Nyhetsbrev uke 23/22

Nyhetsbrev uke 23/22 

Bygge og bo i Stamsund?

Rådgiver eiendom og grunnerverv Asbjørn Horn har lagt ut ei ny kommunal tomt for salg i Stamsund. Dette er gnr/bnr 52/531 i Ringveien.

 
De som er interessert kan finne mer informasjon om tomta og budprosessen her.. 

Totalt ligger det nå ute 12 ulike tomter for salg fra Vestvågøy kommune.

Kulturskolen

Informasjonsansvarlig dro innom Meieriet kultursenter for å få vite mer om kulturskolen og forhøre seg om eventuelle nye samarbeidsformer opp mot informasjonsbehov fra skolen. Rektor Nabil Al-Taie hadde mye å fortelle over en solid kopp kaffe og hyggelige omgivelser i biblioteket. Behagelige stoler og god luftig utsikt kunne rektoren også skilte med.

Fv. Rektor Nabil Al-Taie og informasjonsansvarlig Thomas Thomassen i hyggelig samtale i biblioteket.
Nabil kunne fortelle at de har om lag 350 elever ved kulturskolen. Han anslo at ca 200 av elevene deltar på musikktilbud på ulike instrument eller sang. Rundt 70 deltar jevnlig på dans. Her er undergruppene barneballett, klassisk ballett og tåspissdans, Jazzdans og Hiphop.

Rundt 50 deltar jevnlig på kunstfag hvor undergruppene er tegning, maling og keramikk. Det finnes også en malergruppe for voksne. Kunstneren Scott Thoen underviser disse, og til høsten blir mange års produksjoner vist i Meieriet kultursenter på egen utstilling.

Det er to grupper med dramaundervisning. Disse er delt i barnegruppe og ungdomsgruppe. Deltagerne gjennomfører to årlige forestillinger hvor innbyggere blir invitert. Musikkteater prosjektene er egen produserte med original musikk, eget manus og egne sangtekster i samarbeid med lærere ved kulturskolen med aktiv elevmedvirkning.

Kulturskolen hadde nettopp vært ute med konsertturne i alle de kommunale skolene. Rekrutteringen til kulturskolen står i fokus i tillegg konsertopplevelse med musikkinnslag fra elever på de respektive skolene. Tilbudet har vært populært og elevene har satt pris på at kulturskolen har hatt oppvisning for dem. Nabil beskriver et godt samarbeid med skolene.

Videre opplyser han at lærere ved kulturskolen blir leid inn som dirigenter til kor og korps. Ved nyansettelser har de fokus på å ansette riktig kompetanse og en mest mulig fleksibel kompetanse som kan brukes bredt. Kulturskolen klarte å bygge en høykvalifisert lærerstab, men i senere tid har konkurransen om fagfolket vært opplevd som større. Det er viktig å kunne reklamere med et godt omdømme, gode fasiliteter og en stabil arbeidsstyrke.

Nabil ble spurt om han selv spilte noen instrumenter og det kunne han i sannhet. En fleksibel rektor opplyste å kunne spille på undervise på baritone, klarinett og saksofon. Han hadde valthorn under opplæring. Og hadde god kontroll på trombone, trompet og tuba.

Avslutningsvis kunne Nabil opplyse at samarbeidet opp mot informasjon var bra og at de fikk hjelp til å få ut det de ønsket.

Merk: Frist for å søke på tilbud ved kulturskolen til høsten går ut i løpet av dagen i dag (10. juni).

Økt aktivitet i kulturskolen

Skolekonserter: Etter to år med koronapause er kulturskolen tilbake med skolekonsert-turne der rekruttering er hoved fokus. Kulturskolen inviterte barne- og ungdomstrinnet, samt Fygle skole til to konserter på Meieriet forrige onsdag, og denne uken besøkte de Svarholt, Bøstad, Buksnes og Ballstad skole.

Vi presenterer elever fra de respektive skolene på disse konserter samt viser  et bredt spektrum av tilbud som vi har i kulturskolen. Lærer-orkester og elev-innslag på dans, slagverk, sang, drama, band og piano var blant innslagene de hadde med i år.

Det er ca 20 % ledige plasser hvert år og i disse dager har vi hovedopptak. Fristen for påmelding for neste skoleår går ut 10.juni (i dag).

Utstilling: 21.mai hadde elevene fra kulturskolene i Vågan og Vestvågøy felles utstilling i galleri Lille Kabelvåg. 120 elevarbeid ble vist på utstillingen. Vi lager i neste uke et digitalt sammendrag som viser slideshow av årets utstilling og gjør dette tilgjengelig på kulturskolens hjemmeside. Bildene og maleriene blir fotografert av proff fotograf til formålet

Revejakten: 24.mai hadde kulturskolen visning av forestillingen «Revejakten» i Meieriet kultursentret som en del av Stamsund Internasjonale Teaterfestivalen (SIT). Elever på kor og barnedrama stå for forestillingen ledet av sangpedagogoen Hege Hov og painolærere Peter Andre Pliassov på piano.

Kommende arrangementer:

  • 10.juni holder vi Debussy pianokveld med musikkinnslag av elever og pianolærer Elena Zemskova.
  • 12.juni har ungdoms vokalgrupper fra Vågan og Vestvågøy ABBA-konsert i storsalen med lærerband i ryggen.

Sivilforsvaret

Midtre-Hålogaland sivilforsvarsdistrikt hadde et rekrutteringsmøte på Leknes i Vestvågøy kommune den 08.05.22.


Det var 18 stk som var innkalt til møtet hvor de fikk informasjon om Sivilforsvaret og tjenesteplikten med påfølgende legesjekk. 16 stk av de som deltok ble pålagt tjenesteplikt i Sivilforsvaret. De vil etter et 3 ukers opplæring ved Sivilforsvaret skole på Starum bli innsatt i en av FIG Leknes sine to tropper.

Når opplæringen er gjennomført vil Sivilforsvaret ha 48 stk operative tjenestepliktige og befal som vil være en betydelig støtte til beredskapen i Vestvågøy kommune.

Fv. fungerende distrikssjef Håvard Solhaug og sivilforsvarsadjutant Elin Langstrand klar til møte i kommunestyresalen. Thomas Thomassen
Lokalt fra FIG Leknes deltok FIG leder John Roger Olsen og NK FIG Mari Ellingsen.

Folkeundersøkelsen «Fra Wuhan til Vestvågøy» - intervju beredskapsansvarlig

Vestvågøy kommune er i startfasen av en folkeundersøkelse om koronapandemien. Vi ser nærmere på en rekke faktorer knytte til pandemien og innvirkningen pandemien har hatt for innbyggere, næringsliv og for de som var involvert i pandemihandteringen. Formell åpning av undersøkelsen vil finne sted på Vest-Lofoten videregående skole tirsdag 14. juni klokken 1100.  


Vi har valgt å intervjue noen sentrale personer og få deres betraktninger i forhold til prosessen fra kommunal side. Først ut er Sigve Olsen. Les intervjuet her...

Har du fått med deg dette?

Utlysning - Kommunalt næringsfond 2022

Vi minner om muligheten for å søke om utviklingsmidler via kommunens næringsfond. Søknadsfrist er 17. juni 2022.  Les mer her...