Nyhetsbrev uke 45/21

Om infrastrukturprosjekter til lands og til vanns denne uka.

 

God fremdrift i Storgata


Prosjektleder Eivind Edvardsen i WSP Norge AS forteller at arbeidene i Storgata går fremover i høyt tempo, på tross av at vinteren nærmer seg og med mye regnvær. Nå er siste del av kjørebanen i etappe 3 asfaltert i sin helhet (utført torsdag denne uka). I dag (fredag) asfalteres noe mer fortau slik at dette vil da være ferdig mellom Televeien/Sjøveien og Elvegårdsveien på sørvestre side (mot Berg, Finstad mfl.).

I neste uke blir resterende parkeringslommer i etappe 3 asfaltert. Resterende fortau blir også klargjort med grus slik at de kan benyttes gjennom vinteren. Asfaltering av disse vil skje til sommeren.

Gata åpnes i sin helhet for biltrafikk mandag 22. november.

Fotgjengerne kan også benytte fortauene på begge sider med unntak av mindre partier hvor det fortsatt vil pågå arbeid. Det gjenstår ennå en del arbeid med kantstein, plantekasser, benker etc. som blir utført utover vinteren. Det oppfordres derfor fortsatt til trafikantene om å ta hensyn til maskiner og arbeidere i gata, selv om aktiviteten blir vesentlig lavere enn den har vært hittil.

Endelig ferdigstillelse av alle arbeidene vil skje til sommeren.

Nå anser vi at effektmålet for gate-prosjektet er i ferd med å bli oppnådd:  - Storgata er en trafikksikker og imøtekommende bygate som brukes aktivt av besøkende og kommunens innbyggere. Dette innebærer bl.a. at bilistene skal holde lav hastighet og ta hensyn til myke trafikanter. Da blir Storgata med omgivelser et attraktivt område å ferdes i også til fots, noe som forhåpentligvis vil gi økt besøk også i byens forretninger, restauranter etc.

Ny kommunal flytebrygge legges ut i Stamsund

For å imøtekomme den økende aktiviteten og behovet for flere liggeplasser i Stamsund havn har Vestvågøy kommune Havn lagt ut en ny flytebrygge i betong på 40x4,3 meter.

 
Flytebryggen skal utstyres med lys og har redningsleidere på begge sider, 12 fortøyningspullerter, 4 strømsøyler med totalt 16 uttak og selvfølgelig en landgang. Systemet GoMarina vil bli brukt som betalingsløsning.

Adkomst til brygga er mellom velferden og butikken og det er gode parkeringsmuligheter på kommunal parkeringsplass i området ved butikken.

- Det jobbes nå med feste for landgangen og denne planlegges ferdig i neste uke. Det gjenstår også en del arbeid med fremføring av strøm, forteller havnekonsulent Angeline Marielle Wårheim.

Satsingen er i tråd med strategier i Kommunedelplan næring innen sjømatområdet. 

Status koronavaksinasjon

Etter vaksinering på Vest-Lofoten videregående skole denne uka har det krøpet oppover på dose 2 for ungdomsgruppa. 

FHI SYSVAK statistikkbank 12.11.21 kl. 05:02
Statistikken fra FHI inneholder foreløpig ikke oversikt over dose 3, men ut fra vaksineringssystemet vårt ligger vi i overkant av 2 000  på dose 3.

Meld deg til vaksine på nett eller ring 477 53 670.

Kommuneoverlegen om koronasituasjonen

Kommuneoverlege Eva K. NordbergSmitteforekomsten i kommunen er litt lavere denne uken sammenliknet med forrige. Det er for tidlig å si om dette er starten på en avtakende trend fremover. I hovedsak er det fortsatt barn og unge som blir smittet, samt voksne og eldre knyttet til disse. Likevel også noen sporadiske tilfeller. De aller fleste oppgir milde og moderate symptomer.  

Vi opprettholder rådene om å holde avstand i det offentlige rom, minst 1 meter, og å benytte munnbind der det ikke lar seg gjøre.

I kommunal helse- og omsorgstjeneste ble det innført forsterkede smitteverntiltak i forbindelse med den økende smittetendensen vi så for 2 uker siden.

For øvrig er det ikke grunnlag for å iverksette ytterligere tiltak nå. Vi følger utviklingen og er i dialog med Nordlandssykehuset og Statsforvalteren om regionale utfordringer og kapasitet i sykehusene.

Dersom alle følger grunnleggende smittevernråd om å holde seg hjemme ved nyoppståtte symptomer, ta en test og ellers ha god håndhygiene, samt ta imot vaksine om du er i målgruppe – kommer vi veldig langt med å begrense ytterligere smittespredning.

Fikk du med deg disse nyhetssakene i løpet av uka?

Morten Dyrstad innstilles som ny kommunedirektør i Vestvågøy

Morten Dyrstad er innstilt som ny kommunedirektør i Vestvågøy kommune. Den endelige beslutningen gjøres i kommunestyret 30. november. Les saken her...

Endring forskrift om adgang til elgjakt

Endring av størrelse på elgvald i Vestvågøy kommune fra 7.000 til 3.000 mål. Les saken her...

Råd fra kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen

Råd til befolkningen i forbindelse med økt smitteforekomst i lokalsamfunnet. Rådene er felles for kommunene Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Bø, Øksnes og Andøy. Les saken her...