Nyhetsbrev uke 40/21

 

Nordnorsk nettverkssamling på Live Lofoten hotell i Stamsund

28. og 29. september ble det arrangert nordnorsk nettverkssamling for de fire nordligste utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i landet sammen med Senter for omsorgsforskning Nord ved UiT Norges arktiske universitet. De fire utviklingssentrene i Nordland og Troms og Finnmark, som er lokalisert i vertskommunene Vestvågøy, Tromsø, Sør-Varanger og Karasjok, er ressurser for kommunene når det gjelder å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene.   


32 høykompetente deltakere deltok på samlingen som denne gangen hadde tema Kunnskapsbasert perspektiv på ledelse. Solrun Holm fortalte om Kunnskapskommunen HelseOmsorg Nord som nå er etablert. Her vil Vestvågøy kommune være en motorkommune for forskning i kommunene regionalt i Nord Norge. Trude Hartviksen delte kunnskap fra sin forskning om Lederutvikling i helsetjenesten i et kompleksitetsperspektiv. Vi lar oss inspirere, og har mye å lære av hverandre. Derfor deler vi erfaringer mellom utviklingssentrene når det gjelder viktige satsningsområder som tilbys kommunale helse- og omsorgstjenester i landsdelens to fylker: Likeverdige tjenester til den samiske pasienten, Kvalitet i tjenestene til personer med utviklingshemming og Klinisk observasjonskompetanse. Det ble også lagt til rette for å prøve ut simulering av klinisk observasjon ved hjelp av VR-briller.

Det ble også tid til nettverksbygging utenfor konferanselokalet. Live Lofoten hotell arrangerte rib-tur med ørnesafari i området mellom Stamsund og Ballstad for de som ønsket det, mens andre fikk med seg tur opp på Kattberget. Alt i alt en minneverdig samling med kunnskap, sol med nydelig temperatur og gode opplevelser.

Ny koordinator for Barn og unges kommunestyre

I midten av oktober samles det nye Barn og unges kommunestyre (BUK) for første gang, og med på laget har de også ny koordinator som er Vilde Aarethun. Koordinator er ansvarlig for oppfølging og veiledning av BUK og tilrettelegge slik at ungdommene kan gjøre jobben sin på en god måte. Vilde gleder seg til å ta fatt på den nye jobben og bidra til å bygge et godt lag av ungdommer som skal fremme barn og unges stemme i Vestvågøy.


Koordinator skal også være et bindeledd mellom ungdomsråd og administrasjon/politikere, og her ønskes Vilde velkommen av både ordfører Remi Solberg og varaordfører Anne Sand.

Temakafé for kreftrammede starter opp igjen

Kreftforeningen  
Temakafé for kreftrammede er et tilbud for alle kreftrammede, enten som syk, pårørende eller etterlatt som ønsker å møte andre i samme situasjon. Målet med tilbudet er å skape rom for tanker, erfaringer og spørsmål knyttet til det å leve med kreftsykdom. Vi vil ta opp ulike temaer om kreft og det å leve med kreft eller sammen med noen som har det. Dette er et lavterskeltilbud, som er helt gratis og uten påmelding. Tilbudet er et samarbeid mellom Vestvågøy kommune, Vestvågøy Frivillighetssentral og Kreftforeningen.

Etter en lang pandemipause starter vi opp igjen og første møte blir fredag 15.oktober fra klokken 12-14. Vi møtes i kafeen på Betel til en uformell stund i lag.

Oktober er måneden det blir gjort en ekstra innsats for å vise solidaritet med de som er rammet av brystkreft, men alle kreftrammede er velkomne. Det blir enkel servering, vel møtt!

Hverdagsrehabilitering

I forrige uke arrangerte Hverdagsrehabiliteringsteamet i Vestvågøy første Nettverkssamling for Hverdagsrehabilitering i Lofoten. Her møtte fysioterapeut og ergoterapeut fra Flakstad kommune og representanter fra Ambulant rehabiliteringsteam (ART) fra NLSH Lofoten. I tillegg deltok store deler av fagutviklingsavdelingen i Vestvågøy kommune på deler av dagen.

Formålet med nettverket er erfaringsutveksling og samarbeid på tvers av kommunegrenser og mellom primærhelsetjenesten (kommunene) og spesialisthelsetjenesten (sykehuset).

Leder ved fagutviklingsavdelingen, Trude Hartviksen, holdt foredrag om Hverdagsrehabilitering. Videre delte hverdagsrehabiliteringsteamet i Vestvågøy erfaringer fra oppstarten i Vestvågøy. Ergoterapeut Marit Kjærstad holdt foredrag om Eldre og aktivitet.  Et annet tema som ble løftet frem var hvordan integrere Hverdagsmestring som tankesett blant både helsetjenestene og befolkningen i Lofoten for øvrig. 

Hverdagsrehabiliteringsteamet gleder seg til videre samlinger og samarbeid, og ønsker spesielt Flakstad kommune lykke til med oppstarten av Hverdagsrehabiliteringsteam.

Nå kommer influensavaksinene!

Eller kanskje skulle vi skrevet: Nå kommer influensaen! Med strenge smitteverntiltak de siste to årene har det vært lite "vanlig" sesonginfluensa, og dermed er immunsystemet vårt dårlig forberedt på en ny influensasesong. Nå anbefales alle over 65 år, samt yngre personer med underliggende sykdommer, å ta influensavaksine. Mer informasjon om målgruppene finner du i egen nyhetssak. 

Influensavaksine får du på Storeidet tirsdag 19/10 kl. 1200 - 1800, og onsdag 20/10 kl. 0930 - 1500. Vaksinen er gratis for personer i målgruppen. Bestilling gjøres på nett, eller til koronatelefonen 477 53 670.

Status på koronavaksinering

Vi er nå svært nær målet om at 90% av befolkningen over 18 år skal være beskyttet mot koronasmitte og alvorlig covid-sykdom. Det er enda muligheter til å få vaksine på onsdager på Storeidet, booking gjøres på nett eller til koronatelefonen 477 53 670.   

 

Personer som har nedsatt immunforsvar på grunn av sykdom eller behandling (immunsuprimerte) får nå brev fra sykehuset ang en tredje vaksinedose. Har du fått slikt brev så kan du kontakte koronatelefonen 477 53 670 for å booke time til vaksinering. 

Helsedirektoratet har nå besluttet at alle over 65 år skal tilbys en oppfriskningsdose. Disse skal få vaksinen fra Pfizer, og her venter vi nå på nye leveranser. Vi regner med å starte med gruppen over 85 år fra onsdag 27. oktober. De det gjelder vil bli kontaktet på tekstmelding og/eller telefon. 

Når vi er ferdige med gruppen over 85 år fortsetter vi med gruppe 75-84 år, og deretter med gruppe 65-74 år. Vi regner med å være ferdige med å sette oppfriskningsdosene i midten av november.