Nyhetsbrev uke 37/21

Ungdommen på Vestvågøy imponerer i vaksinestatistikken - og litt om «immunologiske gjeld» denne uka.

16 og 17-åringene på Vestvågøy imponerer i vaksinestatistikken

Vaksinestatistikken for Vestvågøy pr 17/9 kl.  05:01 viser at gruppen 16 - 17 år har passert 90% vaksinasjonsgrad og at det bare gjenstår 29 ungdommer i denne aldersgruppen å vaksinere.

FHI SYSVAK statistikkbank 17.09.21, 05:01
Vaksineteamet har hatt to vaksinedager på Vest-Lofoten videregående skole og oppslutningen har vært enorm. - Alle i vaksineteamet går bare å smiler og er så fornøyd med ungdommene som er så positive og stiller opp. De burde fått ei kake, sier Hilde Holand. Nedenfor noen bilder fra vaksineringen på Vest-Lofoten videregående skole denne uka.

Ungdommen kan klappe seg på skuldra (men ikke på den som gjør litt vondt) for det samfunnsansvaret de tar ved å la seg vaksinere. Vi ser imidlertid at det er noen av de voksne aldersgruppene som henger noe etter, spesielt 25 - 39 år. Det er vaksine nok og det er mulighet for vaksinering alle hverdager, så bare meld dere opp!

Pandemien har gitt oss en «immunologiske gjeld»

Hvert år i perioden desember til april rammes befolkningen på den nordlige halvkule av influensaepidemier. Dette kalles sesonginfluensa. To typer av influensavirus, type A og B, er årsak til disse epidemiene. Fra år til år utvikler hvert av influensavirusene nye varianter som gjør vår immunitet mot de gamle variantene utdatert.

På grunn av de strenge smitteverntiltakene som har fulgt koronapandemien, har sesonginfluensaen omtrent uteblitt siste to år. Dette har medført at vårt immunsystem ikke har kunnet forberede seg godt til kommende varianter av influensavirus. Pandemiens tiltak har gitt oss en såkalt «immunologisk gjeld».

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

Risikogrupper:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
 • diabetes mellitus, type 1 og 2
 • kronisk leversvikt
 • kronisk nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper:

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

(kilde: Folkehelseinstituttet)

Vestvågøy kommune vil tilby influensavaksinering gjennom samme system som for koronavaksinering og starter så snart vaksinene ankommer kommunen, beregnet oppstart i uke 42. Vi vil legge ut nærmere informasjon fortløpende.

For øvrig blir det viktig i år, som i fjor, at alle overholder god håndhygiene og holder seg hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon. Sammen med vaksinering vil dette kunne holde den generelle sykdomsbyrden nede og vi kan skåne de mest sårbare blant oss for luftveisinfeksjon – enten den er forårsaket av korona, influensa eller andre luftveisvirus.   

Mvh Eva

Klimapodcast nr 42

Ingrid Slungaard Myklebust, klimarådgiver i Lofotrådet og ordfører Remi kan nå høres på podcast Miljødirektoratet Miljødirektoratet publiserer en rekke "klimapodcaster" på sine hjemmesider. Nr. 42 i rekken har tittelen "Vil bli verdens reneste øyrike". Her kan du høre om satsningen Lofoten de grønne øyene 2030, hvordan dette kom i gang, om involvering  av kommunene, næringsliv og innbyggere, og forankringen av arbeidet. Og ikke minst, hvordan de skal sørge for at planen og intensjonene ender opp i faktiske resultater.

Prosjekt og infrastruktur har fått ny enhetsleder

De som jobber med, vann/avløp, vei, havn og prosjekt har denne uka fått ny leder. Morten Wirkola kommer fra stillingen som enhetsleder teknisk i Flakstad kommune.

Tromsøværingen Wirkola, ja han er i slekt med den legendariske skihopperen, bor på Vestvågøy, er gift og har to barn. 

Vi ønsker han hjertelig velkommen som kollega i 3. etasje på rådhuset.

 

Fikk du med deg disse andre nyhetene i løpet av uka?

Storgata - endret trafikkmønster

Arbeidene i etappe 3 går raskt fremover. Nå blir det igjen endringer i trafikkmønsteret for å sikre at trafikanter kan ferdes i området samtidig som arbeidene pågår. Les saken her...

Det åpnes for vaksinering av gruppen 12-15 år

Det gis tilbud om å ta vaksinen enten på skolen eller utenom, slik at det kan passe ulike ønsker og behov. Les saken her...

Høydebassenget på Haugheia utvides

Mandag 13. september startet Lofot Entreprenør arbeidet med høydebassenget på Haugheia. Les saken her...