Nyhetsbrev uke 49/21

Ikke måte på hvor mange strålende nyheter det var denne uka!

Vaksinedoser gikk unna som varmt julebrød

Drop-in vaksinering på Lofotsenteret 9 desember ble en braksuksess! Det var ca. 90 forhåndsbestilte timer og hele 160 droppet innom slik at vi  endte opp med 250 satte vaksiner mellom kl. 12 og 18.


Tre drevne vaksinatører fra pensjonist staben vår: Jill, Gerd Annie og Tove sørget for at det gikk på skinner. I tillegg sørget Merethe og Renate for at registreringen ble korrekt.

Dagen før vaksinerte vi om lag 260 personer på Storeidet, og her var det mellom 30 og 40 på drop-in. Hovedsakelig 3 doser, men også en del 1. og 2. doser.

Statistikk koronavaksinasjon - noen har nådd 100%

På dagens beredskapsmøte kunne kommuneoverlegen opplyse at det denne uka har vært gledelig nedgang i antall smittetilfeller og sykdomsbyrden er lav. Vaksinegraden er økende, noe som er med på å ta noe av brodden av pandemien.

For første gang ser vi en 100%'er i statistikken. Dette er for dose1 i gruppen 16 - 17 år. Vi har tidligere berømmet oppslutningen i denne gruppen, og vi gjør det igjen. Vi må selvfølgelig ta forbeholdet om at befolkningsstatistikken vi benytter fra SSB ikke nødvendigvis er helt korrekt, men vi vil oppdatere med nye befolkningstall når vi passerer årsskiftet og SSB har fått oppdatert endringene gjennom året.

Statistikken pr 10.12.21 fra FHI ser slik ut:

Juledrop-in...

... på Lofotsenteret kl. 1100 - 1800 torsdag 16. desember er bare et av tilbudene til de som har behov for dose 1, 2 eller 3.

Her er hele oversikten...

Nasjonale retningslinjer - kun!

Vestvågøy kommune har ingen egne retningslinjer og forholder seg til de nasjonale. Det er stor pågang til kommuneoverlege og koronatelefonen med spørsmål, spesielt om arrangementer. Vi ber derfor at alle setter seg godt inn i retningslinjene og gjør sine egne vurderinger før det eventuelt tas kontakt. 

Atten 30-åringer hedret

Torsdag denne uka var det markering av 30-års tjenestetid for 14 ansatte. Som seg hør og bør vanket det taler, gaver, blomster, kaffe og kaker. Jubilantene er:

 • Bente Anette Hansen, Avd.Leknes Øst
 • Trine Eltoft, Avd. Borge
 • Carina Hagvåg, Avd. Gravdal/Ballstad
 • Sara Kristin Johnsen, Soltun bokollektiv
 • Hilde Dahl, Soltun bokollektiv
 • Rino leirvoll, Skogkanten
 • Torstein Thomassen, Skogkanten
 • Gerd Johanne Pedersen, Lekneshagen bofellesskap
 • Inger Tove Nikolaisen, Vestvågøy sykehjem
 • Britt June Walle, Torvhauan avlastningsbolig
 • Alvrun H. Riise, Tildelingsenheten
 • Heidi Wiik, Omsorg
 • Bjørg Berger, Psykisk Helse
 • Emy Trude Stenersen, Helseenheten
 • Beryl Jusnes Engum, Leknes skole
 • Eli Marie Johansen, Gravdal barnehage
 • Lill Anne Johansen, Lynghaugen barnehage
 • Kari Karlsen, Dokumentsenteret                                       

Mange bedrifter får kompensasjon før jul

Kommunene har i 2021 fått tilført midler fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) til den kommunale kompensasjonsordningen. Totalt kr. 3 864 856 er fordelt til næringslivet på Vestvågøy gjennom tre utlysningsrunder tidligere i år. KMD tildelte 11. oktober Vestvågøy kommune ytterligere kr. 4 110 000 til en fjerde tildelingsrunde. Søknadsfristen var 22. november og det kom inn totalt 35 søknader som til sammen søkte om kr. 16 825 451 i kompensasjon. Næringsutvalget behandlet søknadene i møte torsdag 9. desember og det er gjort fordeling i henhold til lista nedenfor. Bedriftene som mottar kompensasjon vil få pengene på konto i løpet av uke 50.

ORGANISASJON BELØP
8373 CAFE AS 20 000
AIMEES FARM AS 400 000
ARCTIC GUIDE SERVICE AS 300 000
BERGLUND ROY MAGNE 175 000
BORGTUN AS 20 000
DESTINATION LOFOTEN AS 600 000
EILERTSEN & GRANADOS TEATERKOMPANI ANS 50 000
FINNVIKA RORBUER AS 50 000
FJELLJO AS 120 000
GAMLE SKOLA CHRISTIAN ALTENBRUNN 35 000
HATTVIKA LODGE AS 200 000
LE BYGG AS 75 000
LIVE LOFOTEN AS 200 000
LOFOTEN ARCTIC WATER AS 100 000
LOFOTEN BAKERI AS 175 000
LOFOTEN BASECAMP AS 75 000
LOFOTEN GÅRDSYSTERI Marielle De Roos 145 000
LOFOTEN HESTESENTER AS 20 000
LOFOTEN MAT OG VIN AS 75 000
LOFOTEN SJØHUSUTLEIE AS 50 000
LOFOTEN VACATION AS 50 000
LOFOTHYTTER AS 20 000
LOFOTPUBEN AS 35 000
LOFOTSERVICE AS 50 000
MYKLEVIK GÅRD ÅSHILD ELTON JACOBSEN 120 000
RETO EIENDOM ANS / Solsiden Brygge 50 000
SKOLESTUA GJESTEGÅRD AS 20 000
STATLES RORBU- OG KONFERANSESENTER AS 600 000
TROLLFJORDCRUISE AS 10 000
AALAN GÅRD KNUT ÅLAND 270 000
   
SUM 4 110 000

 

Stadig flere fyrtårn

Den positive trenden fortsetter i regionen og antall miljøfyrtårn i Vest- Lofoten er på full fart opp!

I Moskenes kommune har ytterligere 3 bedrifter innen reiseliv i det siste mottatt miljøutmerkelsen miljøfyrtårn.

Lofoten bed & breakfast, Aqua Lofoten coast adventure og Runhild of Reine er alle 3 nysertifiserte fyrtårn, samtidig som Reine rorbuer er resertifisert  og fortsetter dermed sammen med sine medsertifiserte reiselivsbedrifter det gode arbeidet med å søke å drive et bærekraftig reiseliv her ute i «Verdens vakreste øyrike»

I en prosess med grønn omstilling er Miljøfyrtårn et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og som hjelper virksomheter å lykkes med omstillingen.

Målet er både å bli bærekraftig og grønn, men også å oppnå konkurransefortrinn i et marked der det stadig stilles strengere krav til miljøkrav av forskjellig art, og derigjennom styrke merkevaren, oppnå konkurransefortrinn og få et kvalitetsstempel.

I Norge er miljøfyrtårn det mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Vestvågøy kommune støtter opp om arbeidet for at flere skal bli sertifisert og i Lofoten jobber LoVe Utvikling som godkjent konsulent for Miljøfyrtårn. 

Deltakelse og kvalitet

Vestvågøy kommune siden 2019 vært en del av prosjektet «Deltakelse og Kvalitet» innenfor habilitering av barn unge og unge voksne med ulike funksjonsvariasjoner.  Målet er å utvikle en metode for å styrke kvaliteten av de kommunale tjenestene til barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser. Prosjektet har hatt som mål å bidra til å forbedre kommunenes tilbud til denne målgruppen. Et viktig mål for tjenestene har vært at barn og unge som ellers står i fare for å bli tilsidesatt og passivisert, får muligheten til å delta på ulike områder som for eksempel skole og fritid, og at de blir inkludert i sosiale sammenhenger. Prosjektet har hatt som mål å lage en metode for å gjøre kvaliteten på disse tjenestene bedre. Prosjektet ønsker å utarbeide en måte å måle deltagelse blant barn og unge på og gjennomføre målinger over tid. Resultatene fra målingene blir tatt opp med de ansvarlige i kommunene som sammen med prosjektet og brukerne finner ut om tjenestene bør endres og evt. hvordan de kan endres for å være i tråd med brukernes behov. Forskningsarbeidet drives med tilskudd fra Norges Forskningsråd (NFR) i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) og SINTEF Digital og i samarbeid med kommunene Vestvågøy, Stjørdal, Askøy og Horten. 

Vi har i løpet av prosjektperioden så langt gjennomført fokusgruppeintervjuer i alle fire kommunene, med unge og unge voksne med funksjonsvariasjoner, med foreldre til barn, unge og unge voksne med funksjonsvariasjoner, samt tjenesteytere i kommunene som har et spesielt ansvar for denne målgruppen. I tillegg til dette har vi gjennomført en "tilstandsanalyse" i hver kommune som skal kunne lære oss noe om hvilke styrker forbedringsområder, muligheter og trusler/barrierer kommunens egne medarbeidere opplever man finner i sin kommune på dette området.

Fra venstre: Arne Henning Eide, sjefsforsker Sintef, Dag Ofstad, prosjektleder/forsker, Mads Tangen, prosjektleder Vestvågøy kommune. Foran fra venstre Therese Gangsøy, prosjektleder Vestvågøy kommune, og Emil Hansen, forsker/økonomiansvarlig. 
Analysen av forskningsarbeidets kvalitative data er nå ferdig og det var resultatene av dette, Vestvågøy kommune fikk presentert på en workshop på Vestvågøy Rådhus 1 desember. Et prosjektteam fra Vestvågøy kommune v/Mads Tangen og Therese Gangsøy var arrangører sammen med prosjektgruppen for hovedprosjektet bestående av Prosjektleder/forsker Dag Ofstad, sjefsforsker Arne Henning Eide, forsker Emil Hansen. Deltakere forøvrig var ordfører, varaordfører, rådmann, enhetsledere og avdelingsledere knyttet til Helse og Mestring og sentraladministrasjonen samt representanter for spesialisthelsetjenesten, Norsk forbund for utviklingshemmede, ungdommens kommunestyre, plan og infrastruktur, og folkehelsekoordinator.

Uniformens dag


Mandag 6 desember var 75 års dagen for opprettelsen av Heimevernet.  Rita Jorun Berger er HV soldat og markerte dagen ved å stille i arbeidsuniform på jobb ved Leknes Bo og Service til stor stas for ansatte og beboerne. Hensikten er å vise at HV-soldater finnes over alt i det sivile samfunnet. 

Fikk du med deg disse andre nyhetene i løpet av uka?

Jul på Meieriet

Kultursjefen ønsker alle en god førjulstid med et tettpakket program på Meieriet. Les programmet her...

NAV sosialhjelp - begrenset tilgjengelighet 13. - 15/12

I forbindelse med etableringen av NAV Lofoten vil fagsystemene for økonomisk sosialhjelp ikke være tilgjengelig den 13, 14. og 15. desember. Les mer her...