Nyhetsbrev uke 8

Uke 8 ble rundet av med inspirasjonsdag for alle ansatte som hadde mulighet til å stille. Foredragsholderen kunne vel knapt passet bedre for oss i Vestvågøy som i år er vertskommune for Arctic Race of Norway.

Klikk for stort bilde

Slik må også de ansatte i de ulike enhetene i kommunen vår resonnert, for et sted mellom 650 og 700 kommunalt ansatte hadde benket seg i Lekneshallen for å få med seg Dag Otto Lauritzens foredrag, som viste seg å ha en fin kobling opp mot kommuneverdiene respekt, tillit, åpenhet, raushet og mangfold.

Med en passe dose humor rundt egne opplevelser, tilfeldigheter og veivalg gjennom livet, bød han publikum på tankevekkende resonnementer rundt tro på seg selv, viljestyrke og positiv tankegang.

Hans vei fra en alvorlig ulykke under et fallskjermhopp i Forsvaret til å bli sykkelproff, var en helt utrolig historie om pågangsmot, og at det alltid finnes en mulighet.

Lauritzen hadde også et budskap om å bry seg om hverandre, se hverandre og hente hverandre opp når det trengs. Oppsummert fikk de som jobber i Vestvågøy mye inspirasjon, mye humor og masse feelgood i løpet av et par fredagstimer i Lekneshallen. At det ble tatt raust med bilder og selfier med Dag Otto, er vel heller ingen hemmelighet.

Veien videre for Himmelsteinveien

Mye er sagt, og mye er skrevet om Himmelsteinveien. Men nå skjer det noe, og på mandag er det et informasjonsmøte fra 18.00 til 19.30 for de som bor i Himmelsteinveien, Einlia og Seljesvingen i formannskapssalen i Vestvågøy rådhus.
Temaet er hva som skjer videre i arbeidet med å få plass fortau og fast dekke.
-Møtet er åpent for alle som bor i området eller bruker veien. Er det noen som lurer på noe i forkant av møtet, er det bare å ringe meg på 906 06 118, sier Geir Ivar Eriksen, som bor i området, og har tatt på seg jobben med å koordinere informasjonsflyten mellom de som berøres av arbeidet fremover.

Evaluerte evakueringa

På mandag avholdt fylkesmannen i Nordland et evalueringsmøte på Leknes i etterkant av snørasene og evakueringen 28. til 30. januar. Med på evalueringen var Vestvågøy kommune, Flakstad kommune, Moskenes kommune, Moskenes kommune, Vågan kommune, Norges vassdrags og energidirektorat (NVE), politiet, Statens Vegvesen, Redningsselskapet og Røde Kors.

Fra Vestvågøys side var det rådmann Kjell Idar Berg som hadde samlet trådene, og oppsummerte hva som hadde fungert godt, hva som kunne vært løst bedre og hvilke erfaringer det er viktig å ta med videre.Klikk for stort bilde

Evalueringen og oppsummeringen viste at veldig mye hadde fungert godt, og erfaringene blir ansett som svært nyttige og vil bli brukt fremover i det videre arbeidet med å lage planer og tiltakskort for håndtering av ulike typer kriser.
Kriseledelsen i Vestvågøy kommune fikk gode tilbakemeldinger fra fylkesmannen og politiet, og det ble påpekt at rask handling ut i fra den informasjonen man sitter på der og da, er viktig.
Det ble også trukket fram at Vestvågøy og Flakstad samarbeidet godt, og at løpende kontakt mellom kommunene er viktig når slikt inntreffer. Fra fylkesmannens beredskapsavdeling ble det dessuten fremholdt at lokalavisene hadde gjort en god jobb med å få ut relevant informasjon mens den svært spesielle situasjonen varte.
Hos fylkesmannen blir skred- og evakueringssituasjonen i Vestvågøy og Flakstad de siste dagene i januar 2019 ansett som en ekstraordinær situasjon som man må langt tilbake for å finne maken til.

Nå skjer det noe på tomtefronten

Kommunestyret fattet vedtak den 12. februar 2019 om at markedspris skal benyttes ved salg av kommunale tomter. En eiendomsmegler er allerede kontaktet for å bistå kommunen i dette arbeidet. Megleren skal fastsette priser for hver enkelt tomt ut i fra en helt normal markedsvurdering. Klikk for stort bilde
-Men før markedspris kan fastsettes, må vi gå gjennom status i forhold til vei, vann og avløp. Disse forholdene påvirker pris, og som interessenter naturlig nok ønsker å vite mest mulig om, sier rådgiver Asbjørn Horn.
I løpet av mars måned forventer Vestvågøy kommune at markedspriser er fastsatt, og at tomtene som skal selges kan annonseres for salg. Det vil trolig skje i midten av april.

-Det vil bli gitt tilstrekkelig med tid, slik at alle som er interessert kan få legge inn bud etter at førstemann har bydd, redegjør Horn.

Det er politisk vedtatt at salgbare tomter, etter å ha blitt verdivurdert, skal selges til høystbydende. Med andre ord, må kjøperne forholde seg til en prisantydning, for deretter å legge inn bud. Viser det seg å være flere interessenter, kan det bli en budrunde.

Her kan du laste ned et vedlegg som viser hvilke tomter som skal legges ut for salg. (PDF, 2 MB)

Prioriterer næring

Næring, plan og utvikling (NPU) i Vestvågøy kommune beklager situasjonen med lang saksbehandlingstid.
-Arbeidet med arealplanen har tatt mye av våre ressurser og har tatt lengre tid enn antatt. Dette har gått ut over arbeidet på andre områder særlig dispensasjonssøknadene, sier enhetsleder Karl Erik Nystad.

Han sier at enheten snart vil kunne prioritere disse oppgavene igjen og da vil dispensasjonssøknader som er næringsrelatert prioriteres.
-Vi beklager den ulempen dette medfører for de som har søknader inne, men vi gjør vårt beste for å rette på situasjonen, sier Nystad.

Vellykket sjarmoffensiv

På onsdag var kommunalsjef for oppvekst Pål Einar Røch Johansen på Nord Universitet i Bodø for å snakke med studenter i rekrutteringsøyemed. Han delte stand med oppvekstsjef i Vågan, Veslemøy Drangevåg og administrasjonskonsulent i Flakstad, Tone Knutsen.Klikk for stort bilde -Veldig nyttig, og vi snakket med mange studenter som er interessert i å være lærer i Lofoten. Vi erfarte også at det er viktig å være oppdatert på hvilke andre jobbmuligheter som finnes i kommunen. Både i kommunal og privat sektor. Mange interessenter har en partner, og de ønsker naturlig nok å flytte til en kommune der det er jobb for begge, forteller Røch Johansen.
Han kunne derfor registrere med stor tilfredshet at det er gode jobbmuligheter i Lofoten som følge av høy temperatur i næringsutviklinga, noe som igjen genererer befolkningsvekst.
-Vi samarbeidet dessuten godt om å markedsføre Lofoten som Lofoten, og ikke fokusere ensidig på den kommunen vi representerte, redegjør Pål Einar Røch Johansen.
Som en kuriositet kan nevnes at flere studenter så monn i å få ei Vill & Vakker-skjorte, som ble tilbydd de som viste spesiell interesse for Vestvågøy.
Kommunalsjefene i Vestvågøy, Flakstad og Vågan leker nå med tanken om å samle lofotstudenter i Bodø og/eller Tromsø til pizzakveld for å treffe potensielle hjemflyttere og fortelle hva kommunene har behov for og kan by på.

Kartlegging av reiselivsnæringen på Vestvågøy

Klikk for stort bilde Torsdag denne uka ble 80 kommersielle reiselivsaktører på Vestvågøy invitert til å delta i en undersøkelse. Reiseliv er et av satsingsområde i Vestvågøy kommunes samfunnsplan (side 19) og vil få sentral plass i pågående arbeid med næringsplan. Undersøkelsen skal gi et bilde av status for reiselivsnæringen, og danne grunnlag for videre satsing og måling av resultater av utviklingsarbeidet innen reiselivet i kommunen. Noe av informasjonen vil også kunne benyttes direkte i kommunens turistinformasjon og derigjennom bidra bedre synlighet og omsetning i bedriftene.

Næringssjef Sigve Olsen  håper at  alle reiselivsaktørene på Vestvågøy setter av tid til å svare på undersøkelsen. For de som av en eller annen grunn ikke har mottatt invitasjonen i sin innboks, er det mulig å gå inn på denne linken... 

Graving i kommunale veier

Fra 1. mars er det nye retningslinjer for graving i kommunale veier, og prosessen i forkant vil være annerledes enn det man har vært vant med.
Det blir holdt et informasjonsmøte om dette mandag 25. februar kl. 17.00 på rådhuset.
Agendaen på møtet er:

  • Søknad via gravemelding.no ved Geomatikk AS
  • Informasjon om retningslinjer.
  • Påvising av VA ledning – generell gravemelding.

Informasjon om nyordningen skal nå være oppdatert på kommunens hjemmesider.
-Vi håper så mange som mulig av de dette er relevant for har mulighet til å komme på møtet. Velkommen skal dere være, sier fagansvarlig vei og trafikksikkerhet/prosjektleder Bernhard Rottem

Rask evakuering

Lurer du på hvorfor det plutselig sto masse kommunefolk utenfor rådhuset rett før lunsj på onsdag, så er forklaringen et lite uhell i arbeidet med ei heissjakt på rådhuset.Klikk for stort bilde

Det førte til at alarmen ble utløst, uten at det var noe som helst dramatikk knyttet til verken årsak eller konsekvenser. I tillegg til at folk fikk seg litt frisk luft, kunne brannsjefen og rådmannen konkludere med en rask og effektiv evakuering av bygninga. Også ettersjekken av dører og vinduer, som skal lukkes når alarmen går, viste at de rådhusansatte har gode rutiner på dette.