Nyhetsbrev uke 25 - Vestvågøy kommune

Sommer, sol og snart ferie for mange. Vi gleder oss til å slappe av og samle krefter, men først tar vi oss tid til å lese noen nyheter og få med oss en hilsen fra ordføreren.

Kommuneplanens arealdel 2019 – 2031  er endelig vedtatt

En fersk arealplan gir politikerne et godt styringsverktøy for å lede utviklinga av vestvågøysamfunnet fremover. 20.mai i vår vedtok kommunestyret arealplanen, med innsigelse fra fiskeridirektoratet. Sjøarealene er derfor unntatt rettsvirkning. Forrige uke ble arealplanen, med innsigelsessaken oversendt til fylkesmannen  for endelig stadfesting i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, dette kan ta fra 6-12 måneder.

- Har du kommet med innspill, forslag eller merknader til arealplanprosessen, ved brev eller under folkemøtene, kan du nå se endelig resultat på kommunens kartløsning, forteller Eva-Mari Rahkola, arealplanlegger og prosjektleder for planen.

Klikk for stort bilde

Kartløsningen finner du her på kommunens hjemmeside...

Kjapp veiledning for å se vedtatt plan for perioden 2019 - 2031:

  • Klikk på kommunelogoen "Kartlag" oppe til venstre, for å få opp ulike valg på høyresiden.
  • Klikk  i avkryssningsboksen bak "Kommuneplan 2019-2031" og arealplankartet aktiveres med en målestokk på 1000 meter.
  • Klikk på pil ned foran "Kommuneplan 2019-2031" for å få fram flere valg som hensynssoner etc, som vist i kartutsnitt over.
  • Søk etter den eiendommen eller området du ønsker informasjon om.
  • Klikk på området/eiendommen og det kommer opp informasjon til høyre i vinduet.

Hvis du har spørsmål om bruk av kartløsningen og lesing av planen, blir planen i sin helhet lagt ut på servicetorget. Du kan også kontakte arealplanleggere i kommunen på telefon for en konkret veiledning på hverdager kl. 1300-1400.

Qultura annonserer sommeraktiviteter 

Qultura fritidsklubb og Fri Tid har flere spennende arrangementer for ungdom i sommer. 

Klikk for stort bilde 

Flere nye tomter lagt ut for salg

Nå har du muligheten til å skaffe deg en romslig tomt. Kommunen har nylig lagt ut åtte boligtomter i Stamsund for salg. Totalt har kommunen per tiden 18 tomter for salg, kan rådgiver Asbjørn Horn fortelle.

Klikk for stort bildeHer er prinsippet «først til mølla», dvs. at når bud er gitt til Vestvågøy kommune gis det 10 dagers frist for andre til å fremme motbud. Hvis det ikke kommer motbud innen fristen, får du tilslag på tomta.

Lofoten er veldig attraktiv i forhold til bosetting, tomtene er fornuftig priset og i tillegg er du ikke låst til en leverandør i forhold til huskjøp når du kjøper kommunal tomt. Her ligger altså alle muligheter åpne for husdrømmen.

Oversikt over tomter, priser og budprosess finnes her...

Makrellfiskere i sommersol

På den kommunale allmenningskaia på Skjærbrygga i Stamsund traff  næringssjef Sigve Olsen disse fiskerne fra vestlandet som benyttet godværet til å tilberede middag ute. De var nettopp kommet til Lofoten for makrellfiske og håpet at fisket ville bli godt. Værmessig fikk de i alle fall en god start på fiskeriet. 

Klikk for stort bilde Sigve Olsen Vestvågøy kommune jobber for å legge forholdene til rette for egen flåte og for at fremmedfiskere skal komme til kommunen og benytte tjenestetilbudet i fiskerihavnene våre.  

Forvaltning av våre mest populære utfartssteder

I Lofoten er størsteparten av områdene vi benytter til friluftsliv i private eie. Unntaket er områdene som er statlig sikret, som i vår kommune er deler av Hagskaret, Klokkarvika og Hauklandstranda. Bygde- og grendelag har organisert seg og tatt eget initiativ til å legge til rette for at besøkende skal trives når de kommer, og for at det ikke skal bli tilgrising i området. Det er gjort flott arbeid flere steder, i samarbeid kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen. Når vi som besøkende til disse stedene blir anmodet om å betale for å parkere, er det for at det er betydelige kostnader knyttet til tilrettelegging, oppfølging og drift. 

Klikk for stort bildeUtsikt mot de karakteristiske fjellene Veggen, Mannen, og Himmeltindan sett mot nord fra Voieveien. Åse Holte 2019. Masteroppgave. Landskapstilpasset tilrettelegging i utsatte kulturlandskap på Vest-Lofotens ytterside : mulige synergier mellom landbruk og turisme

Vi har her på våre nettsider lagt ut en del informasjon om de besøksstedene som er mest populære, både for lokalbefolkning og turister. Disse stedene har også spesiell oppfølging fra Vestvågøy kommunes side i besøksforvaltningssammenheng. Les mer om:

God sommer!

Klikk for stort bildeSommeren er her og værmeldingen for helgen er fenomenal. Det er vi ærlig fortjent etter en hard vinter.

Jeg vil benytte anledningen til å takke hver og en av dere for innsatsen, spesielt i forhold til måten dere har håndtert koronasituasjonen. Vi har klart oss bra i Vestvågøy og vi er mye bedre rustet til å håndtere en ny smittebølge som mest sannsynlig vil treffe oss.

Vi kommer til å få en god del besøkende i sommer. Det er viktig at vi tar godt imot våre gjester, og er det gode vertskap. Det viktigste vi kan gjøre for å sikre oss selv er gjennom sosial avstand og god håndhygiene. 

God sommer!

Remi Solberg
Ordfører