Nyhetsbrev uke 3/22

Det planlegges for høsten denne uka.

Planleggingen for Høstvekka 2022 er i gang

Ressursgruppa for Høstvekka kultur & næringsfestival hadde sitt første planleggingsmøte i dag 21/1. Vest-Lofoten næringsforening er ansvarlig for arrangementet og hadde glede av å presentere prosessledelsen for 2022. Signert Lofoten (SILO) ved Maria Krüger Enge Kirkesæther og Nina Beyer får ansvaret for å få til et arrangement som er et jubileumsår verdig.

Leknes by og Høstvekka er 20 år i 2022. Det er også flere andre større jubileum og markeringer dette året. Noe av jobben blir å koordinere mot andre positive aktiviteter som skjer gjennom året. I løpet av februar vil Høstvekka kunne presentere informasjon om årets arrangement.

Ressursgruppa: Reidar Samuelsen, Hilde Grande, Kjersti Krüger, Nina Beyer, Maria K. Kirkesæther, Sten Roger Sandnes, Sigve Olsen (foto), Remi Solberg (ikke tilstede)

Undersøker ansattes kjennskap til rutiner

HR-sjef Laila J. Salomonsen minner om undersøkelsen som er sendt ut fra KomRev Nord på epost til alle ansatte med 50% stilling eller mer. 

KomRev NORD IKS gjennomfører på bestilling fra kontrollutvalget i Vestvågøy kommune en forvaltningsrevisjon om arbeidsgiverrollen. Spørreundersøkelsen har som formål å kartlegge ansattes kjennskap til kommunens skriftliggjorte rutiner for varsling og etiske retningslinjer.

Frist for å besvare undersøkelsen er torsdag 27.01.22 og besvares via linken i den mottatte eposten. 

Du tester og registrerer deg selv!


Det er selvtesting som gjelder. Har du symptomer, kan du dra innom koronasenteret i Lufthavnveien 19 på Leknes for å plukke opp testen i åpningstiden kl. 0830-1500 mandag til fredag. Utdeling av test vil være ut fra behov.

NYTT: Det er åpnet for at innbyggerne kan dra innom legevakta på Gravdal i tiden kl. 1700-2000 og hente ut tester ut fra behov. Behovet vurderes av helsepersonell. Tilbudet gjelder samtlige dager i uka, også i helg. 

Er du positiv registrerer du dette på nett. Les mer på vår nettside som omhandler koronatesting...

Statistikk koronavaksinering

Pr torsdag denne uka har 374 vestvågøyværinger fått vaksine, de aller fleste dose 3, men gledelig nok 14 som har fått første dose.

   Uke 02   Endring   Uke 03 
Dose 1      9 029          14     9 043
Dose 2      8 386          13     8 399
Dose 3      4 182        347      4 529
Sum   21 597        374   21 971

 

Statistikken pr 21.01.22 ser da slik ut:


Vi minner fortsatt om muligheten for å vaksinere seg på rådhuset alle ukedager! Se også saken nedenfor om åpning for de fra 5 år og dose 2 til 12-15 åringer.

Fikk du med deg disse andre nyhetene siden sist?

Åpner for dose 1 til de over 5 år og dose 2 til gruppen 12-15 år

Regjeringen har åpnet opp for koronavaksine til barn i alderen 5 -11 år, og andre dose til 12 -15 åringer. Les mer her...

Flere kan få bostøtte til høye strømutgifter

På grunn av høye strømpriser, er bostøtten styrket i desember, januar og februar. Les mer her...

Etablererkurs

Har du en god idé? Har du lyst til å starte din egen bedrift? 25. januar starter nye etablererkurs som hjelper deg på veien! Les mer her...