Nyhetsbrev uke 5

I denne ukas nyhetsbrev kan du lese om tomtesalg, samfunnssikkerhet, en avholdt kommunalsjef som fylte seksti og ymse annet fra kommunen vår.

Har solgt tomter for 6,5 millioner

Rådgiver Asbjørn Horn har stadig færre tomter å by, og kalkulatoren hans viser nå 6,5 millioner i brutto inntekt til kommunekassa på tomtesalg for året som gikk og så langt i 2020.Klikk for stort bilde 

De som vil ha ei kommunal tomt i Folkneset i Hagvågen, på Vestresand eller i Kvandalen i Sennesvika, må derfor skynde seg. Les mer om tomtene og prisene på vår egen side for tomtesalg, som ble ryddet og oppdatert denne uka.

Her er en oversikt over gjenværende tomter:

  • Folkneset, 6 tomter fra 187.000 til 443.000 kroner
  • Vestresand, 3 tomter fra 40.000 til 165.000 kroner
  • Kvandalen, 1 tomt til 194.000 kroner

Dette er solgt så langt

  • 26 boligtomter i 2019                            
  • 5 boligtomter i 2020                            
  • 2 næringstomter i 2019                      
  • 3 næringstomter i 2020                      

Boligtomtene som er solgt, ligger på Tangstad, i Folkneset, på Gravdal, på Vestresand og i Stamsund. Næringstomtene som er solgt ligger i Storeidøya, på Gravdal og i Mjåneset.
Det er kommunestyret i Vestvågøy som har vedtatt å selge arealer som kommunen eier, forutsatt at tomtene ikke har en strategisk verdi for kommunen selv.
-I tillegg til pengene som kommer inn, ser vi jo at det genererer mer aktivitet i kommunen når det bygges på tomtene, sier Asbjørn Horn.
Tomtene er av hensyn til et ønske om aktivitet, solgt med en klausul om at de skal bebygges.
-Hvis bygging ikke er igangsatt innen to år for boligtomter og innen tre år for nærings- og industritomter, skal tomt tilbakeføres Vestvågøy kommune til samme pris som kjøpesum, redegjør Horn.Han har nettopp sendt over en sak til politisk behandling, for at politikerne skal vurdere om et tomteområde på Svarholt i Stamsund skal legges ut for salg. Denne saken skal opp i formannskapet 12. februar.
Horn kan fortelle om et attraktivt område, nær skole og alpinbakke, med umiddelbar adkomst til marka.

Får beredskapsansvar

Næringssjef Sigve Olsen har fått lagt funksjonen som beredskapskoordinator for Vestvågøy kommune til stillingen sin, og jobber nå med å lage en oversikt over kommunale beredskapsplaner, for å sikre at disse blir rullert og oppdatert.Klikk for stort bilde 
Olsen får også et ansvar for oppfølging av vår kommune inn mot Nordnorsk skredovervåkningsprogram, der Vestvågøy fra og med vintersesongen 19/20 er medlem, noe som også innebar at det ble satt opp en målestasjon for snømengde på Ballstad.
En kommune skal ha beredskapsplaner for nær sagt alt av hendelser som kan inntreffe, og disse skal hele tiden være relevante, noe som gjerne omtales som «rullering av planene».
De siste planene som ble utarbeidet i vår kommune, tar for seg ulykker med cruiseskip, noe alle kommunene i Lofoten har samarbeidet om å utarbeide.
Siden vi nå er midt i sesongen for skredproblematikk, har den nye beredskapskoordinatoren gjort en jobb med tiltakskort som skal brukes ved ulike hendelser, i tillegg til å ha satt seg inn i «hvem, hva og hvor» i forhold til beredskapen på Vestvågøy. Det mest aktuelle akkurat nå er imidlertid noe som tilsynelatende ligger langt unna, men som kan få følger også hos oss - coronaviruset - omtalt i påfølgende artikler.

Informasjon til reiselivet i forhold til coronaviruset

Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Nordland har bedt kommunen informere reiselivsbedrifter om hvordan de skal forholde seg for å forebygge smitte av coronaviruset. Gjennom Vestvågøy turistinformasjon er det fredag 31/1 sendt ut informasjon til alle reiseivsbedriftene på Vestvågøy. Informasjonen finnes tilgjengelig på nyopprettede informasjonssider for samfunnssikkerhet og beredskap. Relevant og oppdatert informasjon vil bli lagt ut her.

Det er verdt å merke seg at det er per i dag ikke registrert smittede i Norge og det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen, men myndighetene regner det som sannsynlig at vi også vil få smittede personer i Norge. Fylkesmannen i Nordland følger opp kommunen tett i denne saken.

-God hygiene er viktig nå

-Der er så langt ikke registrert coronavirus av typen som forårsaker lungebetennelse i Kina, hverken i Vestvågøy kommune eller Norge for øvrig, uttaler kommuneoverlegeteamet i Vestvågøy nå ved utgangen av uke 5. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har kommet med generelle anbefalinger og ber alle som har vært i Wuhan eller deler av Hubei-provinsen de siste 14 dager eller har hatt kontakt med noen som har vært der, og får feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker, om å kontakte lege eller legevakt på telefon. Videre veiledning vil bli gitt der.
-Ellers er det viktig med generell god hygiene for å forhindre smitte, som å hoste i albuekroken og vaske hendene ofte, påpeker kommuneoverlegene

Ble feiret

Kommunalsjef for familie og velferd, Nils Olav Hagen, fylte nylig seksti år. Det ble markert med kaffe og kaker etter arbeidstidens slutt på mandag denne uka. Den intetanende kommunalsjefen trodde han skulle i et ettermiddagsmøte med økonomisjefen i forbindelse med regnskapsavslutninga, men ble i stedet møtt med sang, gaver, blomster og taler. Klikk for stort bilde 

Rådmann Kjell Idar Berg trakk fram at Hagen har fylt en rekke roller i Vestvågøy kommune siden 1992, og han har imponert hele organisasjonen  ved å takle flere omganger med alvorlig kreftsykdom på en måte som man ikke skulle tro var mulig. Hagen var rådmann i Vestvågøy i perioden 2002 til 2010, og han har også fylt denne funksjonen i Moskenes i en periode. Jubilanten takket for oppmerksomheten fra kollegene, og kvitterte med at han stortrives i jobben og i organisasjonen.

Enda et fyrtårn

Vi forteller jevnlig om fyrtårnvirksomheter i nyhetsbrevet, noe vi synes er veldig hyggelig.
Onsdag forrige uke var fagansvarlig for miljø og naturforvaltning, Martine Horn Gjernes, i Moskenes for å overrekke miljøfyrtårndiplomet til reiselivsbedriften Lofoten Planet på Sørvågen. Lofoten Planet drives av Agata og Erwin, et lokalt gründerpar som engasjerer seg i å dele sin lidenskap for Lofoten og friluftsliv med sine gjester.Klikk for stort bilde 
-Ved sin basecamp ved Sørvågenvannet har de plass til inntil 21 overnattende gjester, og herfra tilbyr de spesialtilpassede opplevelsestilbud med mål om å gi sine gjester opplevelser som legger til rette for refleksjon, holdningsendring og personlig utvikling. Lofoten Planet har stort fokus på ansvarlig bruk av naturen, bærekraftig reiseliv og er nå blitt Miljøfyrtårn.  Vi gratulerer så mye, og ønsker dem lykke til videre, forteller Gjernes.
Og lurer du på hvorfor Vestvågøys miljøfaglig ansvarlig gjør utenfor kommunegrensa, så er forklaringa som følger:
-Moskenes kommune er ikke miljøfyrtårnkommune. Vestvågøy kommune, som nærmeste miljøfyrtårnkommune, blir dermed vertskommune for miljøfyrtårn i Moskenes. Dermed signeres miljøfyrtårndiplomer til bedrifter i Moskenes av Ordføreren i Vestvågøy kommune og diplomet deles ut av fagansvarlig for miljø og naturforvaltning, som også har rollen som Miljøfyrtårnkoordinator i Vestvågøy kommune, redegjør Martine Horn Gjernes.

"Nesten" pensjonist

Vi når ikke over alle som jubilerer, begynner eller slutter i Vestvågøy kommune, da vi teller nesten tusen hoder fordelt på 784 årsverk.Klikk for stort bilde 

Men når noen har 27 års fartstid, må det være lov med litt oppmerksomhet. Informasjonsenhetens deltidsmedarbeider, May Elise Welle Albertsdatter hadde siste dag på jobb i går, noe kollegene markerte med kake og blomster. Men helt pensjonist blir hun ikke ennå. May Elise har nemlig to stillinger i Vestvågøy kommune, og på kontoret på Leknes skole blir hun å finne ut skoleåret.

Lekre retter av utgåtte råvarer

Tirsdag denn uka hadde 9. klasse på Ballstad skole et prosjekt i faget mat og helse der fokuset var matsvinn og bærekraft.

-Oppgaven gikk ut på at faglærer Silje Braaten hadde vært kontakt med Joker Ballstad for å få mat som egentlig skulle kastes. Læreren fikk mange forskjellige matvarer. Oppgavene til elevene var å lage en treretters middag på bakgrunn av de matvarene klassen hadde fått. De fikk ingen oppskrift og måtte diskutere og komme frem til hva de kunne lage selv, forteller assisterende rektor Arve Hunnestad.Klikk for stort bilde 

Resultatet var ifølge skolen imponerende. Rektor Monica Grønhaug, assisterende rektor Arve Hunnestad og lærer Andreas Knutsen ble hyret inn som dommere og fikk æren og gleden av å smake på det som elevene hadde laget. De var imponert over både smak, kreativitet og hvordan elevene hadde presentert det de hadde laget.

Nedetid på telefon på mandag

Mandag 3. februar blir Vestvågøy kommune, med unntak av Leknes legesenter, uten telefon mellom 08.00 og 10.00.

-Vi må også ta forbehold om at vi ikke er ferdig til planlagt tid, sier IKT-tekniker Alexander Kristiansen.

Han forteller at jobben som skal gjøres på mandag er den siste i rekken av flere omganger med omlegging fra kobbernett til fibernett på rådhuset, og alle kommunale telefonlinjer er innom her. Det betyr ikke at kommunale medarbeidere er helt utilgjengelig, da omleggingen mest sannsynlig ikke skal berøre de som allerede er faset over på mobilt sentralbord. Så hvis du kjenner jobbmobil-nummeret til en ansatt, vil du få tak i vedkommende med mindre han eller hun er opptatt i et møte.Klikk for stort bilde 

Servicetorgets medarbeidere, Ann-Hege Hansen og Berit Olsen, er for øvrig forsynt med en midlertidig telefonløsning denne formiddagen slik at de kan løse oppståtte situasjoner som ikke kan vente.

Alexander Kristiansen har jobbet jevnt og trutt med omlegging og forbedring av telefonien det siste halve året, og han har vært på mange kontorer og hentet gamle bordapparater. Det har lettet trykket på en tilårskommen telefonsentral, og mange medarbeidere er mye mer tjent med en mobilt sentralbord-løsning.l

En lofotmodell for klima?

Den 20. januar var Lofotens interkommunale klimanettverk samlet i Kabelvåg, til sitt siste møte med nettverksstøtte fra Klimasats (Miljødirektoratet) i 2019. Denne gangen var kommunerådgiverne samlet sammen med representanter fra Lofotkraft, Lofotrådet, Nordland fylkeskommune og Universitetet i Tromsø.   
-Temaet var kunnskapsgrunnlaget som nettverket har jobbet med, og den gode analysen til konsulent Robert Svendsen. Kunnskapsgrunnlaget beskriver føringer for klimapolitikk og klimaarbeid, og tar for seg klimastatistikk for kommunene hver for seg og samlet slik at vi kan sammenligne. Dokumentet har blitt hele 100 sider langt, og skal være kilde som alle kan hente kunnskap fra om hvordan Lofoten gjøre det i sitt klimaarbeid, forteller planlegger i Vestvågøy kommune, Heidi Bergsli.  

Ole Martin Axelsen fra Nordland fylkeskommune presenterte det regionale arbeidet med klimatilpasning, og hvor fylkeskommunen er sitt arbeidet med den regionale klimaplanen. Fylkeskommunen legger vekt på behovet for klimakommunikasjon, og vil ha en workshop om tema i Vesterålen i februar.
Berit Kristoffersen og Kurt Atle Hansen presenterte tanker for en samordning av forskning og utviklingsarbeid og aktuelle undervisningstilbud for kompetanseutvikling på klima- og energi. Her er nettverket en viktig brikke, for å tenke seg en egen Lofotmodell for klimasatsing, der samskaping er metoden.
-Det var også viktig at vi diskuterte veien videre for nettverket. Det har ikke vært noen tvil om at vi har stor nytte og glede av å samarbeide på tvers av kommunene, og at vi ønsker å søke nye klimasatsmidler for 2020. Vi har planene ganske klare: Blant annet ønsker vi å organisere en konferanse til høsten, samt få jobbet fram klimaregnskap for kommunene. Da blir det enklere å jobbe med kommunenes klimaplaner, som er nettverkets mål å få gjennomført, oppsummerer Bergsli.

Hjelp å få

Innbyggere som er utsatt for kriminalitet, skal ikke stå alene med de problemene de kan bli stilt overfor. Støttesenteret for kriminalitetsutsatte i Nordland kan hjelpe.Klikk for stort bilde 
-Støttesenteret for kriminalitetsutsatte er et offentlig og landsdekkende tilbud. Tilbudet er for dem som har vært utsatt for kriminalitet, og støttesenteret er der for å hjelpe. Viser for øvrig til vedlegg – brosjyre, redegjør Nordland politidistrikt. Her kan du lese ei brosjyre om hva støttesenteret kan hjelpe med (PDF, 594 kB).

Feirer Pirozhkov

Vestvågøy kommunes kulturpris 2019 gikk til Andrey Pirozhkov og dette skal feires denne søndag i form av en kulturpriskonsert i storsalen.Klikk for stort bilde 
Konserten er i regi av LofotConcertino og Vestvågøy kulturskole, og det er kulturskolens egne utøvende profesjonelle musikere som står for mesteparten av det som skal fremføres. Ken Gøran Mikkelsen blir også med og hyller Andrej, i tillegg til at det vil dukke opp noen overraskelser i løpet av kvelden, i tillegg til at kulturprisen skal deles ut av ordfører Remi Solberg.
-Umiddelbart etter konserten blir det et uformelt arrangement i samme lokale, der vi feirer kulturprisvinneren, skriver Meieriet Kultursenter på sine hjemmesider.