Nyhetsbrev uke 20

Kommunejobben ble springbrett

Vi har tradisjon for å skrive litt om de som begynner i Vestvågøy kommune, men naturlig nok er det noen som slutter også. Systemkonsulent Kristine Vøyle er en av dem, og for henne ble kommunejobben et springbrett til en attraktiv rådgiverjobb hos programutvikleren ACOS i Oslo.Klikk for stort bildeSå for å si det litt enkelt; Kristine ble etter hvert så god på ACOS sine programmer, at hun nå får jobb i ACOS.
Det er ikke noe vi feirer her på huset, men løfter man blikket litt, er dette i hvert fall et godt eksempel på at kommunesektoren på ingen måte er en blindvei i arbeidsmarkedet.
Selv beskriver den avtroppende systemkonsulenten de tre årene hun har jobbet i Vestvågøy kommune som givende og lærerike, og hun er ikke redd for å anbefale Vestvågøy kommune som arbeidsgiver.
-Man blir tatt vare på, og det er et godt miljø blant de ansatte. Ikke bare på rådhuset. Jeg har vært mye rundt på skoler og kommunale institusjoner og truffet mange hyggelige ansatte som er opptatt av å gjøre en god jobb. Jeg ser tilbake på fine år som ansatt i Vestvågøy kommune, og jeg kommer til å savne kollegene mine, sier Vøyle.
Nå bruker hun de siste ukene i jobben på å overføre noe av sin kunnskap til kollegene, før hun flytter sørover til nye utfordringer.

Fylkesmannen besøkte Vestvågøy

En del av tirsdagens kommunestyremøte var viet Fylkesmannens besøk på Vestvågøy, da man valgte å like gjerne la besøket bli en del av møtet. Klikk for stort bilde

Nordland fikk ny fylkesmann 2. januar i år, og det er 44 år gamle Tom Cato Karlsen som nå bekler denne rollen. Han beskrives slik av sin egen stab: "Tom Cato Karlsen (født 1974) kom fra stillingen som overlege ved akuttmedisinsk klinikk på Nordlandssykehuset i Bodø. Karlsen var statssekretær i Samferdselsdepartementet fra 2014 til 2017 og har også vært varaordfører i Bodø kommune i tre år. Han har hatt flere verv innen Frp. Tom Cato Karlsen overtok etter Hill-Marta Solberg, som gikk av med pensjon 31.12. 2018 etter ni år som fylkesmann i Nordland."

Opprinnelig hadde fylkesmannen bedt om å få møte ordfører, varaordfører, rådmannen og rådmannens ledergruppe, men i stedet landet man på et fellesmøte. Dette viste seg å være svært vellykket, da det også ble anledning for politikerne å stille spørsmål, både til fylkesmannen, men også til staben hans.
Flere av spørsmålene handlet om konfliktnivået rundt arealbruk og dispensasjoner, og i svarene fra fylkesmannen og staben kom det tydelig fram at gode planer, som man forholder seg til, vil kunne være en fremtidig konfliktdemper.
Det ble også sagt fra fylkesmannens stab, på direkte spørsmål, at Vestvågøy ikke blir ansett som en versting, selv om det ofte kommer saker fra vår kommune. Kommunen fikk derimot flere god-ord med seg på veien der det ble påpekt at Vestvågøy kommune over tid har hatt en god administrasjon. Og i den sammenhengen ble det også trukket fram at det gjerne blir kommunens lott å forsøke å finne løsninger på konflikter som i bunnen er av privatrettslig karakter.
Det var likevel ingen tvil om at det fylkesmannen er mest opptatt av innenfor arealdisponering, er godt gjennomarbeidede planer, og at man bare helt unntaksvis skal fravike dem.

Et annet tema han viet oppmerksomhet, var beredskap. Karlsen var tydelig på at vi må forberede oss på vær- og klimamessige endringer, og at vi må rigge oss deretter. Hans første møte med krisehåndtering i fylkesmannsrollen var for øvrig det ekstreme snøfallet, snørasene og evakueringen i Lofoten i januar.

Flere kommunestyrepolitikere ga i etterkant av møtet med fylkesmannen og hans stab uttrykk for at de opplevde møtet som svært nyttig.Klikk for stort bilde

 

17. mai-programmene

Her kan du se hva som skjer på 17. mai rundt om i kommunen i de skolekretsene vi har fått programmer fra.

Lofotposten har en komplett oversikt for hele Lofoten, som ikke krever innlogging, og den finner du her.

Borgertoget

Her kan du lese kulturenhetens invitasjon til å gå i året borgertog på ettermiddagen 17. mai.

Retningslinjer for skoleskyss

Vestvågøy kommunestyre vedtok på tirsdag denne uka nye retningslinjer for behandling av søknader om skoleskyss ut over lovkravet.Klikk for stort bildeDet er rådgiver Steinar Bergheim som har vært saksbehandler på planjobben, og han har hatt med seg folkehelsekoordinator Nora Warhuus Samuelsen og leder for prosjekt og infrastruktur Bernhard Rottem i arbeidet med å utarbeide de nye retningslinjene som politikerne nå har vedtatt. Retningslinjene er grundig gjennomarbeidet, og for at vurderingene skal kunne gjøres ut i fra en fastsatt prosedyre, er det laget matriser for hvor stor risiko det medfører å ferdes etter en vei.
I matrisen er det tatt med en rekke parametere, som blant annet sikt, fartsgrense, belysning og gangbart sideareal. Som det ble påpekt fra kommunestyrets talerstol av Asbjøn Sjølie (H), blir derfor retningslinjene et verktøy for mest mulig rettferdig saksbehandling. Foreldre/foresatte som skal orientere seg i reglementet for ekstraordniær skoleskyss vil nok også se med stor interesse på oversikten som er utarbeidet over særlig farlige og vanskelige skoleveier der det allerede er gjort anbefalinger om tiltak. Dette kan være tiltak som buss for alle trinn, buss for småtrinnet, buss for 1-7 eller såkalt vinterskyss.
For budsjettåret 2019 forventes det brukt kr 120.000,- knyttet til skoleskyss som gis i forbindelse med farlig skolevei. Kostnader for ordinær skoleskyss i Vestvågøy ligger på ca. kr 4.300.000,- per år.

Klikk her hvis du har lyst til må lese retningslinjene (PDF, 2 MB).

Markerte Sellafield-nedleggelse

Denne uka markerte Lofoten mot Sellafield at atomanlegget i Sellafield er lagt ned. Dette ble markert med foredrag og debatter, noe som fant sted i den britiske ambassaden i Oslo på tirsdag. På onsdag forflyttet de inviterte seg til Lofoten, der det ble holdt møter og markeringer i Svolvær, Henningsvær og Stamsund.

Klikk for stort bildeLokalt i Lofoten er det Per-Kaare Holdahl og Johs Røde som har vært engasjerte i dette arbeidet siden tidlig på totusentallet, og med seg har de hatt både ministre, biskoper og miljøvernforkjempere.

Da delegasjonen kom til Vestvågøy, ble den tatt i mot av ordfører Remi Solberg, som også benyttet anledningen til å takke Lofoten mot Sellafield for innsatsen.Klikk for stort bildeHer kan du lese programmet for markeringa (PDF, 2 MB). Vestvågøys ordfører Remi Solberg deltok i Stamsund på onsdag, der delegasjonen møttes ved miljøsteinen som ble satt opp midtveis i arbeidet med å få slutt på utslippene fra Sellafield.

Hittegods på nett

Leknes skole har ei underside på sin nettside som det kan være lurt å titte innom. Der finner man bilder av det hittegodset som kommer inn, som ikke er merket med navn. Her kan du se skolens hittegods-side.

 

Lover trøkk på scenen

Bookingagenten til KEiiNO lover trøkk på scene i Leknes under Arctic Race torsdag 15. august. Det er nå klart det blir tilsammen seks stykker på scenen.
Klikk for stort bildeI tillegg til de tre som utgjør gruppa, vil det være en gitarist, en trommeslager og en som styrer samplet lyd, effekter og teknikk oppe på scenen. Nede på bakken er det vår lokale Timmy Liland som skal sørge for lyd og lys. KEiiNO kommer til Leknes tidlig på dagen 15. august, og det har valgt å ta ei overnatting i rorbu i Stamsund etter spillejobben. Det er til helga den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix (MGP) arrangeres, noe som foregår i Tel Aviv i Israel. Skal KEiiNO komme seg dit, må de først komme seg gjennom den andre semifinalen som foregår i dag, torsdag.
NRK sender Melodi Grand Prix-finalen, og du kan lese mer om arrangementet på en samleside for MGP hos NRK.
Det er Lofotsenteret, Europharma og Sparebanken 68 grader nord som spanderer konserten under Arctic Race på Vestvågøys befolkning.
 

Spennende jobber

Det er for tiden mange spennende jobber i Vestvågøy kommune, både innen omsorg, oppvekst og utdanning. Kunne du tenke deg å være IA-konsulent i HR-avdelingen, må du skynde deg å søke, da søknadsfristen for denne jobben går ut i dag. Her ser du en samlet oversikt over ledige jobber i Vestvågøy kommune.

Nytilsettinger i Vestvågøy kommune

 • Ulf Høie – vikariat som lærer ved Bøstad skole.
 • Unndis Osk Gunnarsdottir – vikariat som lærer ved Buksnes skole.
 • Lina Margeniene – lærer ved mottaksskolen, Leknes skole.
 • Vibeke Lepsøy Bonnier – 80 % fast som sykepleier ved Vestvågøy sykehjem.
 • Suphattra Wongsawat – 80 % vikariat som sykepleier ved Vestvågøy sykehjem.
 • Maddy Sondey – 80 % fast som sykepleier ved Vestvågøy sykehjem.

«Nye Figurteatret»

Under Stamsund Teaterfestival 2019 vil det bli mulig å få en forsmak på hvordan det kan bli med teaterscene i Gammelfabrikken på hurtigrutekaia i Stamsund.Klikk for stort bilde-Nordland Fylkeskommune og Vestvågøy Kommune jobber sammen for å skaffe Figurteatret i Nordland et nytt og mer hensiktsmessig teaterbygg. For å vise deg litt av potensialet i «Nye Figurteatret» har vi bygget opp en provisorisk teatersal i fryser nr. 5 ved Gammelfabrikken, på Hurtigrutekaia i Stamsund, der det nye teaterbygget er planlagt, redegjør produsent Geir-Ove Andersen i Figurteateret.

Følgende forestillinger settes opp av Figurteatret i fryser nr. 5, under Stamsund Teaterfestival 28. mai til 1. juni:

 • Tirsdag 28. mai kl. 18.00 Love and the ocean - Lost and Found productions
 • Fredag 31. mai kl.19.30 DÉJÀ - The Krumple
 • Lørdag 1. juni kl.19.30 DÉJÀ - The Krumple

Du finner mer informasjon om årets teaterfestival på denne siden.

Kommunestyret ut mot redusert tilbud

I tirsdagens møte ble representantene i Vestvågøy kommunestyre, etter initiativ fra Ap-politiker Eva Karin Busch, enige om innholdet i en uttalelse som nå er sendt til Statens Vegvesen og Samferdselsdepartementet om fremtidige endringer for trafikkstasjonene. Klikk for stort bildeVestvågøy-politikerne peker på at det må være flere forhold som ikke er hensyntatt hvis man legger ned trafikkstasjonen i den delen av Lofoten der det er flest innbyggere, to forhandlere/verksteder for tunge kjøretøyer, flere store maskinentreprenører, samt utfordringer i forhold til ras og veistenginger vinterstid. Du kan lese hele uttalelsen her (PDF, 560 kB).

8,5 dekar tomteareal i Mjåneset selges

Formannskapet fattet vedtak i sak 028/19 den 8.5.2019 at kommunale tomter i Mjåneset skal selges.

Klikk for stort bildeTomtene legges ut for salg på det åpne marked, og selges samlet til en aktør. Oppgitt areal er anslagsvis, nøyaktig areal fastsettes ved oppmåling.

 • Gnr 18 bnr 379 (2,63 dekar) er del av en større parsell, og må fradeles før salg kan gjennomføres.
 • Gnr 40 bnr 152, omfatter 1,78 dekar + 4,14 dekar. Det fremstår som 2 tomter på kart, men er 1 tomt.

Det er samme salgsbetingelser knyttet til dette salget som ift øvrige tomter. Den eneste forskjellen er budfrist. Budfrist er satt til 3. juni 2019.

Det anbefales å lese gjennom saksutredning (se sak 028/19), som også beskriver politiske føringer/tanker knyttet til fremtidig bruk av området.

Du kan få utfyllende informasjon hos rådgiver Asbjørn Horn, som kan nåes på 760 56 091. Se også vår samleside for kommunal tomtegrunn som er vedtatt solgt.

Salg av tomter – videre prosess redegjort for av Asbjørn Horn:

 • Frist for å gi bud på tomter er satt til den 17. mai, og 3. juni for tomt i Mjåneset som nylig er lagt ut.
 • Når disse budfristene er løpt ut, vil bud bli publisert på hjemmesiden til Vestvågøy kommune. Det gis da ytterligere 10 dager for andre interessenter å høyne budet.
 • Toget går med andre ord ikke 17. mai (foruten det ordinære 17. mai toget), men 10 dager etter angitt budfrist.
 • Kommer det inn høynet bud i løpet av disse 10 dagene, vil Vestvågøy kommune ringe rundt, og interessentene vil bli gitt mulighet for å høyne budet. Minste budøkning er kr 10.000,-.

Treat i Meieriet

Meieriet Kultursenter hviler ikke på laurbærene etter suksessene med "Våronna" og "tabUKA". Til helga kommer det fem vaskeekte  åttitallsrockere til kommunens storstue. Med andre ord; har du et forhold til Opel Manta, Volvo 240, Ford Sierra, Titanic og Bua, så bør du lese videre.Klikk for stort bildeVi gjengir Meieriets info om arrangementet her:

Plategeir Produksjon kan stolt presentere det svenske legendariske rockebandet Treat for publikum i Lofoten.

Gutta startet sin karriere tildig på 80-tallet, og ga ut sitt debutalbum i 1985. Treat hadde nasjonal og internasjonal suksess med låter som «Get you on the run», «World of promises», «Party all over» og «Ready for the taking». Bandet har også varmet opp for Queen. Fram til 1992 ga de ut totalt 5 album. Utgivelser som i dag har klassiker-status i blant tilhengere av melodiøs og allsang-vennlig rock.

I 2005 ble samleplaten «Weapons of choice» utgitt. Albumet solgte veldig bra på verdensbasis og gutta bestemte seg i 2006 for å starte opp igjen etter de ble oppløst i 1993. Men det var ikke snakk om å hvile på gammel storhet. Hele 18 år siden forrige studioalbum, ga Treat ut sitt kritikerroste comebackalbum «Coup De Grace» i 2010. Suksessen med denne utgivelsen ga bandet en opptur og mersmak, som har bidratt til lansering av 3 album til i etterkant og bandet har turnert verden rundt.

Det siste albumet, «Tunguska» ble utgitt senest i fjor. Treat er mer vitalt en noen gang og leverer fantastiske livekonserter.

Lørdag 18. mai tar de ens ærend turen fra Stockholm til Leknes og Lofoten for bandets eneste konsert i Norge i år.

Dørene åpner kl. 21.00.
Konsertstart kl. 23.00.

Husk at du alltid finner informasjon om kommende arrangementer og filmer på Meieriets egen nettside. Der får du også kjøpt billetter.

 

Vi på informasjonsenheten synes det er hyggelig at du har lest helt ned hit, og vi ønsker deg en fin 17. mai.