Nyhetsbrev uke 36

-Takk til Håpet Helselag

Enhetsleder ved Vestvågøy sykehjem, Charlott Jonassen, og avdelingsleder på korttidsavdelinga, Lene Johnsen, retter en stor takk til Håpet Helselag.Klikk for stort bilde-De har bidratt over flere år. Nylig kjøpte de to smertepumper til oss, til en sum av 50.000 kroner, og for ikke så lenge siden fikk hver avdeling på sykehjemmet hjertestarter, forteller de to sykehjemslederne.

Smertepumpene var en kjærkommen gave.
Lene Johnsen har erfart at mange pasienter får det mye friere i hverdagen med smertepumper, for det er ikke slik at smertepumper kun er for sengeliggende pasienter.
-Smertepumpene er nette i størrelse, og du kan møte folk i Leknes som går med smertepumpe uten at du ser det. Det er heller ikke slik at smertepumper kun er for kreftpasienter. De brukes for å lindre smerte ved en rekke tilstander, og de programmeres i samråd med lege, forklarer Johnsen.
I tillegg til å gi en jevn tilførsel av smertelindrende preparater, kan også brukeren få et forhåndsdefinert antall tilleggsdoser ved å trykke på en knapp når de opplever ekstra smerte.
-En flott gave som kommer mange til gode. Dette gir brukerne, enten de er innlagt på korttidsavdelinga her, eller bor hjemme, en bedre hverdag. I tillegg frigjør de ressurser for fagpersoner, oppsummerer Charlott Jonassen.Klikk for stort bildePå onsdag denne uka var det intern kursing i bruken av de nye smertepumpene på Vestvågøy sykehjem for å sikre kvalitet og trygghet i bruken av dem.
Sykehjemmet disponerer nå tre smertepumper. En eldre modell, samt de to nye. Lene Johnsen og Charlott Jonassen har også gjort seg noen tanker om når smertepumpene tas i bruk:
-Vi ser nok at man tidvis venter for lenge med å begynne å bruke dem, altså har de kommet litt for sent inn, påpeker de.
Når det gjelder antallet, anser Johnsen og Jonassen tre pumper som tilstrekkelig, selv om behovet varierer.

Nyansettelser

  • John Arne Njålla er tilsatt som lønnskonsulent
  • Tina Figenschau er tilsatt som enhetsleder ved Leknes bo- og servicesenter
  • Jeanette Mathisen er tilsatt som avdelingsleder ved Vestvågøy sykehjem post 2
  • Kim-Remi Sandvær er tilsatt som miljøteapeut ved psykisk helse og rus
  • Sofia Arctander er tilsatt i et vikariat som miljøterapeut ved flyktning- og innvandrerenheten

Felles tur til Gimsøya

Vestvågøy Historielag er en aktiv gruppering med hjerte for vår felles lokale kulturarv, og vi viderebringer følgende invitasjon fra laget:

Lørdag den 14. september kl.15 besøker vi Gimsøya og blir tatt imot av ledelsen i Gimsøy Historielag. Vi setter opp denne turen for at flere skal bli kjent med historien der og med det fantastiske arbeidet som laget legger ned for å ta vare på Gimsøyas kulturminner samt deres historie.
Vi møtes på Gimsøy Bygdetun som ligger på en stor gårdshaug, ser på Gimsøysteinen, fjøsen med kulturhistoriske utstillinger, Barstrand gamle skole i laftet tømmer (flyttet helt fra Barstrand), Emmastua (demontert og laftet opp igjen), Halvdan bua og vi får også høre om Gimsøy eldre historie helt tilbake til vikingetiden. Vi får også litt historie om den kjente språkforskeren Hallfrid Kristiansen født Andreassen fra Gimsøy
Det koster kr. 200,- å være med på omvisningen, som inkluderer omvisning, en matbit, kaffeservering og en rekke historier inn imellom.
Siden dette er en påmeldingstur og begrenset til max 35 deltakere, ber vi alle om å ta kontakt med Kolbjørn: 906 92 113 eller Eldar: 458 91 804 innen 9.september 2019. Deltakerne samles ved Rådhuset på Leknes kl. 14.15 eller kjører direkte til Gimsøy Bygdetun.

Trivsel i vann

På mandag klokka 17.00 er det oppstart for "Trivsel i vann for 65+" i regi av Vestvågøy Frivilligsentral. På lista over tilbud finner vi vanngymnastikk, badstu, fri aktivitet og servering av frukt. Inngangsbilletten koster beskjedne kr. 50,-Klikk for stort bilde

Får du varslene fra oss?

Vestvågøy kommune benytter stadig oftere varsling om driftsforstyrrelser via sms. Det kan skje på to ulike måter. Noen ganger er det hensiktsmessig å benytte lokasjonsbestemt varsling, og da går det ut varsel til alle som befinner seg innenfor det området man velger. Ulempen er at man tidvis treffer litt utenfor, da det er færre basestasjoner i vårt landlige hjørne av landet, i forhold til i byene.
Samtidig er dette en god måte å varsle turister på, og både Vestvågøy og Vågan benyttet seg av dette under Arctic Race of Norway. Mer treffsikkert er det å informere innbyggere adressebasert varsling, noe vi benytter ved brudd i vannforsyning, stenging av veier og andre hendelser der de som er beboere i et større eller mindre område er målgruppa.

Telefonnumrene som systemet vårt benytter er hentet fra folkeregisteret og er de numrene befolkningen har oppgitt som kontaktnummer opp i mot Altinn. Det betyr at det er høy kvalitet på de numrene som benyttes, men helt perfekt blir det ikke. Noen kan for eksempel ha et mobiltelefonnummer som arbeidsgiver eier og betaler for, og da er ikke det nummeret nødvendigvis knyttet opp mot adressen din.

Ønsker du å være helt sikker på at du får sms når vi varsler om noe der du bor, anbefaler vi deg å gå inn på servicevarsling.no og sjekke hvilket telefonnummer som er registrert for deg i det varslingssystemet vi benytter. Der kan du angi hvilket nummer vår sms-leverandør UMS Everbridge skal benytte når vi sender ut varsel.Klikk for stort bildeEndringen er enkel å foreta, men husk å ha telefonen i nærheten, for du må logge deg inn på endringssiden med en kode som blir sendt til mobiltelefonen din.

Vår sms varsel-leverandør planlegger også at varsler sendt over den plattformen Vestvågøy kommune benytter, skal kunne sees på servicevarsling.no under "se dagens varslinger". Denne funksjonen er så langt ikke operativ for oss.

Skryt etter tilsyn

Leknes havn hadde i sommer tilsyn av sikkerhetskontrollen, konklusjonen i Kystverkets rapport er vel det nærmeste man kan komme skryt i et offentlig dokument. Vi gjengir:
Kystverket Nordland foretok den 29.07.2019 en uanmeldt test av adgangskontrollen ved Leknes Havn under anløp av cruiseskipet Europa. Portene rundt havneanlegget var låst og Kystverkets tilsynspersonell ble stoppet av vaktpersonell i hovedporten. Kystverket er svært tilfreds med måten adgangskontrollen ble ivaretatt.
Under tilsynet ble det verken avdekket avvik eller anmerkninger.

Havnesjef Kjell Jakobsen adresserer skrytet fra Kystverket til de som jobber i havna:

-Jeg er veldig fornøyd med våre folk i havna, og den viktige og flotte jobben de gjør med hensyn til sikkerheten for skip, passasjerer og alle som er i havna, sier Jakobsen.

Hjelper med regn

Regnværet denne uka er kanskje ikke helt kompatibelt med Høstvekka og countryfestivalen, men det fyller i det minste opp i vannmagasinene.

-Vannkilden i Stamsund er fortsatt sterkt nedtappet, men det har den siste uken vært en liten stigning i magasinvolumet. Nedbøren de siste dagene har bidratt til at vannstanden har økt, redegjør fagansvarlig for vann og avløp, Synnøve Straumbotn.

Vil evaluere hjelpen som gis

Vestvågøy kommune deltar i en stor nasjonal undersøkelse som skal evaluere tilbudene i kommunen til mennesker som har eller har hatt et rusmiddelproblem. Det kan være et problemfylt bruk av alkohol, legemidler og/eller andre rusmidler. Ditt bidrag er viktig for at vi skal kunne videreutvikle tjenestene på best mulig måte. Undersøkelsen er anonym og det er helt frivillig å delta. Her kan du lese mer om undersøkelsen.

Minister delte ut gjev pris

Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2019 gikk til Uttakleiv grendelag. Et førtitalls gjester og presse var samlet på grendehuset på Uttakleiv da Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad stod for utdeling av den nasjonale kulturlandskapsprisen som i år gikk til Uttakleiv grendelag. Her kan du leser mer om prisen og utdelingen.

Temakafe på kveldstid

Temakafeer for kreftrammede på bo- og servicesenteret har i flere år vært jevnt godt besøkt. Kafeene har alltid et faglig innhold, men det har hele tiden vært overordnet at det skal være et lavterskeltilbud, der de som ønsker skal kunne komme uten at det forventes verken medvirkning eller annet.Klikk for stort bildeEtter et forsøk med å flytte kafeen til kveldstid, så Aud Karin Larsen i Frivillighetssentralen og fysioterapeut Bodil Anita Sørensen at det kom flere kafegjester enn tidligere.

-Vi prøver derfor med kveldskafé, og første anledning er onsdag 16. oktober fra 18.00 til 19.30, forteller de.

Denne kafékvelden er temaet brystkreft og Rosa sløyfe-aksjonen. Det er enkel servering på kafékveldene, og det er gratis inngang og det er ingen påmelding.

Larsen og Sørensen har erfart at de uformelle samtalene er viktige for mange kafégjester, ikke minst fordi de som på ulikt vis er rammet av kreft opplever at de ikke er alene om tanker eller bivirkninger de kanskje tenkte at bare de var plaget med.

Samtidig understreker kafévertene at ingen skal måtte føle noe forventing om å by på seg selv. Man kan ganske enkelt velge å bare være til stede, drikke kaffe og høre på et relevant foredrag.

Bussholdeplassen flyttes på mandag

Mandag 9. september 2019 starter arbeidene med del 1 av den nye Storgata, og da vil bussholdeplassen ved bensinstasjonen Circle K flyttes midlertidig. Endringen skjer etter siste buss på søndag, og før første buss på mandag.

Dette gjøres som følge av at den nord-østre delen av Storgata og nedre del av Meieriveien blir berørt av graving for ledninger og videre arbeid med opparbeidelse av den nye gata med 3 m brede kjørefelt, sykkelbane, fortau på begge sider og langsgående parkering samt beplantning og gatelys.

Etter en inngående vurdering er det besluttet at bussholdeplassen blir flyttet til den sør-vestre delen av Storgata. I korte trekk betyr det at bussene vil stå på høyre side sett fra Alf Lie-rundkjøringa til Elvegårdsveien. Biler som skal samme vei, vil kunne passere bussene på i venstre felt, da denne delen av Storgata vil bli stengt for motgående trafikk i krysset Storgata/Elvegårdsveien.

Det vil bli skiltet med «påbudt kjøreretning» fra Alf Lie-rundkjøringa, og «innkjøring forbudt» i Storgata ved Elvegårdsveien.

Av- og påstigning for busspassasjerer vil bli mot Milano, Digg og Skulbrugården. Det er på det meste åtte busser på holdeplassen samtidig, slik at det er behov for hele strekningen fra rundkjøringa til Elvegårdsveien. Høyrefeltet på strekningen Alf Lie-rundkjøringa til Elvegårdsveien må derfor anses som en bussholdeplass i hele sin lengde.

Den beskrevne løsningen vil bli forsøkt frem til årsskiftet, og det vil da bli vurdert om det blir slik så lenge det er behov for midlertidig holdeplass for bussene.

Vestvågøy kommune ber om forståelse for de ulempene denne midlertidige trafikkløsningen medfører for busspassasjerer, trafikanter, næringsdrivende og innbyggere i området.

Slik vil bussene plasseres. Følg streken fra bussruta til venstre, inn mot kartet over Storgata:

Klikk for stort bilde

 

Hjemmeside for cowboyer

Høstvekka og Lofoten Countryfestival er godt i gang, og vi minner om countryfestivalens veldesignede og aldeles utmerkede hjemmeside. Den finner du her.

Salangen-Nyheter til Leknes

Lørdag 7. september vil Salangen-nyheter sende direkte fra Høstvekka og countryfestivalen i Leknes sentrum. Salangen-Nyheter er ei nettavis i Sjøvegan med egen TV-stasjon, som mange nordmenn har stiftet bekjentskap med gjennom en dokumentar-serie på TV3.

Klikk for stort bildeSkjermdump fra Viafree der du kan følge livet i Salangen-Nyheter

TV3 skriver dette i sin introduksjon til serien: I dokumentarserien Salangen nyheter, følger vi det indre livet i Norges mest kreative, morsomme og hardtarbeidende mediehus. En rørende og hylende morsom, ekte og varm fortelling fra en nyhetsredaksjon helt utenom det vanlige. Redaktør Jon Henrik er høyt-fungerende autist med en svært god teft for det som rører seg i det lille samfunnet. Da han fylte 16 år fikk han domenet salangennyheter.com i gave av sin mor. Dette skulle endre livet hans. Nå visste han hva han skulle bli. Han skulle bli sjefredaktør for sin egen mediebedrift. Og slik ble det.

Her på Leknes skal ordfører Remi Solberg intervjues, og det er vel grunn til å tro at man vil se både den ene og den andre kjenningen i TV-sendingen til Salangen-Nyheter.

Vestvågøy kommune ønsker Salangen-Nyheter velkommen til Leknes, og vi ønsker alle innbyggere og tilreisende en riktig god helg.