Nyhetsbrev uke 47/22

Ukens nyhetsbrev. Ha ei god helg!

Vinteren er høysesong for boligbranner – test røykvarsleren 1. desember
 

I Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommuner har det de siste fem årene vært 33 boligbranner. Røykvarsleren redder liv. Test røykvarslerne og bytt batteri ved behov på «Røykvarslerdagen» 1. desember.

Røykvarslerdagen er et mangeårig samarbeid mellom Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Det lokale EL tilsyn, brannvesenet og Gjensidige.

 

Gode råd fra varabrannsjef Sara Johansson før adventstiden starter. Thomas Thomassen

"Alle kan bli bedre på å tenke brannsikkerhet. Det viktigste du kan gjøre for brannsikkerheten i hjemmet, er å sjekke at alle røykvarslerne i boligen virker som de skal, og at de kan høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket", sier varabrannsjef Sara Johansson, i Lofoten brann- og redningsvesen.

Alle må ha minst én røykvarsler i hver etasje. Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid.  Det klart beste er å ha varslere som er seriekoblet.

- Levende lys, peiskos, bruk av komfyren og mer bruk av elektrisk utstyr utgjør en ekstra risiko i julen, særlig i kombinasjon med inntak av alkohol. Gjør det derfor til en huskeregel å teste røykvarslerne og bytt batteri på Røykvarslerdagen 1. desember, sier Johansson.  

I forbindelse med denne dagen vil brannvesenet stå på stand i Lofotsenteret mellom kl. 12 og 14. Kom gjerne innom, oppfordrer varabrannsjefen.

Det finnes forskjellige typer røykvarslere. Noen har en «test» knapp man kan trykke på for å sjekke om det piper. Andre har et brannalarmanlegg som sier ifra automatisk hvis det trengs batteribytte. Finn ut hvilken type du har hjemme, test røykvarsleren og bytt batteri hvis det er behov for det.

røykvarslerdagen.no finner du nyttig informasjon om tiltak som bedrer brannsikkerheten.

Høstløpet gjennomført for Leknes skole

Onsdag 16. november ble Høstløpet arrangert for første gang ved Leknes skole.

I strålende sol, og krystallklar november luft deltok hele skolen, fra de yngste på 1. trinn til de eldste på 10. trinn, ved å løpe i tre ulike løyper tilpasset års-trinnene.

Ivrige deltagere før start i nydelig høstvær. Cathrine Solstad

Arrangementet startet med at hele skolen danset årets "Blime-dans" ute, med de unge MOTivatorene i front. Etter dette løp 1.-4. trinn en runde rundt skolebyggene, og kom seirende inn i mål til høylytt jubel og heiarop fra de eldre elevene. Deretter var det rett til MOT-standen for å få saft og kjeks. Noen utvalgte deltakere var også så heldige å få gjeve premier.

5.-7. trinn og 8.-10 trinn løp så løyper på henholdsvis 3 km og 4 km, før også de ble jublet inn i mål av elever og lærere. Pallplasseringene for guttene og jentene på både mellom- og ungdomstrinnet fikk en utmerkelse i form av medalje, og gavekort.

Dette ble en dag hvor det ikke bare var fokus på gode sportslige prestasjoner, eller selve gleden av å fullføre et løp - den klassen som hadde vist best samhold ble også kåret: 8B hadde kledd seg ut, og bidro til mye god stemning blant alle deltakerne, og fikk derfor en utmerkelse for innsatsen.

Vi i arrangementskomitéen håper at Høstløpet er starten på en ny tradisjon som vil favne hele Leknes skole i mange år framover, og som kan bidra til et sterkere samhold på tvers av trinn, for både elever og ansatte ved skolen.

Koronateamet informerer

FHI vurderer per i dag at risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er lav for personer 18-64 år uten underliggende risiko, fordi de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjon. Selv om den individuelle nytten av en ny dose i aldersgruppen 18-64 år blir vurdert som begrenset, åpnes det allikevel opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose.

Denne åpningen vil være mer aktuell for de eldste i aldersgruppen enn de yngste, og særlig de som til nå kun har takket ja til to doser.

Det er imidlertid andre behov enn rent medisinske som kan ligge til grunn for at enkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere. Det kan være reise, ønske om å beskytte sine omgivelser, ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte, eller en generell uro for sykdommen.  Den enkelte må derfor vurdere nytte - risiko.

Hvem kan få vaksine nå?

  • Personer fra 18 år (både med og uten underliggende sykdom/risiko)
  • Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
  • Oppfriskningsdose til gravide

Budsjett for 2023, økonomi- og handlingsplan 2023/2026

Kommunestyret skal tirsdag 29.11.2022 behandle budsjettet for 2023, og økonomi- og handlingsplan for årene 2023-2026. Saken ligger nå ute til offentlig ettersyn, og har allerede vært behandlet i administrasjonsutvalg, driftsutvalg og formannskapet. Eldrerådet, Råd for personer med funksjonsnedsettelse og Ungdommens kommunestyre har også hatt saken til behandling.

Her finner du link til formannskapets vedtak, og kan se forslag som har kommet fra politisk hold: Handlingsplan, økonomiplan og budsjett - Vestvågøy kommune (vestvagoy.kommune.no)

Kommunestyremøtet sendes direkte på Kommune-TV, og fra kl. 09.00 tirsdag 29. november kan du følge sendingen her: Direkte | Vestvågøy KommuneTV

Fikk du med deg disse sakene:

Høring - Detaljreguleringsplan Leirvik, Ure

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 23.08.2022 vedtatt å sende reguleringsforslaget ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 17. januar 2023. Les mer her

Teaser: På mandag kommer det en artikkel med alle ansatte som ble påskjønnet for 30 år i kommunens tjeneste.