Nyhetsbrev uke 3/21

Kort og konsist nyhetsbrev denne uka.

Klikk for stort bilde 

Sigfred først ute i gruppen 85 +

Onsdag denne uken var vaksineringen av beboere i kommunens institusjoner ferdig og vi startet vaksineringen av innbyggere over 85 år. Et førtitalls personer var innkalt til vaksinering i kommunestyresalen og Sigfred Berg var den første som fikk sitt nålestikket i armen.

Klikk for stort bilde
Ut fra mengden vaksine vi har fått beskjed om vil komme til oss vil gruppe 85+ også innkalles i uke 4 og 5. Fra uke 6 ser det ut til at vi får mer vaksine og kan bevege oss til neste gruppe, og vi vil da flytte vaksineringen til forsamlingshuset på Storeidet. Mer informasjon om dette vil komme. Følg med på vår vaksinasjonsside.

Lise Reppe Vestvågøy kommunes kandidat til Drømmestipendet 2021

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Stipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. Stipendordningen skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere. Det dreier seg om 50 stipend à kr 30.000 på landsbasis.

Klikk for stort bildeDet var innen fristen 8. januar fremmet hele 802 søknader, hvorav Lise Reppes søknad var den eneste fra Vestvågøy som kulturskolerådet godkjente for nominasjon i Vestvågøy kommune.

Den lokale nominasjonskomiteen har bestått av sanglærer i kulturskolen Hege Hov, band/gitarlærer Bengt-Ronny Lorentzen, dramalærer Mette Myhr og kulturskoleinspektør Trond Handberg. Sistnevnte har vært koordinator, og han fremholder at det slett ikke var vanskelig å komme til den konklusjon at Lise skulle nomineres fra Vestvågøy kommune. Dette både ut fra kvaliteten i det hun gjør og får til, og den sterke viljen hun har til å nå langt. Hun har en drøm om å kunne leve av musikken. Dessuten nevner hun stadig i sin promotering at hun kommer fra Lofoten.

Lise Reppe, som er 24 år og bosatt i Trondheim, beskriver seg som en artist og låtskriver fra Lofoten som går under artistnavnet Sofiloud, og som har jobbet aktivt mot musikk-drømmen så lenge hun kan huske. Hun har over 30 millioner avspillinger på spotify. Lise har et eget studio og produksjonsselskap, og hun bruker all sin tid på musikk.

Vi håper hun når opp når den nasjonale drømmestipendjuryen skal fatte sin avgjørelse i februar, avslutter Handberg.

Nye Lekneshallen eller Lekneshallen 2

Mange har med selvsyn observert at det er rigget til for bygging mellom Lekneshallen og Vest-Lofoten videregående skole. Det er Lofotentreprenør som har startet på anleggsarbeidet nå i januar. 

Vestvågøy kommune skal bygge flerbrukshallen som vil inneholde treningsrom og garderober, som et tilbygg til eksisterende hall. Eksisterende anlegg er vernet i Kulturminneplan for Lofoten. Nordland Fylkeskommune vil være leietaker ved Vest-Lofoten videregående skole idrettsfag.

Klikk for stort bildeIllustrasjon: Stein Hamre Arkitekter AS
Den nye hallen på 2500 m2 er tegnet av Stein Hamre Arkitekter AS og blir en spennenende konstruksjon med utstrakt bruk av massivtre. Her kan du lese arkitektens presentasjon av prosjektet...

Prosjektet vil pågå til februar/mars 2022.

Vær obs på endret kjøremønster i området som følge av byggearbeidene. Se saken nedenfor.

Fikk du med deg disse nyhetene som vi la ut i løpet av uka?

Ladestrøm båt og bil - delta i undersøkelse!

Vestvågøy kommune-havn har fått innvilget midler fra Enova til utredning av muligheter for landstrøm/ladestrøm i våre største fiskerihavner (Ballstad, Stamsund, Eggum og Tangstad) samt industrikai/cruisehavna (Storeidøya). Les hele saken her...

Endringer i kjøremønster fra 25/1 som følge av arbeid med Nye Lekneshallen

I forbindelse med prosjektet vil Gymnasveien stenges for gjennomkjøring til Idrettsgata f.o.m. mandag 25/1. Les hele saken her...