Nyhetsbrev uke 21

Det skjer mye i kommunen vår akkurat nå, og her kommer noen smakebiter.

Leder politiet under ARN

Under Arctic Race of Norway (ARN) torsdag 15. august vil det være et massivt oppbud av lokalt politi, motorsykkelpoliti fra Oslo og militærpoliti på Vestvågøy. De vil stå under ledelse av Maichel Lind, som denne uka informerte planleggingsgruppa for arrangementet på Vestvågøy.Klikk for stort bildeDet vil stå politi eller militærpoliti i de mest trafikkmessig utfordrende kryssene, og det vil komme politipatruljer foran rittet en time før rittet, en halv time før rittet og et kvarter før rittet. Og rett foran rittet, bare noen minutter før de første syklistene, vil det også være en patrulje. Alt med henblikk på maksimal sikkerhet for både syklister og andre veifarende.
Lind vil også møte alle løypevaktene i Vestvågøy, Flakstad og Moskenes mandag 12. august, og før den tid vil også løypevaktene ha gjennomført et nettbasert kurs i regi av Norges Cykleforbund.

Arctic-Race-møtet med politiet viste seg å være svært nyttig, da man fikk luftet og drøftet mange små og store problemstillinger, og samlet løse tråder.

Arctic Race jobber nå med å ferdigstille et løypekart der det vil være markert hvor det må stå folk, og om det skal være frivillige løypevakter eller politi. Mindre avkjørsler vil bli stengt med politiets sperrebånd.

Siste gjennomgang av løypetraseen vil skje på onsdag i neste uke. Da kommer det på nytt representanter fra Arctic Race til Lofoten, og da er det meningen å beslutte trasevalget endelig. Det foreligger allerede nå en tidfestet tidstabell brutt ned på steder langs løypa med tidspunkter basert på ulike gjennomsnittshastigheter. Den eneste usikkerheten som nå gjenstår er trasevalgene i Leknes, der arbeider med Storgata, Idrettsgata og rundkjøringa på E10 ved Leknessletta skaper noen utfordringer. Prosjektleder for Storgata, Eivind Edvardsen, og prosjektleder for rundkjøringa på E10, Hallgeir Skog, vil da orientere om fremdriften for sine prosjekter, slik at Arctic Race kan gjøre sine valg ut fra dette.

ARNs lokale koordinator i Harstad, Petter Ytterstad, understreker at kravene til sikkerhet gjennomsyrer alle valg som gjøres, og at sikkerheten kommer først i alle henseender.

Se ordfører Remi

intervjue Dag Otto

Arctic Race er bare to hele måneder, pluss litt mai, og litt august, unna. Det betyr at det er på tide å tenke på hva slags sprell man kan gjøre langs løypetraseen, og ikke minst melde de inn til ansvarlig for byfesten, Sigve Olsen. Det øker sjansen for å komme på TV, med den PR-effekten det vil kunne gi. Dag Otto Lauritzen har noen tanker rundt dette, og her kan du se en filmsnutt der ordfører Remi Solberg intervjuer han om nettopp dette.

Klikk for stort bilde

Vil bli mønsterkommune
for de med ekstrabehov

Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har nylig vært på Leknes for å dra i gang prosjektet mønsterkommune for barn og unge voksne med funksjonsnedsettelser.Klikk for stort bildeHovedmålet er å utvikle erfarings, - bruker og forskningsbasert praksis og styrke posisjonen til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Med «Mønsterkommunenettverket» ønsker de deltagende kommunene å:

 • Skape en felles arena hvor kunnskap kan deles.
 • Sammen reflektere rundt og utvikle ulike typer praksis, både innad og på tvers av kommunale sektorer som har medansvar for barn, unge og unge voksne med funksjonsnedsettelser.
 • Skape felles utviklingsprosjekter som kan bidra til tjenesteinnovasjon
 • Gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid til nytte for hele kommune-Norge

Vestvågøy kommune var så heldig å få prosjektleder Dag Ofstad til Leknes til oppstartsmøtet. Også rådmann Kjell Idar Berg valgte å være med på det første nettverksmøtet, og han så betydelig nytteverdi i de verktøyene som følger med. De som er tettest på prosessen er tjenester for funksjonshemmede i Vestvågøy kommune (TFF).

-Dette er ment å være et langsiktig utviklingsarbeid. Tanken er at vi i løpet av tre til fire år skal rendyrke ett til tre prosjekter som alle har som formål å optimalisere tjenestetilbudet til barn og unge med funksjonsnedsettelser i kommunene. Kompetansetjenesten vil påta seg prosjektansvaret og søke om finansiering til gjennomføring av disse modellprosjektene, redegjør Mads Tangen, som er leder for TFF.

Felles personalmøte

Skolene på Vestvågøy samarbeider tett, og spiller hverandre gode. Torsdag ettermiddag hadde Buksnes og Ballstad felles personalmøte for fagarbeidere og miljøterapeuter, der temaet var inkluderende skolemiljø.

-De jobbet i grupper på tvers av skoler, hadde oppgaver som de diskuterte og de hadde også lest kapittel 3.1 i overordnet del i læreplanverket før de kom. En oppgave som blant annet ble diskutert var: Nulltoleranse - hva betyr det egentlig i praksis?, forteller Buksnes-rektor Danielle Olavsen. Det ble tatt noen kjappe mobilbilder under møtet, og de ser du her:

Prisvinnende forfatter til Figurteatret

Forfatteren Richard McGuire reiser ens ærend fra New York til Stamsund for å overvære premieren på DÉJÀ av The Krumple og Figurteatret i Nordland. Klikk for stort bildeRichard McGuire er en amerikansk illustratør, skulptør, musiker og forfatter. McGuire er kjent for den banebrytende og prisvinnende grafiske romanen «Here». Handlingen i «Here» finner sted på ett og samme sted, i en stue i en leilighet, millioner av år bakover i tid og tusener av år inn i fremtiden. Forestillingen DÉJÀ er inspirert av boken «Here».

Premieren på DÉJÀ spilles under Stamsund Teaterfestival i Figurteatrets teatersal. Teatersalen er for anledningen flyttet til fryser nr. 5, vegg i vegg med festivalkroa ute på hurtigrutekaia i Stamsund. Du kan se DÉJÀ fredag 31. mai kl 19:30 og lørdag 1. juni kl 19:30. Les mer om DÉJÀ og Figurteatrets program under teaterfestivalen her.

Diskuterte rammene

for 2020-2023

Tiden flyr, og allerede i neste måned starter arbeidet med budsjettet for 2020. Det betyr igjen at det må foreligge en plan for de økonomiske rammene flere år frem i tid. Dette ble diskutert i rådmannens ledergruppe på tirsdag ettermiddag denne uka, og da er det tradisjonen tro temaer som totalramme, tjenestenivå, organisering, rasjonalisering og digitalisering som diskuteres. På tirsdag i neste uke legger økonomisjef Line Andreassen frem utfordringsdokumentet for kommunestyret, noe som igjen innebærer at politikerne skal si noe om de overordnede føringene fremover. Innspillene fra møtene i rådmannens ledergruppe denne våren tas med videre i prosessen med politikerne, da det til syvende og sist er på politisk nivå rammene for de kommunale enhetene skal vedtas.Klikk for stort bilde

Vi holder deg oppdatert

om Storgata-prosjektet

I løpet av de neste to årene skal Storgata i Leknes oppgraderes til ei tidsmessig miljøgate, der myke trafikanter skal hensyntas på en helt annen måte enn i dag. Leknes vil få ei mye penere bygate, som vil øke byens attraktivitet, og gjøre det tryggere og hyggeligere å oppholde seg i sentrum.
Det innebærer at Storgata skal graves opp etappevis, da man også skifter ut alt av teknisk infrastruktur under bakken, slik som vann, avløp, strøm, teleledninger fiber og drenering. Da må man dypt ned, noe som igjen betyr at det oppgravde arealet blir så bredt at gata berøres i full bredde. Dette er etter hvert kjent stoff for de fleste.Klikk for stort bildeDet som derimot ikke er avklart, og som heller ikke kan avklares før tilbudskonkurransen er over, og en entreprenør er valgt, er den rent praktiske gjennomføringen av stengning, omdirigering og parkering. Slike praktikaliteter må avklares med entreprenøren, og de som blir berørt, noe man vil få avklart så raskt som mulig etter at man har en entreprenør å diskutere løsninger med.

Vestvågøy kommune har laget en arbeidsplan for å kommunisere utad rundt dette, og målet er at man skal gjøre ulempene så små solm mulig, og ikke minst vil vi gjøre alt vi kan for å lette adkomsten for besøkende til Lofotleger. Siden nær sagt alle i Midt- og Vestlofoten må forholde seg til Storgata, vil det bli informert både i form av en informasjonsbrosjyre til alle husstander, samt fortløpende informasjon via egen nettsider, Facebook og annonser i lokalavisens papir- og nettutgaver.

Nytilsettinger i Vestvågøy kommune

 • Joep Aarts er ansatt i 100 prosent stilling i ett års vikariat som biblioteksjef ved Meieriet bibliotek.
 • Lilia Mirza er ansatt i 100 prosent stilling som strykepedagog ved Vestvågøy kulturskole.
 • Odd Eskil Andersen er ansatt i 100 prosent stilling som fagansvarlig for veg og trafikksikkerhet.
 • Hege Anita Beitland er ansatt i 53 prosent stilling som helsefagarbeider ved åpen omsorg, hjemmetjenesten, avd. Stamsund

Eksamensfrokost på Svarholt

Tove Andersen på Svarholt skole kan fortelle om et trivelig tiltak, som elevene helt sikkert satte stor pris.Klikk for stort bilde-I dag har elevene i 10. klasse hatt skriftlig eksamen i engelsk. Elevene møtte opp en time før eksamen starta for å spise en god frokost i lag med lærere og administrasjonen. «Husmor» May Bente disket opp med nystekte rundstykker med masse godt pålegg, kakao, juice og oppskåret frukt. Hun sørget også for at de fikk oppskåret frukt under hele eksamen, forteller Andersen.

-Ta en sjekk utenfor

Mandag 27. mai, på ettermiddagen, kommer TV2 og Dag Otto Lauritzen til Lofoten for å filme langs traseen der det skal sykles under Arctic Race of Norway 15. og 16. august. Da skal de også gjennom Leknes med kameraene, hvor det skal være målgang, byfest og to passeringer torsdag 15. august. Klikk for stort bildeNæringssjef Sigve Olsen, som har ansvaret for byfesten i Leknes, oppfordrer derfor alle som har en eiendom som er eksponert mot Storgata, Idrettsgata eller Lekneskroken til å ta en liten sjekk utenfor.

-Det er jo hyggelig om det kan se så bra ut som mulig i byen vår når det skal filmes, sier næringssjefen.

Han påpeker at man ikke vet hvor mye som vil bli brukt av filmmaterialet, og når det vil bli vist, men han har fått opplyst fra Destination Lofoten at Leknes står på kjøreplanen, all den tid det er målgang her for første etappe. Det betyr at det trolig blir et særlig fokus på strekningen Alf Lie-rundkjøringa til Rønsvoll der spurten og målgangen vil foregå.

-Selve målstreken blir som tidligere opplyst rett utenfor Skulbrugården, sier Sigve Olsen.

Destination Lofoten har et overordnet ansvar for å vise fram Lofoten i forkant av Arctic Race of Norway, og de vil også lage den såkalte "road book" som forteller TV-folkene om hva som finnes langs traseen det skal sykles.

Fristen for Mjåneset nærmer seg

For de som vurderer å sikre seg utbyggingsarealer i det attraktive Mjånes-området på Leknes, nærmer fristen seg.

-For 2,6 mill kan du sikre deg over 8,5 dekar i umiddelbar nærhet til sentrum, ny videregående skole, stort handelsområde m.m. Nærmere informasjon finnes på hjemmesiden til Vestvågøy kommune. Budfristen er 3. juni, minner rådgiver Asbjørn Horn om.Klikk for stort bilde

Populære kommunetomter

Det har ikke gått upåaktet hen at politikerne i Vestvågøy kommune har besluttet å selge kommunale tomtearealer som det ikke er planlagt bruk av. Budene som kommer inn til rådgiver Asbjørn Horn blir fortløpende bekjentgjort på vår side for tomtesalg, og i skrivende stund er det kommet bud på følgende tomter:

Folkneset
Tomt nr. 1
Bud: 348.000 kr

Rishaugan/Tangstad
Gnr/bnr 80/76
Bud: 121.000 kr

Industriveien, Gravdal
Samlet areal
Bud: 900.000 kr

Stamsund
Gnr/bnr 52/548
Bud: 51.000 kr

Gnr/bnr 52/549
Bud: 51.000 kr

Gnr/bnr 52/550
Bud: 58.000

Gravdal - industritomt
Gnr/bnr 2/191
Bud: 204.000 kr

Frist for motbud er 27. mai

Barnehager på Vestvågøy

får besøk fra Figurteatret

RITSJ er en interaktiv teaterforestilling rettet mot barnehagebarn. Premieren er på Festspillene i Nord-Norge i juni 2019. Men før det, besøker Figurteatret barnehager på Vestvågøy for å finpusse på forestillingen.
Fygle, Tommeliten og Lynghaugen Barnehager får besøk av RITSJ. I tillegg kan øvrig publikum se RITSJ under Stamsund Teaterfestival.

Her er turneplanen:

 • Torsdag 23. mai, Fygle barnehage.
 • Mandag 27. mai, Tommeliten barnehage
 • Tirsdag 28. mai, Lynghaugen barnehage
 • Onsdag 29. mai, Trollknausen barnehage

Forestillingen kan også sees på Figurteatret onsdag 29. mai kl. 18:00 av alle som har lyst, uansett alder. Billetter finnes her.

Litt om RITSJ

RITSJ er skapt av av teatergruppa Katma i co-produksjon med Figurteatret i Nordland og Festspillene i Nord-Norge.
RITSJ er en forestilling om teip. Ruller med teip i mange farger som klistres, trilles, stables og kan dras ut til lange tråder. Hvilke lyder lager teipen? Hvordan kjennes den ut mot huden? Ritsj, og den rives i stykker.Klikk for stort bildeFoto: Mariell Lind Hansen

Regi og konsept er ved Katrine Strøm, med på teamet er danserne Åsne Storli, Lise Damsgård og Mari Bø sammen med scenograf Ingunn Sønsteby og komponist Tore Bruvoll, kjent fra bandet Hekla Stålstrenga.

Mer om Figurteatrets program under Stamsund Teaterfestival her.

Robin Hood - Vestvågøy Kulturskole

La Vestvågøy kulturskole ta deg med inn i Sherwoodskogen, til Nordavindsborgen, til Robin Hood og hans folk, som tar fra de rike for å gi til de fattige. Den griske sheriffen av Nottingham har sneket seg til makta i kong Richards fravær, og lyst Robin Hood fredløs. Klikk for stort bildeMen i skogen samles de som støtter Robin, og dit kommer også Lady Marian når Sheriffen vil ta henne til kone. Her er det duket for både dramatikk og romantikk. Elever fra både drama, sang og musikk ved Vestvågøy Kulturskole er med i dette nyskrevne musikkteaterstykket som nå vises for aller første gang.

 • Manus og regi: Mette Myhr
 • Sangtekster og vokalpedagog: Hege Hov
 • Komponist: Bengt Ronny Lorentzen
 • Scenografi og lys: Lucjan Golas
 • Kostyme: Iva Zule

Forestillingen spilles lørdag 25. mai og søndag 26. mai. Billetter får du kjøpt her.