Nyhetsbrev uke 44

Tid for vaksine

Legekontorene har nå fått inn årets influensavaksiner, og her ser vi kommuneoverlege Eva Kibsgaard Nordberg gå foran med et godt eksempel.

-Alle pasienter i risikogruppen anbefales å ta kontakt med sitt legekontor for vaksine, er oppfordringen fra Vestvågøy kommunes team av kommuneoverleger. Klikk for stort bilde

I tillegg til Kibsgaard Nordberg, inngår Øydis Hana og Øystein Tollåli i teamet. Kommuneoverlegene har laget en kortfattet oversikt over hvilke grupper i befolkningen de anbefaler at tar vaksinen, og den kan du lese her.

Hvem bør vaksinere seg?

Vaksineanbefalingene fra Folkehelseinstituttet baserer seg hovedsakelig på anbefalinger fra SAGE Working Group on influenza and immunization, Verdens helseorganisasjon (World Health Organization, WHO) og Det europeiske smittevernbyrået (European Center for Disease Prevention and Control, ECDC). I tillegg er anbefalinger fra andre land og sentrale publikasjoner vedrørende målgrupper og influensavaksine vurdert.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 

Møttes i Steinfjorden

Tirsdag denne uke var prosjektgruppa for kommunedelplanen for helse og omsorg samlet på Hjalmartun Kultursenter, på Holdal i Steinfjorden.

-Dette var for å komme ut av rådhuset og kunne jobbe med mål og strategier, uten å bli avbrutt slik man ofte blir i det daglige. Det ble tid til å se på eksempler fra andre også, og der eksempelvis Stange og Lindås kommuner ble brukt som eksempler fra andre som har laget slike planer tidligere, forteller rådgiver Cato Hansen.Klikk for stort bilde  

Til stede fv: Bente Anita Solås, Ann Kristin Danielsen, Lars Pleym Ludvigsen, Mads Tangen, Nils Olav Hagen, Cato Hansen, Marte Klevstad, Marte Eliassen og Solrun Holm.

Spleiser på IKT-utgifter

Et knippe ansatte fra IKT-avdelingene i Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes var onsdag denne uka samlet til kursing i programmet Acos CMS, som benyttes til å drifte hjemmesidene til de fire kommunene. Siden alle kommunene bruker samme programmet, er det god økonomi i å hente en kursholder til Lofoten, og spleise på utgiftene, i stedet for å sende folk sørover.Klikk for stort bilde Denne gangen ble kurset holdt i Vågan rådhus.

Tilbakemeldingene fra kursdeltagerne var at dette er en fin måte å oppdatere seg faglig på, og det var også stor tilfredshet med å få Geir Hansen fra Acos som kursholder. Han er produktsjef for Acos CMS, og kunne introdusere kommende og eksisterende løsninger som vil kunne gjøre kommunene mer tilgjengelige for innbyggerne.

Også universell utforming av kommunal informasjon på nett var et tema på kurset, og her erkjenner vi at vi har et stykke vei og gå for å ikke gjøre det unødvendig vanskelig for synshemmede å orientere seg på sidene våre.

Workshop om medvirkning

Mandag 28. oktober hadde prosjektgruppa for kommunedelplan helse og omsorg invitert til møte. De som var invitert var lag, foreninger, frivillige, og pårørende. Det var møtt opp 20 representanter fra ulike lag og foreninger. Tema for møtet var medvirkning i forbindelse med kommunedelplanen for helse og omsorgsfeltet. Det ble først gitt en innføring om hva planarbeidet går ut på, og de utfordringene kommunen står overfor. Deretter ble det presentert hva prosjektgruppa anbefaler, og da vinklet inn mot frivillig arbeid. Til slutt var det en innspillsrunde, der man ba om tilbakemelding fra salen. Mer om dette kan leses ut av arbeidsboka som du finner her (PPTX, 5 MB).

Diskuterte kommunedelplaner

Selv om det er planleggerne i administrasjonen i Vestvågøy kommune som jobber frem kommunedelplanene, er det til syvende og sist politikerne som skal vedta dem. Klikk for stort bilde 

Da gjelder det å være samstemt i prosessen, slik at administrasjonen ikke sender over til politikerne noe de ikke vil ha. Derfor arrangeres det møter der politikerne diskuterer, og peker ut retningen for planleggerne. Et slikt møte fant sted fredag 1. november, og for anledningen var kommunestyret gruppert rundt arbeidsbord, i stedet for den sedvanlige klasseromsmøbleringen som benyttes under ordinære møter. Det var planleggerne Heidi Bersgsli og Nora Warhuus Samuelsen som hadde regien på møtet, mens rådmann Kjell Idar Berg fungerte som møteleder, og kommunalsjefene presenterte selv kort sine sektorer.

Også fylkesmannen i Nordland var representert, ved kommunal- og beredskapsdirektør Egil Johansen.

Kommunen din på 1-2-3

I foajeen i Vestvågøy rådhus finner du nå en svært forenklet oversikt over hva de fem sektorene i Vestvågøy kommune gjør for innbyggerne. En kommune på Vestvågøys størrelse er en svært kompleks organisasjon, og den kan helt sikkert fremstå som uoversiktlig utad. Vi håper derfor at de som stopper opp og ser kjapt på disse informasjonsplakatene vet litt mer om kommunen sin etter å ha lest de korte tekstene, og sett på tallene for hver sektor. Kommunalsjefene er utfordret på å svare på en tabloid måte på hva de gjør for innbyggerne, og svarene deres finner du på plakatene.

Klikk for stort bilde Politisk informasjon er nå oppdatert

Vi beklager at det har tatt litt tid å oppdatere oversikter over hvilke politikere som sitter i de ulike råd og utvalg, men nå skal det meste være på plass. I skrivende stund er det kontrollutvalget og takstnemda som står igjen. Løsningen som nå er valgt, gjør at vi kan endre informasjon på en mye enklere måte, og risikoen for at gammel informasjon skal henge igjen ved endringer skal være betydelig redusert. Her kan du eksempelvis se hvordan det ser ut når du velger å se hvem som har fast plass i formannskapet.

Jobbet med samskaping

I forbindelse med deltakelse i det nordisk-baltiske samarbeidsprosjektet CO-OP, som er støttet av Nordisk ministerråd, arrangerte kulturenheten onsdag et pilotkurs i samskaping. De 19 som deltok var ansatte i kulturenheten, profesjonelle kulturaktører og frivillige organisasjoner.Klikk for stort bilde 

Kurset ble avholdt for å teste ut læreplaner som er utarbeidet så langt i prosjektet (varighet august 2018-juli 2020).

-Samtidig hadde kurset praktisk og direkte nytte for Vestvågøy-samfunnet. Dette ved at kurset inneholdt en workshop der to reelle lokale caser ble drøftet, forteller kulturkonsulent Trond Handberg, som hadde regien for denne workshopen.

De konkrete samskapings-prosjektene som ble drøftet var:

 • Oppgradering av 17. mai-arrangementet – et pågående samskapingsprosjekt
 • Oppstart av «Vestvågøy kulturforum» – et nytt samskapingsprosjekt

Det fremkom ifølge Handberg veldig mange gode ideer og tanker for begge caser, noe som vil komme frem etter hvert. Her kan du lese mer om samskaping. (PPTX, 2 MB)

Et hus fylt med aktiviteter

Bo- og servicesenteret på Leknes er ikke bare en stor og staselig bygningsmasse, det er også en arena for masse aktivitet der innbyggerne gjør noe for hverandre. Her finner du oversikten over høstens gjenværende aktiviteter (DOCX, 15 MB).

Intensive besøksforvaltningsdager

Hauklandstranda er et statlig sikret friluftsområde som er eid av Miljødirektoratet og Vestvågøy kommune. Kommunen hadde onsdag invitert direktoratet til befaring og møte rundt forvaltning av området. Viktige temaer under møtet var drift og vedlikehold av området samt finansiering. Et fremtidig nytt servicebygg og bedre avvikling av parkering sto også på agendaen. Det var enighet om tettere dialog fremover for å finne gode løsninger for området. 

Klikk for stort bildeAnn Jori Romudstad (Miljødirektoratet:), Eldar Andersen, Håkon Roald (Nordland Fylkeskommune) Peter Andresen (Lofoten friluftsråd) Marie Lier Selboskar (Miljødirektoratet), Ole Kristian Fjelltun-Larsen Sigve Olsen Besøksforvaltningsprosjektet i Nordland Fylkeskommune var sentrale i ett av seminarene under Norsk Opplevelseskonferanse i Svolvær denne uka. Temaet var "Turister, lokalsamfunn, næring - Håndterer vi veksten?" Samfunnsplanlegger Heidi Bergsli og Næringssjef Sigve Olsen fikk ta del i en interessant workshop hvor også flere av grendelagene i Lofoten deltok. Innspillene fra konferansen tas med i planarbeidet i Vestvågøy kommune.Klikk for stort bildeAnn Heidi Hansen og Hanne Lykkja, besøksforvaltningsprosjektet i Nordland Sigve Olsen

 

 

Minner om Solace

Geir Ove Andersen ved Figurteateret i Nordland vil ikke at folk skal gå glipp av forestillingen "Solace", og han minner derfor om at du kan se den på Meieriet førstkommende søndag.

"SOLACE"
Søndag 3. november kl 19:00
Meieriet Kultursenter, LEKNES

Billetter og info her.

SOLACE er en poetisk forestilling som henter inspirasjon fra det japanske Butoh teatret.  Solace kommer av det latinske «sōlātium» betyr trøst/ lindring. En dukkefører og en danser bindes sammen av minner, i et grelt ørkenlignende landskap. Solace er en produksjon av Uta Gebert (Tyskland), samtidskunstner, dukkespiller og kunstnerisk leder av Numen Company. Produsert i samarbeid med Figurteatret i Nordland. Uta har utviklet forestillingen sammen med sin kunstneriske partner Gabriel Hermand-Priquet. Musikken er av den amerikanske komponisten Hahn Rowe, som har spilt med storheter som David Byrne og produsert album for blant andre Yoko Ono.

Se en videosnutt og les mer her.