Nyhetsbrev uke 4

Øvde på evakuering. Fokuset på risiko og sårbarhet er betydelig skjerpet de siste årene, og i Vestvågøy kommune gjør vi det vi kan for å ha tærne lengst fremme i skoene når det gjelder beredskap.Klikk for stort bilde 

Vestvågøy kommune deltok på torsdag denn uka i «Øvelse Nordland 2020». En skrivebordsøvelse der kommunens administrasjon skal beskrive hvordan de vil handle hvis følgende skjer:
Ulykkestidspunktet er valgt dato i uke 4 i januar 2020. Øvelsen vil starte kort tid etter en brann i skipet «M/S Atlantic» har brutt ut, i største by/tettsted i kommunen. Klokken er 09:00 og kommunen mottar flere telefoner fra innbyggerne om en betydelig røykutvikling i sentrale strøk. Lokalavisa har skrevet sak om at det er et fartøy i brann. Det er sannsynlig at brannen vil medføre giftig røyk og/eller eksplosjonsfare, men det er foreløpig ikke gitt noe mer informasjon om brannen fra eier eller brannvesenet. Meteorologisk institutt har meldt gjennom ulike varslingskanaler at Nordland vil få noe økning i vindstyrke (frisk bris, 8-10 m/s) fra og med klokken 09:15. Kommunen befinner seg nå i en situasjon der man ikke har oversikt over hva som befinner seg i fartøyet eller hvilket skadeomfang situasjonen kan ha. Det kommunene vet er at vindstyrken vil utfordre kommunale institusjoner- som rådhus, sykehjem, skoler og barnehager- om brannen vedvarer eller eskalerer.
I øvelsen skulle administrasjonen og kriseledelsen simulere hvordan de handlet, og for Vestvågøy kommune ble dette også den første øvelsen der kriseplanen for cruise-hendelser kunne benyttes.


I tillegg til rådmann, ordfører, varaordfører og representanter for administrasjonen og brann/redning, deltok også Øystein Tollåli fra kommunelegeteamet. Fra operativt hold var havnesjef Kjell Jakobsen, brannsjef Ragnhild Sæbø og varabrannsjef Sara Johansson sentrale. Alle tiltakene som ble iverksatt i løpet av øvelsen ble rapportert i loggsystemet CIM, noe det var kommunalsjef Håvar Berg Larsen som sto for. Sentralt i øvelsen sto varsling, logistikken rundt evakueringen, sikring av den evakuerte sonen og ivaretakelse av de evakuerte.

Vestvågøy kommune har utarbeidet følgende informasjonsskriv til innbyggere som bor i områder som er spesielt utsatt for naturhendelser som snøras mm. Den informasjonen finner du her.

Markerte Trafikkofrenes dag

Onsdag morgen ble det tent et fakkelhjerte ved inngangspartiet til Vestvågøy rådhus. Anledningen var Tafikkofrenes dag, noe Vestvågøy kommune markerer hvert år. Les mer om markeringen her.Klikk for stort bilde Odd Eskil Andersen  

Vil ha lofotinger med i undersøkelse

Denne uken går det ut forespørsel til 50.000 nordlendinger om å delta på Fylkeshelseundersøkelsen. Datagrunnlaget skal brukes for å styrke lokal og regional samfunnsutvikling. I de nærmeste dagene vil innbyggere over hele fylket motta en sms om å delta på Fylkeshelseundersøkelsen der mange i Lofoten blir trukket ut. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor fornøyd man er med nærmiljøet og lokale tilbud og aktiviteter, samt spørsmål om egen helse, bomiljøet, levevaner, skader og ulykker.
-Informasjonen vi får fra våre innbyggere gjennom undersøkelsen vil kunne si mye om hva vi skal prioritere i vårt arbeid for en bærekraftig og lokaldrevet samfunnsutvikling i Nordland sier folkehelsekoordinator i Vestvågøy, Nora Warhuus Samuelsen.Klikk for stort bilde  
Det er første gang en slik undersøkelse gjennomføres i Nordland. Et representativt utvalg av over 50.000 personer fra 18 år og oppover får forespørsel om å delta. Denne undersøkelsen er en del av en nasjonal satsning i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Universitet i Tromsø, der blant annet vår nabo Troms og Finnmark allerede har gjennomført undersøkelsen i sitt fylke.
-Vi ønsker at alle som får invitasjon til å delta svarer på undersøkelsen. På denne måten kan alle bidra til forskning på fylkes- og landsbasis samt en lokal samfunnsutvikling der det tas hensyn til hverdagen, livskvaliteten og meningene til de som bor i vår kommune, sier Samuelsen.
-Undersøkelsen søker å ta opp i seg både generelle og konkrete forhold som betyr noe for innbyggerne i Vestvågøy kommune. Resultatene vil utgjøre et svært viktig fundament for hvordan vi legger opp samfunnsplanleggingen i årene framover. Derfor er det viktig at alle som får invitasjon til Fylkeshelseundersøkelsen deltar, påpeker Vestvågøy folkehelsekoordinator.
Her kan du lese mer om undersøkelsen.

Corona-viruset

Helsedirektoratet har opprettet en temaside om Corona-viruset, og der vil du finne oppdatert informasjon, reiseråd mm. Du kan også lese om viruset på hjemmesidene til Verdens Helseorganisasjon (WHO).

Endring i kjøremønsteret

Det foregår nå arbeid flere steder i den øvre delen av Storgata, og entreprenør Thore Magnussen & Sønn AS og rådgivingsselskapet WSP har utarbeidet denne oversikten over hvordan man kan ferdes mens dette pågår.Klikk for stort bilde 

-Trafikkmønsteret, slik det er skissert her, gjelder fra nå av og inntil videre, forteller Sigrid Arctander i WSP.

Husk at du til en hver tid finner informasjon om Storgata-prosjektet på vår hjemmeside under Storgata-seksjonen.

Informasjon til avgangselever 2020

Leknes skole og Vestvågøy kommune har laget et informasjonsskriv til elever, foreldre og foresatte om alt av formaliteter rundt det å være avgangselev. Her finner man informasjon om blant annet eksamen, fravær og klagerett. Nyttig for de det gjelder, og du finner informasjonen her og på skolens hjemmeside.

Planlegger YOU-messa

I år er det omsorgssektoren og Vestvågøy sykehjem som skal representere Vestvågøy kommune på den årlige YOU-messa, og det er ikke et helt tilfeldig valg.

Omssorgssektoren krever et jevnt påfyll av kompetente ansatte, og enhetsleder på Vestvågøy sykehjem, Charlott Jonassen, vil gjerne lage en stand på messa der elevene ser hvilke jobbmuligheter som finnes innenfor omsorgssektoren lokalt, og hvilke utdanningsløp man kan velge. Messa arrangeres fredag 7. februar i Lofothallen.

Her ser vi planleggingskomiteen ved Vestvågøy sykehjem har møte, og enhetsleder Jonassen kan fortelle om god stemning.Klikk for stort bilde 

 

Nye satser

Betalingssatsene for kommunale tjenester er oppdatert, og de finner du her. Du kan velge om du vil ha oversikten som Excel eller pdf.

Moro i Meieriet

-Vi har nå den store glede å kunne presentere «Ta dere sammen», Halvor Johanssons første soloforestilling, skriver Meieriet Kultursenter på sine hjemmesider.Klikk for stort bilde 

Meieriet forteller følgende om forestillingen i morgen:

Halvor Johansson er på vei mot å bli en av landets mest populære standupkomikere. De siste årene har han spilt i flere forestillinger på Latter i Oslo hvor han har briljert med sine hardtslående betraktninger om private, hverdagslige og aktuelle tema. Morgensendingene hans på Radio Rock er også blitt en snakkis og videospalten «Ta deg sammen», hvor Halvor tar et oppgjør med folk og fe han mener fortjener å høre det, har flere millioner avspillinger på Facebook. «Ta deg sammen» er Halvors første helaftens standupforestilling og består av tekster han har utviklet på scene og radio den siste tiden. Det kommer garantert noen klare meldinger om feil, mangler og forbedringspotensialet til Leknes, Vestvågøya og alle folka som bor der. Se frem til en humorkveld av ypperste klasse med en av landets morsomste og mest frittalende komikere!

Frister det med en tur på kino, finner du kinoprogrammet her.

Diskuterte basseng

Onsdag møttes referansegruppa for svømmehaller i Vestvågøy for å ha en grundig gjennomgang av statusen for bassengene i Vestvågøy kommune, og ikke minst få kunnskap om de kravene som gjelder i dag. Det var prosjektleder Ove Berg som ledet dagen, og han brukte den første delen av dagen på å fortelle om det gapet som er mellom dagens krav og tilstanden på dagens anlegg. Det har skjedd mye siden dagens svømmehaller ble bygget, og når det gjelder universell utforming og miljøhensyn, er det langt mellom virkeligheten og slik det ville vært hvis bassengene hadde vært bygd nye i dag.Klikk for stort bilde 
Bildene som Berg viste referansegruppa, fra Leknes svømmehall, fortalte om et anlegg som står framfor større utbedringer for å bringe de opp på et akseptabelt nivå når det gjelder HMS, renhold og miljø. Besøkstallene for Leknes svømmehall viser ifølge Ove Berg at det blir mindre fristende å bruke hallen.
Referansegruppa fikk også en gjennomgang av hva som er et realistisk handlingsrom fremover, noe det var Eivind Edvardsen i rådgivingsselskapet WSP som sto for.
-Bassenger har en levetid på 20 til 30 år, innledet Edvardsen, og han kunne fortelle om lang planleggingshorisont for bassenganlegg.
Han var også tydelig på at tilstanden på dagens anlegg er av en slik karakter at man må komme i gang med prosessen.
-Mandatet fra kommunestyret er å utrede hva vi skal gjøre, understreket Edvardsen.
Sentral løsning eller desentralisert løsning, er et av hovedspørsmålene referansegruppa skal svare kommunestyret på.

Ferdigstiller Meieriet

Arbeidene med å ferdigstille ventilasjon, isolasjon og elektrisitet i Meieriet Kultursenter er nå i gang. Prosjektleder i rådgivningsselskapet WSP, Sigrid Arctander, forteller om en jobb som vil pågå store deler av 2020, og som vil merkes av brukerne.

-Men de som bruker bygget, vil nok også sette pris på sluttresultatet, ikke minst når det gjelder luftkvalitet, sier Arctander.Klikk for stort bilde 

Planen er å ikke stenge bygget mer enn i perioden 11. mai til 29. mai. Da skal all strømforsyningen legges om, og da vil Meieriet være uten strøm. Anders Amundsen i DSN Entreprenør vil ha Meieriet som arbeidsplass nå fremover, og han er enig med Arctander i at nærværet vil merkes, men han påpeker samtidig at det legges opp til at arbeidene skal påvirke virksomheten i bygningsmassen i så liten grad det lar seg gjøre.

Det var i fjor høst at kommunestyret i Vestvågøy bevilget penger til å gjøre Meieriet helt ferdig. Det betyr at ved utgangen av 2020 vil både Meieriet Kultursenter og uteområdene, samt Storgata fra Lofotsenteret til Meieriveien, være ferdigstilt.

Politiske møter fremover

I neste måned begynner de politiske møtene igjen, og du kan til en hver tid følge med på møter og sakslister på Vestvågøy kommunes politiske møtekalender. Den finner du her.

Følgende møter er datofestet i første halvår. Oversikt per 24.01.20Klikk for stort bilde:

 

Fokus på økonomioppfølging

Omsorg og skole har de største budsjettene i Vestvågøy kommune, og hva er vel da mer naturlig enn å ha et tydelig fokus på oppfølging av ressursbruken. Derfor var alle lederne i omsorgssektoren på dagsseminar denne uka, som ble ledet av økonomisjef Line Andreassen og administrativ controller Villy Angelsen.

Klikk for stort bilde For å få fram synspunkter og erfaringer, ble det benyttet gruppearbeid og gruppevis presentasjon i plenum. En mye brukt arbeidsmetodikk i Vestvågøy kommune, da det er ønsket at alle skal delta i diskusjoner og prosesser.
Etter møtet sto prosesslederne igjen med tre meter gråpapir, fylt med plusser, minuser og forslag rundt dagens organisering, noe som blir tatt med videre i det kontinuerlige forbedringsarbeidet.
En av gevinstene med slike øvelser er at det deles erfaringer på tvers innenfor en sektor, slik at medarbeiderne får et innblikk i hverandres arbeidssituasjon, noe som forhåpentligvis kan bedre samhandlingen.
Noen alvorsord ble det også tid til:
-Det man rapporterer på, er vurdert som viktig, understreket Villy Angelsen.
Med rapportering menes at ledere og mellomledere månedlig må rapportere til sin nærmeste leder om positive og negative avvik i regnskapet, sykefravær og tidvis andre forhold som er relevante for den tjenesten man skal yte til innbyggerne.

Ble fyrtårn

Mandag var ordfører Remi Solberg og fagansvarlig for miljø og naturforvaltning, Martine Horn Gjernes, hos Aquila AS på Gravdal (tidligere Hovdan As) for å overrekke diplomet etter at bedriften har blitt miljøfyrtårn.Klikk for stort bilde 

Hos Aquila er det Bjarne Johansen som har vært pådriver og motor for prosessen bak sertifiseringen. Aquila AS har stort nettverk av samarbeidspartnere, og kunder, og har derfor gode muligheter til å påvirke bredt i bevisstgjøring rundt for eksempel materialvalg og forbruk. I tillegg vil de naturlig kunne ha en sentral rolle i elektrifiseringen av samfunnet.

Leder for Aquila, Rune Hovdan, var også med på møtet med ordfører og miljøfaglig ansvarlig.

-Vi gratulerer Aquila AS med sertifiseringen og ønsker dem lykke til med arbeidet som Miljøfyrtårn, sier Martine Horn Gjernes.

Arbeidsmiljødugnad i kommunestyresalen

Tirsdag 21. januar møttes ansatte fra Familie og velferd til en halv dags arbeidsmiljødugnad i kommunestyresalen. Monica Holand, som er arbeidsgiverlos i NAV holdt kurs med temaet «Psykisk helse angår oss alle». Joakim Hære fra NAV var også med oss denne dagen og informerte om NAV.
-De ansatte satte pris på å møtes på tvers av avdelingene og arbeidet med kurset var organisert i grupper med ansatte fra de ulike avdelingene. Noen kjente hverandre fra tidligere samarbeid, men det var flere som møttes for første gang. Tilbakemeldingene fra kurset er at de ansatte setter pris på å møtes til faglig påfyll og at det er fint at fokuset var på et tema som omhandlet de ansatte, sier fysioterapeut Bodil Anita Sørensen..
Målet med dugnaden var å oppfordre til felles innsats for nærværsarbeid, hvordan kan jeg være en god kollega. Det vi lærte på kurset er nyttig både for samarbeidet videre og for tjenestene vi skal yte. Vi ønsker å få til lignende arrangement i tida framover for å bidra til bedre arbeidshverdag og bedre samarbeid.

-Har vært spennende

Mandag blir Milly Båtnes Molands siste arbeidsdag i Vestvågøy kommune, etter 16 år i ulike funksjoner. Hun har mye godt å si om arbeidsplassen sin, som hun ble på i to år etter at hun kunne gått av.
-Det har vært spennende, og det er med blandede følelser jeg slutter, men det er en tid for alt og det er greit å gå av når man er frisk og rask, sier hun.Klikk for stort bilde 
Moland har et variert yrkesliv å se tilbake på. Hun har jobbet med personal i Arendal kommune, innen forsikring, og hun har sågar vært bestyrer på Borge bygdeheim. I tillegg har hun etterutdannet seg i voksen alder, og da hun var 43, var hun ferdig utdannet sykepleier.
Stillingen hun nå pensjonerer seg fra er i kommunens HR-avdeling, og Moland har jobbet med oppfølginga av sykefravær. Hun har høstet mange lovord for sitt engasjement i gravideprosjektet, "Ny lofoting i magen". Et tiltak for å få opp nærværet ved graviditet, og unngå at gravide skal være sykemeldt.
-Graviditet er ingen sykdom, samtidig som vi selvfølgelig skal være klar over at noen blir syke i forbindelse med graviditet. Dette har vært interessant å jobbe med, selv om man måtte vente vente på resultatene, oppsummerer hun.

Resultatene  viste seg å komme, noe som gledet den vordende pensjonisten stort.

Hun har også lyst til å si at hun har vært stolt over å jobbe i Vestvågøy kommune, og hun vil ikke nøle med å anbefale kommunen som arbeidsgiver.

-Jeg har erfart mye godt arbeidsmiljø og mye samhold der jeg har vært. Vi må også kunne si at det gjøres mye godt arbeid i Vestvågøy kommune, påpeker Moland.

69-åringen har ingen planer om å bruke tiden fremover til avslapping, og hun tenker å gå fullt og helt inn i det som til nå har vært hobbyen: oppussing av hus og utleie av ferieboliger

Sol i Buksnesfjorden

Vi har ikke vært bortskjemt med godvær siden årsskiftet, men denne uka var det i det minste et par glimt av noe annet. Sola var jo "formelt sett" tilbake 7. januar, men har til nå gjort lite ut av seg. Slik så det ut fra rådhustaket onsdag midt på dagen, onsdag denne uka, og vi må vel kunne konkludere med at det var et hyggelig gjensyn.Klikk for stort bilde