Nyhetsbrev uke 24/21

Ferietid har så smått begynt å gjøre seg gjeldende og dette er siste nyhetsbrev før sommeren. God sommer til alle!  

Kommunale kompensasjonsmidler del 2 er fordelt

Vestvågøy hadde kr. 1.111.000 til fordeling i runde 2 av kommunale kompensasjonsmidler. Midlene er gjort tilgjengelig av Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) og hensikten med midlene å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Søknadsfristen var 7. juni og søknadene ble behandlet i næringsutvalget 17. juni. Det kom i denne runde 16 søknader og søknadsbeløpene summerte seg opp til kr. 3.959.780. Kompensasjonsmidlene utbetales til mottakerne umiddelbart. 

Fordelingen av midlene ble som følger:

Søker Søkt Innvilget
LOFOTEN SJØHUSUTLEIE AS 200 000 75 000
VILLA LOFOTEN AS 468 764 60 000
RETO EIENDOM ANS 469 000 100 000
GAMLE SKOLA CHRISTIAN ALTENBRUNN 20 891 21 000
ARCTIC GUIDE SERVICE AS 120 000 60 000
LOFOTEN GAVER OG BRUKSKUNST AS 150 000 70 000
LOFOTEN MAT OG VIN AS 300 000 125 000
LIVE LOFOTEN AS 1 173 000 175 000
8373 CAFE AS 100 000 30 000
LOFOTPUBEN AS 75 000 35 000
NEXT ADVENTURE LOFOTEN AS 60 000 30 000
FJELLJO AS 211 650 100 000
RIEBAN HUSKY NICOLE FUCHS 117 656 40 000
LOFOTEN HAVFISKE & RORBUOPPLEVELSER AS 300 000 80 000
LOFOTEN GÅRDSYSTERI Marielle De Roos 150 000 80 000
VIKAN KERAMIKK AS 43 819 30 000
Sum 3 959 780 1 111 000


Gratulerer Gunveig!

Avdelingsleder gruppe 2 ved Leknes Bo- og Servicesenter Stine Katrine Pettersen sender oss hyggelig melding om at lærling Gunveig Kristoffersen har bestått fagprøven i helsefag - Gratulerer!

 
Vaksinasjonsstatus

Vi har kommet langt i gruppe 8 og fra Sankthansaften vil de første i gruppe 9 (45-54 år) få sin vaksine. Vaksineringen vil fortsette ufortrødent gjennom sommeren og vi får snart prognoser på tilgang av doser i sommer.

Oppdatert: 18.06.2021, 04:46 Statistikken viser antall vaksinerte personer mot covid-19 registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til SYSVAK. Tallene kan endre seg over tid. For å unngå identifisering av enkeltpersoner vises ikke tall mellom null og fem. Kilde: FHI SYSVAK statistikkbank

Asfaltering Gravdalsgata  

Entreprenør Thore Magnussen & Sønn informerer om at i forbindelse med klargjøring og asfaltering vil Gravdalsgata bli stengt for gjennomkjøring fra Sykehusbakken til Gravdalsgata 32 i perioden fra mandag 21.juni til fredag 25.juni. Kryss Sykehusbakken/Gravdalsgata vil være åpen for gjennomkjøring mot vest.

Byplanen tøffer videre – nå enda mer bærekraftig!

Om vi noen gang får se jernbaneskinner gjennom Leknes er nok heller usikkert, men byplantoget tøffer likevel videre på sin ferd mot endestasjonen. I tre måneder har frivillige innbyggere, næringsaktører, politikere og administrasjonen jobber iherdig med å kartlegge og foreslå tiltak som skal utvikle byen innerst i Buknesfjorden. Tirsdag 15. juni møttes all deltakerne i arbeidsgruppen nok en gang i Storsalen på Meieriet. Samlingen startet med en oppdatering fra hva de ulike gruppene har jobbet med den siste tiden. Blant momentene som ble presentert er utbygging av både boliger og tursti langs Buknesfjorden, opparbeidelse av parker og torg i Leknes sentrum og etablering av en «markagrense» rundt byen.


17 bærekraftsmål og 169 delmål

Hovedtemaet for tirsdagens samling var bærekraftig utvikling. Byplanen for Leknes, Fygle og Gravdal er en del av forskningsprosjektet Field of goals i regi av Nordlandsforskning som skal undersøke hvordan man kan implementere FNs bærekraftsmål i planlegging. Det er ikke alle de 17 hovedmålene og 169 delmålene som er like relevant å arbeide med i en byplan, og administrasjonen gjorde derfor sammen med Nordlandsforskning en siling i forkant av samlingen på Meieriet. Arbeidsgruppene fikk utdelt 30 delmål som var omformulert til å passe de utfordringene byplanen kan løse. Arbeidsgruppene fikk så i oppgave å vurdere hvorvidt delmålene var relevant for deres arbeidstema og forklare hvorfor.

Representantene fra Nordlandsforskning: Mathias Brynhildsen Reinar og Aase Kristine Lundberg.
Bærekraftige tiltak og forslag

Arbeidsgruppene har kommet såpass langt i prosessen at de har begynt å utforme konkrete tiltak som de mener vi skape en enda bedre by. Arbeidsgruppene ble så utfordret på å plassere de tiltakene og forslagene de ønsker inn i en trekant bestående av de tre bærekraftsdimensjonene: Miljø, sosial og økonomi. Gjennom gode diskusjoner og vurderinger ble tiltak for tiltak plassert inn – noen tiltak tilhørende en eller to dimensjoner, andre alle tre. Poenget med øvelsen var å sikre at hensynene til bærekraftig utvikling blir ivaretatt i alle ledd, også i det arbeidsgruppene foreslår å gjøre i byplanen.

Vil du lese mer om arbeidet med byplanen? Se byplansiden her...

Ballstad skole dysleksivennlig

Ballstad skole har jobbet i snart 3 år for å bli Dysleksivennlig skole. Primus motor har vært Lisa Arctander(bildet), som sammen med Trude Lauritzen og Sonja Hagen har ledet arbeidet. Nå er vi endelig sertifisert, noe som vi synes gledelig. Vi har hele veien prøvd å jobbe dysleksivennlig, men det er godt å ha sertifiseringen på plass.

Dysleksivennlig skole

Kjennetegn ved dysleksivennlige skoler:

 • Har et inkluderende og aksepterende miljø.
 • Har gode systemer og kompetanse for å finne dem som har vansker.
 • Kartlegger og registrerer alle elevenes leseferdigheter systematisk.
 • Følger opp leseutviklingen hos de elevene som trenger det.
 • Setter raskt inn tiltak som fungerer.
 • Er gode på å bruke mulighetene IKT gir.
 • Sørger for at alle lærere har kompetanse i tilpasset undervisning for elever med lese- og skrivevansker, språkvansker og mattevansker.
 • Er i både små og store, i fattige og rike kommuner.
 • Har ikke mer tid eller ressurser enn andre skoler, men de setter kunnskap i system og skaper gode rutiner.
 • Evner å se forbedringspotensial og har vilje til å endre praksis.
 • Alle ansatte er gjort kjent med hvilke tilretteleggingsmuligheter og hjelpemidler vi har.

Ettersom Dysleksivennlige skoler jobber systematisk med å sørge for at ingen elever faller av, er dette gode skoler for alle.

Forskerspire?

Forskerfabrikkens sommerskole kommer til Leknes i sommer. Det er fremdeles noen ledige plasser. Mer informasjon og påmelding: www.sommerlab.no

 
Lofoten med veikart for bærekraftig omstilling

- Regioner som ikke kommer i gang med grønn omstilling vil tape både konkurransekraft og attraktivitet i årene som kommer. Derfor tar vi grep gjennom å lage et veikart for utviklingen av Lofoten De Grønne Øyene 2030. I nært partnerskap med Lofotens befolkning og næringsliv skal vi bygge verdens reneste øysamfunn, sier Lofotrådets leder Remi Solberg.

På Røst: Lofotrådets ordførere Remi Solberg (Vestvågøy), Trond Eivind Kroken (Flakstad), Susan Berg Kristiansen (Værøy), Elisabeth Mikalsen (Røst), Frank Johnsen (Vågan) og Lillian Rasmussen (Moskenes)
Les pressemeldingen (PDF, 561 kB)og veikartet (PDF, 373 kB)for bærekraftig omstilling i Lofoten.

På konsert med Morten?


Morten Abel er klar for konsert på Meieriet kultursenter torsdag 30. september 2021. Billettsalget starter 21. juni kl. 10.00. Les mer her...

Dette åpenbarte seg da turisten sjekket QR-koden

Han fant både toaletter, andre fasiliteter og områder med restriksjoner for camping, sier Peter i Lofoten Friluftsråd. Les mer her... (PDF, 604 kB)

Bli med på Pride Lofoten

Pride-flagget har veiet på rådhuset og her finnes mer informasjon om arrangementet i morgen 19. juni.