Nyhetsbrev uke 45

Styrker vann og avløpKlikk for stort bilde 

Denne uka var det to nye fjes på plass i rådhusets tredjeetasje. Elin Sie (28) og Mohamed Hassan (29) er tilsatt som prosjektledere for vann og avløp, noe leder for prosjekt og infrastruktur, Bernhard Rottem gleder seg stor over.

-Vi har et etterslep på vann og avløp, og dette er et felt vi på prosjekt og infrastruktur vil prioritere fremover, sier Rottem.

Det betyr at Elin Sie og Mohamed Hassan vil jobbe med vannforsyningen for Gravdal og Haug i tiden som kommer, da det er dette området som står først i køen nå som høydebassenget på Ballstad snart er ferdigstilt.

De to nye prosjektlederne har ikke vært i Lofoten tidligere, men helt ukjent med Nord-Norge er de ikke. Elin Sie er fra Kirkenes, og har bodd i Alta og Tromsø. Mohamed Hassan er fra Oslo, men har også bodd i Tromsø og Kongsvinger.

Elin Sie er byggingeniør, og har jobbet med tegninger, prosjektledelse, HMS og kvalitetssikring. Mohamed Hassan er VA-ingeniør, og har jobbet med vann og avløp i Tromsø kommune og Kongsvinger kommune.

Nå har de funnet seg hvert sitt husvære her på Vestvågøy. Sie skal bo i Valberg, og Hassan skal bo på Leknes. I tillegg til å sette seg inn i de oppgavene de er tildelt på enheten, regner de med å bruke litt tid på å lande, både på jobb og privat, da Vestvågøy rådhus og kommunen for øvrig er nye arenaer for begge.

Bostedsvalget til Elin Sie er ikke helt upåvirket av hennes fritidsinteresse, som er hundekjøring, og med på flyttelasset har hun en hund som er over gjennomsnittet glad i å være ute i naturen.

Rydder i fakta

Prosjektleder for den nye rundkjøringa ved Leknessletta, Hallgeir Skog, har sett behovet for god og tydelig informasjon rundt bygginga av den nye rundkjøringa, og i denne pressemeldinga kan du lese hva Skog skriver (PDF, 444 kB).Klikk for stort bilde 

Det har i media fremkommet at Statens Vegvesen ber om forslag på navn til rundkjøringa, og en eventuell utsmykning er også luftet. Dette er anliggender som ikke er en del av Vestvågøy kommunes planer og budsjetter.

Bekymringer fra publikum rundt fysiske forhold, er også noe Skog redegjør for, og han skriver blant annet:

-Med rolig fart og korrekt plassering av kjøretøy på vegbanen, vil rundkjøringen som har veibredde på 7 meter gi tilstrekkelig plass til at to biler kan kjøre i bredden (unntatt trailere). Farten i denne rundkjøringen må tilpasses for at dette skal kunne overholdes. Dette er i tråd med retningslinjer for trafikksikkerhet, og vil også gjøre kryssing av nytt fortau mer sikkert for de myke trafikantene, skriver prosjektlederen.

Møtte Nordlandssykehuset

Mandag 4. november ble det etter initiativ fra ordfører Remi Solberg avholdt møte med NLSH. Tema for møtet var blant annet utarbeidelse av kommunedelplan, beredskap og rekruttering. Fra NLSH møtte direktør Paul Martin Strand og leder for samhandlingsavdelingen, Steinar Pleym Pedersen. Fra kommunens side deltok ordfører Remi Solberg, varaordfører Anne Sand, rådmann Kjell Idar Berg, kommunalsjef omsorg Lars Pleym Ludvigsen, kommunalsjef familie og velferd Nils Olav Hagen, brannsjef Ragnhild Sæbø, HR-sjef Laila Salomonsen, og HR rådgiver Cato Hansen

Klar for å måle snødybde

1. desember er det sesongstart for måling av snødbyde på Ballstad, og daglig innsending av observasjonene til Nordnorsk Skredvarslingsprogram, som Vestvågøy kommune og Flakstad kommune inngår i. Vestvågøy har bestilt overvåkning av Ballstadlandet, der det gikk ras i fjor, og det er inngått avtale med en lokal "snøobservatør" og en vikar for denne.Klikk for stort bilde 

I forkant av dette, måtte det konstrueres ei snømålingsplate som tåler vær og vind, og som oppfyller kravene til skredvarslingspogrammet. Den utfordringen tok vår utmerkede vaktmester, Ole Martin Romuld, og han overlater ingenting til tilfeldighetene. Resultatet ble ei robust plate som tåler all slags vær, og som er lett å lese av.

-Vi valgte en tommestokk på en meter, og vi får virkelig håpe at det er tilstrekkelig, spøker rådhusets vaktmester.

Plata skal hele tiden settes oppå det eksisterende snølaget, og snøobservatøren skal hver morgen koste den fri for snø, etter å ha lest av dybden. Tallene rapporteres inn, slik at geologene som er tilknyttet snøskredvarslinga får lokale opplysninger i tillegg til andre tilgjengelig værdata. I tillegg kan de ringe snøobservatøren og be om andre væropplysninger som de ellers ikke ville hatt.

Så gjenstår det bare å se om snøobservatøren på Ballstad blir fornøyd med snømålingsplata han nå får levert, i god tid før sesongstart.

Ungdata for Vestvågøy

Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritida. I denne rapporten presenteres hovedresultatene fra ungdataundersøkelsen som ble gjennomført blant ungdomsskoleelever i Vestvågøy kommune våren 2019.Klikk for stort bilde

Rapporten tar for seg 23 temaer og gir et bilde av ungdomstiden i starten av tenårene. Innenfor hvert tema vil man få svar på hvordan gutter og jenter har besvart spørsmålene, og om det er forskjeller mellom ungdom på ulike klassetrinn. Alle resultatene i rapporten er oppgitt i prosent.

I rapporten sammenliknes resultatene i 2019 med eventuelle tidligere ungdataundersøkelser som er gjennomført i kommunen. Resultatene fra 2019 blir også sammenliknet med landsrepresentative tall, basert på ungdataundersøkelser gjennomført over hele landet i perioden 2016 2018.

 

Kursing i sårstell

Sårgruppa i Vestvågøy kommune, med sykehjemslege VVS, sykepleiere og helsefagarbeidere, ønsker å spre sin kunnskap, og tilbyr nå drop-in-kursing i sårstell for ansatte som har sårstell som en del av sitt arbeidsfelt.

Hvor:

  • Vestvågøy Sykehjem, 1. etg. – møterommet

Når:

  • 18. november, kl. 11.00 til 13.00
  • 19. november, kl. 11.00 til 13.00
  • 20. november, kl. 11.00 til 13.00

-Kursingen tar ca 30 minutter og kjøres kontinuerlig så lenge det er noen der å undervise, redegjør enhetsleder for Vestvågøy sykehjem, Charlott Jonassen.

Informerer om rettigheter

I årsmeldingen til pasient- og brukerombudene for 2018 fremgår det at utilstrekkelig informasjon om rettigheter er et element i de fleste henvendelsene ombudene får. Det gjelder både i møte med spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Klikk for stort bilde 

-Vi publiserer derfor informasjon om dette på våre nettsider. Under kategorien Helsehjelp er det nå opprettet en knapp som heter "Pasientrettigheter". Vi håper det kan bidra til at innbyggerne finner lettere frem når det gjelder sentrale rettigheter, sier kommunalsjef for familie og velferd, Nils Olav Hagen.

Helsedirektoratet skriver at de vil bidra til at sentrale rettigheter for pasienter, brukere og pårørende kan bli bedre kjent for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for pasienter, brukere og pårørende selv. Her kan du lese mer, og finne relevante lenker.

BUK har fått et styre

Barn og unges kommunestyre (BUK) er nå fulltallig, med ti representanter fra skolene, og tre fra lag og foreninger. Representantene er fra femteklasse og opp til og med videregående, og det er Lars Bakke som er BUKs faste sekretær. I tillegg har varaordfører Anne Sand og planlegger Greta Klevstad vært sentrale i oppstarten.Klikk for stort bilde 

Da BUK møttes denne uka, ble det valgt leder, nestleder og økonomiansvarlig, og disse tre rollene fordeler seg slik:

  • Leder: Sondre Urås
  • Nestleder: Oda Rottem
  • Økonomiansvarlig: Henning Karlsen

BUK ble også enige og at de ikke ønsker å velge to faste representanter som skal stille i møtene til det ordinære kommunestyret i Vestvågøy. I stedet vil det gå på rundgang å representere BUK når Vestvågøy kommunestyre møtes.

-Det er meningen at BUK skal møtes i forkant av hvert kommunestyremøte for å behandle saker som kan være relevante for BUK. Deretter skal to representanter stille i kommunestyremøtet og representere BUK der, forklarer Greta Klevstad.

Det er også tenkt at de sakene der BUK skal være representert skal forsøkes samlet, slik at representantene fra BUK skal slippe å være tilstede fra begynnelse til slutt i kommunestyremøtene.

Brettspillkveld på Meieriet

Meieriet bibliotek inviterer til sosial kveld for brettspillere lørdag 9. november.Klikk for stort bilde 

-Det er duket til kamp når brettspillnerder møtes over brettene. Lofoten Ludolag kommer, og tar med seg en haug med spennende brettspill, entusiasme og mye kompetanse. Det legges til rette for bytte/bruktsalg av brettspill, skriver Meieriet om arrangementent.

Meieriet Kultursenter kan også fortelle at alle voksne brettspillere er velkommen, og at det er gratis å delta. 

På søndag er det høstjazz i Meieriet, og vi viderebringer følgende informasjon om arrangementet:

"Da jazzen kom til Brasil og traff sambaen, oppsto det en helt ny sjanger: Bossa Nova! Årets Høstjazz blir en Bossa Nova-fest, med Hege Hovs sangelever fra kulturskolene i både vest og øst. Vi lover kjente slagere og nye, fengende musikalske bekjentskap! Bli med!"

Altså, brettspill på lørdag, jazz på søndag og på torsdag kommer Ailo Gaup.