Viktig melding

Nyhetsbrev uke 45/22

Denne uka har bydd på et nydelig høstvær med full sol og -måne. Vi kan by på edru kommunale nyheter ved ukas slutt :)

Kjør byplandebatt!

Planavdelingen arrangerer byplandebatt torsdag 17. november kl. 1900 - 2030 i kommunestyresalen på rådhuset. 

Vestvågøy kommune jobber med byplan for regionsenteret Leknes (Leknes, Fygle og Gravdal). Etter å ha mottatt innspill fra innbyggere og arbeidsgrupper, har byplanen vært på mellomhøring i høst.

Planavdelingen i Vestvågøy kommune arrangerer debatt om byplanen i forkant av festforestillingen for Leknes by 20. november.

Panelet vil bestå av politikere, administrasjon og representanter fra utbyggere.

Del dette arrangementet med andre i Facebook.

Vel møtt til debatt!

Forberedelse til øvelse for kommunal kriseledelse

Fredag i denne uken ble det avviklet planleggingsmøte i følge med den kommende samhandlings-øvelsen mellom Vestvågøy kommune og Avinor.

Øvingsmål og hovedtrekk for spillet avtales mellom Avinor og Vestvågøy kommune. Fv. Roger Berg, Terje Wårum, Thomas Thomassen og Edgar Wolden. Vestvågøy kommune

Kommunal kriseledelse skal få øvd seg i en spill øvelse hvor en større uønsket hendelse finner sted på Avinor sitt område. Kommunikasjon og ledelse er to forhold som blir vektlagt. Hva støtte en kommune, som Vestvågøy, kan gi i hendelsen er også viktig å få kartlagt.

Øvelsen vil finne sted i Rådhuset på Leknes tirsdag 6. desember. Flere observatører fra eksterne ressurser er invitert, og starten vil ha form av ei samling for deler av kriserådet, slik at aktørene kan bli bevisste hva ressurser som finnes hos samarbeidene etater og eksterne aktører.

Balladen om en ung 20-åring

Vi minner bare om at det fortsatt er mulig å få billetter til tidenes markering av Leknes by som arrangeres søndag 20. november kl. 18.00 i Storsalen på Meieriet.

Mer info og mulighet for å invitere andre til festforestillingen på Facebook...

Skal du rett og slett bare kjøpe billetter - gjør du det her...

Seniorene på hugget igjen

I forrige nyhetsbrev rapporterte vi fra Seniornetts kursdag i formannskapssalen. Denne uka var næringssjefen invitert til Leknes Bo- og service for å informere om innholdet i, og bruken av kommunens nettside. 

Semi-senior og foreleser måtte ta dypdykk inn i nettsida som følge av intrikate spørsmål fra et interessert publikum. Aud Karin Larsen

På den timen som var satt av ble det fokusert på å navigere seg rundt på nettsida. Flere av deltakerne hadde nettbrett og smarttelefon og oppsettet er litt forskjellig i hvordan det er på en PC. Det ble særlig sett nærmere på disse menyene:

  • Politikk - Politisk møtekalender - saksdokumenter. Hvordan finne saker i de ulike politiske utvalgene.
  • Politikk - hvem sitter i de ulike politiske utvalgene og hvordan kan disse kontaktes.
  • Kommune-TV - hvordan se politiske møter direkte på PC/nettbrett/mobil eller opptak fra tidligere møter.
  • Nyhetsarkivet - nyhetsbrevet og andre nyheter. Hva som kommer i nettavisene til LT og LP. Det var hyggelig å høre at flere fulgte med på det som ble lagt ut nyheter.
  • Samfunnssikkerhet og beredskap - Hvordan holde seg oppdatert på kommunens beredskapsarbeid.
  • Næring og havn - Havn -Utviklingsprosjekter havn - I "studentgruppa" var det også representant for fiskeriene på Ballstad og det var naturlig å se nærmere på hvordan næringsarbeidet presenteres på nettsida.
  • https://ka-nu.no/ - på nettsida har vi også lagt link til den helt ferske arrangementsportalen for Vestvågøy. Flere av deltakerne kjente til denne og hadde også prøvd å legge inn arrangementer. Det hadde ikke vært så helt enkelt og det ble etterlyst et kontaktpunkt for å få hjelp.

Næringssjefen var glad for å ha sin ingeniørutdanning innen data/elektronikk som ballast i møte med et meget interessert teknologipublikum. Det ble også også bemerket noen feil og uoppdaterte sider for korrigering vel tilbake på kontoret.

Smart teknologiutvikling på Leknes

Næringssjefen ble rent nostalgisk da han onsdag denne uka var på besøk hos Smartsky AS i Trafikkgården på Leknes. Utenfra ser bygge stort sett ut som da unge Olsen sent på 90-tallet var trafikkleder i Lofoten Trafikklag, men innvendig har det i andre etasje blitt et moderne og innbydende kontorfellesskap for flere spennende organisasjoner.

Thomas Dragseth er gründer og daglig leder i Smartsky AS, et ungt teknologiselskap som nå tar sikte på å utvikle seg videre på Leknes. Programvaren som utvikles heter Safeplan skal bidra til bedre samhandling innen beredskap i kommuner og byer. Programvaren tilgjengeliggjør kritisk informasjon om bygg og beboer for blålysetater før, under og etter utrykning. Data hentes fra dere egen smart city plattform Smartsky, og Safeplan er den første av flere applikasjoner.

Sigve Olsen

Dragseth forteller at det i dag er 11 personer som bidrar i selskapet i ulik grad. De har blant annet prosjektleder og utviklere fra Helsinki og Oslo, forretningsutvikler i Harstad, produktleder og markedssjef i Oslo. De er spredt i dag, men målet er å få samlet et kjerneteam bestående av 5-10 personer på Leknes og skape en IT-hub her i Lofoten. 

Azure functions running Kotlin, MS SQL and PostgreSQL databases, NextJS running in Azure + PostgreSQL databaseCI/CD,  Azure Pipelines + GitHub Actions, Azure Data explorer (timeseries db) and Azure Digital Twins, Terraform for IaC - forstod du dette og har kunnskap på området? - da er kanskje også du en av de 5 - 10 potensielt ansatte på Leknes.

Smartsky AS var en av flere nye bedrifter som søkte og fikk tilskudd fra næringsfondet i 2021. Midlene har vært med på å gjøre det mulig å etablere seg på Leknes og gjennomføre kunde- og markedsavklaringer i en tidlig fase.

Under utviklingen av programvaren samarbeider bedriften med Bodø kommune og Salten Brann, og det jobbes nå for å få inn flere tidligfasebrukere som kan være med på å utvikle produktet. Den innflyttede gravdalsværingen håper selvfølgelig at hjemmekommunen Vestvågøy vil bli bruker av systemet og derigjennom også bidra til funksjonaliteten, produktkvalitet og til utvikling av kompetansearbeidsplasser i kommunen.

Står støtt i den blå næringa

For en havets mann var adkomsten sjøveien det første næringssjefen måtte sjekke ut under besøket på STIM-bygget, Lofoten Bio Centre -  i Storeidøya fredag denne uka. Han kunne med selvsyn se at de ansatte har uante muligheter å ta seg miljøvennlig til jobb i farkoster med liten dyptgåene. Det har selvfølgelig Paal Christian Krüger testet ut, og konstatert at det tar 45 minutter på SUP fra Sandsundet, Mortsund.

Lofoten Bio Centre + havet = sant Sigve Olsen

Bygget har stor wow-faktor, utvendig så vel som innvendig, og de om lag 30 personene som jobber på bygget i dag, i tillegg til elevene på den private videregående skolen, kan ikke klage på utsikten - til hav, fjell, Leknes havn og Gravdal.

Under omvisningen var vi også innom de delene av bygget som ikke enda er tatt i bruk og som etter hvert også skal romme bakteriofagfabrikken. Det ansettes stadig nye medarbeidere forteller Krüger, og i løpet av 2023 regner han med at de vil være rundt 60 personer som har sitt daglige arbeid i bygget.

Fra styrerommet har Pål Christian Krüger og de andre i konsernet Nordly Holding AS god oversikt over aktiviteten i Buksnesfjorden. Sigve Olsen

Næringssjefen takker for omvisningen og praten, og ønsker alle ei god helg!

Hvordan samhandler vi til beste for våre pasienter?

Med RKK Lofoten som tilrettelegger var dette hovedtema da nærmere 50 fagpersoner fra Nordlandssykehuset Lofoten og de fire lofotkommunene møttes i Meieriet kultursenter 10.11.22. Nå skal en sammen finne en god ramme og struktur på samhandlingen.

Pasienter skal oppleve helhetlige og koordinerte helsetjenester. Ny nasjonal helse og samhandlingsplan som avløser nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023, legger opp til at mest mulig av tjenestene utføres lokalt. Det er derfor nødvendig med en arena for lokal dialog for å sikre forankring, og at kommuner og helseforetak samhandler slik at pasienter får gode helsetjenester.

Frem til nå har Nordlandssykehuset driftet samhandlingsarenaer som erfaringsmøter med kommuner i Lofoten, kurs for lofotleger og fastlegerådet. I kommunal regi har RKK Lofoten driftet bl.a nettverk for helseledere og nettverk innen rus og psykisk helse.

I lys av etableringen av Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen og Salten ser en det formålstjenlig å tenke nytt rundt lokal samhandling. Det er viktig at det er en lokal forankring for samhandling i Lofoten, og møtet i dag ga oss mange nyttige innspill som kunne bidra til utvikling av allerede gode pasientforløp, sier samhandlingssjef Trude K. Kristensen i Nordlandssykehuset og Knut Erik Dahlmo, kommunal samhandlingsleder.

Tilsvarende forankringsmøter planlegges gjennomført i Vesterålen og Salten tidlig i 2023.

Les mer om lokale samhandlingsarenaer: Samhandlingsarenaer i helsefellesskapet - Nordlandssykehuset

Kjært barn har mange navn, men navnet Eva vant denne dagen

Hva er bedre enn en Eva? To Eva?  Nei, tre Eva`er, hevder de tre blide damene i kommunens tjeneste.

Fv. Eva-Karin Busch, Eva-Mari Rahkola og Eva M. K. Nordberg sammen i kommunestyresalen. God stemning blant de tre med felles navn. Vestvågøy kommune

En liten kuriositetssak, men å hete Eva kan være en ganske ensom affære, med få navnesøstre. Man skal ikke skjemmes på navnet. Men i 2022 tør jeg  påstå at navnet er sjelden i bruk.

Eva kan bety  liv, den levende, mors liv og omsorgsgiver (wikipedia).

Når navnet ytres i det offentlige rom, så registreres det, og man orienterer seg raskt etter hvem man deler denne  «skjebnen» med.

Det er et belastende navn.  For de religiøse, forbindes navnet med førstesynderen, for de historieinteresserte , kona og elskerinna til en kjent tysker under 2. verdenskrig.

Under et møte denne uken, var tre Eva`er tilstedte. Vi syntes det var så sjeldent, at det måtte dokumenteres med et bilde og en kommentar.

Sivilforsvaret informerte om egenberedskap

Sivilforsvaret var "på" i forhold til egenberedskapsuka. Lørdag var de godt plasserte inne på Lofotsenteret, og gav der gode råd til handlende innbyggere.

Sivilforsvaret representert ved Cecilie Henriksen og Mariell Johansen i Lofotsenteret. John Roger Olsen var bildetaker. John Roger Olsen, Sivilforsvaret

Et av tipsene var å besørge nok brensel til oppvarming i hjemmene slik at det ikke blir en merbelastning hvis det oppstår langvarige strømbrudd. Beredskapsansvarlig i kommunen støtter opp om dette, og ber pårørende til eldre tenke på sine foreldre og bistå slik at de har et lite lager med ved tilgjengelig. Sekundært at de har en løsning med gassfyring og ekstra gass tilgjengelig. 

Velkommen til BANFF Mountain Filmfestival på Meieriet Kultursenter

Kinosjef Randi Loe informerer om filmfestival. Tid er lørdag 12.11 fra kl.17.30

Espen Nordahl og Heidi Berg innleder med å fortelle om da de gikk Lofoten på langs i sommer. Espen har skrevet toppturbøker og er fagekspert innen snøskred.

Deretter blir det vist ni filmer med en samlet visnings tid på 2 timer, midtveis i programmet blir det en liten pause.

Filmene viser opplevelser utenfor allfarvei; snowboard, ski, terrengsykling, båtbygging, dykking, klatring og alpint.

Det blir også en utstilling med ulike frilufts-aktører på Meieriet, samt trekking av premier på slutten av kvelden blant dem som leverer inn spørreskjema.

Billetter kjøpes på www.meierietkultursenter.no

Blide damer i brannvesenets tjeneste

Ledelsen i Lofoten brann - og redning inviterte beredskapsansvarlig innom for å gi sine innspill til den kommende øvelsen mellom Avinor og Vestvågøy kommune. De kom med reflekterte betraktninger som ble lovt tatt med videre.

Fv. Ragnhild Sæbø og Sara Johansson. Thomas Thomassen, VVK

Det var god stemning i "laget" da brannsjef Ragnhild Sæbø og varabrannsjef Sara Johansson orienterte om sine innspill til øvelsen. De to var enige, og det syntes klokt å ta deres innspill til orientering.