Viktig melding

Nyhetsbrev uke 46/21

Det ble et nyhetsbrev denne uka også. Denne gangen made in Glomfjord.

Ungdom vil påvirke politiske prosesser

 

Ordfører Remi Solberg og varaordfører Anne Sand fikk mange gode og utfordrende spørsmål fra Ungdommens kommunestyre.


Onsdag denne uka møttes Ungdommens kommunestyre med både faste representanter og vara til opplæringsdag, arrangert av folkehelsekoordinator Greta Klevstad, og koordinator for Ungdommens Kommunestyre Vilde Aarethun. Som et ledd i opplæringen fikk representantene mulighet til å forberede og stille spørsmål til ordfører Remi Solberg og varaordfører Anne Sand.

 

Det ble et spennende og lærerik møte mellom den politiske ledelsen og Ungdommens kommunestyre, hvor et bredt spekter av tema ble diskutert, og de ferske representantene fikk en god innføring i bl.a. kommunen, ulike saker, og medvirkning. I tillegg jobbet representantene med hjertesaker for det kommende året.

Statistikk koronavaksine

Status koronavaksinasjon pr. 19.11.21 kl. 05:04. 16-17 åringene må igjen få skryt for sin oppslutning på 99% for dose 1.

 

FHI SYSVAK statistikkbank

 

 

Minner om at 22/11 er frist for kompensasjonsordningen

 


Kommunene i Lofoten har utlyst fjerde runde av kommunal kompensasjonsordning del 4. Vestvågøy kommunen har total kr, 4.110.000 til fordeling. 

 

Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. Les hele utlysningen her...

24 næringssøknader behandlet

Totalt 24 søknader til næringsfondet ble behandlet av næringsutvalget 11. november. Det ble søkt om til sammen kr. 3.663.000 av en prosjektportefølje på totalt kr. 8.401.000. Som vanlig er det mange spennende prosjekter og dessverre ikke ikke nok penger på fondet til at alle kan få den uttellingen de ønsker. Det var kr. 835.000 på fondet til fordeling og 13 organisasjoner fikk støtte, mens 11 fikk avslag.  Les mer om kommunens næringsfond her...

Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn

Denne uka var det siste studiesamling i kurset Bærekraftig besøksforvaltning og levende lokalsamfunn i regi av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Samlingen var lagt til Glomfjord i Meløy og én av dagene ble viet til Meløy kommunes planarbeid og oppfølging av besøkspunkt Svartisen. Det lave skydekket åpnet seg og gruppa fikk en flott ekskursjon inn til Brestua ved Engabreen. 

 

Bretunga Engabreen trekker seg stadig oppover.

  
Etter etablering i 1984 og mange år i privat eie, har Meløy kommune nå kjøpt Brestua og etablert det heleid  selskapet Svartisen AS som står for oppfølging av forvaltningen i området. Vi fikk høre om Nordland fylkeskommunes arbeid og om hvordan lokal gårdbruker, driftsselskap og kommunen har jobbet med tjenestedesign som metode for besøksforvaltning i området.

 

 

Hanne Lykkja og Ann Heidi Hansen i NFK besøksforvaltningsprosjektet

 
Kursdeltakere representerer reiseliv, utviklingsselskaper, verneområder, kommuner og fylkeskommuner. Fra Lofoten deltar friluftsrådet, Destination Lofoten, Flakstad kommune, LoVe Utvikling, og Vestvågøy kommune ved arealplanlegger Martin Reigstad og næringssjef Sigve Olsen.

 

Tomter til salgs

Rådgiver tomt- og eiendomsutvikling Asbjørn Horn har oppdatert oversikten over ledige kommunale tomter på Rishaugan/Tangstad. 

Gnr/bnr Areal Pris m2 Sum
80/72 1 184 250 296 000
80/79 998 230 229 540

​​
 

 

Gnr/Bnr 80/72

 

 

Gnr/Bnr 80/79

 


Oversikt over alle kommunale tomter til salg finner du her...

 

Fagdag om barn som pårørende

 


I 19/11 dag har representanter fra helse- og mestring i Vestvågøy kommune, samt familieenheten og barneansvarlige fra Lofoten og Vesterålen DPS møttes til felles fagdag om barn som pårørende. Livet i familien består av store og små hendelser som kan gjøre barn til pårørende på ulike måter. Noen barn opplever at det skjer noe akutt med mamma eller pappa. For andre er det å være pårørende en del av hverdagen. Det er heller ikke uvanlig at barn er pårørende flere ganger i løpet av oppveksten. Helsepersonelloven § 10a pålegger helsepersonell en plikt til å bidra til å dekke det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging mindreårige barn, også søsken av pasienter eller brukere med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade, kan ha som følge av forelderens tilstand. Barneansvarlig på hver avdeling kartlegge om pasient eller bruker har barn som er pårørende, gi råd og støtte, samarbeide med andre ved behov og eventuelt iverksette andre tiltak. Fagdagen har gitt rom for å bli kjent med de andre barneansvarlige i kommunen, få kjennskap til rutinene og få faglig påfyll fra Liv Salen fra KoRus Nord.

 

Fikk du med deg disse andre sakene denne uken?

Nytt kjøremønster Gravdal fra 22/11

Thore Magnussen og Sønn AS skal nå starte VA arbeidene som går ca. 70 meter innover Sundsveien.  I forbindelse med dette stenges FV 7618 Gravdalsgata  i kryssområdet ved Sundsveien og før innkjørselen til Sundsveien 9. Les saken her...

Årsbudsjett 2022, økonomiplan 2022-2025

Vestvågøy formannskaps innstilling til budsjett for 2022 er nå tilgjengelig for publikum. Les saken her...

Flere vaksineringsdager

Vaksineteamet bretter opp ermene igjen slik at du kan få flere dager å velge mellom for vaksinering - drop-in eller timebestilling. Le saken her...

Tilskudd til kulturtransport

Nå kan ungdommer og eldre søke støtte til kulturtransport. Det er 350 000 kr som skal fordeles, og det er først til mølla-prinsippet som gjelder.  Les saken her...