Nyhetsbrev uke 28

En overkommelig mengde saker i ukas nyhetsbrev.

Gravdal 1 og Gravdal 2

Dette kunne ha vært småguttelagene til GUIL, men i dette tilfellet dreier det seg om prosjektet VA Gravdal.

Klikk for stort bilde Etter anbudsrunde er det nå klart at Thore Magnussen og Sønn AS får entreprisen for første del av vann- og avløpsprosjektet gjennom Gravdal. Oppstart vil være i månedsskiftet august - september for strekningen Leirelva - Risaksla. Logisk nok nok har denne første delen av prosjektet fått navnet Gravdal 2, mens neste del fra Leirelva til Høydebassenget på Haugheia heter Gravdal 1. Denne delen er det ennå ikke avklart i forhold til valg av entreprenør.

Prosjektet har som hovedmål å kople sammen Buksnes- og Ballstad vannverk, sanere gamle avløp- fellesledninger og etablere nye separerte ledninger for overvann og spillvann. Dette gjøres for å forsterke vannforsyningen for innbyggere og industri på Gravdal og Ballstad, både kapasitets- og kvalitetsmessig. Det skal også være med på å rydde opp i avløpssituasjonen i Buksnesfjorden i henhold til hovedplan avløp.

Vestvågøy kommune har opprettet en egen prosjektside på Internett for å informere om prosjektet og vil løpende informere om fremdrift og forhold som påvirker nærområdet når det gjelder graving og stenging av veier.

turforliv på tur

- Da har jeg hatt besøk og en hyggelig prat med Linas. Han fikk Vestvågøy kommune sin pin av kommunevåpenet og 3000 kr kroner til kreftsaken. Vi ønsker Linas riktig god tur videre til Vesterålen og lykke til med prosjektet turforliv, kan ordføreren informere om.

Klikk for stort bildeLinas Johan Hanssen Hauge får overrakt pin og pengegave fra ordfører Remi Solberg

Første, andre, tredje gang - solgt!

Kommunestyret har vedtatt at hvis flere byr på samme tomt skal det arrangeres budrunde. Det er ikke hver dag at Vestvågøy kommune opptrer som megler, men det skjedde blant annet 7.juli. Opprinnelig bud på to tomter var kr 130 000. Før budrunden startet ble bud økt til 150 000 og deretter til kr 180 000  Videre forløp gikk slik:

12.30 startet budrunden med utgangspunkt kr 180 000,-.

Kl 12.33, kr 190 000,-
Kl 12.35, kr 220 000,-
Kl 12.37, kr 230 000,-
Kl 12.39, kr 250 000,-
Kl 12.42, kr 260 000,-
Kl 12.44, kr 280 000,-
Kl 12.46, kr 290 000,-
Kl 12.48, kr 320 000,-
Kl 12.50, kr 330 000,-
Kl 12.53, kr 350 000,-
Kl 12.56, kr 360 000,-
Kl 12.58, kr 380 000,-
Kl 13.01, svar fra motpart: Vi takker for oss denne gangen

Prisen gikk opp fra opprinnelige kr 130 000 til kr 380 000,-, en prosentvis økning på 192%. Men, fortsatt et godt kjøp av tomter i vakre Stamsund. Vestvågøy kommune håper på flere slike gode budrunder og det er mulighet for deg å vær med - Gjør deg kjent med hva som ligger ute for salg oppfordrer rådgiver eiendom/grunnerverv, Asbjørn Horn.

2,9 millioner kroner er også penger

I månedsskiftet kom meldingen om at kommunene ville bli tilført ekstra midler til sine næringsfond. Nå har vi også fått informasjon om hvordan midlene skal benyttes. Tilføring av midler til kommunale næringsfond skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Fylkesrådet i Nordland har i FR-sak 199/2020 besluttet å bevilger rammer til kommunale næringsfond til kommunene i Nordland. For Vestvågøy kommune er beløpet kr. 2 942 275.

Kriteriene for bruk av midlene er i stor grad lik de retningslinjer vi har for kommunalt næringsfond i Vestvågøy kommune, med tillegg av pkt. b) og c) nedenfor. Det er altså ikke utformet som en kontantstøtteordning.

I vurderingen av søknadene om tilskudd skal følgende vektlegges:

  1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Det blir også presisert at prosjekter som legger til rette for en klima- og miljøvennlig utvikling, samt grønne arbeidsplasser bør prioriteres.

Næringsutvalget har ansvar for tildeling av midler fra næringsfondet, og i møte 09/07 ble det vedtatt to søknadsfrister denne høsten. Første søknadsfrist er 1. september og andre frist 12. oktober.  Næringssjef Sigve Olsen er svært glad for at kommunen har fått midler på fondet, og håper at dette vil kunne være et positivt utviklingsbidrag til flere bedrifter. 

Her finner du flere detaljer om kriteriene og krav til søknaden...