Nyhetsbrev uke 47

Fem av elleve kommunale tomter i Hagvågen er nå solgt, og de som vil ha tomt som vender ut mot pollen må skynde seg.

Tomtene har ferdig stikk for vann og avløp, og samtlige tomter er ferdig fradelt, slik at de har eget gårds- og bruksnummer, og korrekt areal er oppgitt for hver tomt.

Her ser du hva som fortsatt er ledig:Klikk for stort bilde

Slik går du frem for å sikre deg ei av de attraktive tomtene i Hagvågen: I e-post til kommunen skal det anføres «ditt navn, mobilnummer, gnr/bnr på tomt som ønskes kjøpt, samt ditt bud». Budet ditt vil bli offentliggjort på Vestvågøy kommunes hjemmeside (kun beløp/ikke navn).

Frist for andre til å legge inn høyere bud vil bli satt til 10 dager. Dersom det kommer inn flere bud vil det bli en budrunde. Minste budøkning settes til kr 10 000,-.

Budgiverne vil bli kontaktet pr telefon av Vestvågøy kommune, og gitt mulighet for å høyne budet.
Nye bud skal også sendes pr. e-post til postmottak@vestvagoy.kommune.no.

Hvis bygging ikke er igangsatt innen 2 år for boligtomter og innen 3 år for nærings- og industritomter, skal tomt tilbakeføres Vestvågøy kommune til samme pris som kjøpesum.

I tillegg til kjøpesum kommer vedtatt gebyr ved tomtesalg, kr 4.527,- pluss dokumentavgift/ tinglysningsgebyr.

Mer om kommunale tomter som er til salgs finner du her.

Stopper sår med sang

Godt humør i hverdag og arbeidsliv kan det aldri bli for mye av. Det er Lekneshagen et strålende eksempel på, og går du inn på Lekneshagens Facebook-side ser du pleiere som har laget en egen sang for å sette fokus på å unngå at beboere skal få trykksår.Klikk for stort bilde 

-Den 21. november var den internasjonale STOPP trykksårdagen og dette måtte markeres! Alle avdelinger fikk besøk av fagsykepleier Lena Nybø og sykepleier Stine Johannessen som underviste i tema forebygging- og behandling av trykksår. I tillegg ble det laget en sang for å skape ekstra blest rundt dagen og et viktig innsatsområde i forebyggende arbeid i sykehjem, forteller avdelingsleder Kristin Mikkelsen.

Teksten er laget av Inger Henningsen ved Vestvågøy Sykehjem.

30 års tjenestetid

På onsdag denne uka var det kaffe og gaveoverrekkelse for ansatte i Vestvågøy kommune som hadde rundet 30 års fartstid. Adminstrasjonen var representert med fungerende rådmann Lars Pleym Ludvigsen og politisk nivå var representert med ordfører Remi Solberg.Klikk for stort bilde 

Fra venstre; fungerende rådmann Lars Pleym Ludvigsen, Anny Nilsen fra Vestvågøy Eiendomsdrift KF, Eva Nordmo fra Bjørkelunden bolig, Oddhild Berild fra Vestvågøy sykehjem, Ingrid Liasjø fra Lekneshagen bofellesskap, Alice Walle fra Vestvågøy sykehjem, Mairunn Malmo fra Bjørkelunden bolig, Rut Klevstad fra flyktning- og innvanderenheten og ordfører Remi Solberg. Linda Klausen fra Vestvågøy sykehjem, Merethe Hagen fra Torvhauan avlastningsbolig Tove Valltoft fra interkommunal legevakt og Bente B. Jakobsen fra Gravdal barnehage var ikke til stede da bildet ble tatt.

Fra pop til punk

Vestvågøy kulturskole inviterer til bandkonsert lørdag 23. november kl. 14:30 i Storsalen på Meieriet. Her vil det bli opptredener fra flere av kulturskolens ungdomsband, deriblant bandet«Sjanseløs» (bildet) med flere, og ikke minst de scenevante folkefavorittene i The Band, Basses og Lofotgjengen. De tre sistnevnte har akkurat spilt inn en ny plate som blir utgitt til jul, og da blir det noen smakebiter derfra.

Vi lover et variert program som spenner fra pop og rock til dansemusikk og punk. Noe for enhver smak, lover kulturkonsulent Trond Handberg og musikklærer Bengt-Ronny Lorentzen.Klikk for stort bilde 


Kommer du litt før, kan du også få med deg en konsert med elever på piano og dans i biblioteket. Den starter klokka 13.00.

Ivaretar viktige rettigheter

Ikke alle råd og utvalg får like mye oppmerksomhet. Et råd som har en viktig funksjon, men som sjelden er fremme i media, er rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Rådet er et bindeledd mellom de som trenger ekstra tilrettelegging og politisk nivå. Fra politisk nivå er det Jim Andreassen (Frp) som møter. Les mer om rådet for personer med funksjonsnedsettelse her.Klikk for stort bilde 

Rådet hadde møte denne uka, og da var det Bjørnar Hartviksen, Jim Andreassen (Frp), Randi Nilsen, Leif Helge Hansen og May Jakobsen som møtte. Sekretær for rådet er Kari Karlsen, som til daglig er å finne på dokumentsenteret. Rådsmedlemmene John Andersen og Oddny T. Olsen var ikke til stede da bildet ble tatt.

Informerer om skred, ekstremvær og evakuering

"Som mange er kjent med, gikk det et snøskred i januar 2019 som medførte at deler av Ballstadlandet ble evakuert." Slik innleder Vestvågøy kommune et informasjonsskriv til befolkningen som nå er gjort tilgjengelig på vår hjemmeside.Klikk for stort bilde 

Informasjonsskrivet tar for seg hvordan du som innbygger bør tenke i forhold til snøskred, ekstremvær og evakuering. Informasjonen er kvalitetssikret av lensmann i Vestvågøy Asbjørn Sjølie.

Her kan du lese hele informasjonsskrivet.

Årsaken til at Vestvågøy kommune går ut med en slik informasjon, er et generelt ønske om å være mest mulig føre-var i forhold til alt som angår lokalsamfunnet vårt. Vi ser også at det offentlige Norge, representert ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), er tydelig på at vi er mer eksponert for ekstremvær, noe som igjen forplikter oss til å planlegge

Nå kan du se på læreplanene

Denne uka la Utdanningsdirektoratet ut fagplanene i den nye læreplanen for grunnskolen, gjerne omtalt som "fagfornyelsen". Så langt er det bare den overordnede delen som har vært tilgjengelig, men nå kan altså alle i skolen, og for den saks skyld alle andre med interesse for utdanning i Norge, dukke ned i fagplanene.Klikk for stort bilde 

-Arbeidet med å utvikle en ny læreplan for grunnskolen og gjennomgående fag i videregående opplæring har pågått de siste 2-3 årene i regi av Utdanningsdirektoratet. Overordnet del av planverket (verdier og prinsipper for grunnopplæringen) er vedtatt, og er under bearbeiding og implementering i skolene. Overordnet del og fagplanene foreligger nå i digital form på nettsiden til direktoratet. De skal innføres for 1.- 9. trinn og Vg1 fra og med høsten 2020, altså neste skoleår. For 10.trinn og Vg2 innføres planen fra og med høsten 2021, og for Vg3 innføres den fra og med høsten 2022 For videregående opplæring, redegjør rådgiver Arne Kvendseth, som jobber med innføring av planene i Vestvågøy kommune.

Han kan fortelle at både elever og foreldre/foresatte vil få grundig informasjon fra skolene om hva som er nytt i planverket, og hvilke konsekvenser det får for undervisning og læring, etter hvert som de har arbeidet seg gjennom planene og det nærmer seg neste skoleår høsten 2020.

Kvendseth understreker at det er rektors ansvar å iverksette implementeringsarbeidet, men at han er er tilgjengelig for skolene som ønsker bistand.

Gratis teaterhjelp

Drømmer du om å sette opp et teaterstykke, men mangler kunnskap, utstyr og rekvisitter?

Da bør du lese videre her, for hjelpen er nærmere enn du tror. Andreas Eilertsen og Cristina Granados i Stamsund er nemlig sceneinstruktører her i Lofoten, i tillegg til at de har sitt eget teater.Klikk for stort bilde 

De kan fortelle følgende om ordningen:

Scenekunst i Nordland representerer Nordland fylkeskommunes engasjement innenfor scenekunst, og arbeider for å utvikle teater, dans og musikkteater i Nordland. Sceneinstruktørordningen er en del av dette, og sammen med kommunene i Indre og Nordre Salten, Ytre Salten, Vesterålen, Vest-Lofoten, Indre og ytre Helgeland og Sør-Helgeland, tilbys det hjelp fra profesjonell sceneinstruktør.Dette er et gratistilbud for lag, foreninger, enkeltprosjekter og skoler som vil produsere en teateroppsetning eller ønsker hjelp til annen scenisk produksjon.

For VÅRSESONG 2020 er søknadsfristen 1. desember 2019.

Søknadsskjema kan lastes ned herfra og sendes pr epost til sceneinstruktøren i gjeldende region.

Tjenesten sceneinstruktørene tilbyr dekker bl.a:

  • Iscenesettelse (regi og instruksjon)
  • Tekst- og dramaturgihjelp
  • Konseptutvikling og konsulenthjelp

For ytterligere informasjon, gå inn på www.nfk.no/scenekunst-i-nordland