Nyhetsbrev uke 7

Bruk 1 time på å bli demensvennlig! Investerer du en time i å delta i et undervisningsopplegg om demens, kan du gjøre hverdagen lettere for mange mennesker.

Det kan eksempelvis være folk du møter som kunder hvis du jobber i butikk, som passasjerer hvis du kjører drosje, eller for den saks skyld som innbyggere hvis du har en kommunal jobb.Klikk for stort bilde 

-Det er så lite som skal til. Det kan være så enkelt som at man hjelper noen på butikken som ikke finner ordene akkurat der og da, forteller Tone Krüger i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT).

Det er USHT Nordland som har ansvaret for dette prosjektet i vår kommune, og også i de øvrige kommunene i fylket vårt. Vestvågøy kommunen er vertskommune for USHT, som har sitt hovedkontor i næringshagen på Leknes.

Før jul besluttet Vestvågøy kommune å bli demensvennlig kommune, noe fem andre Nordlands-kommuner også har gjort. Neste trinn var at USHT i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen satte ig gang arbeidet med timeskurset, som nå tilbys gratis til virksomheter i Vestvågøy. Å legge til rette for en enklere hverdag for innbyggere med demens, eller begynnende demens, er en viktig faktor i arbeidet med at folk skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

-Vi tilbyr kurs til grupper på 10 til 20 personer, men vi er fleksible. det går også an å kurse flere virksomheter samtidig, redegjør Krüger.

Kursingen kan foregå ute på virksomhetene, eller i et møterom i næringshagen. De som har gjennomgått kurset får klistremerker til å merke dører, disker eller andre steder det måtte passe, slik at personer med det som gjerne omtales som "forvirringstilstand" ser at de kan få litt ekstra hjelp.

Krüger kan fortelle at det i Vestvågøy er 100 innbyggere som er demente, men at mørketallene er store. Både fordi noen skjuler det, og andre er ikke diagnostisert. På landsbasis er tallet på demente 77.000.

Tenker du nå at et slikt kurs kunne være nyttig for din virksomhet eller bedrift, så er det bare en telefonsamtale unna. Tone Krüger tar nemlig i mot kurs-bestillinger på telefon, og hun kan ringes på 90606337.

Dette gjør arbeidsgruppene

-I nedbemanningsprosessen ønsker vi å se på alle områdene. Arbeidsgruppene skal identifisere forbedringspotensial på hele avdelingen/enheten/sektoren som kan føre til mindre ressursbruk. Arbeidsgruppene skal velge ut områder innenfor sektoren som det skal ses spesifikt på. Gruppa kan også velge områder de mener ikke er relevant å se videre på, men dette skal begrunnes, forteller HR-sjef Laila J.Salomonsen.Klikk for stort bilde 

Det betyr i praksis at arbeidsgruppene ser funksjoner som kan tas bort, gjøres på en annen måte eller på annet vis gjøres på en mindre ressurskrevende måte.

-Dersom vi tar bort funksjoner som tilhører en stilling betyr det ikke at personen som innehar stillingen må gå.  Det vil være kriterier (fastsettes i samarbeid med tillitsvalgte) som vil legge grunnlaget for hvordan den prosessen skal skje. Vi vil i størst mulig grad unngå at vi må si opp noen, det kan bety at enkelte får tilbud om en annen stilling i kommunen, redegjør HR-sjefen.

Arbeidsgruppene skal levere forslag til nedtrekk ut fra tallene i denne tabellen:

Klikk for stort bilde -Tabellen viser også totalt antall årsverk i sektoren, og prosentvis andel av nedtrekket. Dette er ut fra et nedtrekk på totalt 60 årsverk, og som kjent er det minst 40 årsverk vi skal ned med, men vi trenger forslag på flere for å ha valgmuligheter, forteller kommunens HR-sjef

Hun minner også om at det er mulighet for å få informasjon/få svar på spørsmål hver fredag i kommunestyresalen fra 09.00-09.30. Der kan alle ansatte møte HR-sjefen uten avtale på forhånd og stille akkurat de spørsmålene de har lyst til, og Salomonsen legger ikke skjul på at det naturlig nok er medarbeidere som nå føler seg utrygge.

Nedbemanning ble også et tema i drifts- og administrasjonsutvalget denne uka. Da redegjorde HR-sjefen fremdriften i prosessen. Salomonsen tok for seg alle deler av prosessen, og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

De takket for en god redegjørelse, og sa seg fornøyd med svarene de fikk. For ordens skyld, så understrekes det at Salomonsens orientering ikke var en sak som utvalget skulle behandle, kun la seg orientere om. Ønsker du å se redegjørelsen fra HR-sjefen, anbefaler vi en tur innom vårt «Kommune-TV» der du finner alle møter i opptak. Klikk her for å komme dit. https://vestvagoy.kommunetv.no/no/broadcast/124

Oppdatert oversiktskart

Rådgivingsfirmaet WSP, som har prosjektledelsen for Storgata-utbyggingen, har nettopp oppdatert oversiktskartet over anleggsområdet. En endring som nå er veldig merkbar, er at det nå foregår en rekke arbeider rundt Meieriet Kultursenter. Blant annet bores det etter jordvarme, for å kunne varme opp bygninga på en mest mulig miljøvennlig måte. Disse arbeidene er ikke en del av selve Storgata-utbyggingen, men for å slippe anleggsarbeid i flere omganger, jobbes det nå parallelt med både Storgata og Meieriet Kultursenter. Inntil videre er det sperret rundt hele kultursenteret da det er store maskiner og en boregrigg i sving.Klikk for stort bilde 
De som skal kjøre til og fra Furubakken må fortsatt bruke deler av parkeringsplassen til "Gamle Cubus" for å komme forbi sperregjerdene. Vi minner for øvrig om vår egen Storgata-seksjon på hjemmesiden vår. Den har en egen knapp på forsiden, og du kan også klikke her hvis du vil se på den.

Lunsjmøte om NEET-ungdom

Og lurer du på hva "NEET-ungdom" er, får du svaret på det noen setninger lenger ned.

Tirsdag denne uken arrangerte prosjektgruppa for utekontakteprosjektet et lunsjmøte om utenforskap blant ungdom i samarbeid med Nordland fylkeskommune. Til sammen var det 38 fremmøtte som tilbrakte en morgen med påfyll og refleksjon sammen på Meieriet Kultursenter denne dagen.

Ronny Olsen ved folkehelseavdelingen i Nordland presenterte perspektiver på utenforskap sett i sammenheng med befolkningsutviklingen i fylket. Olsen har lang erfaring med forebygging av frafall og arbeid med nærvær i videregående opplæring. Klikk for stort bilde 

Han baserte innlegget sitt på en ny rapport om NEET-ungdom som Nordland fylkeskommune og NAV Nordland gått sammen om. NEET-ungdom er andelen i befolkningen mellom 15-29 år som hverken er under utdanning eller i arbeid. Andelen NEET-ungdom i Nordland anslås i rapporten å være på 14 prosent. Ronny la vekt på at andelen ungdom som faller utenfor er den største samfunnsutfordringen for Nordland nå og i fremtiden.

Folkehelsekoordinator og prosjektleder for Utekontaktprosjektet, Nora Warhuus Samuelsen, presenterte utekontaktprosjektet og fikk gode innspill for hvordan vi som jobber i kommunen og andre som er i kontakt med ungdom best kan styrke utekonktaktens arbeid. Klikk for stort bilde 

Målgruppa for prosjektet er alle ungdom mellom 13-25 år. Hovedmålet i prosjektet er å fange opp, støtte og veilede NEET-ungdom i vår kommune, gjennom en universell tilnærming. Stillingene som utekontakter lyses ut i løpet av våren.

Utekontaktprosjektet er finansiert gjennom midler i Program for folkehelsearbeid fra Helsedirektoratet. Vestvågøy kommune har fått tilsagn om 4,7 millioner til utvikling og evaluering av prosjektet over fem år.

-Vi takker for stort oppmøte og engasjement, dette ga mersmak, sier Warhuus Samuelsen.

Laks, sjøørret og røye

Fylkesmannen inviterer nå grunneiere med fiskerettigheter til å komme med innspill til nye bestemmelser for fiske etter laks, sjøørret og røye. Miljøfaglig ansvarlig i Vestvågøy, Martine Horn Gjernes, oppfordrer grunneiere til å engasjere seg og sende innspill direkte til Fylkesmannen, med kommunen som kopimottaker.

Her kan du lese mer om arbeidet som nå er igangsatt.

Muntlig-datoene er klare

Våren nærmer seg, og for de som er tiendeklassinger, betyr det eksamener. Både de skriftlige, som er gitt nasjonalt, og de muntlige, som besluttes lokalt. I Lofoten samarbeider kommunene om dette, både når det gjelder dager og fag, men også når det kommer til å hjelpe hverandre med sensorer.

 

Her ser du datoene for muntlige eksamener våren 2020:

  • Mandag 8. juni: Kl. 09.00 opplyses om eventuell lokalt gitt eksamen onsdag 10. juni.
  • Onsdag 10. juni: Kl. 09.00 opplyses om eventuell lokalt gitt eksamen fredag 12. juni.
  • Onsdag 10. juni: Evt. lokalt gitt eksamen.
  • Fredag 12. juni: Evt. lokalt gitt eksamen.

Et viktig råd

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har en rekke oppgaver, og ikke minst er rådet en viktig høringsinstans for administrasjonen og andre politiske råd og utvalg. I tillegg tar rådet opp saker som meldes inn fra innbyggerne, og rådets leder, Bjørnar Hartviksen, kan ta i mot saker direkte. Klikk for stort bilde 

Det betyr at innbyggere som ønsker å få få løftet frem en sak som omhandler hvordan lokalsamfunnet er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse, kan henvende seg til rådets leder Bjørnar Hartviksen. Hartviksen måes på eposten bjornar.hartviksen@lofotkraft.net eller han kan ringes på 90824301.

Med funksjonsnedsettelse menes bevegelseshemming, syn, hørsel, uviklingshemming og annet som kan gjøre at man i gitte situasjoner kan ha behov for tilrettelegging.

På våre hjemmesider finner du en oversikt over rådets medlemmer, og kontaktinformasjon på hver enkelt. Fra politisk hold er det kommunestyrepolitiker Jim Andreassen (Frp) som møter. Fast sekretær for rådet er Kari Karlsen fra dokumentsenteret.

Politisk møtekalender finner du her.

Ledige stillinger

Vestvågøy kommune har i kraft av sin størrelse en naturlig utskifting av medarbeidere, og for tiden er det flere spennende jobber ledig i kommunen vår.

Du vil hele tiden kunne finne en oppdatert oversikt under menypunktet "Jobb hos oss", og der vil du også kunne se hvor mange som har søkt på hver enkelt stilling. For tiden trenger vi blant annet sykepleiere, lærere og fagansvarlig for vann og avløp.

Frister det med sjøtomt?

Kunne du tenke deg å ha idylliske Ytterpollen som nærmeste nabo, og ha masse plass å boltre deg på? I Folkneset i Hagvågen i Borge finnes det ei slik tomt. Den er den dyreste i feltet, men til gjengjeld får du 1343 kvadratmeter, altså godt og vel 1,3 mål. Tomta har gårds- og bruksnummer 91/96, og selges til høystbydende over 443.000 kroner. Tomta selges med ferdig stikk for offentlig vann og avløp. Gå inn på vår tomtesalg-side og les mer.

UKM i morgen

Og UKM står altså for Ungdommens kulturmønstring, i fall noen skulle lure på det.Klikk for stort bilde 

LOFOTEN UKM arrangeres i morgen, lørdag 15. februar kl. 17.00 i storsalen på Meieriet kultursenter på Leknes. UKM er en arena for ulike uttrykksformer med ungdom i alderen 12 – 20 år fra hele Lofoten som deltakere. Vil du vite mer, kan du lese mer på www.ukm.no. Påmeldingsfristen for å delta med et bidrag var 10. februar.

Mistet noe på Leknes skole?

Da kan du klikke deg inn her. Leknes skole har en egen side for hittegods, der det også legges ut bilder av det som har kommet inn til kontoret. Smart, og helt klart et tiltak som motvirker unødvendige innkjøp.Klikk for stort bilde 

 

Ikke vent for lenge!

Har du til vurdering å kjøpe et komplett sett med bygdebøker, kan det være lurt å handle nå. Det er nemlig slik at antall eksemplarer av hvert bind på det kommunale boklageret er høyst varierende. Klikk for stort bilde 

Mens vi har nærmere 500 eksemplarer av bind 1, er det nå kun 50 eksemplarer av bind 4 og 5 igjen. Det selges derfor ikke lenger enkeltbøker av bind 4 og 5, da de trengs for å kunne tilby komplette sett. Et komplett sett med bygdebøker for Borge og Valberg koster kr. 990,- og fåes kjøpt i rådhusets servicetorg.

Vi har ikke nøstet i forhistorien bak det varierende antallet av hvert enkelt bind, da dette ligger langt tilbake i tid. Dette er uansett ikke noe vi kan påvirke i dag, da vi har de bøkene vi har.

Kinotilbudet i helga

Å se film på kino går aldri av moten, og på Meieriet Kultursenters hjemmesider får du full oversikt over hvilke filmer som går, og billetten kjøper du med et par tastetrykk på samme sted.

Her ser du hva du kan velge mellom i kveld, fredag 14. februar:Klikk for stort bilde 

Byr på film og informasjon

Er du nyinnflyttet i Vestvågøy kommune? Da vil vi gjerne få invitere deg på et informasjonsmøte med film, generell informasjon og et uformelt møte med ordfører, varaordfører, rådmann og kommunalsjefer. Vestvågøy kommune har hatt disse informasjonsmøtene de siste årene, og tilbakemeldingene har vært gode. Settingen er uformell, og ingen trenger å bekymre seg for at de må bidra med annet enn sitt nærvær. Serveringen er enkel i form av kaffe og vafler. «Kommunefilmen» vi skal vise er heller ikke lengre enn at man tåler å se den. Filmen gir en god oversikt over øya vår, og hva som finnes av næring og muligheter. Klikk for stort bilde 

Sett av en god time, så sees vi i kommunestyresalen klokka 18.00 torsdag 27. februar. Har du spørsmål, så noter de ned. Alle kommunale sektorer vil være representert, og får du ikke svar der og da, vil kommunalsjefene sørge for at rette vedkommende følger opp det du lurer på.Klikk for stort bilde 

Det er i dag 11.405 innbyggere i Vestvågøy kommune, noe som gjør oss til Lofotens største kommune. Både kommunens politikere og administrasjon har tro på videre vekst, og det har også Statistisk Sentralbyrå. Slik ser deres prognose for Vestvågøy ut:Klikk for stort bilde 

 

Her kan du ser mer statistikk for Vestvågøy kommune.

Cruiseskip-anløp i 2020

Her ser du alle cruiseskip-anløpene som så langt er booket for 2020. Husk at du finner oppdatert informasjon på hjemmesiden til det interkommunale samarbeidet Lofoten Havn.Klikk for stort bilde