Nyhetsbrev uke 51

Signerte bredbåndsavtale

Vestvågøy kommunestyre vedtok tidligere i år å sette av fire millioner eks. mva i 2019 og 2020 til bredbåndsutbygging i distriktene. I 2021 er det satt av 1,5 millioner. Denne uka ble utbyggingsavtalen signert.

Det viste seg at det kun var Lofotkraft Bredbånd som hadde gitt tilbud på jobben, men dette tilbudet var helt i tråd med Vestvågøy kommunes ønsker, og til en hyggelig pris. Fra Lofotkraft var det Ole Kristian Mellingsæther som deltok på signerings- og informasjonsmøtet med politisk nivå og administrasjon denne uka.Klikk for stort bilde 

-For oss har det vært viktig at bredbåndet vi bygger ut skal skal ha stabilitet og kvalitet. At den tilbyderen vi nå har skrevet kontrakt med, tilbyr fiber, er vi glade for, forteller IKT-sjef Kjetil Jørgensen. Han har utarbeidet anbudspapirene og fulgt prosessen hele veien, og hatt utbyggingsplanene på offentlig høring.

Han er derfor svært tilfreds med første trinn av utbyggingen som vil pågå de neste to årene. Det er også varaordfører Anne Sand (Sp). Det var Sand og hennes parti som fremmet denne saken, og fikk kommunestyret med på vedtaket. At kontrakten nå er signert, og jobben starter på nyåret, var derfor en svært så ønsket ulegave til varaordføreren.

-Kan du si noe om tidsaspektet for områdene som tas i 2020, spurte varaordføreren.

-Hvis alt går etter planen, og vi ikke møter på hindringer, skal vi være ferdig til jul 2020, kunne Mellingsæther fortelle.

Fremdriftsplanen er som følger: Sennesvik/Ure, Steine. Storeidet, Sund/Haug, Eggum og Knutstad/Vestresand.

En god del av arbeidet med fiberkabelen kan foregå også mens det er vinter, da den flere steder vil bli hengt i luftspenn sammen med eksisterende ledningsnett.

På nyåret starter jobben med å utrede områder for del 2 og 3 av utbyggingsprosjektet.

Forbud mot fossil oljefyring i 2020

Påminnelse til alle som har nedgravde oljetanker eller fyringsanlegg på sin eiendom: Fra 1. januar 2020 er det ikke tillatt å fyre med fossilt brensel, og den nedgravde oljetanken må graves opp og fjernes.

Stortinget har vedtatt et forbud mot bruk av fossil fyringsolje fra 1. januar 2020. Til å erstatte oljen finnes ulike alternative løsninger som varmepumpe, bioenergi og solenergi. For enkelte med nyere fyringsanlegg og oljetank kan bruk av biofyringsolje være et alternativ. I 2018 gjennomførte Vestvågøy kommune et samarbeid med Moskenes, Flakstad og Vågan kommune. Det ble utarbeidet felles brosjyrer, arrangert informasjonsmøter og lagt ut informasjon på kommunenes hjemmeside. Kommunene har også vedtatt felles lokal forskrift og utarbeidet interne retningslinjer.Klikk for stort bilde 

I forbindelse med oljefyringsforbudet er det på Vestvågøy mange oljetanker som tas ut av bruk. Kommunen har i sitt registrer oppført 610 nedgravde oljetanker. En stor del av tankene stammer fra 1960-80-tallet. Mange boliger med oljetank har senere gått over til annen varmekilde, men tanken har blitt liggende i grunnen, med varierende tilstand. Mange oljetanker ligger i tilknytning til steinfyllinger i sjø, noe som øker faren for større miljøskader.

Oljetanker som er tatt ut av bruk har fortsatt restolje, og utgjør derfor en forurensningsrisiko. I Vestvågøy er det registrert flere hendelser med forurensning fra nedgravde oljetanker. Forurensningsforskriften og Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker i Vestvågøy kommune fastslår derfor at tanker som ikke brukes mer skal tømmes, rengjøres, og som hovedregel fjernes av et godkjent firma.

-Våre registre over nedgravde oljetanker oppdateres kontinuerlig etter hvert som kommunen mottar rapporter om at oljetanker er fjernet. I 2018 ble rundt 60 oljetanker fjernet. I år er antallet i midten av desember kommet opp i 214 tanker fjernet totalt. Vi opplever med andre ord at innbyggerne på Vestvågøy er kommet godt i gang med å få fjernet tankene sine, men forventer at vi i 2020 skal få fjernet mange flere siden forbudet trer i kraft den 1. januar, redegjør rådgiver for landbruk og miljø, Marit Annie Larsen i Vestvågøy kommune.

Les mer om fjerning av nedgravde oljetanker her.

Bud på to tomter innkommet

Vestvågøy kommune har for tiden boligtomter til salgs flere steder i kommunen. På Tangstad er det nå to tomter som blir solgt til budgiveren, med mindre noen byr over.

Masseuttak på agendaen

Direktoratet for Mineralforvaltning (DirMin) er ansvarlig for å utstede driftskonsesjoner og følge opp driften av masseuttak. Kommunens ansvar er å følge opp tiltakene i forhold til arealplan og reguleringsplaner. For å få en bedre koordinering av arbeidet mellom DirMin og kommunen, og for å få en sikker oversikt over uttak og massereserver, har Vestvågøy kommune tatt initiativ til et møte for å se på effektive samarbeidsformer og informasjonsutveksling.Klikk for stort bildeMøte 13/12-19. Representanter for fagområdene miljø, eiendom, vei, bygg, plan og næring var representert i møte med DirMin v/seksjonssjef Torbjørn Killi Olsen -DirMin vil til våren komme på besøk til Lofoten og Vestvågøy kommunen vil legge opp til et fagprogram som vil involvere både entreprenører og politikere, forteller næringssjef Sigve Olsen, som har deltatt i planleggingen av dette arbeidet.

-Ingen skal miste adkomsten

Sivilingeniør Kenneth Westeng i Asplan Viak, som er byggeleder for Storgata-prosjektet, var denne uka innom flere næringsdrivende i området rundt Meieriet Kultursenter for å informere om den videre fremdriften.

-Målet vårt er at ingen virksomheter skal miste adkomsten, selv om Storgata for det meste vil være stengt etappevis frem til jobben er gjort, redegjør Westeng.

Storgata-prosjektet er delt inn i tre hoved-etapper, og den delen der det arbeides nå, fra Lofotsenteret til Trafikkgården, skal etter planen være ferdig før sommerferien. Det som i korte trekk skjer fremover er at arbeidene starter opp igjen rett over juleferien, og da skal det først gjøres en mindre jobb på Meieriets nordside. Deretter flytter entreprenøren seg til krysset ved Lofotsenteret og Furubakken, eller «Gamle Cubus» om du vil.

-Der er det nok en del arbeid, før man gradvis jobber seg nedover igjen. Men samtidig skal etappe 1 være ferdig til sommeren, så de som føler at de blir mest berørt nå, er i hvert fall ferdig med ulempene før sommerferien, forteller byggelederen.

Westeng kan også fortelle at Asplan Viak, prosjekteringsselskapet WSP og entreprenøren vil ha møter med de berørte hele veien fremover for å fortelle om fremdriften, og eventuelle endringer.

Og lurer du på rollene, så er det slik at WSP har prosjektledelsen, Asplan Viak har byggeledelsen mens Thore Magnussen & Sønn AS er utførende entreprenør.

-Arbeidene som foregår i Storgata er komplekse, og vi kan ikke gardere oss mot det vi finner i bakken. Det betyr at vi vil få endringer underveis, noe som igjen gjør det vanskelig å være veldig konkret når vi forteller hva som skal skje til hvilken tid, oppsummerer byggelederen.Klikk for stort bilde 

 

Kommunal rampenisse

Heller ikke kommunale virksomheter slipper unna rampenissen. Klikk for stort bilde 

Det går rykter om en særdeles rampete nisse på Leknes Bo- og servicesenter, og han er det faktisk mulig å følge på #rampenisselbs på Instagram. Her ser vi en av rampestrekene, der nissen har gjort seg stor flid med å knyte sammen det som var av sko i garderoben. Nyhetsbrevet bemerker: Enda en grunn til å velge borrelås.

Vil du være leder for Lekneshagen?

Vestvågøy kommune har ledig stilling som enhetsleder ved Lekneshagen Bofellesskap (LBF). LBF er en institusjon spesialisert for mennesker med demens. Enheten har 58 enerom for pasienter, inkludert flere skjermede og særlig tilrettelagte plasser. Enheten har fire avdelinger med egne avdelingsledere samt et fagteam av sykepleiere.

Enhetslederstillingen har samlet totalansvar for hele LBF, og den inngår i i kommunalsjef omsorgs ledergruppe, som består av syv enhetsledere totalt. Les hele utlysningsteksten her (PDF, 63 kB).

 

Spilte for fullsatt storsal

Da Fygle skole hadde sin tradisjonelle juleforestilling tirsdag 17. desember, var storsalen i Meieriet fullsatt både formiddag og ettermiddag. Elevene viste gjennom hele forestillingen at de behersket å synge vakker julesang og de hadde en fin dramatisering av juleevangeliet. Klikk for stort bilde 

Sammen med lyd, lys, kulisser, rekvisitter og pianosang, ble forestillingen veldig stemningsfull. Det var tydelig at ansatte og elever hadde øvd mye før forestillingen. Foreldrene/ Fau stilte med bøssebærere og arrangerte kafe i fryseriet.

-Vi på Fygle skole er stolt over de flotte elevene og den felles innsatsen som er gjort for å få dette prosjektet i havn, sier assisterende rektor Ann-Eirin Brynjulvsen.Klikk for stort bilde 

 

God lesning i jula

Meieriet bibliotek er et godt sted å begynne juleferien, her ser du åpningstidene for jula 2019:

 • 23. desember 10:00 - 15:30
 • Julaften 24. desember STENGT
 • 25. desember STENGT
 • 26. desember STENGT
 • 27. desember 10:00 – 14:00
 • 28. desember 10:00 – 14:00
 • 29. desember STENGT
 • 30. desember 10:00 – 14:00
 • Nyttårsaften 31. desember STENGT
 • 1. januar STENGT

Det er ikke "ubetjent åpent" i romjula. Altså ikke mulighet for selvbetjening.

Åpningstider i servicetorget jula 2019

Her finner du åpningstidene for Vestvågøy kommunes servicetorg jula 2019

 • Mandag 23.12, 09.00 - 15.30
 • Tirsdag 24.12, STENGT
 • Fredag 27.12, 10.00 - 14.00
 • Mandag 30.12, 10.00 -14.00
 • Tirsdag 31.12, STENGT

Julelunsj på bo- og serviceKlikk for stort bilde  

Denne uka var det julelunsj i kaféen på Leknes Bo- og Servicesenter, noe som er en årlig tradisjon til stor glede for beboerne. Takk til kafébestyrer Lena Lorentzen som har sendt oss noen bilder fra arrangementet.

Ble Miljøfyrtårn

Ordfører Remi Solberg og miljøfaglig ansvarlig Martine Horn Gjernes var torsdag denne uka invitert til ASVO sin juleavslutning for å overrekke bedriften diplomet for miljøfyrtårnsertifisering. Klikk for stort bilde 

-ASVO har gjort en stor og viktig jobb for å bli miljøfyrtårn. For å bli sertifisert kreves det medvirkning fra alle ansatte. Det må jobbes grundig gjennom bedriftens organsiasjon, materialforbruk, avfallshåndtering og energibruk. Det fokuseres både på arbeidsmiljø, og på det fotavtrykket bedriften etterlater seg etter sin virksomhet, forteller Horn Gjernes.

På ASVO fikk ordfører og miljøfaglig ansvarlig også høre at arbeidet med å bli miljøfyrtårn har positive ringvirkninger ut over bedriften, da de ansatte og brukerne tar den økte bevisstheten med seg til sine hjem og slik endrer vaner og forbruk også der.

Kommunens representanter satte stor pris på å få være med på en del av juleavslutningen til ASVO, og sier til nyhetsbrevet at alle på ASVO skal være stolte over det de har fått til.

Hilsen fra Leknes skole

Leknes skoles rektor og assisterende rektor har skrevet julebrev til elever, foreldre og foresatte, og der kan man blant annet lese:

"Julens gleder finner vi ikke under treet, men i våre hjerter. Vi er stolte over å få representere en organisasjon med så mange profesjonelle mennesker som brenner for barn og unge, som strekker seg mye lengre for skolen enn det de fleste kan forestille seg, og som har ett sterkt ønske om å skape en trygg skolehverdag hvor alle elever opplever mestring."

Her kan du lese hele julebrevet.

Hilsen fra ordfører og rådmann

Vestvågøy kommune ønsker alle sine innbyggere og ansatte en riktig god jul, og et godt nytt år. Siste sak i nyhetsbrevene for 2019 er derfor det tradisjonelle julekortet fra ordfører og rådmann. I år er det blitt elektronisk, og det kommer her:

Klikk for stort bilde