Nyhetsbrev uke 38/21

Gjenåpning! Ukas nyhetsbrev inneholder også en hel del fra Ballstad havn, avsløring av hvem som mottar kommunens priser for 2021 og mye annet snacks.

 

Gjenåpning lørdag kl. 16.00

Regjeringen annonserte i dag gjenåpning og retur til en normal hverdag. Kommunene skal fortsatt ha en økt beredskap og tilby testing og ikke minst sørge for at alle skal få mulighet til å vaksinere seg. Av andre små, praktiske ting vil vi ikke publisere smittetilfeller slik vi har gjort her på våre nettsider frem til nå.

Heia Ballstad havn!

Denne uka har det vært svært mye aktivitet knyttet til Ballstad havn. 

Nybygg fra Ballstad Slip

Vestvågøy kommune var på møte med Ballstad slip AS den denne uka vedrørende utbyggingsavtale Ballstad Servicehavn. I den anledning viste daglig leder Roger Abrahamsen den flott båt som lå til kai. Denne båten ankom Ballstad med kun skroget/skallet. Alt det øvrige har lokale fagfolk utført, herunder sveising, elektro, installasjon av avansert motor og mye annet som må på plass før båten er klar til overlevering og drift. - Vi ble nesten litt målløs da vi fikk se alt som bedriften hadde gjort, sier rådgiver eiendom/grunnerverv Asbjørn Horn.

Utdyping Ballstad havn

De siste ti årene har det vært jobbet i flere runder for å få utdyping av Ballstad havn inn i Nasjonal Transportplan (NTP).  Den nye regionreformen fra 2020 hvor fylkeskommunene får ansvar for fiskerihavnene har vært en medvirkende årsak til at prosjektet på Ballstad ikke har blitt prioritert. Det lyktes heller ikke å komme med i siste runde da NTP for perioden 2022-2033 ble lagt fram 19. mars i år. Som kjent ble to lofotprosjekter med; Innseiling Røst havn og Innseiling Værøy havn, i tillegg til innseiling Andenes havn.

Det er verdt å merke seg begrepet som benyttes "innseiling". Dette er en viktig detalj rundt ansvarsfordeling som regionreformen har ført med seg. Kystverket har ansvar for fremkommelighet og alminnelig ferdsel i farvannet. Dette ansvaret gjelder også sikker seilas i farleden og manøverareal inne i havnene. Fylkeskommunens ansvar i fiskerihavnene er muligheten for næringsdrift og næringsutvikling, altså det som skjer ved kai. Her er det fortsatt uklarheter rundt hvor det ene ansvaret slutter og det andre begynner, men kort sagt har ikke Kystverket ansvar for liggedybden ved/nært kai.

Muligheten for videre utvikling av fiskeri og serviceindustri på Ballstad er avhengig av fremtidig utdyping. Det har vært jobbet fra mange hold for å synliggjøre behov og legge til rette for at Ballstad havn skal få nasjonal prioritet. Det har så langt ikke lyktes og torsdag denne uka hadde Vest-Lofoten næringsforening invitert Kystverket, representanter for næringsdrivende i havna og Vestvågøy kommune til møte for å sette fokus på hva som må til for å få inn Ballstad på neste rullering av NTP i 2025.

Fra venstre: Ruben Rostad - Kystverket Kabelvåg (på Teams fra Paris), Roger Abrahamsen - Ballstad Slip, Jostein Moe - Kystverket Kabelvåg, Sten-Roger Sandnes - Vest-Lofoten næringsforening, Svein Arctander - Nic. Haug AS, Søren Fredrik Voie - Vest-Lofoten næringsforening, Sigve Olsen - Vestvågøy kommune (foto)
Fra Kystverket deltok Jostein Moe, leder Kystverkets utbyggingsavdeling og porteføljeforvalter Ruben Rostad, begge med kontorsted Kabelvåg. Rostad har ansvaret for utbyggingsprosjektene som er med i nåværende NTP og for fremtidige prosjekter. Fredag denne uka  starter han arbeide med prosessen frem mot 2024.

Rostad fremhever at det vil måtte gjøres et nytt og grundig utredningsarbeid hvor nytteverdien av hele tiltaket må beregnes. Herunder kommer muligheter for eksiterende og fremtidig næring, til sjøs og på land, sikkerhet og også miljømessige aspekter. En høy samfunnsmessig nytteverdi vil være positivt for prioriteringer blant Kystverkets tiltak. Det vil telle i positiv retning at det er avklarte reguleringsplaner i området, og her ligger Ballstad bra an ved at reguleringsplan for Ballstad vil gå til første gangs behandling på denne siden av nyåret.

Vest-Lofoten næringsforening var tydelig på at det arbeidet som starter nå må involvere kommune og fylkeskommune slik at en får en løsning som kan gi Ballstad og Vestvågøy de utviklingsmulighetene som de alt for lenge har ventet på. 

- Det er mange muligheter og positive prosjekter i Ballstad havn, og dette må vi få tydelig fram i det videre faglige arbeidet som står foran oss. Om Ballstad kommer med ved neste korsvei er til syvende og sist en politisk prioritering, og dette er i seg selv noe som krever fokus på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, sier næringssjef Sigve Olsen.

Miljøoppfølging Ballstad havn

LoVe Utvikling (tidligere Lofoten Matpark ) inviterte tirsdag denne uka næringsaktører i havna og kommunen til møtet sammen med representanter fra statsforvalteren. Temaet var tiltaksplan for Ballstad havn og oppfølging av prosjektet Renere havner.

Ballstad Havn er i godt selskap med 16 andre havner/områder som har spesiell oppfølging fra Miljødirektoratet rundt forurensing. Ofte er det gamle synder som ligger igjen i sedimentene etter mange tiårs aktivitet, men også eksisterende tilførsel av uønsket materiale fra avløp/kloakk. 

Klima- og miljøavdelinga hos Statsforvalteren, ved seksjonsleder Oddlaug Ellen Knutsen og Seniorrådgiver Kristine Vevik, presenterte det oppfølgingsarbeidet som gjøres i havnene i Norge. Vannområdekoordinator for Lofoten og Vesterålen, Are Johansen, fortalte om det helhetlige oppfølgingsarbeidet i regionen og det som har vært gjort i Ballstad havn så langt. Roger Abrahamsen vise Ballstad slips utviklingsplaner og det arbeidet bedriften har gjort på miljøområdet siden 2009. 

Roger Abrahamsen - Ballstad Slip og Kristine Vevik - Statsforvalteren.Møtet avklarte at gjennom det planlagte arbeidet som Ballstad slip nå gjør i prosjektet Ballstad Servicehavn oppfyller bedriften i stor grad kravet om miljømessig handlingsplan som ligger til bedriften spesielt. Statsforvalteren peker likevel på at det er potensiale for forbedringer i havna som helhet. Gjennom bredt samarbeid mellom kommune, lokale aktører, og ved å kople seg opp mot større prosjekter, som fremtidig utdyping av havna, kan det utvikles en helhetlig handlingsplan for miljømessig forbedring. Dette vil komme alle til gode, næringsdrivende så vel som innbyggere.

Det konkluderes fra møtet at det vil bli tatt nytt initiativ for felles jobbing mot en helhetlig tiltaksplan for Ballstad havn.

Mottakere av Miljøprisen og Næringsprisen for 2021

I 2020 gikk næringsprisen til Raymond Jonassen i Jonassen Maskin og Transport AS og Lofoten Wool ved Ragnhild Lie mottok miljøprisen. Den 14/9-21 gikk fristen ut for å nominere kandidater til prisene for 2021 og i formannskapsmøtet 22/9 ble vinnerne utpekt. Begge prisene deles ut under Matfestivalen i Lofothallen lørdag 16. oktober.

Næringsprisen 2021

Næringsprisen for 2021 går til Grete Iversen, grunnlegger av Gretes Håndarbeid AS, med følgende begrunnelse:

Forslagsstillerne fremhever både estetikk i en innbydende butikk midt i Leknes, og en kunnskapsrik og trivelig betjening som yter meget god service, med innehaver Grete Iversen som et selvsagt midtpunkt.

I april 2020 stod Gretes Håndarbeid AS igjen som én av 10 kandidater i magasinet Familien sin kåring av Norges beste garnbutikk. I utgave 11 i mai 2020 ble butikken utrop som vinner av denne kåringen. Dette er et tydelig signal på at den langsiktige satsingen, både i butikklokalet og med egen nettbutikk, har båret frukter.

Bedriften ble startet i 2004 og etablerte egen nettbutikk i 2016, noe som i lokal sammenheng må sies å være tidlig ute, innovativt og i forkant av den populariteten og synlighet strikk og design har fått i dag på nettet. Grete Iversen har vist at det er mulig å nå ut lokalt og i et nasjonalt marked, skape arbeidsplasser, lønnsomhet og bli best innen sitt felt. Grete Iversen er en verdig vinner av næringsprisen 2021.

Miljøprisen 2021

Miljøprisen for 2021 går til Naturvernforbundet i Lofoten, med følgende begrunnelse:

Naturvernforbundet i Lofoten tildeles miljøprisen for 2021. Dette på bakgrunn av lokallagets tunge og vide engasjement i natur- og miljørelaterte saker.

Veksten i lokallaget synliggjør at vi har en økende bevissthet og et økende engasjement for naturen og miljøet. Spesielt i den yngre del av befolkningen.

Forbundets målsetninger er også sammenfallende med mange av de målsetninger som kommer frem i «De grønne øyene» og er med på å bygge opp under og forsterke dette arbeidet.

Vaksinestatistikk

Det nærmer seg at 90% av alle over 16 år har fått dose 1. Som det går frem av statistikken er den spesielt én gruppe som henger noe etter de andre; 25 - 39 år. Det er altså godt potensiale for å øke andelen vaksinerte.

FHI SYSVAK statistikkbank 24.09.21, 04:59
Vi har denne uka hatt både drive-in vaksinering i Lufthavnveien og pop-up vaksinering på Lofotsenteret. Fra neste uke vil vi prioritere gruppa 12-15 år med vaksinering på skolene og andre må bestille time til vaksinering på Storeidet onsdag. Bestilling gjøres her...

Renate Romuld tar i mot i luka på drive-in vaksinering i Lufthavnveien. Enklere blir det ikke.

Lisa og Parsha ferdigstiller infrastrukturen i høst

Torsdag ettermiddag denne uka fant vi hele polarhagefamilien i arbeid i "byhagen". Planen er at plantekassene skal være ferdige snekret, brent og i vater i løpet av oktober, og klare for neste års planting. 

Tiltaket var ett av mange aktiviteter under årets "Nye Høstvekka", og som man naturlig nok ikke vil se full effekt av før vi kommer til neste år og 20-års jubileet for Leknes by og Høstvekka.

Det vil etter hvert komme opp mer visuell beskrivelse av hvordan det vil kunne se ut når de ulike nytteplantene er kommet på plass og gir avling. Hagen vil bli en grønn møteplass for alle aldre og kulturer, og vær med på å skape aktivitet i sentrum. I byutvikling kalles dette flerfunksjonalitet.

For de som vil bli bedre kjent med prosjektet og Polarhagen kan man ta direkte kontakt med Lisa eller Parsha eller treffe dem i Lofothallen under Matfestivalen i Lofoten 16. - 17. oktober. De planlegger da også plantekurs i byhagen.

Godt gjennomført folkehelseuke

Nå er Folkehelseuka 2021 gjennomført med tett program her på Vestvågøy. Vi vil gjerne sende en stor takk alle som har bidratt med både aktiviteter, engasjement, fokus og innhold, og til alle som har kommet på de ulike arrangementene.

Programmet var variert, for liten og stor, og på ulike plasser i kommunen.  Vi kan nevne et godt samarbeid med Vest-Lofoten videregående skole, som har hatt et flott program for elevene og de ansatte hele uka, psykisk helse som hadde åpen vaffellunsj for alle, frivillighetssentralen med opplegg for de over 65, Møteplassen som organiserte både middag og bowling, tannhelsetjenesten som gjorde en stor jobb - spesielt under folkehelseparken, familietur til Klevstadhytta i regi av BLEST, og frisklivssentralen som har satt opp en aktivitetsløype både i lysløypa på Leknes (fra Lofothallen) og i Stamsund. PS! Disse aktivitetsløypene blir hengende oppe utover høsten, så her er det bare å ta beina fatt.  I tillegg har det vært daglige yogatilbud med Mona fra Lofoten yogastudio, BlimE-dans og videoer med gode samtaler med både barn og voksne om folkehelse.

Se gjerne bildesliden under for å få noen glimt av det som har skjedd.

Ekstra fornøyde ble vi med folkehelseparken på lørdag. Sola skinte, mange møtte opp, det var god stemning og det virket som folk var glade. Her var det flere aktører som bidro til at lørdag formiddag foran rådhuset ble en suksess. Parken ble åpnet av danseglade barn, Lofoten friluftsråd stilte opp med lavo og bålpanne og inspirasjon til aktiviteter, tannhelsetjenesten hadde med seg både Karius og Baktus, gratis frukt, tannkrem og vann, og Vestvågøy kommune hadde egen stand med byplan. For å nevne noen. Vi håper dette blir en tradisjon!

Takk til sponsorene under Folkehelseparken på lørdag: Insula, Rema, Kiwi og Sensodyne.

Fokuset på god folkehelse fortsetter, og vi håper at flere har funnet inspirasjon denne uka som kan tas med inn i hverdagen. Kanskje vi alle skal stille andre (og oss selv) "hva gjør deg glad" litt oftere?

Helseledernettverk Lofoten på Røst

Fra venstre: Iver Sunnset, Vestvågøy. Rannfrid Myran, Røst. Sverre Monsen, Moskenes. Mette Nystad, Vågan. Tone Krüger, USHT Nordland. Siw Skaar, RKK Lofoten. Knut-Erik Dahlmo, Flakstad   
Helseledernettverk Lofoten ble etablert i 2020 og består av kommunalsjefene for Helse- og omsorg i Lofotkommunene fra Røst i vest til Vågan i øst, RKK Lofoten og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland.

Denne uken ble det gjennomført en todagers nettverkssamling på Røst. Nettverket arbeider med å utvikle god forståelse for viktige tema som kvalitets- og kompetanseutvikling, etablering av Helsefellesskapet Lofoten, Salten og Vesterålen, og drøfter samtidig på muligheter for interkommunale samarbeidsprosjekt.