Nyhetsbrev uke 37/22

Internasjonalt besøk til FACT Lofoten

Informasjonsansvarlig kom i kontakt med enhetsleder Emil Liljebakk ved FACT teamet og fikk mye god informasjon. Han ville gjerne fortelle om den internasjonale oppmerksomheten de hadde fått, men ble først bedt om å fortelle leserne mer om FACT. 

Enhetslederen kunne fortelle at FACT har vært i prosjektdrift siden 01.01.19. Det er et interkommunalt og tverrsektorielt tilbud med ansatte fra Vestvågøy kommune, Vågan kommune og Nordlandssykehuset. Flakstad kommune og Moskenes kommune er også med i teamet.

Teamet gir spesialisthelsetjenester og kommunehelsetjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser, hvor noen samtidig har en ruslidelse, hvor tidligere behandling har hatt liten eller ingen effekt.

Liljebakk forteller at teamet jobber oppsøkende og gir forsterket oppfølging i pasientene sine dårligere perioder. 

Teamet følger i dag opp 55 pasienter fra hele Lofoten, fordelt over 8 ansatte fra Nordlandssykehuset, 3 fra Vestvågøy kommune og 3 fra Vågan kommune.

Les mer om FACT modellen på helsedirektoratets hjemmesider.

 https://www.helsedirektoratet.no/tema/lokalt-psykisk-helse-og-rusarbeid/act-og-fact-team

Enhetsleder Emil Liljebakk og FACT teamet fikk internasjonal oppmerksomhet fredag 9. september. Da fikk FACT Lofoten internasjonalt besøk fra forskermiljøet innenfor FACT modellen fra hele verden. Delegasjonen var på hele 16 personer. Delegasjonen kom fra USA, Storbritannia, Nederland og det øvrige Skandinavia.

Lokalt ansatte sammen med besøkende delegasjon samlet utenfor lokalene til FACT Lofoten på Leknes. Thomas Thomassen, VVK
Lokalt ansatte deltagere på samlingen var: Jo Bertil Sætran, Britt Arntsen, Anja Thomassen, Rune Hansen, Nini Lilleslåtten, Marie Christoffersen, Line Karlsen, Kay Larsen, Vegard Karlsen, Thea Heltzen og Emil Liljebakk.

Besøket kom til ut fra et sterkt ønske i forskningsnettverket til å møte et FACT team i rural kontekst, men med mindre befolkningstetthet og lengre reiseavstander, slik som vi har i Lofoten, uttaler Liljebakk.

FACT Lofoten er inne i siste prosjektår. I løpet av høsten skal det avgjøres i kommunestyrene i alle kommunene i Lofoten om FACT teamet skal videreføres i etablert drift fra 2023. Det er ingen tvil om at FACT teamet har levert gode resultater når forskningsmiljøet tiltrekkes for å se på organiseringen og forholdene dem jobber under.

På agendaen var overværelse av et såkalt «FACT tavlemøte». En introduksjon av FACT teamet og en god erfaringsutveksling med samarbeidspartnere av teamet.

Fv. enhetsleder ved LOVE DPS Desiree Høgmo Skjerpen og enhetsleder Emil Liljebakk har sammen med de ansatte organisert samlingen. Thomas Thomassen, VVK   

Emil Liljebakk, leder i FACT Lofoten, er storfornøyd med besøket. – «Dette er en annerkjennelse for at vi gjør mye rett i Lofoten».

På spørsmål om hva som gjør at FACT teamet fungerer så bra, svarer Liljebakk:

«Teamet…! Jeg er utrolig heldig som er leder for en slik erfaren og kunnskapsrik arbeidsgjeng. Det er en fantastisk arbeidsmoral i teamet. Alle har en positiv innstilling, og skjønner viktigheten av akkurat deres bidrag til teamet. Uten teamet hadde ikke FACT Lofoten vært hva det er i dag»!

Informasjonsansvarlig fikk anledning til å møte de lokalt ansatte sammen med de internasjonale forskerne. Det var åpenbart god stemning i laget.

Innspillsmøte om ung inkludering gjennomført i Meieriet kultursenter

Innspillsmøtene ble gjennomført i forrige uke på Leknes. Nordland fylkeskommune sendte kunnskapsrike ansatte for møtte en engasjert forsamling i Meieriet kultursenter. Samlingen ble gjennomført både på dagtid og på ettermiddagen slik at flest mulig skulle få mulighet til å delta. Informasjonsansvarlig fikk anledning til å delta på deler av samlingen på formiddagen.

Foredragsholdere fra fylkeskommunen orienterte godt og fikk mange relevante tilbakemeldinger. Fv. Ronny Olsen ved avdeling for folkehelse og samfunnsutvikling, Mette Vassbotn seksjonsleder ved utdanningsavdelingen og rådgiver Knut-Magne Nikolaisen. Thomas Thomassen, VVK   

Rådgiver i utdanningsavdelingen, Knut-Magne Nikolaisen, i Nordland fylkeskommune ble bedt om å fortelle mer om bakgrunnen for innspillsmøtene. Han kunne fortelle at Nordland fylkesting har vedtatt en strategi mot ungt utenforskap, og at det arbeides med en handlingsplan for ung inkludering. Handlingsplanen skal vedtas i desember. 

Fylkeskommunen ønsker at alle i Nordland skal oppleve eierskap til planen. Innspillene tas med tilbake til fylkesrådet.

I møtet ble det presentert et utkast til aktuelle tiltak. Over hundre eksperter fra hele fylket som arbeider med barn og unge har vært involvert i arbeidet med å sette sammen utkastet. 

Fylkeskommunen ønsker tilbakemelding på om forslagene gir mening, om det er noe som ikke er tenkt på og til andre betraktninger kunne Nikolaisen fortelle.

Innspill fra gruppearbeid gis til fylkeskommunen representert ved Knut-Magne Nikolaisen. Thomas Thomassen, VVK   

Den endelige handlingsplanen skal vedtas i desember av Nordland fylkesting. Det betyr at gode innspill i møtet vil få stor betydning når planen skal ferdigstilles i løpet av høsten. 

Det vil også arrangeres digitale innspillsmøter 04. oktober, og det vil i tillegg opprettes et område på fylkeskommunens nettside for informasjon om arbeidet. Her vil det bli mulighet å gi skriftlige innspill. 

Informasjonsansvarlig fikk Nikolaisen i tale i en pause, og han utdypet viktigheten av at alle instanser engasjerte seg og samarbeidet på tvers for å forebygge utenforskap. "Vi må bryte opp rigide system og samarbeide. Skaff møtepunkter, bruk eksisterende bygningsmasse og vær tilgjengelig for ungdommen", var hans tydelige budskap. Han utypet at skoler, som har godt utstyr, burde kunne åpnes og benyttes av ungdom også utover skoletiden, da også i helger.

Strategi mot ungt utenforskap og utkast til handlingsplan for ung inkludering finner du her https://www.nfk.no/utenforskap 

Ungdommens kommunestyre samlet igjen

Onsdag 14.sepetember gjennomførte Ungdommens Kommunestyre (UK) høstens første møte, og både faste representanter og vara var samlet.

Ungdommens kommunestyre samlet i kommunestyresalen. Ordfører Anne Sand orienterte ungdommen. Thomas Thomassen, VVK   

Det var en tettpakket saksliste. Ordfører Anne Sand orienterte om sakene som skal opp i kommunestyret i september. UK diskuterte også hvordan de skal jobbe videre med de tre hjertesakene sine: kollektivtransport, psykisk helsetilbud til barn og unge, og utendørs og innendørs møteplasser for unge i kommunen. Også verdensdagen for psykisk helse var på sakslisten, hvor UK fikk besøk av leder for mental helse Vestvågøy, Solveig Utvik.

Ungdommens kommunestyre har valgt representanter til Lofoten Ungdomsting, og to av disse deltok forrige uke på workshop i Henningsvær i regi av DRIVKRAFT-prosjektet, hvor grønn transport og mobilitet stod på agendaen, de to orienterte fra workshopen. 

To UK-representanter har også deltatt på innspillsmøte i regi av Nordland fylkeskommune i forbindelse med utarbeidelsen av handlingsplan om inkludering for å motvirke ungt utenforskap, og fortalte om dette arbeidet til resten av Ungdommens kommunestyre. 

Skolehelsetjenesten ute blant skoleelevene

Helsesykepleiere Birgit Dahl, Siv Jakobsen, Brynhild Leine og fysioterapeut Åsa Selenius i Skolehelsetjenesten hadde denne uka stand på Leknes ungdomsskole der de delte ut velfylte fruktbeger til ungdomsskoleelevene. Fysioterapeut Åsa Selenius opplyser om at skolehelsetjenesten, i område for Oppvekst, har et ønske om å være mer synlige og være ute blant elevene, og samtidig inspirere og oppmuntre elevene til å ta gode valg for helsa.

I løpet av skoleåret planlegger de å ha flere stands med fokus på ulike tema som for eksempel kosthold, fysisk aktivitet, søvn og i tillegg informere om den nye Vestvågøyappen (Visiba Care). Denne skal ungdommene kunne bruke for å ta en sikker digital kontakt med for eksempel Helsestasjon for ungdom (HFU) og Skolehelsetjenesten.

Denne standen hadde fokus på sunn matpakke, samt det å spise mer frukt og grønt. 200 beger med diverse frukt ble delt ut til elevene og reaksjonene var utelukkende positive i følge Selenius. Elevene kom med utsagn som «dette var skikkelig bra!» og «så bra at det skjer noe positivt». Mange uttrykket ønske om gjentakelse.

Åsa Selenius, Siv Jakobsen og Birgit Dahl klare til å dele ut sunn frukt til elevene ved skolen. Vestvågøy kommune  

På veggen hengte vi plakater med inspirasjon til sunne matpakker, og fikk noen samtaler med elevene om viktigheten av å spise variert med frukt og grønt. Å gjøre det enkelt, og lett tilgjengelig, for elevene å ta sunne valg er noe som betyr mye for å påvirke ungdommers helserelaterte atferd.  I skolen når man mange, og derfor er helsefremmende tiltak ekstra viktige her.

Rema 1000 Leknes sponset masse god frukt til elevenes store fornøyelse.

Nytt og nyttig fra byggesak

Gjennom hele året får byggesaksavdelingen i Vestvågøy kommune saker der boligeier ønsker å utvidet huset sitt, enten det er enebolig, tomannsbolig eller rekkehus, med tilbygg.

Endringer i livssituasjon, familieforøkelse eller behov for å tilpasse eldre hus til moderne behov gjør at man rett som det er trenger mer plass og må øke grunnflaten til boligen med tilbygg.

Et tilbygg kan være mye forskjellig alt fra utvidet terrasse og altan, nytt inngangsparti og bod, utvidet spisestue eller kjøkken, eller ekstra soverom og bad. Tilbygg kommer i både en og to etasjer, men felles for tilbygg er at de etableres på bakkeplan og gir en utvidet grunnflate (BYA).

Siden vi ser at en god del av våre byggesaker gjelder nettopp tilbygg så vil byggesaksavdelingen dele en ny veileder fra Direktoratet for byggkvalitet med dere i ukas nyhetsbrev.

Tema i veilederen er hvordan man oppnår gode visuelle kvaliteter i tilbygg til eksisterende småhus, eller med andre ord hvordan får man til et godt tilpasset og pent tilbygg.

Så tenker mange kanskje at en veileder fra et direktorat er ment for fagfolk som jobber med disse problemstillingene, men akkurat denne veilederen er tenkt for alle dere som planlegger tilbygg til boligen deres for å gjøre prosessen deres enklere. Særlig fordi  de fleste byggesaker som gjelder tilbygg er saker der boligeiere kan søke kommunen selv med forenklet søknad. Da ligger også ansvaret for tilbyggets visuelle kvalitet, eller hvordan det ser ut og er tilpasset eksisterende bygning, på dere som søkere.

Veilederen er delt i to hovedkategorier, og vi velger og linke til de nedenfor slik at det blir lettere å navigere.

Huskeliste for tilbygg

Huskeliste for tilbygg - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

Dersom du planlegger tilbygg kan det være nyttig å klikke seg inn på denne tidlig i planleggingen for gode råd og veiledning.

Generelle råd om visuelle kvaliteter

Generelle råd om visuelle kvaliteter - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)

Her får man en god og folkelig forklaring på hva det betyr at bygninger skal ha visuelle kvaliteter.

Direktoratet har brukt bilder og enkle illustrasjoner for å forsøke å få forklart begrepet visuelle kvaliteter.

Vi vet at det å skulle bygge tilbygg til bolig ofte utløser en del andre renoverings- og oppussingsprosjekt. Også med tanke på situasjonen i samfunnet med økte strømpriser kan det å etterisolere, bytte gamle vinduer med nye eller bytte til mer energieffektive oppvarmingskilder være lurt.

Direktoratet har derfor laget en veileder til smart oppussing med masse tips og råd til hva man skal tenke på og hvordan renovere eldre boliger på en fremtidsretta måte, med andre ord hvordan ta smarte valg for gode fremtidsløsninger.

Dersom dette er aktuelt for deg så ta en titt på lenken nedenfor.

Smartere oppussing (dibk.no)

Dersom det er spørsmål til konkrete prosjekt, regelverk eller annet så ta gjerne kontakt med oss på byggesak for en hyggelig prat.

Kompani Svarholt


Denne uken har Kompani Svarholt gått av stabelen for elevene i 5. til 7. klasse ved Svarholt skole.

Elever trente på sluttet orden i ledig tid. Vestvågøy kommune  
Elevene visste på forhånd kun at det skulle være ei annerledes uke på Svarholt, og at de skulle øve på følgende:
- samarbeid
- støtte hverandre i vanskelige ting
- våge å gjøre noe, selv om man aldri hadde gjort det før
- støtte hverandre, også når ting er vanskelig

Elevene ble delt inn i ulike lag (navnene er basert på de som har donert t-skjorter til uken): Tropp Trones, Tropp Bil og Dekk, Tropp Countryfestivalen. Hver tropp er delt inn i tre lag, som hadde hver sin farge.
Samlet ble dette "Kompani Svarholt".
Elevene ble omtalt som kompanirekrutt med påfølgende navn, og pedagogene var fenrik med påfølgende etternavn.

Elevene har gjennomført øvelser som for eksempel: Operasjon «tenk utenfor boksen». Der lagene skal inn å løse ulike oppgaver. De måles etter samarbeid, inkludering og evne til å lytte til hverandres forslag til løsninger.
I øvelse «Leirplass» samarbeidet kompanirekruttene om å lage leirplass, der de kunne spise sin egen lunsj.

Fra oppdrag "observasjon". Vestvågøy kommune  
Øvelse observasjon ble tatt svært godt imot av elevene, selv om den ble utført i regnvær. Lagene satt under hver sin presenning, og måtte skrive ned de observasjonene de gjorde i klasseromsvinduet.
Her fikk de se fenriker utkledd som reker og svevende adventsstaker.

Charlotte Chione Hagen ved område for Oppvekst opplyser om at elever og pedagoger har stortrivdes denne uken. "Vi opplever at svært gode tilbakemeldinger fra elevene våre, og vi er usikre om hvem som har det best på jobb disse dagene: elevene eller pedagogene...? Samholdet mellom elevene ble styrket på tvers av trinnene, og vi ser egenskaper hos elevene som vi nok ikke ser i det daglige, når de får utfoldet seg på denne måten", opplyser en fornøyd prosjektleder innen psykisk helse i oppvekstsektoren. 

Verksted for drivkraft

Samfunnsplanlegger Eva-Mari Rakhola orienterte om at den 7.september, så var nesten 60 representanter samlet på Trevarefabrikken i Henningsvær. Ungdomsråd,  næringsliv, politikere og administrasjonen fra seks Lofotkommuner og Senja, samt Nordland fylkeskommune var samlet til felles verksted.

Tverrfaglig gruppe i arbeid på Trevarefabrikken i Henningsvær. Eva-Mari Rakhola  

Verksted er i regi av Drivkraftprosjektet som Vestvågøy kommune tar del i. Formålet var å undersøke hvordan bærekraftsmål jobbes med i kommunene, da med særlig fokus på unge og næringsliv.

Tema var transport og grønn omstilling. Et tydelig felles ønske utkrystalliserte seg om å utvikle et samferdselstilbud som er:

  • koordinert og samkjørt
  • behovsstyrt og fleksibelt
  • miljø- og klimavennlig

Samfunnsplanleggeren beretter at Lofotkommunene, med de Grønne øyene, lover å jobbe videre for å realisere dette.

Nord-Norgesmesterskap i volleyball

Leder i Lofotvolley, Bjarne Martinsen, kan opplyse om at det arrangeres NNM i volleyball i nye Lekneshallen på lørdag. Lofotvolley stiller med flere lag i turneringen som vil gå i tiden kl 1000-1800 nå lørdag.

Det reklameres med representasjon fra de beste lagene i Nord-Norge, variert servering fra kiosk og gratis inngang. Det kan med andre ord være en fin anledning til å se nærmere på den nyeste idrettshallen i Vestvågøy.