Nyhetsbrev uke 43

Det blir lett mye fokus på innsparingsbehov, og vi kommer ikke helt utenom det i nyhetsbrevet heller. Heldigvis har vi litt annet å by på også.

Forlenger gravideprosjektet

I 2017 ble gravideprosjektet "Ny lofoting i magen" satt i gang. Denne uka ble resultatene gjennomgått i rådmannens ledergruppe, og prosjektansvarlig Milly Båtnes Moland orienterte om effekter og kostnader.Klikk for stort bilde Det viser seg at prosjektet både har gitt effekter i forhold til økonomi, utførelse av arbeid og redusert kompetansefall for den gravide. Med kompetansefall menes at den som blir borte fra jobben sin, først i svangerskapet, og deretter i fødselspermisjonen, sakker akterut faglig. Det er ingen tjent med.

I tillegg risikerer man dårligere tjenester, hvis den gravide erstattes med en vikar som ikke har tilsvarende kunnskap.

Men gjennom tilrettelegging, der det er mulig, og god oppfølging fra kommunens HR-avdeling og jordmor, kan den gravide stå i jobben lengre enn hun ellers ville gjort.

Tilstedeværelsen i de 37 svangerskapsukene har økt fra 28,2 til 31,2 uker som følge av "Ny lofoting i magen".

Det har også vist seg at flere av de som har fått ta del i gravideprosjektet, har fått innvilget svangerskapspenger i stedet for å bli sykemeldt. Da slipper den gravide å være sykemeldt, og hun slipper også å bruke opp sykepengerettighetene på å være gravid.

-Å være gravid er heller ingen sykdomstilstand, minnet Moland om.

I tillegg til de åpenbare positive effektene av å tilrettelegge for gravide ansatte, sparte Vestvågøy kommune 385.000 kroner på gravideprosjektet, noe som gjorde det lett for rådmannens ledergruppe å si ja til å forlenge det.

Må spare

Det blir vel ikke helt riktig å kalle det en ønskereprise, men her finner du informasjonen om innsparingsbehovet, som gikk ut til alle ansatte på onsdag.

Tilsyn med barnehager

Vestvågøy kommune, som barnehagemyndighet, innehar tre funksjoner når de skal sikre at barna får et godt og forsvarlig barnehagetilbud:

  • Aktiv veiledning av barnehagen som sikrer de krav som settes i Barnehageloven med tilhørende forskrifter
  • Godkjenning etter vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold
  • Tilsyn som virkemiddel for å sikre at kvaliteten på tilbudet til barna er tilfredsstillende

Vestvågøy kommune har sommer og høst 2019 ført dokumenttilsyn med kommunens barnehager, 15 private og to kommunale i henhold til Barnehagelovens § 16.Klikk for stort bilde -De barnehagene som har avvik i endelig tilsynsrapport har fått frist til 4. november 2019 med å dokumentere lukking av avvik. Dokumentasjonen skal bestå av utskrift av barnehagens styres behandling av saken, samt kopi av arbeidsavtale, skriver rådgiver Ingunn Abrahamsen i rapporten (PDF, 870 kB).

Velkommen med dine innspill

Vestvågøy kommune er opptatt av å samarbeide med frivilligheten i planleggingen av strategier for helse- og omsorgstjenestene for fremtiden. Dine innspill i Kommunedelplanen for helse og omsorg er derfor viktige for oss! Velkommen til et møte for frivillige organisasjoner, lag/foreninger, pårørende og brukere.

  • Dato: Mandag 28. oktober klokka 18:30-21:00
  • Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset
  • Hvem: Vi inviterer frivillige, lag/foreninger, pårørende og brukere – et bredt sammensatt publikum.

Dørene åpner 18:15, og det er enkel servering av kaffe med nogo attåt

 

Intronauts – britisk humor til Leknes

Green Ginger tar med publikum på en utrolig reise dypt inn i menneskekroppen og menneskesinnet.Klikk for stort bilde Fredag  25. oktober kl 18:00 på Meieriet Kultursenter (billetter her)

INTRONAUTS er en historie om stormannsgalskap, futuristisk teknologi, store sprøyter og en svært liten ubåt. Inspirert av klassiske sci-fi filmer og Green Gingers velkjente abstrakte og burleske humor gir Green Ginger deg en ut av kroppen opplevelse. En tur som tar deg inn under huden. Som Green Ginger selv sier: What could possibly go wrog ... ?

Den legendariske engelske teatergruppa Green Ginger, som ble født ut av de enda mer legendariske Spitting Image,  fylte 40 år i 2018. Og feiret med å produsere sin nye forestilling INTRONAUTS på Figurteatret. Premieren ble spilt 28. september 2018, og forestillingen er etter det spilt i Norge, Frankrike, England, Wales og Skottland.

★★★★
A marvellously mad display...
an absolute standout
EDINBURGH GUIDE

★★★★
An hour of puppetry and magical animation
The whole thing is out of this world
REVIEWS GATE

★★★★
A delightfully madcap piece of theatre
HERALD SCOTLAND

Verdens minste storband

Samme fredag som Intronauts, er det klart for høstens siste KJERNEMELK-konsert. Kl.20.00. Da spiller verdens minste storband FLIFLET/HAMRE i Fryseriet. De har vært på Leknes mange ganger, og er kjent for stor variasjon i sjangere, og ikke minst alternative instrumenter.
https://www.facebook.com/events/2370330623287101/   

Turnestart på Leknes

Publikum fra Hammerfest i nord til Mo i Rana i sør kan glede seg til å få oppleve "SOLACE", et mesterverk av en forestilling når den reiser på turne i Nord-Norge i november. Figurteatret har lagt turnestarten til Leknes, forteller Geir Ove Andersen hos Figurteateret i Stamsund.

Så hold av søndag 3. november, kl 19:00, og merk deg at forestillingen spilles på Meieriet Kultursenter.

Her følger Figurteaterets beskrivelse av stykket:

SOLACE er en poetisk forestilling som henter inspirasjon fra det japanske Butoh teatret.  Solace kommer av det latinske «sōlātium» betyr trøst/ lindring. En dukkefører og en danser bindes sammen av minner, i et grelt ørkenlignende landskap. "Gebert gjør en helt fantastisk jobb med å gi han bevegelser som er så troverdige, så detaljerte og så fulle av signaler om sinnstilstand og karakter at det tidvis er vanskelig å huske at det er en dukke." har Lofotposten skrevet om stykket. Solace er en produksjon av Uta Gebert (Tyskland), samtidskunstner, dukkespiller og kunstnerisk leder av Numen Company. Produsert i samarbeid med Figurteatret i Nordland.

Stand-up i Meieriet

Lørdag 26. oktober blir det ARTI STAND UP i Fryseriet, i regi av Stand Up Lofoten. 

Meieriet skriver følgende om showet:

Velkommen til den morsomste kvelden i hele oktober, hvor Stand Up Lofoten har hentet inn en av Norges beste komikere og mest komplette entertainer som konferansier; Tommy Steine! Med seg på scenen har to av de desiderte beste stand-up-komikerne i Stand Up Harstads stall, nemlig Rolf Breimo og Robert Søvik. Fra Tønsberg og med en humor som konstant lokker på latterkrampen kommer Helene Holtskog. Og ikke minst, 18-åringen som så vidt kommer inn på utestedene, men som kan gå på en scene og bare eie den helt og holdent. Han heter Henning Bang, og som nord-norsk standupkomiker følger han hakk i hel i fotsporene til Kevin, Erlend og Dag. Gå ikke glipp av denne kvelden på Meieriet, for dette er twistposen hvor alle ender opp som din store favoritt!

Dørene og baren åpnes kl.20.00, én time før showstart.

Møtte Arbeidstilsynet

Kommunal sjef for samfunn og teknikk, Håvar Berg Larsen, har sammen med noen av sine kolleger møtt Arbeidstilsynet. Det beskrives som et godt og nyttig møte, og her kan du lese hvordan kommunalsjefen selv opplevde å møte et offentlig tilsyn:

Arbeidstilsynet retter nå søkelyset mot kommuner på landsbasis ifht forskrift om lønns-og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter over 2 millioner. Formålet er at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler. Tilstede fra arbeidstilsynet var Guri Skjæran Moe og Vivian Mikalsen fra kontoret i Bodø og Tromsø. Tilstede fra VVK var Håvar Berg Larsen, Bernhard Rottem, Kjersti Johansen, Charlott Jonassen og Kristin Mikkelsen. Tjenestekontrakter innen helse og bygge og anleggskontrakter var fokuset.Klikk for stort bilde Arbeidstilsynet var fornøyd med at vi hadde et seriøsitetsbestemmelser som er politisk vedtatt, og verktøyene på plass for å sikre forskriften mot hovedentreprenøren, men mener at vi må få på plass gode rutiner for kontroll av entreprenører. De presenterte oss et godt verktøy vi kan bruke i prosjekter, som vil bli en del av rutinen på utvalgte prosjekter. De sender oss derfor et varsel om pålegg innen en gitt frist for å dokumentere at rutinen er implementert.
Men seniorinspektør Guri Skjæran Moe ba oss ta det helt rolig, alle kommunene de har vært på tilsyn hos til nå, får samme pålegget. Så forbedringspotensialet gjelder overalt.
Hun avslutter med et smil: «Arbeidstilsynet har skyhøye forventninger til at Vestvågøy kommune, markerer seg for omgivelsene med gode rutiner, som gir positive ringvirkninger til de omkringliggende kommunene»

Nye koster i Vest-Lofoten Næringsforening

Klikk for stort bildef.v. Bina Pietschner (Lydersen Rorbuer), avtroppende daglig leder Søren Fredrik Voie , styreformann Ståle Fredriksen (Adwice), Roger Abrahamsen (Ballstad Slip), Merete Fæste Jentoft (INSULA), Erwin Cwiek (Eliassen Rorbuer), Ole Olsen (Sufi), Ingunn Rasmussen (Holmen Lofoten)Vest-Lofoten næringsforening hadde 24. oktober styremøte på Lydersen Rorbuer på Fredvang. Næringssjef Sigve Olsen deltok som observatør i møtet som behandlet flere viktige saker for næringslivet i Lofoten. En av sakene var forslag til nye traseer for E10 gjennom Lofoten. Sentralt på dette møtet var tilsetting av ny daglig leder for foreningen etter Søren Fredrik Voie. Ny daglig leder blir Sten Roger Sandnes som blir innleid fra Flerfaglig Opplæringskontor i Lofoten (FOKLO). Det fremheves fra styreleder Ståle Fredriksen at Voie ikke er helt ute av foreningen, men at hans brede kunnskap vil bli viktig å benytte også videre.

-En aktiv næringsforening er viktig for arbeidet med næringsutvikling i regionen fremhever Sigve Olsen, som ser frem til et godt samarbeid med ny daglig leder.

Nytt gebyrregulativ for utslippstillatelser er på høring

Formansskapet i Vestvågøy kommune har i møte den 16.10.2019 vedtatt å sende ut forslag til nytt gebyrregulativ gjeldende fra 01.03.20 ut på høring med høringsfrist 6. desember 2019. Les saken her.

Reiselivet på Vestvågøy oppsummerer en god sommersesong

Klikk for stort bildeLasse Vebostad - Lofoten Rental Hub og Rolf-Sverre Høyen - Lofoten Basecamp fortalte om sine erfaringerVestvågøy Turistinformasjon og Vestvågøy kommune hadde invitert reiselivet til årets andre nettverksmøte 18. oktober. Møtet ble avholdt hos Lofoten Seafood Center i Mortsund med i overkant av 30 deltakere. Det var mange innspill og flere gode diskusjoner som viser at bedriftene har fokus på kvalitet og Lofotens opprinnelige verdier. Tilbakemeldingen tas med i det videre arbeidet med næringsplanen. Næringssjefen tok også oppfordringen fra møtet, og vil involvere næringa tettere i sluttføringen av næringsplanen gjennom bransjegruppa for reiseliv i Vest-Lofoten Næringsforening.

Satte seg selv under lupen

Det er ikke alle som synes det er like bekvemt å få høre hva andre synes om den jobben de gjør. I Vestvågøy kommunes HR-avdeling er de derimot ikke redde for å bli støtt på mansjettene, og denne uka var første gruppe med kommunale ledere samlet for å fortelle hva de synes er bra med HR-avdelinga, og hva som kunne vært bedre. Etter en runde med arbeid i grupper var det tid for å gjennomgå noen av innspillene, men mesteparten av jobben gjenstår, når HR skal sammenfatte og konkludere innholdet som er klistret opp på gråpapiret du ser på bildet. Klikk for stort bilde Det var personalkonsulent Trine Lise Nyvoll Larsen og rådgiver Cato Hansen som ledet seansen, godt sekundert av HR-sjef Laila J Salomonsen. Skal man driste seg til å sammenfatte litt, og foregripe begivenhetens gang, er det i hvert fall ingen tvil om at det er mer som fungerer, enn som ikke fungerer. Man så også at de ulike ledernes ståsted, og deres lokale utfordringer, påvirker deres syn på HR-avdelinga. Og for de som ikke er så bevandret i ny arbeidslivs-terminologi, så står HR for det engelske begrepet human resources, altså menneskelige ressurser. Eller human kaptial om du vil.

Høstuka 2019

Eirin Eliassen-Winje på flyktning- og Innvandrerenheten kan fortelle om ei hyggelig høstuke, og her får vi en rapport og noen øyeblikksbilder fra det arrangementet:

Tradisjonen tro, arrangerte Flyktning- og Innvandrerenheten opplæring for deltakerne i Introduksjonsprogrammet, og det var lagt opp til et variert program for dagene. Deltakerne ble delt inn i grupper, og det ble mange fine diskusjoner i gruppene.Leder for Flyktning- og Innvandrerenheten og OPUS hadde opplæring om rettigheter og plikter i introduksjonsprogrammet, skrevne og uskrevne regler i arbeidslivet.
Leder i Leknes Fotballklubb snakket om frivillig arbeid, hva er viktig å tenke på når deltakere har barn som er med på idrett. Rus og psykiatri holdt foredrag om psykisk helse og rus. Her ble det satt fokus på hva psykisk helse er, hvordan få bedre psykisk helse og hvor man kan få hjelpen. Uka ble avsluttet med turdag som ble arrangert av Lofoten friluftsråd. Deltakerne lagde mat over bålet, gikk turer og det ble en flott avslutning på uken.

Dialogmøte om "Leve hele livet"

Torsdag 24/10 var kommunene i Lofoten invitert til dialogmøte med Fylkesmannen i Nordland, om kvalitetsreformen «Leve hele livet».  Klikk for stort bilde Reformen skal bidra til å finne lokale løsninger på følgende områder:
•    Et aldersvennlig Norge - god planlegging og samfunnsutvikling
•    Aktivitet og fellesskap – økt aktivitet, gode opplevelser og fellesskap
•    Mat og måltider – forebygge underernæring og skape gode mat- og måltidsopplevelser
•    Helsehjelp – øke mestring og livskvalitet, forebygge og gi riktig hjelp til riktig tid
•    Sammenheng og overgang i tjenestene – øke trygghet og at pasientforløpet for eldre blir forutsigbart både for dem selv og deres pårørende

Rådgiver Cato Hansen oppsummerer hensikten med møtet slik:

De som var invitert var «politisk ledelse, rådmenn, ledere og andre sentrale aktører innen helse- og omsorgsektoren og andre relevante sektorer, utøvende helsepersonell, brukerrepresentanter, pensjonistforeninger, eldreråd, frivilligsentraler og frivillige organisasjoner».

Hensikten med møtet var for fylkesmannen å etablere dialog med kommunene «om hva som går bra, hva som planlegges, og hvilke lokale utfordringer som må løses for befolkningen over 65 år. Dialogmøtene er en
inngangsport til å kartlegge hva som er kommunenes ønsker og behov, slik at det regionale støtteapparatet kan innrette videre aktiviteter og nettverkssamlinger etter dette».

Det var fremmøtte fra Flakstad, Moskenes, Vestvågøy, og Vågan på møtet.

Lokalt arbeid med "Leve hele livet"

Stortingsmeldingen "Leve hele livet" har kommet for å sikre gode måltidsopplevelser og redusere underernæring. Hele omsorgstjenesten i Vestvågøy kommune er i forkant av dette, da man over år har arbeidet med fagutvikling og systematisk forbedringsarbeid for å få gode rutiner for oppfølging-, forebygging og behandling av underernæring. Les mer om arbeidet med ernæring i Vestvågøy her (PDF, 330 kB).Klikk for stort bilde Fagutviklingsavdelingen i Vestvågøy kommune har bidratt inn med fagdager, internundervisning, kompetanseheving, veiledning i systematisk forbedringsarbeid og læringsnettverk sammen med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland (USHT).

Fra USHT; Marion Knutsen, fra Fagutviklingsavdelingen; Ragnhild Holdahl, Ann-Kristin Brimi og Lone Skjerpeng.

Harry Potter-jubileum i Meieriet

Harry Potter har jubileum i Norge. Det er 20 år siden bøkene først ble oversatt til norsk. Det skal Meieriet Kultursenter feire med en hel dag viet til Harry Potter og hans univers.Klikk for stort bilde -Vi varmer opp til feiringen den 7. november med filmmaraton de to neste søndagene, der Meieriet kino viser alle åtte filmene. De fire første filmene blir vist søndag 27. oktober og de fire siste søndag 3. november. Den store jubileumsfeiringdagen blir altså 7. november i Fryseriet i regi av Meieriet bibliotek, forteller Katrine Brattli i Meieriet Kultursenter.

Hun kommer også med følgende oppfordring:

-Kle deg ut som Harry selv, Hermine, Voldemort, Draco Malfang, et kosteskaft, Sirius Langballe, Ronny, Humlesnurr...eller uansett hvem som er favoritten din!

Programmet er under utvikling og Meieriet presenterer det etter hvert. Det du kan gjøre for å forberede deg er;
1. Finn ut hvem du skal være
2. Lag kostyme
3. Finn noen å gå sammen med
4. Lag din egen tryllestav og finn din egen trylleformel.

Selve jubileet er gratis og vanvittig artig!

17:00 - 18:00 Barn opp til 12 år, foreldre også velkommen.
18:30 - 21:00  Barn og ungdom over 10  år og voksne.

https://www.facebook.com/events/751402238655196/