Nyhetsbrev uke 38

På en søkkvåt fredag er det godt å sitte inne og lese nyhetsbrev fra Vestvågøy kommune.

Takk til testteamet!

Driften av kommunens testteam for Covid-19 er nå godt etablert i Eiendomsdrift sin ombygde garasje og i administrasjonsbygg i Flyplassveien. Det ble vurdert flere lokasjoner før vi sammen konkluderte med at både drift, logistikk og praktisk gjennomføring for øvrig var best tilrettelagt i Eiendomsdrift sine lokaler sier kommunalsjef Lars Pleym Ludvigsen.

Klikk for stort bildeArild Jokobsen har lagt til rette for god testlogistikk i Lufthavnveien 

De ansatte på Eiendomsdrift med enhetsleder Arild Jakobsen i spissen, sørget for at lokaler ble frigjort både i garasjeanlegget, for selve testteamet, og i administrasjonsbygget for koronatelefonoperatørene. Arild sørget også for billogistikk, da det kan være mange biler i «koronakø» som venter på å bli testet. I garasjeanlegget ble det bygd inn kontorfasiliteter, og både kontor og selve garasjeanlegget fikk varme som skal ivareta testteamet på kalde dager.

Pr nå er testbehovet redusert, det samme gjelder innkommende anrop til koronatelefonen, derfor endres åpningstid til koronatelefonen fra 21. september (se egen informasjon på kommunens hjemmeside).

Klikk for stort bildeHanne Straum Riise organiserer testteam og koronatelefon.  

For alle endringer i nedtaking av aktiviteter, har Hanne Straum Riise et tett samarbeid med kommuneoverlegeteamet, samt kommunalsjefene på helse og omsorg. Hanne har i dag ansvaret for koordinering av testteam og koronatelefonoperatører. Hun har fått god bistand i arbeidet med ledere på ulike avdelinger som har avsatt personell som har vært positive og løsningsorienterte, til å inngå i de ulike turnuser. Erfaringene i oppstart av pandemien, der fagutviklingssykepleierne sto i fronten, har vært viktig og god læring for arbeidet Hanne har full kontroll på i dag. Hanne har laget 4 ulike turnuser, utfra testbehovet vi har i kommunen. Disse er også prøvd ut i forbindelse med nedtrappingen vi har hatt siden smittetoppen i august. Det betyr at vi også nå er klar på dagen hvis det skulle oppstå en ny topp. Alle har fått opplæringen, enten i testing eller i telefon, eller begge deler for noen.

Klikk for stort bildeLena Røste jobber på full tid med å svare koronatelefonen. 

Vestvågøy kommunes testteam består pr i dag av sykepleier, helsefagarbeider og fysioterapeut. I tillegg har vi hatt inne helsesekretær, fagutviklingssykepleiere, helsesykepleiere og medisinstudent.

«Smart» operativt brannsamarbeid

Lofoten brann- og redningsvesen består i dag av kommunene Vestvågøy, Flakstad og Moskenes gjennom en administrativ vertskommuneavtale. Samtlige kommuner i vertskommunesamarbeidet ga for en tid tilbake sin tilslutning og sitt økonomiske bidrag til å få gjennomført en beredskapsanalyse hvor hovedhensikten var «smartere» organisering av brannberedskapen i regionen bl.a. gjennom økt operativt samarbeid over kommunegrensene.

Klikk for stort bildeRådmenn/kommunedirektører Kjell Idar Berg, Steinar Sæterdal og Erling Sandnes sammen med leder av Lofoten brann- og redningsvesen Ragnhild Sæbø 

De største endringene gjøres i Flakstad, hvor det etableres en smal beredskapsorganisasjon med få, men godt trente mannskaper, knyttet til de oppgavene de forventes å møte. Mannskapene knyttes til to mindre utrykningskjøretøy med funksjon «fremskutt enhet» (liten bil med kjørekort kl. B) utstyrt med bl.a. moderne slokkeutstyr (CAFS og/eller skjærslokker), redningsutstyr for trafikkulykker, førstehjelpsutstyr og overflateredning.

Målet er å få en godt trenet «spesialstyrke» i denne kommunen som skal være drillet til å gjøre gode taktiske vurderinger for å kunne løse oppdrag med kun to til tre fremmøtte. Vi forventer at opplæring og trening av denne innsatsstyrken vil gi positive ringvirkninger til resterende innsatsstyrker ved å sette et enda større fokus på taktisk innsats enn hva man gjør i dag.

For å ivareta totalberedskapen i denne kommunen stiller Vestvågøy og Moskenes sine brannressurser til rådighet for Flakstad kommune, herunder biler, utstyr og personell og forplikter seg på å rykke ut til de branner og ulykker som ikke kan håndteres av «fremskutt enhet» alene. Samarbeidet tar utgangspunkt i hvordan disse to kommunene er dimensjonert i dag, dvs. inngått samarbeidsavtale skal ikke medføre behov for investering av ytterligere ressurser i disse kommunen.

Brannvernuka 2020

Lofoten brann- og redningsvesen har denne uka vært rundt hos nesten samtlige barnehager i Vestvågøy, Flakstad og Moskenes.  Av naturlige, eller ikke så naturlige årsaker (Korona) er årets brannvernuke med besøk av barnehager på brannstasjonen avlyst, og det blir heller ikke åpen brannstasjon som avslutning av uka på lørdag. 

Klikk for stort bilde 

Som ett lite plaster på såret ønsket vi å få kjørt rundt til alle barnehagene på ett lite besøk med brannbil!  Vi holdt oss på utsiden av gjerdet, men laget litt bråk med lys og lyd. Håper vi ikke vekket for mange sovende barn. Vi velger å si at dette ble en suksess, det var iallfall mange store smil fra både store og små.

Denne lørdagen vil det være en del livesendinger på Facebook som vi anbefaler å ta en liten titt på. Bjørnis kjører blant annet et eget opplegg som er tilpasset barn, og det sendes direkte fra flere brannstasjoner. Dette kan branningeniør Øyvind Brattli ved Lofoten brann- og redningsvesen fortelle.

Nye ansvarlige i demensteamet

Klikk for stort bildeF.v: Kristine Børresen, Isabell Pedersen og Sanna Søderholm  

Kristine Børresen, Isabell Pedersen og Sanna Søderholm har nylig overtatt ansvaret for demensteamet i vestvågøy kommune. Vi er sykepleiere med forskjellige erfaringer fra hjemmesykepleie og institusjon. På grunn av Covid-19 har det gått litt tregt i oppstarten, men nå holder vi på å følge opp pasienter og pårørende som tidligere har vært i kontakt med demensteamet samt følge opp nye pasienter og pårørende. Dette syns vi er veldig spennende og vi gleder oss til vi føler at vi er kommet ordentlig inn i arbeidsprosessen.

Vi skal bistå fastleger med kartlegging og utredning for personer med symptomer på demenslignende tilstander, slik at rett tjenestetilbud blir gitt. Vi har samtaler og oppfølging av pårørende, og skal gi veiledning og støtte for å hjelpe dem i deres hverdag. Vi kan gi tips og råd om hjelpemidler som støtter hukommelse og bidrar til økt sikkerhet.

Alle som har en bekymring knyttet til demens, enten for egen del, som pårørende eller som hjelpepersonell, kan gjerne ta kontakt med oss.. Vi har kontortid fast hver onsdag fra 08.00 – 15.00. Tlf til demensteam: 415 32 547, telefonen vil bli besvart mellom 08.00 – 14.30.

795.000 kroner utdelt i 1. søknadsrunde

Næringsutvalget hadde møte 16/9 hvor 39 søknader ble behandlet. Det er søkt om til sammen vel 10 millioner kr. i støtte av samlet prosjektstørrelse på nesten 97 millioner kr. I denne søknadsrunde ble 9 prosjekter innvilget støtte og kr. 795.000 ble utdelt, av av totalt kr. 2.942.275 på fondet. 10 søknader ble sendt videre til neste søknadsrunde mens resterende ble avslått. Behandlingen av søknaden i næringsutvalget finnes her...Andre søknadsrunde har frist 12. oktober og det gjenstår kr. 2.147.275 til fordeling.

- Selv om flere har fått avslag i denne runden viser den store mengde søknader at det er svært stor aktivitet i næringslivet på Vestvågøy og positiv vilje til å jobbe seg igjennom denne vanskelige perioden for flere, sier næringssjef Sigve Olsen.

Fylkesmannens økomatpris til Lofoten Gårdsysteri

Vi har mottatt pressemelding fra fylkesmannen i Troms og Finnmark om at Nordnorsk økomatpris  2020 går til Marielle de Roos og Hugo Vink på Lofoten Gårdsysteri. Prisen er på 50.000 kroner og et diplom.

Klikk for stort bildeMarielle de Roos og Hugo Vink Lofoten gårdsysteri  

Juryen mener Marielle de Roos og Hugo Vink er dyktige ambassadører for økologisk mat. Med utgangspunkt i gården og ysteriet har de bygget opp en anerkjent produksjon av økologisk geitost.

«De ivrer etter å formidle verdien av økologisk matproduksjon, både til barn og voksne, og har engasjert seg i organisasjonsarbeid. Mariell de Roos og Hugo Vink har stått på over år, drifta er allsidig og helstøpt økologisk. Det er helt utrolig hva de har fått til.»

Prisen deles ut den 19.09.2020 kl 13.00 under Åpen Gård hos Lofoten gårdsysteri som arrangeres under ØKOUKA Nordland.

Film tirsdag kl 1200 - Romys salong

Klikk for stort bildeTirsdag 22.september klokka 12:00 i Storsalen på Meieriet kultursenter setter Den Kulturelle Spaserstokken Vestvågøy opp den nederlandske familiefilmen Romys salong, i forbindelse med demensaksjonen 21-27.september. Dette er i samarbeid med Frivillighetssentralen og Meieriet bibliotek.

En hjertevarm, rørende og underholdende film om forholdet mellom en tiåring og hennes bestemor, og om hva Alzheimer kan gjøre med et menneske.

Biblioteket vil ha et forord før filmen starter. Billetter fåes ved å henvende seg til Frivillighetssentralens telefonnummer  906 42 335 mellom 09-15.