Nyhetsbrev uke 41/21

Det formelig renner over av saker denne uka! 

Kom i Lofothallen i helga!

Kl. 13.00 på lørdag deler ordføreren ut Miljøprisen og Næringsprisen for 2021. Bli med å feir våre flotte prismottakere

Få også med deg resten av programmet under Matfestivalen i Lofoten.

Vaksineringsstatus

Etter denne ukas vaksinering ser statistikken slik ut per 15.10.2021, 05:02:

Nå tester du deg selv!

Vestvågøy kommune har nå innført selvtesting. Har du symptomer, ring koronatelefonen og kjør innom koronasenteret i Lufthavnveien for å plukke opp testen mellom 0800-1500.  

Er testen negativ er alt flott, hold deg hjemme til allmenntilstanden er god og du har vært feberfri i 24 timer. Skulle den være positiv tar du ny kontakt på koronatelefonen.

Slik fungerer selvtest - YouTube video fra Helsedirektoratet.

Helse og mestring i Valberg

Torsdag denne uken besøkte Fysioterapitjenesten og Frisklivssentralen Husmorlaget i Valberg for gjensidig inspirasjon!

Husmorlaget forteller:

«For flere år siden tok Frisklivssentralen et  prisverdig initiativ for  å få kommunens innbyggere i bedre helsebringende form og i aktivitet. Prosjektet førte til at det ble dannet små og store treningsgrupper utover øya. Gruppene skulle være sjølvdrivende med opplegg og innspill fra Frisklivssentralen. I Valberg har Husmorlaget,(medlemmene er fra 82 til 66 år)  holdt det gående i over 7 år nå. Vi trener en gang i uka. Frisklivssentralen følger oss opp og rettleder oss minst en gang i året.  De oppmuntrer, gir oss mestringsfølelse og kort sagt og rett og slett livsglede, slik at vi også klarer å holde oss oppegående og i sving! De har gjort en uvurderlig innsats for oss i bygda!»

 
Fysioterapeut Bodil Anita Sørensen og Ergoterapeut Terese  Ingebrigtsen forteller:

«Vi besøkte Husmorlaget i Valberg for å instruere dem i nye øvelser og det ble et varmt møte med gjensidig inspirasjon. At en aktivitetsgruppe kan være selvgående – med inspirasjon og støtte fra kommunen – tror bidrar til større mestringsopplevelse og livsglede. Husmorlaget i Valberg er et godt forbilde for andre som ønsker å starte og drive regelmessig fysisk aktivitet.»

Vi vil forbedre pasientbehandling og pasient- og brukersikkerhet i Lofoten

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland er en ressurs for kommunene i fylket ved å bidra til å styrke kvaliteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Utviklingssenteret har fått penger fra Statsforvalteren til å implementere de Nasjonale faglige rådene i tidlig oppdagelse og rask respons ved somatisk sykdom i alle Nordlandskommunene.

Nå er det Lofotens tur: Onsdag og torsdag denne uken deltok 16 sykepleiere fra Moskenes og Vestvågøy på proACT-instruktørkurs på Vestvågøy sykehjem. proACT-kursene gir de nyopplærte instruktørene grunnlag for å lære opp og trene helsepersonell med pasient- og brukerkontakt i å systematisk bruke verktøyene ABCDE, NEWS og ISBAR i teori og simulering på en måte som gjør at helsepersonell tar verktøyene i bruk:

Fra simulering på sykehjemmet
ABCDE: sikrer at helsepersonell vurderer og sikrer frie luftveier (A), respirasjon (B), sirkulasjon (C), bevissthetsnivå (D) og til slutt undersøker hele pasienten (E).

NEWS2: Det finnes flere scoringssystemer (Early Warning Score; EWS), eller risikovurderingsverktøy for å fange opp endringer og svikt i vitale funksjoner tidlig slik at man kan oppdage når akutte og livstruende situasjoner er under utvikling. National Early Warning Score ble lansert i 2012 av Royal College of Physicians, og er en nasjonal anbefaling for Storbritannia. Hvert parameter i NEWS gir en poengsum, og summen av disse poengene avgjør grad av klinisk risiko. Avhengig av poengsum angir NEWS hvor ofte man skal gjennomføre videre kontroller og hvor raskt en skal tilkalle høyere kompetanse til pasienten. NEWS er oppdatert til NEWS2 i 2017.

ISBAR: Modell for sikker muntlig kommunikasjon på en strukturert måte:

  • Identifikasjon: Presentere seg selv, rolle, sted og pasientidentifikasjon
  • Situasjon: Presis beskrivelse av situasjonen
  • Bakgrunn: Relevant informasjon om forhistorie
  • Analyse: Målinger som er gjort (ABCDE)
  • Råd: Eks: ”Kan jeg gi..?”, ”Hva vil du anbefale..?” eller ”Jeg vil du skal komme nå!”

Det mest effektive tiltaket for å oppdage forverring av pasienter og brukeres tilstand, er å sikre at ansatte har observasjons- og handlingskompetanse og at det etableres rutiner for observasjon og dokumentasjon av pasienters vitale funksjoner. En tredjedel av unødige dødsfall er relatert til manglende eller for sen oppdagelse av forverret tilstand, mangelfull observasjon av pasienter samt svikt og/eller misforståelser i kommunikasjon mellom helsepersonell. De nyopplærte instruktørene i Lofoten fikk kyndig opplæring og veiledning av nasjonal proACT-koordinator Eva Linnerud, våre lokale sykepleiere Kim-Remi Sandvær og Camilla Larsen samt utviklingssenterets rådgiver Karin Hartviksen, som alle har proACT-instruktørutdanning fra før. Det ble gjennomgått grundig teori knyttet til verktøyene og simulering på ulike case slik at deltakerne også fikk øve på observasjon, risikovurdering og kommunikasjon. 

Vårt neste skritt er å samle de nye instruktørene i et fagnettverk som vil ha oppstart allerede i desember, slik at de får veiledning i arbeidet de skal gjøre i sine kommuner fremover med å gi opplæring og i å etablere rutiner for opplæring, observasjon og dokumentasjon. I nettverket får de også dele erfaringer om arbeidet de gjør, og på sikt ønsker vi å kunne gjennomføre øving og simulering i samarbeid med sykehus, ambulanse og kommunalt helsepersonell. 

Helaften på Meieriet 23. oktober

Arr: Stand Up Lofoten og Meieriet kultursenter 
Lattergarantistene Hallvard Dyrnes og Pernille Haaland får med seg Marius Thorkildsen, Martin Meisterlin og Lofotens egen Benjamin Einarsen, til denne deilige helaftene i storsalen. I tillegg spiller Swing'it som alltid swingende festmusikk, mikset med poppete arrangementer, mens de byr på et fantastisk liveshow som kan få smilet frem i enhver munnvik og dansefot.

Etter 561 dager med koronarestriksjoner er vi overlykkelige for at vi endelig - ENDELIG! - igjen kan invitere ALLE til en herlig FEST, med latter, glitter, glamour og masse dansing!

Vi pynter huset til fest og åpner dørene og baren kl. 20.00 // Showstart kl. 21.00. Velkommen og la oss "Party like it's 1923"!

Billetter finner du her...

Digitale seniorer

Aud Karin Larsen ved Frivillighetssentralen minner om DIGITAL FESTIVAL for seniorer Torsdag 21.oktober på Meieriet bibliotek kl.10.00 -14.00. 

 
Se Vestvågøy fra luften i flysimulator, utprøving av ulike spill med bevegelse, hjernetrim, spill der du møter andre, prøvesyklig på Motiview sykkel og mye mer.

Innlegg fra Joop Cuppen med tema; Hvorfor og hva kan Seniorer få ut av spill?

Enkel servering. Velkommen!

Tredje samling for arbeidsgruppene i byplanen

Samlingen ble gjennomført tirsdag 12. oktober i Fryseriet på Meieriet kultursenter. I løpet av de siste halvåret har 7 ulike arbeidsgrupper utarbeidet sine innspill, tanker og ideer til byplanen for regionsenteret Leknes. De 7 gruppene har frem til nå jobbet hver for seg. På denne samlingen fikk de endelig muligheten til å se hva de andre gruppene har jobbet med. Tilbakemeldingene har i hovedsak vært positive og gruppene var samstemt i svært mye om hvordan Leknes, Fygle og Gravdal skal utvikles i fremtiden.

Alle gruppenes innspill ligger nå tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Her får du blant annet se hva gruppene mener om fortetting, grønnstruktur og parker, lekeareal, gang-/sykkelveg mellom Leknes og Gravdal og mye, mye mer.


Planavdelingen i Vestvågøy ønsker å rette en stor takk til de som har deltatt i arbeidet med byplanen så langt. Deres kunnskap og bidrag svært viktig for å skape en bra byplan. - Følg med videre – vi planlegger flere medvirkningsmuligheter fremover, avslutter prosjektleder for byplanarbeidet, Martin Reigstad.

TV-aksjonen 2021

TV-aksjonskomitéen i år består av Randi Nilsen, Greta Klevstad, Solveig Jensen, Wenche Bolle og Lisa Mevold (fotograf)  
Nå nærmer det seg årets TV-aksjon, som går av stabelen 24. oktober. I år er vi tilbake med bøssebæring, etter en koronapause i fjor, og da trengs det bøssebærere. Hvis du vil ha en søndagstur med ekstra mening, kan du registrere deg på TV-aksjonens nettside TV-aksjonen NRK 2021 (blimed.no).

TV-aksjonen NRK har vært arrangert hver høst siden 1974 og regnes som verdens største dugnad, og i år går den til PLAN International sitt arbeid for å bekjempe barneekteskap. Med årets TV-aksjonsmidler vil de nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap i de landene der problemene er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger. Hvis jenter får muligheten til å gå på skole, bestemme over egen kropp og egne midler vil det føre til mindre fattigdom, mindre vold og mer rettferdighet.

Studenter på helsestasjonen

Fra venstre: Hege Ostad, Siri Dammen og Rakel Brattli Agaze 
Kanskje har du møtt en eller flere av disse på helsestasjonen eller i skolehelsetjenesten? I høst er det ikke mindre enn tre studenter samtidig på helsestasjonen. Disse er jordmorstudent Siri Dammen fra UiT, helsesykepleierstudent Hege Ostad fra NTNU Ålesund og helsesykepleierstudent Rakel Brattli Agaze fra OsloMet.

I disse utdanningene er praksis en viktig del av studiet. Hege er bosatt i Vågan og er allerede ansatt som konstituert helsesykepleier der. Siri og Rakel har foreløpig ingen planer om jobb i Lofoten i etterkant av studiet, men det er stort behov for nye jordmødre og helsesykepleiere over hele landet. Helsestasjonen på Leknes er derfor veldig fornøyd med å kunne tilby studentene en god praksisplass og å bidra til å rekruttere til disse yrkene. Sykepleier Birgit Dahl som er bosatt i Vestvågøy har også startet på helsesykepleiestudiet i høst, hun har fått praksisplass i Vågan.

- Det er gledelig med rekruttering til yrkene og i Vestvågøy vil vi trenge flere nye i årene framover, avslutter Unni Brattli, enhetsleder Familieenheten.

Feirer 180 år

Næring plan og utvikling hadde torsdag denne uka fagdag på Kremmervika Havn. I tillegg til et interessant faglig opplegg ble tre 60-års jubilanter på avdelingen feiret. Rådgiver landbruk Marit Larsen, Landbruksansvarlig Ivar Jakobsen og fagansvarlig geodata Arne Klausen fyller alle 60 i høst og fikk sin fortjente hyllest.

Årets Høstuke 

Flyktning- og Innvandrerenheten (FIE) har gjennomført årets høst-uke for deltakerne på introduksjonsprogrammet.

Lofoten friluftsråd stilte som vanlig og dro mandag  i gang høst- uka med uteaktiviteter. Tilbakemeldingene vi får er at deltakerne er veldig fornøyde med opplegget og har en god opplevelse. Tirsdag brukte krisesenteret i Vesterålen dagen på å informere om typer vold, lover og hvilke oppgaver et krisesenter har. Onsdag fortalte Mobarak Heidari om sine erfaringer fra han ble bosatt i kommunen til å bli selvstendig næringsdrivende og også jobbe i ulike bedrifter. Konfliktrådet fortalte om sin rolle og hvordan de kunne bidra til å løse konflikter. FIE har inngått samarbeidsavtale med den offentlige tannhelsetjenesten og de vil bidra i hver høst uke framover.

Takk til alle som har bidratt for å få til et bra opplegg også denne gang!

Vil du bli deltidsrøykdykkere ved brannstasjonen på Leknes?

Lofoten brann- og redningsvesen omfatter kommunene Vestvågøy, Flakstad og Moskenes gjennom vertskommunesamarbeid og felles brannordning.


Ved brannstasjonen på Leknes er det ledig deltidsstillinger som røykdykkere utenfor vaktlag. Noen av ansvars- og arbeidsoppgavene er:

  • Innsatspersonell ved brann- og redningsoppdrag
  • Innsatspersonell ved andre akutte ulykker, herunder også oljevernberedskap
  • Delta på brannøvelser og mannskapsmøter i henhold til plan

Hele utlysningen og mulighet for å søke finner du her...

Ny på beredskap og informasjon 

Denne uka ble det klart hvem som får stillingen som informasjons- og beredskapsansvarlig, og for flere er dette ikke et helt ukjent fjes. Politioverbetjent og lokalpolitiker Thomas Thomassen blir vår nye kollega på rådhuset fra nyåret.

Thomassen har bakgrunn fra jobb som offiser/instruktør i Forsvaret og har mer enn enn 20 års erfaring fra vakt, beredskap og etterforskning. De siste åtte årene som innsatsleder og er politioverbetjent. Han har hatt tunge fagfelt innen operativ instruksjon, innen utrykningsenheten (UEH), innen forebyggende tjeneste og innen beredskapsplanlegging. Thomassen har også et års internasjonal tjeneste for politiet i Afghanistan (opplæring og mentorering).

Med videreutdanning innen ledelse, pedagogikk og forebyggende arbeid ved sivile utdanningsinstitusjoner er det solid kunnskap som kommer inn på informasjons- og beredskapssiden i Vestvågøy kommune.

Thomassen fremhever viktigheten av et godt informasjonsarbeid opp mot innbyggerne og at at kommunen har gode beredskapsplaner for ulike samfunnsmessige scenarioer, og at vi er mest mulig i forkant for å kunne håndtere det som måtte oppstå.

Vi ønsker Thomas Thomassen velkommen til oss!