Nyhetsbrev uke 21/22

Her kommer nyhetsbrevet for uke 21/22

 

Kvalitetsreformen Leve hele livet

PhD Trude Anita Hartviksen, enhetsleder på forskning, utvikling og innovasjon (FUI) orienterer i følge med gruppepresentasjon. Thomas Thomassen
Kvalitetsreformen Leve hele livet følges nå opp i kommunene i Norge. Reformen er tverrsektoriell, og handler om å forbedre kommunene innen fem ulike satsningsområder: aldringsvennlig samfunn, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, og sammenheng i tjenestene. Hvert enkelt satsningsområde har hver for seg fem ulike løsningsforslag.

I Vestvågøy kommune er ansvaret for gjennomføringen av denne reformen lagt til et prosessansvarlig team, som består av samfunnsplanlegger Eva-Mari Rahkola, folkehelsekoordinator Greta Klevstad, rådgiver Tove Yndestad, koordinator Heidi Wiik, kommuneoverlege Eva Nordberg og enhetsleder Forskning, Utvikling og Innovasjon Trude Hartviksen.

Fra senhøstes 2021 har vi i tillegg hatt etablert fem ulike arbeidsgrupper, en for hvert satsningsområde, som har arbeidet med å kartlegge status i kommunen sett i forhold til løsningsforslagene i reformen, og komme med forslag til tiltak der man vurderer behov for forbedring.

Gruppelederne for disse arbeidsgruppene er:

Eva Rahkola – Aldersvennlig samfunn

Ragnhild Holdahl – Mat og Måltider

Marit Kjærstad – Aktivitet og fellesskap

Bodil Sørensen - Helsehjelp

Ane Nordstrand – Sammenheng i tjenestene

Arbeidsgruppene møttes i kommunestyresalen nå på onsdag for å legge frem hovedkonklusjonene for hverandre, og for prosessansvarlig team. Denne felles samlingen gir gruppene mulighet for å se hverandres arbeid så langt, og også gi og få innspill, før sluttrapportene leveres inn 8.juni.

Fra gruppeframleggene i kommunestyresalen. Fagutviklingsykepleier Ragnhild Holdal orienter om kosthold og måltider.
Arbeidsgruppene har vært bredt sammensatt med representanter fra alle sektorer i kommunen, fra frivillighet, eldreråd, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, barne- og unges kommunestyre, Pensjonistforbundet og andre relevante samarbeidsparter innenfor hvert satsningsområde. Arbeidsgruppene har arbeidet systematisk innenfor en samskapingsmodell, og fremla et imponerende resultat fra sitt arbeid, hvor de både viste til kommunens styrker og mange gode tilbud, og samtidig til områder hvor det er nødvendig med forbedring.

Rapportene fra arbeidsgruppene er nå under sluttføring, og vil publiseres på kommunens nettsider så snart de er klare. Her kan du allerede finne foreløpig informasjon om Leve hele livet reformen i Vestvågøy: https://www.vestvagoy.kommune.no/familie-helse-og-omsorg/leve-hele-livet/. Videre plan for arbeidet er at rapportene fra arbeidsgruppene sammenfattes til èn felles strategi for Leve hele livet reformen i Vestvågøy som legges frem for godkjenning av kommunedirektøren og kommunedirektørens ledergruppe, og videre fremlegges for politisk behandling i første kommunestyremøte til høsten.

Nye vedlikeholdskontrakter inngått

Veimyndigheten opplyser om at Vestvågøy kommune har inngått nye kontrakter opp mot vei. Dette er gjeldende for vintervedlikehold, samt sommervedlikehold, men unntatt kantslått og skoging/beskjæring. Sistnevnte vil bli lyst ut i egen kontrakt.

Veimyndigheten i Vestvågøy kommune (til venstre) sammen med tre blide entreprenører.

Vedlikeholdet er delt opp i fem roder. Dette er rodene og entreprenørene:

Rode 1 Borge - Lofoten avfall AS 

Rode 2 Leknes - Magne Torheim AS

Rode 3 Gravdal/Ballstad - Holdahl maskin & transport AS

Rode 4 Stamsund/Valberg - Trones Maskin AS

Rode 5 Mortsund/ Skjerpen - Trones Maskin AS

Nasjonal sommerles

Barne- og ungdomsbibliotekar Therese Vestnes deler villig informasjon om det nasjonale programmet "sommerles".

Therese Vestnes i Meieriet kultursenter og viser fram plakaten for sommerles. Thomas Thomassen
Programmet er for skolestartere og til og med 7. klasse. Hensikten er å stimulere til lesing også på sommeren hvor barn og unge normalt ikke leser like mye som ellers. Det øvrige skolearbeidet legges gjerne bort på sommeren så lesing er en bra aktivitet. De ønsker at de unge holder leseferdighetene ved like gjennom sommeren. Vestnes forteller videre at lesing øker ordforrådet og ordforståelsen, så det er gode grunner for å delta på dette. Hun forteller videre at det ikke er så viktig hva som leses, bare det leses. 

Det er ingen konkurranse, men som en "gulrot" nevner hun at det oppnås/gis digitale premier, og også noen fysiske premier fra biblioteket, etter hvert som det leses og at de unge når nye nivå. 

Hun forteller videre at biblioteket samarbeider med Lofot-tidende og at hun der vil gi en lese-anbefaling hver uke. Det er totalt 13 bøker som vil bli anbefalt gjennom sommeren. Vestnes har besøkt alle 3.-4. klassene i alle kommunale skolene og gitt informasjon om programmet. De har tidligere hatt opptil 40 % deltagelse fra skoleelevene i kommunen. Også i år håper hun på god og stor deltagelse.

Lofoten PRIDE 6 – 12. juni

Meieriet kultursenter melder inn at de nok en en gang står som arrangør av Lofoten PRIDE. Informasjonen under er meldt inn av Berit Aune ved kultursenteret.


Mens vi i fjor måtte nøye oss med en parade, har vi i år tenkt større og litt for enhver smak og fyller derfor ei hel uke! 2022 er utpekt til både Skeivt kulturår og Frivillighetens år og dette har vært bakteppet vårt.

Vi starter mandag 6. juni med åpning av en fotoutstilling  Fotograf er Aurora Stenersen som har snakket med og tatt bilder av unge skeive mennesker i bygde-Norge. Utstillinga har fått navnet «I hold my breath» og blir hengende i Fryseriet hele uka.

Både kino, bibliotek, kulturskole og fritidsklubb vil ha skeivt innhold denne uka. Meieriet kino viser «Hei verden « tirsdag 7.juni.

I dokumentaren følger vi livene til Runa, Viktor, Dina og Joachim gjennom de tre årene de går på ungdomsskolen. Fortalt gjennom øynene til de fire ungdommene gir filmen oss et vindu inn til å forstå hvordan det er å vokse opp som skeiv i Norge i dag.

Torsdag 9. juni kommer skuespiller og sanger Sven Henriksen til Fryseriet med forestillinga «Fryd» hvor han tolker sanger av Anne Grete Preus.  I denne intime kveldskonserten vil Henriksen ta oss inn på en tett og nedstrippet reise inn i Preus` poetiske univers. Med seg har han gitarist Frode Hansen. Unplugged og stille, undrende og spørrende om livet mange mysterier.

Lørdag 11. juni er det tid for parade! Vi håper at så mange som mulig vil stille opp foran Lekneshallen kl 14.00. I fjor var vi 250 – hvor mange blir vi i år?  Paraden vil bli etterfulgt av appeller og noen musikalske innslag og på kvelden blir det fest i storsalen. Vi har booket dj Mai Britt Lemmenknotten –« fulltids gledesspredær, livsnyter, Grand Prix-fan og dj i hæljane! « Og her snakker vi selvsagt DRAG!

Søndag 12. juni avsluttes uka med ABBA – konsert med Vestvågøy kulturskoles elever.

Og om ikke dette er nok – så er det lurt å følge Meieriet kultursenter – både på hjemmeside og på sosiale medier. Det kan dukke opp enda flere godbiter!!!!!

I det humoristiske hjørnet

Beredskapsansvarlig ble tilkalt av Charlotte Chione Hagen for hasteoppdrag på kontoret til Sara Louise Thowsen i sektor for oppvekst.  Det ble spurt etter en på beredskapsavdelingen, men den har ikke mange ansatte, for å si det slik. En terapiball hadde "forvillet" seg opp i himlingen og var ikke til å nå. Melder Hagen var nok den ansvarlige for uhellet. Som bildene vil vise så ble det ordnet opp i utfordringen. 

Ukens sitat:

Arkivar Kari Karlsen blir spurt om hva hun synes om at nyhetsbrevet tidvis kommer ut noe senere en tiltenkt: "Det er ikke etter min smak. Jeg liker å ta helg etter å ha lest det". Informasjonsansvarlig tar det til etterretning, og lover bot og bedring....