Nyhetsbrev uke 50/22

Juleglade nyheter åtte dager før julens aften :)

Mønsterkommune siden 2019

Enhetsleder, Mads Tangen, ved Miljøtjenesten i Vestvågøy kommune bidrar med informasjon. Han opplyser at Vestvågøy kommune siden 2019 har vært med i "Mønsterkommuneprosjektet" sammen med Horten, Stjørdal og Askøy. 

Therese Gangsøy og Mads Tangen "titter fram". De to er prosjektledere i Vestvågøy kommune. Vestvågøy kommune

Formålet med «Mønsterkommunenettverket» er å: 

 • skape en felles arena hvor kunnskap kan deles.  
 • sammen reflektere rundt ulike typer praksis, både innad og på tvers av de ulike kommunale sektorene som har medansvar for barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser. 
 • skape felles utviklingsprosjekter. 
 • gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid til nytte for hele kommune-Norge. 

Det har gjennomført fokusgruppe intervjuer i alle kommunene, og det har vært gjennomført fellesmøter med de andre kommunene for å dele erfaringene så langt. Et sentralt element i prosjektet er å dele kunnskapen med andre, og nå er det første artikkelen skrevet om prosjektet. Denne er på engelsk, men det vil komme artikler på norsk på ett senere tidspunkt. Artikkelen kan leses her (PDF, 2 MB).  

Kommuneoverlegen informerer om vinterens luftveisinfeksjoner

Kommuneoverlege Eva M. Kibsgaard Nordberg gir gode råd til innbyggerne. Vestvågøy kommune

Flere typer luftveisinfeksjoner, blant andre influensa og RS-virus, samt sannsynligvis covid-19, opptrer hyppigere på vinteren. Bakgrunnen for dette er at slike virus trives bedre når det blir kaldt, det blir tørrere i luften og slimhinnene i luftveiene våre blir tørrere og mer mottakelig for infeksjon. Dessuten trekker vi oss mer innendørs og er tettere sammen. Dette gir gode vilkår for smitte. Allerede nå ser vi tendens til at sesongen for både influensa og RS-virus er i gang. Dette er litt tidligere enn forventet. Covid-19 smitte har vært ganske utbredt i samfunnet i hele høst og forventes å bli med inn i vintersesongen.

Både vaksiner og gjennomgått infeksjon bidrar til at immuniteten i befolkningen er bedre rustet mot vinterinfeksjonene. Likevel anslår Folkehelseinstituttet at denne vintersesongen vil bli krevende for helsetjenesten, med økt belastning både i sykehus og kommune. Som innbyggere kan vi bidra til å begrense smitte og holde oss friske, ved å følge disse rådene fra Folkehelseinstituttet:

 • Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk. Du trenger vanligvis ikke teste deg for koronavirus, men du bør bli hjemme til formen er god. På Helsenorge finnes oppdatert informasjon og anbefalinger om korona (https://www.helsenorge.no/koronavirus/).
 • For å minske risikoen for å smitte andre bør du generelt ha god hånd- og hostehygiene. 
 • Ta kontakt med fastlegen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.
 • Restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit og det er ingen krav om å teste seg. Bli hjemme til formen er god, med eller uten nevnte restsymptomer. 
 • Unngå spesielt kontakt med personer som har økt risiko for å bli alvorlig syke av luftveisinfeksjoner dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.
 • I familier med nyfødte og spedbarn, bør besøk av voksne og barn med luftveissymptomer begrenses eller unngås.
 • For personer i risikogrupper kan det gjelde egne råd: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/risikogrupper/
 • Råd til gravide: https://www.helsenorge.no/vaksinasjon/vaksiner-i-svangerskapet/
 • Dersom du jobber i helse- og omsorgstjenesten, bør du følge anbefalingene som gjelder på din arbeidsplass.

Alle som er anbefalt koronavaksine og influensavaksine oppfordres til å ta vaksinene. Fra og med uke 50 så kan Apotek 1 i Origo kontaktes for koronavaksine. Influensavaksine tilbys ved fastlegekontorene. Les mer her.

Kommunelegen deltok også i møte 16/12 med Vest-Lofoten næringsforening som ønsket å videreformidle informasjonen til sine medlemmer.

Daglig leder i Vest-Lofoten næringsforening, Sten Roger Sandnes, er opptatt av å få ut oppdatert informasjon til alle medlemmer. Sigve Olsen

KLP besøker Vestvågøy kommune

I forrige uke var KLP på Leknes og gjennomførte rådgivende samtaler med de ansatte som hadde ønske om det. Dette er en årlig greie og i stor grad var det godt voksne og rutinerte ansatte som benyttet seg av tilbudet om veiledning i forhold til pensjon. 

Fv. Jon Håvard Davidsen fra KLP gir Tom Limstrand i Vestvågøy kommune gode råd om pensjon. Limstrand har over 30 års tjenestetid i Vestvågøy kommune. Thomas Thomassen

Jon Håvard Davidsen hadde, etter en del forsinkelser, kommet seg fra Oslo og til Leknes. Kraftig snøfall hadde forsinket ferden betraktelig, men han var i godt humør og syntes fleksibel for å få tatt unna flest mulig avtaler innen tilgjengelige tidsrammer. Han opplyste å være en av to kundeansvarlige for Nordland. Med seg hadde han Ole-Fredrik Hynne. Sistnevnte fortalte å være godt kjent i nord, og med de klimatiske forholdene her. De to fortalte videre om mange reisedøgn og at de var her en gang i året. I hovedsak gjennomførte de informasjonsmøter og veiledningsmøter. Kommunal mann, Tom Limstrand, opplyste at han hadde forberedt noen spørsmål og så for seg noen greie avklaringer. Han satte pris på at kundeveilederen hadde nådd fram til Leknes.

Avtalen om veiledning for kommunalt ansatte i Vestvågøy kommune blir årlig initiert av HR - leder Laila Salomonsen. 

Tilskudd fra Nordland fylke

Ordfører Anne Sand fikk anledning til å gi innbyggerne gode nyheter i førjulstiden. Nordland fylke har bevilget tre millioner kroner til bygging av høydebasseng på Haugheia på Gravdal. Anlegget skal sikre god vannforsyning mellom Gravdal og Ballstad. 

Fra tidlig i anleggsperioden på Haugheia

Vestvågøy kommune avslutter vaksinering i denne omgang

Siste oppsatte vaksinasjonsdag i kommunal regi ble gjennomført denne onsdagen. Heretter er det Apotek 1 i Origo som forestår koronavaksinering, og denne er gratis for de som ønsker å benytte seg av tilbudet. Influensavaksine kan forordnes gjennom legekontorene, ref. informasjon fra kommuneoverlegen over i nyhetsbrevet, og har en kostnad.

Informasjonsansvarlig var innom vaksinelokalet på siste dag og fikk samtalt med vaksineansvarlig Renate Romuld og pensjonert helsesykepleier Tove Gjernes.

Vaksineansvarlig Renate Romuld og pensjonert helsesykepleier Tove Gjernes gjør en siste innsats med vaksinering i kommunal regi (i denne omgang i alle fall). Thomas Thomassen

De to har lenge jobbet med vaksinering i kommunal regi. Renate opplyser å ha jobbet med vaksine sine oppstart av vaksineringen og er på tredje året i arbeidsområdet. Hun finner det nesten vemodig å avslutte arbeidet, men gleder seg over at det går bra i samfunnet nå. Hun har trivdes med arbeidsoppgavene og med å jobbe i koronavaksineteamet. Hun beskriver sine medarbeidere som flinke og trivelige, og synes at samarbeidet har gått knirkefritt. Hun avslører at hun nå vil gå over til undervisning ved Leknes skole.

Tove Gjernes, som har vært frivillig i arbeidet, synes at det har vært flott å kunne bidra. Hun har gledd seg til å gå på jobb og kunne bidra til noe samfunnsnyttig selv om hun er pensjonert. Vi unner Tove litt ro og til å nyte pensjonisttilværelsen, men antar at kommuneoverlegen vil "aktivere" henne på nytt ved behov.

Etter at vaksinasjonslokalene ble stengt fikk vi samlet det blide vaksineteamet til et lagbilde. 

Deler av vaksinegjengen samlet etter fullført vaksinering i kommunal regi. Fv. Hilde Holand, Renate Romuld, Tove Gjernes og Anne-Margrethe Voie Hansen. Eva M. Kibsgaard Nordberg

Kommuneoverlege Eva M. Kibsgaard Nordberg fikk anledning til å komme med noen avsluttende kommentarer og opplyste følgende: 

"Vaksinasjonstilbudet på Rådhuset har vært åpent ukentlig gjennom hele høsten. Likeså møtepunkter for kommunens vaksineteam. Kommunen vil fortsette å ha beredskap, men situasjonen i dag tilsier at influensavaksinering via legekontorene er tilstrekkelig. Koronavaksine kan fortsatt fås på Apotek 1 Origo.

Ressursene tilknyttet vaksinering, både blant fast ansatte og de frivillige, har gjennom hele pandemien vært preget av høy kompetanse, evne til omstilling og innsatsvilje til å bidra med et av samfunnets viktigste tiltak for å begrense sykdom". 

Vestvågøy kommune takker alle som har bidratt inn i dette viktige arbeidet, og ønsker dem alle en riktig god jul!

Julekonsert på Meieriet kultursenter

Meieriet kultursenter ønsker dere alle varmt velkommen til en julekonsert for alle - JUL PÅ MEIERIET

I storsalen denne lørdagen skal du kjenne på ro, få en pause, høre kjente og kjære julesanger, få den rette julestemningen og bare nyte en liten stund. Dette er en konsert for liten og stor, laget til DEG fra oss på Meieriet.

Dette skal være en julekonsert for alle, og en julekonsert de fleste skal ha råd til å unne seg. Ordinærpris er 200,- mens alle barn kommer gratis inn. I tillegg har vi billetter gjennom den kulturelle spaserstokken for 50,-. 

En julekledd kulturgjeng ønsker hjertelig velkommen til julekonsert på Meieriet. Vestvågøy kommune

Med et ønske om å sette litt ekstra pris på våre brukere, gjester og publikum nå til jul inviterer vi dere inn til en god stund. En julekonsert som har de kjente sangene, den gode stemningen og en lunhet som skal føles helt inn i hjertet.

Med driven om å skape noe sammen på tvers av våre avdelinger på Meieriet kultursenter er dette en konsert vi gleder oss til stort til!
I år er det tredje året vi setter sammen en sånn type julekonsert. På scenen finner du fantastisk dyktige musikere fra kulturskolen, ansatte på både biblioteket, kinoen og Qltura som du kanskje ellers ikke har sett på scenen, samt at vi med glede kan meddele at vi i år også har med Karoline Gjertsen, Ken-Phillippe Tete, Julia Yanko og Temmam Al-Taie som gjesteartister.


Konserten består av noen av våre kjæreste og kjente julelåter, som Himmel på jord, Mitt hjerte alltid vanker og Nordnorsk julesalme. I tillegg blir det musikk fra Nøtteknekkeren og en real Disneymedley. For å nevne noe.

Konserten vil også tilby nye sprell og en solid dose julestemning. Enhetsleder Trond Handberg ved kulturenheten benytter samtidig anledningen til å ønske alle innbyggere en fin og fredfull juletid.

Lucia på Rådhuset

Feiringen av Lucia gikk ikke upåaktet hen i rådhuset. Ledere og ansatte markerte dagen med en solid runde på hele rådhuset. De hadde bakt lussekatter og delte villig ut til alle som kom i deres vei.

God stemning i laget. Det synes som om at kommunedirektør Morten Dyrstad (t.h.) hadde en fin start på dagen. Thomas Thomassen

Vi har også så heldige at Lynghaugen barnehage kom innom og gikk en fin prosesjon. I følge med denne ble det delt ut flere lussakatter og pepperkaker. Barnehagestyrer Randi Gressetvold hadde med seg flere ansatte og barnehagebarn, og de rakk en tur innom formannsskapsmøtet før de tok korridorene fatt.

Glade barn i opptoget Thomas Thomassen (tillatelse innhentet)

Et fint initiativ ble til en fin stund med julesanger og godt gitarspill. Dette ble satt stor pris på blant de ansatte.

Der det er hjerterom er det husrom

Vi deler gjerne oppfordringen fra Bufetat om at jula også kan benyttes til å snakke om muligheten for å hjelpe noen som har behov for et stabilt hjem.