Nyhetsbrev uke 48

Åpnes formelt i juni 2020

De fleste er nok allerede blitt til venns med den nye rundkjøringa på E10, men ennå gjenstår en del arbeider.Klikk for stort bilde Geir Lakselvhaug   

Ikke minst skal den kommunale veien fra rundkjøringa og ned til Leknessletta handelsområde ferdigstilles, men det skal i tillegg legges et lag til med asfalt i selve rundkjøringa.

-Vi monterer og setter belysning på det nye kommunale veganlegget nå i høst og vinter 2020. I første omgang tilkoblet byggestrøm mens vi venter på Lofotkraft og permanent strøm. Anlegget blir i hovedsak ferdigstilt kommende 2-3 uker, men all asfalt videre tas til våren og sommeren. Dette skyldes at det nå er tele og frost i bakken, redegjør prosjektleder Hallgeir Skog i Vestvågøy kommune.

Han oppsummer:
Det kommunale veganlegget åpnes derfor ikke før jul, og i vinter. Vi må ha flere lag asfalt på, og ferdigstiller alt først. Åpning blir i juni 2020. Selve rundkjøringen på E10 skal også ha ett til asfaltlag til (asfaltbetong) , slik at asfalthøyden stemmer med utlagt granittstein i midtsirkelen. Men belysning settes på for å hindre uhell og evt skader hvis noen forviller seg ned dit, eller er nysgjerrige. Det må heller ikke kjøres med biler eller anleggskjøretøyer inn på den kommunale veidelen, da kanstein kan bli skadet. Alle tilkomster vil fortsatt bli avtstengt, og entreprenør Jonassen Maskin og Transport AS har ansvar for veganlegget der gjennom vinteren og frem til juni 2020.

Takk til Geir Lakselvhaug i Teft-Gruppen som har vært oppe på taket av Teftbygget og tatt dette bildet til ære for Vestvågøy kommunes ukentlige nyhetsbrev.

Alle kulturmidler er fordelt

Kulturkonsulent Trond Handberg kan nå fortelle at de to siste tildelingene av kulturmidler er gjort, og de som sto igjen var barne- og ungdomsrådet, samt musikkrådet.

-Det er styrene i de to rådene som har fordelt pengene, redegjør Handberg.

Barne- og ungdomsrådet hadde 49.400 kroner å dele ut, og de ble fordelt slik:

Klikk for stort bilde Musikkrådet hadde 54.401 kroner å dele ut, og de ble fordelt slik:Klikk for stort bilde

 

 

 

 

SMART og elektrisk på Ballstad

Vestvågøy kommune hadde 21. november invitert næringslivet på Ballstad og Vest-Lofoten Næringsforening til et seminar hvor målet var å bli bedre kjent med Lofotkraft sin satsing innen fornybar energi i Lofoten og forprosjektet SMART fiskerihavn Ballstad, et initiativ for bærekraftig steds- og næringsutvikling på Vestvågøy.

Næringssjef, Sigve Olsen, innledet med å presentere de mange utviklings- og utbyggingsprosjektene på Ballstad, som tydelig viser samarbeidsevnen og gjennomføringkraften som finnes på stedet.

Kristian Bøe, eier av Hattvika Lodge, holdt et innlegg om forprosjektet SMART fiskerihavn Ballstad (PDF, 703 kB), et prosjekt med utspring fra jobbingen med reiselivsutviklingen på Ballstad i nettverksprosjektet Destination Ballstad. Arbeidet er finansiert av Vestvågøy kommune og peker på muligheter for innovasjon innen - Smart Havn - Smart Næring - Smart Mobilitet - Smart Samhandling. For å bidra til å nå internasjonale klimamål og skape bærekraftig stedsutvikling er det mange havner og kommuner som deltar i ulike Smart City-programmer. - Vestvågøy kommune må ta utfordringen og eierskap til et SMART havn prosjekt på Ballstad, er Bøes budskap i sitt innlegg.

Klikk for stort bilde Sigve Olsen Randi Leirvik, prosjektleder i Lofotkraft sitt datterselskap Lofotkraft Muligheter AS, var invitert for å fortelle mer om satsingen på elektrifisering i Lofoten gjennom prosjektet «Lofoten – de grønne øyene», hvor målet er at Lofoten har null utslipp i 2050. Leirvik er tydelig på at SMART havn-prosjektet passer inn i den helhetlige satsingen til Lofotkraft. Hun understreker også at det er viktig å komme i gang med konkrete prosjekter som næringslivet ser behov for på Ballstad.Klikk for stort bilde Sigve Olsen Daglig leder ved Ballstad Slip, Roger Abrahamsen, representerer det største planlagte utviklingsprosjektet på Ballstad og fortalte om sine planer og om utfordringer knyttet til fremtidige kraftleveranser. Abrahamsen mener SMART fiskerihavn- initiativet er positivt og at det vil være bedre ressursutnyttelse, og rimeligere for utbyggere, om det blir en helhetlig utviklingsplan på energiområdet.

Takstmennene kommer

Menn i gul vest som tar bilder av bygninger er noe man må påregne å møte på i kommunen vår de kommende månedene. Stikkordet er retaksering av eiendommer.Klikk for stort bilde 

-Er du hjemme når din bolig skal takseres, vil eiendomsbesiktigeren si fra til deg når han kommer, men er det ingen respons når han ringer på døra, besiktiger han eiendommen og tar bilder av huset ditt. Dette har Vestvågøy kommune anledning til, og det er altså kun eiendommen og bygningens utside som vil bli vurdert, redegjør Eivind Aarland i takseringsfirmaet Jeesaa AS.

Han møtte økonomisjef Line Andreassen og økonomikonsulent Nils Kåre Vorland til et oppstartmøte på mandag denne uka. Les mer om retaksering her.

Gå ikke glipp av denne

Frem til onsdag 11. desember kan du se en kunstutstilling med arbeider av kulturskolens elever. Den finner du tredje etasje på Meieriet Kultursenter, og der vi du få se tegning, maling og keramikk.Klikk for stort bilde 

 

Black Friday på bygdebøker

Vi regnet ikke med kø utenfor, trengsel og håndgemeng, da vi annonserte Black Friday-salg på bygdebøker. Det ble det heller ikke. Men en og annen ferdigpakket pose med de ni bygdebøkene for Borge og Valberg ble da solgt i løpet av dagen. Klikk for stort bildeVed 14-tiden fredag 29. november var status for salget 20 sett med bøker.

 

Liv og røre hele helga

Stamsund har tradisjon for å gi på litt ekstra den helga julegrana tennes, og 2019 er ikke noe unntak i så måte. her følger en oversikt fra Figurteateret over dagens, lørdagens og søndagens program.

FREDAG 29/11

  • Kl. 20:00 – Quiz i Hagbaren
  • Kl. 20:00 – Ragnarok (prøvevisning) på Figurteatret

LØRDAG 30/11

SØNDAG 1/12

Tilskudd til inkludering

Deltakelse i samfunnet er viktig, uansett alder, og i Norge finnes det noe som heter "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge". Det er Bufdir som skal søkes om tilskudd til dette, men Vestvågøy kommune vil gjerne at så mange som mulig skal bli kjent med ordningen. Mer informasjon finner du her.

YOU-messa jubilerer

-Det er en stor glede for oss og atter en gang få invitere dere alle til YOU-messe i Lofothallen på Leknes, fredag 7. februar 2020. Dette er 10. året messa arrangeres i den formen vi kjenner den i dag, og dere inviteres alle til å være med på jubileet, skriver messas grunnlegger Inge Elvebakk i invitasjonen til YOU-messa 2020.

Vestvågøy kommune bruker YOU-messa aktivt for å tiltrekke seg gode søkere til fremtidige jobber, noe blant flere Leknes-rektor Ole Gunnar Søstrand ser monn i.Klikk for stort bilde 

Komiteen som har ansvaret for YOU-messa 2020 er rådgiver Wenche Bolle fra Vestlofoten Videregående skole, rådgiver Ottar Løvdal ved Svarholt skole, personalkonsulent Solveig Jensen fra Vestvågøy kommunes HR-avdeling og Inge Elvebakk. Det er tradisjon at alle Vestvågøys tiendeklassinger og alle elever i den videregående skolen deltar på YOU-messa.

 

Spennende sammenligning

Det er lett å mene noe om forskjeller mellom kommuner og fylker, noe som lett kan medføre synsing. Både kvalifisert og ukvalifisert sådan. Da kan det være greit å ta en tur innom siden "Norge i tall" hos Kommunenes Sentralforbund (KS). Der finnes det en brukervennlig funksjon for å sammenligne en hvilken som helst kommune, med en hvilken som helst annen kommune. Eller et fylke, hvis det kan interessere. Klikk for stort bilde 

 

Her ser du et eksempel på noe av tallmaterialet du vil få opp hvis du for eksempel sammenligner Vestvågøy og Vågan:

Klikk for stort bilde 

Vestvågøy er demensvennlig

-Hvis bare alle kan litt mer om demens, vil hverdagen bli mye enklere for alle som er berørt av denne sykdommen.

Demensvennlig samfunn (PDF, 549 kB) handler om å gi folk flest i kommunen kunnskap og forståelse for hva demens er, og hvordan man best møter personer med demens. Med riktig kunnskap blir det mulig å tilrettelegge det allerede eksisterende lokalsamfunnet på en måte som gjør det lettere for personer med demens å delta, sier Tone Krüger i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT).

Det er nå satt sammen en lokal arbeidsgruppe og signert en samarbeidsavtale mellom Nasjonalforeningen for folkehelse og Vestvågøy kommune ved ordfører Remi Solberg.

-Med denne avtalen vil vi tilby ansatte i privat og offentlig servicenæring tilbud om å delta på kurs fra Nasjonalforeningen for folkehelse som varer ca. 1,5 time. Kurset tar for seg hvordan man kan gi best mulig service til personer med demens. I løpet av 2020 kan publikum se etter Nasjonalforeningens klistremerker som viser at her er ansatte som ønsker å gjøre en forskjell for personer med demens, forteller Krüger.

Dersom du ønsker mer informasjon om Demensvennlig samfunn, kan du ta kontakt med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester ved Tone på telefon 90 60 63 37 eller på e-post: usht@vestvagoy.kommune.noKlikk for stort bilde 

Ordfører Remi Solberg signerte denne uka avtalen med Nasjonalforeningen sammen med den nyoppstartede arbeidsgruppa som består av (fra venstre): Rita Jorunn Berger, Nasjonalforeningen Håpet helselag, Laila Christoffersen fra eldrerådet, Gjermund Molund, pårørenderepresentant på Lekneshagen Bofellesskap, Lena Nybø, fagsykepleier ved Lekneshagen bofellesskap, Solveig Hagvåg fra demensteamet i Vestvågøy, leder for gruppa; Tone Krüger ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland og Sten Roger Sandnes, Vest-Lofoten næringsforening.

Reguleringsplan for Storeidøya kommer

Næringsaktører, Vestvågøy kommune og en konsulent jobber nå med grunnlag/utkast til reguleringsplan for Storeidøya som skal til politisk førstebehandling over nyåret, og på fredag denne uka var det et informasjonsmøte om prosessen for de som er direkte involvert. Rådgiver Asbjørn Horn har ansvaret for salg av kommunalt areal, og også oppfølging av en del arealdisponering. Han er derfor sentral i denne prosessen.Klikk for stort bilde
-Hensikten med reguleringsplan for Storeidøya er å kunne tilby eksisterende virksomheter bedre tomteforhold slik at bedriftene kan utvikles, samt å oppfylle vedtatte reguleringskrav noen bedrifter har.
Vestvågøy kommune er klar over behovet, og at næringslivet etterspør nærings- og industritomter. Derfor legger kommunen nå opp til å fremskaffe nye arealer for salg, redegjør rådgiver Asbjørn Horn.

Når reguleringsplan er førstegangsbehandlet, legges den ut på høring, før den sluttbehandles i kommunestyret, forhåpentligvis innen juni 2020.

​Gladsms fra Ballstad

Klikk for stort bildeDet er noen sms'er det er hyggeligere å få enn andre. Fra Destinasjon Ballstad tikket denne videresendte gladmeldingen inn på næringssjefens mobil denne uken:

Hei
Vi har i dag innvilget kr. 750 000 til videreføring av nettverket år 3
Terje Haugen
Seniorrådgiver, Innovasjon Norge

Forstudien i 2017 finansiert med kr. 50.000 fra kommunes næringsfond har da vært med på å generere 3 x 750.000 = kr. 2.255.000 til utviklingsarbeid på Ballstad. Gratulerer og lykke til med arbeidet siste prosjektår!