Nyhetsbrev uke 36

Et aldeles kort nyhetsbrev har vi tid til før helga.

Lofoten nærmer seg sertifisering

Karen Marie Antonsen fra Nordlandsforskning har utført et solid arbeid for Destination Lofoten med bærekraftig reisemålsutvikling i Lofoten, og kvalifiseringen til Merket for Bærekraftig reisemål. Innovasjon Norge tilbyr Merket for Bærekraftig reisemål som verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig for en mer bærekraftig utvikling gjennom involvering, ansvarlig styring og verdiskaping.

Klikk for stort bildeOnsdag 2. september var Innovasjon Norge på besøk i Lofoten i forbindelse med endelig vurdering av om Lofoten er klar for å sertifiseres. Rapporten levert av Antonsen fikk stor ros av Innovasjon Norges representant under lunsjen på Aalan Gård, også ny leder for Destination Lofoten Line Samuelsen, rådmann i Vestvågøy Kjell Idar Berg, næringssjef Sigve Olsen, og som samfunnsplanlegger Heidi Bergsli var med på.

Klikk for stort bildeTove Aalan ga gruppa en liten omvisning og gjennomgikk historien og hvordan gårdsbutikk og drift har utviklet seg. Tilfeldigvis var dette også på datoen fire år etter at Aalan fikk den høyeste utmerkelse for osten Capra.

Rask psykisk helsehjelp

Torsdag denne uken åpnet tilbudet Rask psykisk helsehjelp i Vest-Lofoten. Vestvågøy samarbeider sammen med Flakstad og Moskenes kommune om dette tilbudet. Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et gratis, lavterskel helsehjelpstilbud for mennesker med angst, depresjon, søvnproblemer og begynnende rusmiddelproblemer. Målgruppen er personer fra 16 år og oppover.

Klikk for stort bildeF.v: Kristoffer Johansen, klinisk vernepleier med master i psykisk helse, leder på avdeling for psykisk helse og rus Adele Eilertsen, kommunepsykolog i Vestvågøy, Flakstad og Moskenes kommune Eirin Egghjem, vernepleier, avdeling for psykisk helse og rus Vestvågøy kommune Anne Lise Starheim, psykiatrisk sykepleier, avdeling for psykisk helse og rus Vestvågøy kommune Marte Hykkerud Klevstad, fagutviklingssykepleier for psykisk helse og rus, Fagutviklingsavdelingen Vestvågøy kommune Rask psykisk helsehjelp baserer seg på kognitiv atferdsterapi. Marte Klevstad, Kristoffer Johansen, Anne-Lise Starheim, Eirin Egghjem og Adele Eilertsen jobber 40 % inn i teamet, tirsdager og torsdager. Alle de ansatte gjennomgår nå opplæring i kognitiv terapi. Rask psykisk helsehjelp tilbyr en kursrekke over fire samlinger hvor man får en innføring i kognitiv terapi, depresjon, søvn, angst, selvivaretakelse, arbeid/skole og psykisk helse. Kurset har som mål å gi konkrete verktøy man kan benytte i hverdagen. I tillegg vil det tilbys assistert selvhjelp på nett. Da kan man få telefonisk oppfølging av noen fra teamet mens man jobber systematisk på egenhånd med nettbaserte verktøy.

Dersom det blir vurdert at man har behov for det kan man også få korttids individuell samtalebehandling. Telefonen (907 64 320) er bemannet mandag til fredag fra 10-14, man kan da legge igjen interesse om tilbudet og vil bli kontaktet innen kort tid for en vurderingssamtale.

Ved behov for akutt hjelp er ikke Rask psykisk helsehjelp det rette tilbudet, ta da kontakt med din fastlege, legevakt (116 117) eller AMK (113).

Les mer om Rask psykisk helsehjelp på våre nettsider

Aktiv kultursjef fra første stavtak

Klikk for stort bildeElena Yakovleva (47 år) er tilsatt som kultursjef i Vestvågøy kommune med oppstart den 1.september 2020. Elena er opprinnelig fra Russland og har bodd i Norge 22 år. Hennes arbeidserfaring har hun fått gjennom å være orkestermusiker, showartist, sceneregissør, pedagog, kulturskolerektor og kulturleder.

Elena ønsker å bidra til å utvikle kulturen videre i Vestvågøy og hun ønsker å føre lag og foreninger, idrettsorganisasjon, frivillige, flyktninger, profesjonelle og amatører til tverrfaglige samarbeid. 

Idrett er kultur, og Elena har allerede vært innom rulleskitreninga til Leknes skiklubb. Hun har vært aktiv på ski i sitt hjemland og hun fikk låne med seg utstyr hjem for videre trening.

Klikk for stort bildeLeder i Leknes skiblubb Inge Olsen er veldig fornøyd med at den nye kultursjefen også er skiinteressert. Leknes skiklubb

Verdens overdosedag

31. august var Verdens overdosedag, hvert år dør rundt 260 mennesker i Norge av overdoser. De siste årene har Norge ligget på Europatoppen i overdosedødsfall per innbygger. For hver dødelige overdose er det rundt 25 ikke-dødelige overdoser, som kan få konsekvenser for den enkeltes helse.

Verdens overdosedag skal bidra til å minnes de døde og skape bevissthet om at overdoser kan forebygges. Vestvågøy kommune har den siste tiden hatt fokus på overdoser og overdosedødsfall og forebygging av dette.

Klikk for stort bildeSykepleier Gørill Hellan ved legevakten 

Les mer om oppfølgingen i Lofoten...

Enorm søknadsmengde til næringsfondet

Ved søknadsfristens utløp for første søknadsrunde 1. september var det kommet inn 38 søknader til næringsfondet og tilsammen er det søkt om 9.8 millioner i støtte. På denne tildelingsrunden vil omlag halvparten av de 2.9 millionene på fondet bli del ut, mens resterende blir tildelt på neste runde som har søknadsfrist 12. oktober.

- Søknadsmengde viser at det er stor aktivitet på Vestvågøy, at  næringslivet er utviklingsorientert og at mange har behov for ekstra finansiering i en vanskelig tid. Forskjellen mellom søkte beløp og tilgjengelige midler betyr nødvendigvis at noen må bli skuffet, men vi håper at de midlene vi har vil bidra positivt til å dempe negative virkninger av koronakrisen og være med på å realisere spennende prosjekter, sier næringssjef Sigve Olsen.

Hei fra skolehelsetjenesten

Fra 2. etasje i rådhuset har nyhetsbrevredaktøren fått denne messengermeldingen - og svaret på spørsmålet er ja!

Hei, vi er på kurs som handler om ungdomshelse. Strømmes fra Oslo til oss i formannskapssalen. Skolehelsetjenesten må tenke alternativ til faglig oppdatering og heldigvis kan vi få dette gjennom Internett. Er dette noe for nyhetsbrevet?

Klikk for stort bildeBirgit, Heidi, Gro, Siv, Cecilie og Tove