Nyhetsbrev uke 39

Nyheter fra Vestvågøy kommune på slutten av en stormfull uke.

Klikk for stort bilde 

Kjør forsiktig og hold flyten ved Leknes skole

De som har levert barn eller kjørt forbi Leknes skole på morgenen har fått med seg at det står to voksne i gule vester ved fotgjengerovergangene. Rektor Ole Gunnar Søstrand står der ofte selv, og får med seg trafikkbildet og hvordan bilistene oppfører seg mens det ferdes er mange barn på veg til skolen. Nå som det er mer dårlig vær kjører flere barna sine til skolen og og rektor har på skolens hjemmeside lagt ut noen betraktninger og henstillinger til foreldre og sjåfører. -  Selv om det stort sett går bra, og det tas hensyn, så opplever vi nesten daglig at noen har det svært travelt, sier Søstrand. Oppfordringen til de som har det travelt er å kanskje starter litt tidligere hjemmefra. 

En kommentar fra en elev: - Koffør stoppe ikkje bilan når ongan går aleina? Når dæ e voksne ilamme stoppe di jo. 

Noe som også skaper utfordringer på morgenen er trafikkavviklingen når elever skal slippes av ved skolen. Kartet nedenfor gir et bilde av hvordan trafikkavviklingen bør være. Merk spesielt at de som har satt av barn og skal videre mot Fygle oppfordres til å ta til høyre og kjøre gjennom rundkjøringen. Da vil det kunne bli bedre flyt i trafikken.

Klikk for stort bildeFigur: Sigve OlsenAnbefalt kjøremønster: Innkjøring merket med røde piler, av- og påstigningsområde med grønne, utkjøring er merket med blå piler og grå for de som skal mot Fygle.

Influensavaksinering i Vestvågøy, sesongen 2020-2021.


Storeide forsamlingshus, onsdag 7. oktober og onsdag 21. oktober kl. 1200 til 1800.


Klikk for stort bildeIllustrasjonsfotoTidligere år har influensavaksinene vært gitt i hovedsak på legekontorene og helsestasjonen, men på grunn av pågående koronapandemien er det begrenset kapasitet, særlig på venterommene på legesentrene når det skal holdes gjerne over 2 meters avstand. Etter vaksinering skal en observeres i 20 minutter etter vaksinen er satt og dette vil under dagens smittesituasjon fylle venterommene på legesentrene og helsestasjon slik at en vil ha svært redusert kapasitet for andre pasienter.

Selv om vi står mitt i en pandemi med korona, er det fortsatt anbefalt at risikogrupper vaksinerer seg for influensa. For å kunne avholde en smittesikker vaksinering, ser vi oss nødt til å i hovedsak vaksinere på en annen plass en legekontorene. Vaksinering er et kommunalt ansvar.

I år gjennomfører vi massevaksinering på Storeidet forsamlingshus. Det vil bli avholdt på onsdag  7. og 21 oktober. Fra 12 til 18. begge dager. Vi vil ha god kapasitet, det er ikke nødvendig å bestille timer, vaksinering gjøres fortløpende etter «drop inn» metoden. Om det skulle oppstå kø, ber en om at folk venter i bilen til det er ledig kapasitet. Det vil være god plass til observasjon.

Til forskjell fra tidligere år mottar kommunene vaksinen gratis for de som er i risikogruppen, og det vil koste kun 50 kr å vaksinere seg hos oss, samme som legekontoret. For dem som har frikort vil det være helt gratis.

Et annet poeng her er at vi vil gjerne gjøre fersk erfaringer med massevaksinasjon før vi får en vaksine for Covid-19. Flere har erfaringer fra massevaksinasjon under svineinfluensaen, og disse er svært verdifulle her. Det har blant annet ledet til valg av lokale.

De som har time til fastlegen i den kommende tiden, kan i etterkant av 7. oktober få satt vaksine under konsultasjon hos legen. Men vi ønsker ikke at det bestilles time for kun vaksinering hos fastlegen. Legesentrene trenger denne kapasiteten for å kunne ivareta andre pasienter.  

Nytt av året er også at beboere på sykehjem eller lignende institusjoner skal ha en annen type vaksine, Fluad, som skal gi bedre dekning hos den eldste delen av befolkningen, denne kommer senere, sannsynlig i desember, og vil bli gjort tilgjengelig for vaksiner på sykehjemmene og bo & service-senteret.

Følgende er definert som risikogruppe for influensa, og vil stå i fare for å kunne får et alvorlig forløp, ved evt. Smitte.

 • Alle over 65 år
 • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
 • Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og svært alvorlig fedme.
 • Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell

Byplan for regionsenter Leknes – har du fått SMS?

Vestvågøy kommune varslet denne uken oppstart av planarbeid for Byplan regionsenter Leknes (Leknes, Fygle og Gravdal). Det ble sendt SMS til registrerte grunneiere og innbyggere innenfor bygrensen, med link til kommunens hjemmeside. Det er også sendt ut brev til organisasjoner innen idrett , frivillighet, næringsaktører og velforeninger.

Det vi nå gjør er å gå bredt ut! Kommunen mottok mange innspill innenfor bygrensen i arbeidet med arealplanen. Disse vil vi nå ta opp igjen i byplanarbeidet.

Formålet med planarbeidet er å styrke et helhetlig utbyggingsmønster i byen og få en sammenhengende struktur, for å kunne gi mer forutsigbare rammer for framtidig utvikling og planlegging, og dermed oppnå bykvaliteter med

 • tilrettelegging for grønn mobilitet, forbindelser og infrastruktur
 • forvalting og styrking av natur og lokalt særpreg
 • effektivisering av arealutnyttelse og flerfunksjonalitet, hvor formål som næring, bolig og tjenesteyting kan kombineres
 • identifisering av byggekvalitet og framtidig arkitektur
 • etablering av sosiale fellesskap, møteplasser og samlingspunkt.

Klikk for stort bildePlangrense vist med skravurVi ønsker også å utarbeide selve planen i samarbeid med innbyggere, utbyggere, næringsaktører, barn og unge, velforeninger og interesseorganisasjoner. Det vil skje gjennom en samskapingsmodell, hvor påmeldte deltar i arbeidsgrupper ut i fra et tema, eller med en geografisk avgrensning og utarbeider et konkret forslag som utgjør planforslaget. Politikere og administrasjonen skal også delta i arbeidsgruppene. Så nå gjelder det å være med! Vi trenger alle perspektiver og innfallsvinkler, for å få en plan, men enda viktigere å sikre realisering av planen og oppfølging.

Klikk for stort bildeArealplanleggerne Jochen og Eva-Mari inviterer til deltakelse i byplanarbeidet.Har du lyst å bidra, eller vet du om noen som bør bidra, vennligst klikk på linken nedenfor og fyll ut skjema i linken under:

Bli med i byplanarbeidet 

Har du innspill til planprogrammet, tema eller planarbeidet for øvrig, så inviteres du til å sende inn innspill til postmottak Vestvågøy kommune, innen 4.november 2020 pr. epost : postmottak@vestvagoy.kommune.no , eller ved brev til postboks 203, 8376 Leknes. Merk innspill med saksnr. 20/1209.

Frist for merknader og innspill til byplan settes til 4.november 2020.

Digital og fysisk inspirasjon under Matfestivalen i Lofoten

Klikk for stort bildeLofothallen AS har avlyst matmessa i hallen i år, men Matfestivalen i Lofoten går av stabelen 12. - 18. oktober. Årets matfestival inviterer deg til både fysiske og digitale arrangement.

Programkomiteen i LofotenMat SA ønsker å lage et nytenkende program hvor du vil bli inspirert til å SMAKE PÅ LOFOTEN! Fokus vil være på alle på de dyktige produsentene og spisestedene som har åpent i oktober. Målet er å gi et variert tilbud av digitale og fysiske arrangementer, unike festivalmenyer, måltider som får tennene til å løpe i vann, ta-med-mat, hjemlevering, kurs og pop-ups.

Tema for Matfestivalen i Lofoten 2020 er INSPIRASJON.

 • Inspirasjon til å spise lokalmat
 • Inspirasjon til å spise ute
 • Inspirasjon til å lære og prøve nytt

Følg Matfestivalen i Lofoten 2020 på Facebook, hvor programmet kommer etter hvert. 

Etablererkurset i Lofoten startet opp på Leknes

Denne uka startet Egga Utvikling opp Etablererkurs i Lofoten høsten 2020 , hvor deltakerne i løpet av de neste ukene skal få hjelp til å videreutvikle sine forretningsideer i retning lønnsom bedrift. Varaordfører Anne Sand var innom innom for å ønske velkommen og fortelle om kommunens gründerarbeid.

Klikk for stort bilde Egga Utvikking AS