om at brenningen av hus skal opphøre.  Det fører til at Overå ekstatisk springer i korridoren på hotellet fram og tilbake med armene over hodet mens han roper: - Vi har lyktes. Vi har lyktes.   Anton Dahl ser forskrekket på opptrinnet, men forstår at Overå har maktet å få et resultat som stoppet den brutale hus brenningen. Fisken var viktig for tyskerne.

Men så begynner arrestasjonene. Over 100 blir arrestert i første omgang. Noen mishandlet. Fangene blir sendt med skip sørover og havner først i en uferdig leir omtrent uten mat før de om våren blir de første 64 fangene på Grini.  Gestapo får hovedkvarter for Lofoten og Vesterålen, og både i Svolvær, Stamsund og Kabelvåg bygges bunkes og festningsanlegg med kanoner. Lofotraidet var forsmedelig for tyskerne. Over 200 hadde blitt tatt til fange og ført til England. Det var et totalt nederlag som viste at de ikke kunne føle seg trygge langs kysten.

Men i England var dette det første lysglimt i «the darkest hour».  De som hadde deltatt ble båret på gullstol og gjort stas på. De hadde vist at det gikk an og slå Hitlers uovervinnelige arme.  Men noen betalte også den høyeste prisen. Passasjerene fra Mira som mistet livet.  Harald Kosmo som hadde vært hjelpepoliti og ble arrestert noen uker senere, dømt til lang fengselsstraff og sendt til tukthus i Tyskland og døde der.