Nyhetsbrev uke 21/21

Få med deg ukas viktigste saker!
Klikk for stort bilde 

Status fremdrift og enighet om grunnavståelse i Storgata

Prosjektleder Eivind Edvardsen i WSP Norge AS og kommuneadministrasjonen oppdaterer oss på status i Storgata

Klikk for stort bilde
Arbeidet med Storgata går nå inn i en mer intensiv fase igjen og arbeidene er allerede merkbare også i etappe 3 – mellom rundkjøringa ved rådhuset og Sjøveien. Fjerning av asfalt og øvre lag av løsmassene er allerede i gang. Gravingen av den dype grøfta for overvanns- og avløpsledningene vil starte i neste uke, og da begynner entreprenøren fra Sjøveien. Det betyr at området mellom Sjøveien og Solhøgda blir avsperret. Adkomst til eiendommene i dette området blir holdt åpne og vil bli skiltet.  Asfaltering av rundkjøringa og et par tilførselsveier planlegges utført i uke 23.

Klikk for stort bilde  
Så er det oppnådd enighet om grunnavståelsen til gata med alle berørte grunneiere, totalt 31 eiere. De aller fleste har inngått avtaler med frivillig avståelse av grunn i samsvar med formannskapets vedtak. Vestvågøy kommune er glad for stor utvist velvillighet blant grunneierne for å finne løsninger i dette betydelige samfunnsløftet. Vi er overbevist om at sluttresultatet kommer til å bli et betydelig bidrag i omformingen av Leknes til by. For 7 eiendommer eller 5 grunneiere var det berammet rettslig skjønn fastsatt til tirsdag 25. mai til torsdag 27. mai. Imidlertid ønsket disse grunneierne forhandlinger om vilkår for slik grunnavståelse før rettssaken ble igangsatt, et ønske som ble fremsatt like før pinsen. Disse forhandlingene ble gjennomført på slutten av forrige uke og det fremkom forlik som medførte at partenes advokater kunne melde til domstolen at rettssaken kunne avlyses og saken avsluttes som forlikt.

Både kommunens ledelse, involverte advokater og prosjektledelse er svært tilfreds med at det ble oppnådd enighet og vil takke involverte grunneiere for konstruktiv medvirkning til et slikt resultat.

Nå er det fortsatt realisme i å få gjennomført prosjektet innenfor vedtatt budsjettramme og med det alt vesentligste av arbeidene ferdigstilt i løpet av inneværende år, kanskje med unntak av noe asfaltering og mindre overflatearbeid.

Vaksinestatus

Da har 30% av befolkningen på Vestvågøy fått dose 1. I gruppen 65 år og oppover er nå 90% vaksinert.

Klikk for stort bildeOppdatert: 28.05.2021, 04:38. Statistikken viser antall vaksinerte personer mot covid-19 registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til SYSVAK. Tallene kan endre seg over tid. For å unngå identifisering av enkeltpersoner vises ikke tall mellom null og fem. Kilde: FHI SYSVAK statistikkbank

Fra neste uke åpner vi for gruppe 8 (55-64 år). Ut fra tilgang på vaksine vil vi måtte utlyse booking i 2-3 uker for denne gruppa før vi går videre på gruppe 9.

Skilting av dronninggrava på Einangen

En heller vindfull torsdag ettermiddag denne uka ble det montert informasjonsskilt ved dronninggrava på Einangen. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Vestvågøy historielag, Lofoten friluftsråd, Lofoten turlag og Vestvågøy kommune.

Klikk for stort bildeArbeidsgjengen f.v. Peter Andresen (friluftsrådet) ,Sigfús Kristmannsson (historielaget), Bjørn Harald Brenna (VVK), Svenn-Arne Gundersen (turlaget) ikke med på bildet. 
 Klikk for stort bilde

Hjelp fra sceneinstruktører?

Klikk for stort bilde
Vestvågøy kommune er stolt av teater metropolen i Stamsund og de solide teateraktørene som er bosatt i kommunen. En av de er sceneinstruktørene Eilertsen og Granados Teaterkompani. Enhetsleder for kultur og idrett Elena Yakovleva minner om muligheten for å få deres profesjonelle hjelp med dramaturgi til teaterstykker.

Man må søke for sine prosjekter og fristen for høstprosjekter er 1.juni. Les mer om dette her...

Tjenester er helt gratis og gir veldig god mulighet til å få aktivisert unge aktører og øke kulturbegivenheten i kommunen. Både enhetsleder  og sceneinstruktørene er imøtekommende ved spørsmål. 

Takk for innsatsen Ann-Kristin!

Ledelse, kommuneoverlegene og vaksinasjonsteamet takker vaksinekoordinator Ann-Kristin Brimi for godt samarbeid og flott utført arbeid på sin siste arbeidsdag i Vestvågøy kommune.

Klikk for stort bildeDet ble mange godord, gave, blomster og smakfull kake på siste arbeidsdag for Ann-Kristin.  
Ann-Kristin begynner mandag i jobb som universitetslektor i sykepleiefag for sykepleie deltid, som er et nett- og samlingsbasert studie. Hun skal også følge opp studenter i praksis i spesialisthelsetjenesten, og ha emneansvar og undervisning i anatomi og fysiologi, og sykepleie til mennesker med akutt, kritisk og kronisk sykdom. Undervisningen skjer både digitalt og ved fysiske samlinger på Stokmarknes. 

Helsesykepleier Anne Margrete Voie Hansen vil tre inn i den viktige koordinatorrollen for koronavaksinering.

Teaterfestivalen pågår!

Klikk for stort bildeKultursjef Elena Yakovleva spilte egenkomponert stykke under åpningen. André Bruun, Avisa Lofoten
Stamsund Teaterfestival (25 - 29/5) er i full gang. Har du ikke fått med deg programmet kan du finne det her...

Har du fått med deg disse nyhetene siden forrige nyhetsbrev?

Flere spennende stillinger

Kommunen har utlyst flere stillinger, blant annet stillingen som skal ha ansvaret for disse nyhetene fremover. Les oversikten her...

Kommunalt næringsfond 2021

Det utlyses nå mulighet for å søke om utviklingsmidler via kommunens næringsfond. Søknadsfrist er 23. august 2021. Les utlysningen her...

Gjenåpning - Trinn 2

Torsdag 27.mai går vi over i trinn 2 i regjeringens gjenåpningsplan. Vi har også oppdatert plakat med #de4store. Les nyhetssaken her...