Nyhetsbrev uke 37

Hilste på lærlingene

På onsdag denne uka markerte Vestvågøy kommune oppstarten for lærlingetida for 13 nye 1. års lærlinger i kommunen. De ble hilst velkommen av personalkonsulent Solveig Jensen, ordfører Remi Solberg og kommunalsjef for omsorg Lars Pleym Ludvigsen.Klikk for stort bilde Ordføreren innledet sin velkomsthilsen med en klar beskjed til lærlingene om at det er en grunn til at de er der:

-Dere er kjempeviktige for oss som arbeidsgiver. Dere blir fagarbeidere med en stor verdi for oss, sa Solberg.

Sten Roger Sandnes fra Flerfaglig opplæringskontor fulgte opp med en beskjed til de tre guttene blant de nye lærlingene, som han håper at ikke skal føle seg mindre tøffe enn lærlinger som skal bli elektrikere, tømrere eller noe annet mannsdominert:

-Dere er skal behandle de menneskene som trenger dere aller mest. Dere er de tøffeste, fastslo Sandnes.

Han trakk også frem tre suksessfaktorer som han selv hadde fått innprentet i sin oppvekst, som han mener er like relevant i dag, selv om kravene til fagutdannelse har kommet i tillegg.

-Jeg fikk innprentet at jeg skulle "opp om morran, være blid og hyggelig, og arbeidsom" sa Sandnes.Klikk for stort bilde Viktigheten av å møte opp og ha minst mulig fravær ble for øvrig understreket så grundig av ordfører Remi Solberg og Sten Roger Sandnes, at kommunalsjef Lars Pleym Ludvigsen fant det på sin plass å minne om rutiner for å ikke smitte pasientene.

Ordføreren påpekte også at han gjerne så at det var han som kunne overrekke bevitnelsen på at de er fagarbeidere når utdanningsløpet er ferdig om to år.

En fotoseanse utenfor hovedinngangen til rådhuset sto også på kjøreplanen, og her ser du årets nye lærlinger innen helsefag i Vestvågøy kommune:Klikk for stort bilde Her ser du navnene på årets 1. års-lærlinger:

 1. Julie T. Johnsen                     
 2. Eline Rottem                         
 3. Regine Wærstad                     
 4. Silje Torgersen                      
 5. Lina K. Johansen                   
 6. Agnete M. Johansen             
 7. Ahmed R. Abdi                     
 8. Stine P. Lykseth                    
 9. Yusuf Mohamed                   
 10. Tanja R. Stensen                   
 11. Gunnveig U. Kristoffersen   
 12. Troy Sandberg                      
 13. Nadira Rafei                          

Lofoten sammen om klimaarbeid

Lofoten skal bidra i det grønne skiftet. Siden i vår har fagfolk i alle seks kommunene samarbeidet for at klimaplanene kan oppdateres og bli slagkraftige redskap i klimaarbeidet. Miljødirektoratet støtter arbeidet med klimasatsmidler. Fylkesmannen og fylkeskommunen i Nordland er også med i nettverket, som hittil har hatt møter på Leknes, Røst og i Svolvær.Klikk for stort bilde I oktober skal nettverket få mer innsikt fra bedrifter, offentlige instanser og forskere som har solid kunnskap og erfaring innen bærekraftige energiløsninger og effektive tiltak for utslippskutt. Til samlingen kommer også Klimasatsnettverket fra Vesterålen. Det vil gi nye spirer til klimasamarbeid i Nordland.  
Kommunenettverket jobber nå for å få fram et godt kunnskapsgrunnlag for planarbeidet, som skal bidra til effektive strategier for reduksjon av klimagassutslipp i Lofoten. Kommunene trenger også å øke klimakompetansen, og å bli gode og aktive støttespillere overfor innbyggere og næringsliv. Med kunnskap i bunn og et godt samarbeid lokalt og regionalt, skal Lofotkommunene bli viktige bidragsytere i klimaarbeidet. Her kan du lese mer om prosessen (PDF, 574 kB).

Fredag morgen snakket God Morgen Nordland med samfunnsplanlegger i Vestvågøy, Heidi Bergsli, om det nye netteverket. Intervjuet kan du høre hos NRK Nordland hvis du går til klokka 07.51 fredag 13. september i avspilleren.Klikk for stort bilde Interkommunalt klimanettverk for Lofoten består av f.v. teknisk sjef på Røst Tom Ragnar Pedersen, teknisk sjef på Værøy Nikolai Hansen, miljøfaglig ansvarlig i Vestvågøy Martine Horn Gjernes, Ingeniør Energi og klima i Vestvågøy Erica Nilsen, koordinator i Moskenes Tonje Brekken, rådgiver Tim Tomkins-Moseng i Nordland fylkeskommune, næringssjef for Flakstad Kurt Atle Hansen, prosjektleder for samfunnsplan i Vågan Silje G. Henriksen, samfunnsplanlegger Heidi Bergsli i Vestvågøy og rådgiver  i Nordland fylkeskommunene, Charlotte Lassen. Ikke til stede: Svein Stuen fra Fylkesmannen i Nordland.  

Foto: Berit Kristoffersen UiT

Nå graves det

Etter den offisielle oppstarten av Storgata-prosjektet mandag 9. september, tok det ikke lange tiden før et område i "etappe" var gjerdet inn og klart for gravemaskinene. Det er utenfor Meieriet det skal graves dypest, noe som skyldes at det her må gjøres en jobb i forhold til bunnledningen og diverse sammenkoblinger. I tillegg skal det være et visst behov for opprydding nede i grunnen, noe som påviker den videre fremdriften. Slik så det ut på torsdag denne uka.Klikk for stort bilde Det var også mange gule jakker og anleggshjelmer å se under den formelle oppstarten på mandag. Stedlig presse møtte ordfører, rådmann og representanter for alle som i større eller mindre grad er inne i prosjektet. Det er entreprenørfirmaet Thore Magnussen og Sønn AS som har kontrakten for hele jobben, som vil være ferdigstilt ved utgangen av 2021. Medeier i selskapet, Marius N. Lindgaard er for øvrig den i selskapet som skal ha hovedansvaret for jobben, og han regner med å tilbringe mye tid i området fremover. Fra kommunal side er det Eivind Edvardsen som er innleid fra ingeniørfirmaet WSP som skal ivareta Vestvågøy kommunesn interesser i ombyggingen av Storgata.Klikk for stort bilde

Sunde solo

Øystein Sundes solokarriere begynte på Dolphins viseklubb i Oslo i 1966. "Det var en klubb full av entusiastiske nybegynnere i slutten av ten-årene. Du fikk sitte på en barkrakk og synge tre sanger, og så var det nestemann opp", sier Sunde om denne tiden. Etter fire år på krakken, kom den første plata, og det tok for alvor fyr i karrieren.Klikk for stort bilde Idag kan Sunde se tilbake på en 50 år lang historie full av plateutgivelser, showsuksesser, TV-produksjoner og samarbeid med de beste i norsk showbizz - Ingrid Bjørnov, Gitarkameratene, Halvdan Sivertsen, Finn Kalvik, Eldar Vågan, Dizzie Tunes & Grethe Kausland, Hege Schøyen og Vazelina Bilopphøggers - for å nevne noen.

Denne gangen er det litt "Rykk tilbake til START" med sanger og historier fra et langt liv på scenen og i studio. Men selvfølgelig også nytt materiele: Noe ferdig, noe halvferdig og noe har bare en liten setning å begynne med.

Med seg har han selvfølgelig sitt helt spesielle ti-fingers gitar-"komp" og seks-sju gitarer å snakke med og fortelle om.

Velkommen til annerledes konsert i Meieriet Kultursenter mandag 30. september klokka 19.00.

Billetter kjøper du her.

Seneffekter etter kreftbehandling

Velkommen til temamøte i regi av Kreftforeningen om seneffekter etter kreftbehandling på Meieriet Kultursenter mandag 16. september klokka 16.30. Arrangementet er gratis og åpent for alle, men krever påmelding.

Meld deg på her: https://crm.kreftforeningen.no/Kurs/Kurs/KursPaamelding?avdkode=%C3%85PENT&kukode=2019017

Takket være moderne diagnostikk og behandling lever syv av ti kreftpasienter minst fem år etter at de har fått kreftdiagnosen. Etterhvert som flere overlever, har det også blitt større oppmerksomhet rundt senskader som følge av kreftsykdommen eller behandlingen. Senskadene kan være både av somatisk, psykologisk og/eller sosial art og kan ha ulik alvorlighetsgrad og ulik grad av innvirkning på den enkeltes liv.

Etter presentasjonene vil det bli mulig å snakke med fagpersoner. Personer fra vår rådgivningstjeneste vil også være til stede og kan svare på spørsmål.

PROGRAM:

16.30: Velkommen
16.40: Seneffekter etter kreft ved Sophie D. Fosså
16.55: Seneffekter etter strålebehandling mot bekkenregionen ved Anne Gry Bentzen
17.10: Pasienthistorie/samtale
17.25: Pause
17.45: Fatigue etter kreftbehandling ved Benedikte Aase-Jensen
18.00: Seksualitet etter kreftbehandling ved Randi Gjessing
18.15: Fysisk aktivitet etter kreftbehandling ved Gro Thomassen
18.30: Samtale med fagpanel

 

-Fungerer greit

Den midlertidige bussholdeplassen i Storgata er selvfølgelig ikke perfekt, men leder for Boreal Transport her på Leknes, Odd Einar Pedersen, sier til nyhetsbrevet at løsningen i all hovedsak fungerer.

Slik fortonet det seg mandag morgen, da alle skolebussene kom:Klikk for stort bilde -Det var noen innkjøringsproblemer slik det ofte vil være, og de var særlig knyttet til at det ble for smalt der man kjører inn i gata fra rundkjøringa. Det ble raskt ordnet opp i, og tilbakemeldingen fra sjåførene er at det nå går greit, oppsummerer Pedersen.

Av driftsforstyrrelser gjennom uka som har gått, er han kjent med noen tilfeller av bilister som ikke har fått med seg endringen, og kjørt mot kjøreretningen.

Oppfordringen må derfor være: Kjør rolig i dette området, og ta høyde for at ikke alle er klar over at kjøremønsteret er endret.

Løsningen med midlertidig bussholdeplass i denne delen av Storgata skal evalueres før man eventuelt beslutter å forlenge ordningen inn i 2020.Klikk for stort bilde

Åtte vil bli kommunalsjef

Nåværende kommunalsjef for oppvekst, Pål Einar Røch Johansen, slutter og flytter til Nittedal i disse dager. Stillingen er følgelig lyst ledig. Slik ser søkerlista ut etter andre utlysing:

 1. Tor V. Arntzen (48), pedagogisk konsulent, Leknes
 2. Knut E. Dahlmo (50), Gravdal
 3. Bianca Halvorsen, Johansson Hoem (44) rektor, Værøy
 4. Elin Myklebust Sivertsen (58), rektor, Hitra
 5. Ketil Steira (49), politistasjonssjef, Leknes
 6. Ståle Stenersen (62), daglig leder og neuroscience coach, Oslo
 7. Ole-Anders Stensen (37), spesialrådgiver, Oslo
 8. Tove Kristin Hafsmo Yndestad (42), enhetsleder, Oslo

Samler åttende-foreldrene

Leknes skole opprettholder tradisjonen med et felles foreldremøte for 8. trinn, altså for foreldre/foresatte til de som er nye på ungdomsskolen.

-Vi slår sammen to møter, informasjonsmøte og foreldremøte, på samme ettermiddag. Vi starter i Allrommet med en fellessøkt hvor vi vil informere litt generelt om skolen og presentere viktige personer og funksjoner ved skolen. Deretter blir dere delt klassevis og fortsetter med foreldremøte på klasserommene med kontaktlærerne. Her får dere videre informasjon vedrørende klassene, skriver skolen på sin hjemmeside.

Tidspunkt: Mandag 16.september, klokka 18.00 - 20.00 Sted: Allrommet, Leknes skole (2. etg).

Valgresultatene

Kommunestyre- og fylkestingsvalget er grundig behandlet i så vel lokale som nasjonale medier, men vi deler gjerne en lenke til et godt, statlig, nettsted for valgresultater for alle kommunene. Her ser du alle tall fra valget i Vestvågøy kommune. Valgstyrets møtebok er også tilgjengelig for de som er interessert, og den finner du her (PDF, 280 kB).

Her er de nye menighetsrådene!

-Kirkevalget ble gjennomført 9. september og nå er resultatet klart. Alle menighetsråd har en blanding av nye og gamle medlemmer. Vi ser fra avstemmingene at sittende medlemmer lettere blir valgt enn nye på lista, men alle har fått tilleggsstemmer, og det er et uttrykk for tillit, skriver Vestvågøy kirkelige fellesråd.

Her er oversikt over de faste medlemmene:

BORGE MENIGHETSRÅD:

 • Gry Anbeth Åland
 • Lene-Mari Åland
 • Hilmar Krogh Sivertsen
 • Fred Sigurd Arne Walle
 • Bjørg Hedvig Wolden
 • Magne-Viktor Monsen

BUKSNES MENIGHETSRÅD:

 • Ellinor Sarah Løvdal
 • Anne Karin Wangsvik
 • Lise Haug
 • Randi Fredriksen
 • Marit Martinsen
 • Tove Elise Kristoffersen Fossen

HOL MENIGHETSRÅD:

 • Asbjørn Sjølie
 • Terje Hermod Wiik
 • Liv Harriet Berntzen
 • Jonas Mikael Grav
 • Anne Karine Ervik Statle
 • Ruben Skifjord

STAMSUND MENIGHETSRÅD:

 •  Ellen Krüger
 •  Øyvind Østeig
 •  Jan-Robert Butter Simonsen
 •  Finn Henrik Pettersen
 •  Marit Krüger Enge
 •  Randi Hennie Nilsen

VALBERG MENIGHETSRÅD:

 •  Helge Lars Vikjord
 •  Lill Heidi Jakobsen
 •  Jan Erik Mäkitaavola
 •  Atle Vikjord

Rådene skal konstiutere seg innen 1. november. Det kommer mer informasjon om sammensetningen og varamedlemmer da. Både på hjemmesiden og oppslag i kirkene.

-Alle kan ta kontakt med menighetsrådenes medlemmer for å gi innspill, stille seg til rådighet eller hva du ellers måtte ønske å ta opp med dem. Ansatte forvalter det daglige og har deltaljoversikt, men viktig at rådet for innspill direkte. De har et overordnet ansvar, heter det fra kirkelig fellesråd.

Henter søppel opp fra bakken

Klikk for stort bildeLMT tømmer søppelkonteinereNæringssjef Sigve Olsen har vært en tur på Hauklandstranda, og avgir følgende rapport derfra:

"Mens høstsola skinner og glade besøkende koser seg på Hauklandstranda, gjøres en viktig jobb med tømming av søppelkonteinere. Fem kubikk i hver nedgravde sekk, og denne ettermiddagen tømmes to sekker. Vestvågøy Eiendomsdrift er på stedet for å bistå entreprenøren med arbeidet. De kan fortelle at de har god kontroll på avfallet i år etter at de nye konteinerne kom på plass. Hauklandstranda er et statlig sikret friluftsområde hvor Miljødirektoratet og Vestvågøy kommune er eiere, og som gjør at området har en spesiell forvaltningsstatus."  

Grenseløse muligheter innen kreative næringer

Klikk for stort bildeWork in progress – Keramikk som skal til Holmen/LofotenKulturell og kreativ næring er et nasjonalt satsingsområde og Innovasjon Norge har fått i oppdrag å bidra til vekst, verdiskaping og arbeidsplasser via økt investering i og omsetning av kunst- og kulturproduksjoner. En av kunstnerne som er i dette segmentet er Gunnvor Tangrand som driver Rokkvika Porselensfabrikk i Stamsund. Gunnvor jobber i skjæringspunktet mellom rollen som utøvende kunstner og kommersiell forretningsutvikler, og hun fikk nylig besøk av kulturavdelinga og næringsavdelinga i Vestvågøy kommune, som ville høre mer om hennes prosjekter.

I fabrikken, som Gunnvor presiserer er alt for liten, er hun i gang med en kolleksjon som skal til Holmen/Lofoten på Sørvågen. Holmen er en av samarbeidspartnerne i prosjektet «Mat på fat» som Vestvågøy kommune har vært med å støtte gjennom næringsfondet. Dette prosjektet er et bedriftssamarbeid hvor også Lofoten Food Studio har vært involvert og hvor Lofoten Matpark har vært prosjektleder. Gjennom samarbeid med design- og arkitektkontoret Valrygg Studio ble  det etablert kontakt mot København hvor målet er å skape internasjonalt samarbeid i koblingen mellom håndverk, kunst og mat. Gunnvor forteller at nettverksarbeidet har skapt nye og spennende mulighet for utvikling, også ut over det som opprinnelig lå i prosjektet, muligheter som hun håper vil materialisere seg snart. 

Lover masse støy i Stamsund

-Det norske bandet MoE spiller kompromissløs støyrock, sammen med den danske saksofonisten Mette Rasmussen, skriver Figurteateret i Nordland.

De lover også at du får servert en vill blanding av noise, jazz og protestviser.

-Musikk for de som forakter likegyldighet og snur ryggen til passivitet. MoE er kanskje kjent for Figurteatrets publikum gjennom frontfigur Guro Moe, som har komponert musikken til forestillingene Aske og Chambre Noire, av det Norsk-Franske Teaterkompaniet Plexus Polaire, heter det i omtalen av bandet.

Torsdag 3. oktober kl 21:00 (Teaterkafeen åpner kl 20:00)
På Figurteatret i Nordland
J M Johansens vei 23, Stamsund
Inngang kr 150,-

Billettreservasjon: billett.figurteatret@nfk.no

Folkneset er oppmålt og fradelt

Tomtene Vestvågøy kommune selger i Folkneset i Borge har inntil nylig kun hatt et tomenummer og et omtrentlig anslått areal. Nå er restarealet i feltet oppmålt og fradelt, og alle tomtene har fått eget gårds- og bruksnummer. Prisene per tomt er justert etter det antall kvadratmeter tomta måler. Du finner oversikten her.

Er du interessert i å kjøpe ei kommunal tomt? Ikke nøl med å kontakte Asbjørn Horn i Vestvågøy kommune. Han vil orientere deg om hvordan du går fram.

Her ser du hvilke tomter som fortsatt er ledige:

Klikk for stort bilde

Her ser du hva tomtene koster:

Klikk for stort bilde

 

Naust og båtutsett

Vestvågøy kommune ønsker å legge til rette for etablering av naust og båtutsett slik som skissert her:   Klikk for stort bilde  

Høstprogram for den kulturelle spaserstokken i Vestvågøy

 

SEPTEMBER

27.09.19 - Biblioteket: Med Andre Ord, Lofoten – hashtag eller heimplass?
Ordinær pris kr 160,-
DKS deler ut 10 gratis billetter

OKTOBER

08.10.19 – Storsalen Meieriet: Nordland Teater Stykket "Narvik"
Ordinær pris kr 300,-/240,-
DKS har 10 billetter til kr. 150,-
____

11.10.19 – Storsalen Meieriet: Det norske kammerorkester og Tine Thing Helseth
Ordinær pris kr 350,-
DKS har 15 billetter til kr. 150,-
___

11.10.19 – Lofothallen: Eidsvåg og Dagsland
Ordinær pris kr 475,-
DKS har 15 billetter til 250,-
___

22.10.19 – Storsalen Meieriet: Susanne Lundeng Trio
Ordinær pris kr 280,-
DKS har 10 billetter til kr. 150,-

NOVEMBER

03.11.19 – Storsalen Meieriet: Solace – Figurteateret .
Ordinær pris kr 150,-
DKS deler ut 10 gratis billetter
___

21.11.19 – Biblioteket meieriet: Hallfrid Christiansen – Nord-Norges svar på Ivar Aasen
Ordinær pris kr 100,-
DKS deler ut 10 gratis billetter
___

27.11.19 – Storsalen Meieriet: Hanne Krogh &tre tenorer… og et stjerneskudd
Ordinær pris kr 570,-
DKS har 15 billetter til kr 300,-

NB: Billetter kan hentes i bibliotekets skranke i betjent åpningstid. Kun kontanter.