Nyhetsbrev uke 2

Her kommer årets første nyhetsbrev, og vi benytter anledningen til å ønske alle ansatte og innbyggere i Vestvågøy kommune et godt nytt år.

 

-Et spennende arbeidsfelt

-Jeg gleder meg, og det skal ikke gå lenge før jeg har besøkt alle de kommunale skolene og barnehagene, sier ny kommunalsjef for utdanning, Bianca Halvorsen (45).

Klikk for stort bilde 

Denne uka kunne administrativ controller Villy Angelsen overlate ansvaret for Vestvågøy kommunes skoler og barnehager til Halvorsen, som på tirsdag hadde sin første dag som kommunalsjef.Klikk for stort bilde 

Angelsen, som til tross for lang og bred erfaring innenfor driften av Vestvagoy kommune, tilkjennegir at utdanningssektoren er både kompleks og krevende.

-Men også veldig spennende, og med gode folk, påpeker den avtroppende vikaren som har fungert som kommunalsjef siden Pål Einar Røch Johansen sluttet våren 2019.

Angelsen har sørget for å sette den nye kommunalsjefen inn i organisasjonen, som består av seks skoler og to barnehager, samt at det ligger til stillingen å ha tilsynsansvaret for de private barnehagene. Og for å toppe det hele, jobbes det nå med å ferdigstille en oppvekstplan som er en del av de nye kommunedelplanene.

Med andre ord nok å henge fingrene i.

Halvorsen ser likevel lyst på oppgaven, og hun synes ikke minst det er godt å høre at Villy Angelsen kan fortelle om løsningsorienterte rektorer og barnehagestyrere.

Vestvågøy kommune nye kommunalsjef er opprinnelig fra Østfold, og er utdannet steinerskolelærer. Hun har hatt rektorstillinger flere steder i landet, og senest på Værøy, der hun de to siste årene har vært både rektor og skolefaglig ansvarlig i kommunen.

Kommunalsjefen for utdanning skal fylle rollen som skoleeier, og ivareta elevenes, foreldrenes og lærernes rettigheter, samt følge opp at alle krav fra staten og Utdanningsdirektoratet oppfylles.

Halvorsen har med seg både mann og båt til Vestvågøy, og hun kan fortelle at de to trives best i Nord-Norge, selv om ingen av dem er herfra.

Spleis på asfalt

Er du og naboene villig til å gå inn med en egenandel, kan du få asfaltert der du bor. Les mer om dette tilbudet her:Klikk for stort bilde  

Følger opp arbeidsmiljøet

Hovedverneombud er et viktig verv på en stor arbeidsplass, og Liss Eva Wiik skal nå fylle denne rollen i Vestvågøy kommune. Wiik er til daglig å finne på flyktning- og innvandrerenheten, men hun vil nå være frikjøpt i 25 prosent stilling som hovedverneombud.Klikk for stort bilde 

Det betyr mange møter, der hun skal ivareta ansattes interesser når det gjelder hms, trivsel og arbeidsmiljø, i tillegg til at hun har en samlende rolle i forhold til de stedlige verneombudene rundt på skoler, institusjoner og enhetene på rådhuset og i Origobygget.

-Jeg vil fortsette med samme praksis som min forgjenger, og ha kontordag på onsdager. Det vil også bli tre møter i året der vi samler alle verneombudene i Vestvågøy kommune, forteller Wiik.

Og for de som ikke vet det, så er hovedverneombudets kontor bak servicetorget, og de som skal på besøk til Wiik, henvender seg til servivetorget. Hun vil også være selvskreven på mange møter fremover som angår nedbemanningsprosessen.

Wiik overtar for tidligere verneombud Roy Kvalvik, som sluttet i desember 2019 for å begynne i ny jobb.

Gratis turistbrosjyrer

Ønsker din reiselivsbedrift, stor eller liten, en turistbrosjyre? I så fall kan du få det gratis hos Vestvågøy kommune. Henvend deg til servicetorget, så legger de klart det antallet du vil ha. Brosjyrene koster deg ingenting, men du må hente de selv.Klikk for stort bilde

 

 

Temakafé for kreftrammede

I neste uke er det oppstart for temakaféer for kreftrammede i Midt- og Vestlofoten.

-Et tilbud for alle som er kreftrammet enten som syk, pårørende eller etterlatt som ønsker å møte andre i samme situasjon. Målet med tilbudet er å skape rom for tanker, erfaringer og spørsmål knyttet til det å leve med kreftsykdom, forteller Aud Karin Larsen i Vestvågøy frivilligsentral.Klikk for stort bilde 

Tilbudet er gratis og det er ingen påmelding. Temakafeen er et samarbeid mellom Vestvågøy kommune og Vestvågøy frivilligsentral

Slik ser programmet ut denne våren

  • 15. januar, 18.30-20.00, fysisk aktivitet v/ turnusfysioterapeut Vårin J. Spein
  • 12. februar, 18.30-20.00, å miste en av sine v/ prest Trond Gran
  • 11. mars, 18.30-20.00, solvett  
  • 15. april, 18.30-20.00, tannhelse og munntørrhet, tannhelsetjenesten
  • 13. mai 18.30-20.00,  «se naturen» v/ blomsterentusiast Lill Vera R. Bakken

Sted: Leknes Bo- og Servicesenter stua i 4. etg. inngang B

Kontaktpersoner: 

  • Kreftsykepleier Kjellaug Guldal, 415 39 988
  • Spesialfysioterapeut Bodil Anita Sørensen, 911 95 899
  • Vestvågøy frivilligsentral Aud Karin Larsen, 906 42 335

Fortsetter med Storgata

Prosjektleder Eivind Edvardsen i WSP, og kollega Sigrid Arctander, begynte det nye året med møter om Storgata-utbyggingen. I tillegg til møter med entreprenørfiormaet Thore Magnussen & Sønn AS og byggeleder Kenneth Westeng i Asplan Viak, har det også vært et møte med Vest-Lofoten Næringsforening og berørte gårdeiere.Klikk for stort bilde 

Ifølge Edvardsen var det konstruktivt å møte gårdeiere og næringsdrivende på denne måten, så dette er noe man vil fortsette med.

Det som vil foregå fremover nå, er i korte trekk å ferdigstille arbeidet med en pumpeledning ved gamle Cubus, og få på plass et overvannsystem i krysset Storgata/Furubakken. Deretter jobber entreprenøren seg nedover Storgata i retning Circle K der det skal bygges plantekasser på begge sider.

I løpet av mars skal man være ferdig med området som er benevnt med «1,5» i fremdriftsplanen.Klikk for stort bilde

-Så går anleggsfolkene tilbake igjen til krysset Storgata/Furubakken, og jobber seg nedover igjen med det vi kan kalle overflatearbeid. Strekningen skal ifølge kontrakten være ferdig 15. juni, redegjør Eivind Edvardsen.

Besøk gjerne vår samleside for informasjon om Storgata-prosjektet.

 

Raskere E10 mer lønnsom

Klikk for stort bilde6. januar overleverte Lofotrådet rapporten “Andre samfunnsmessige virkninger av utbedret E10 Svolvær-Leknes (PDF, 2 MB)” til Samferdselsdepartementet. Rapporten, utført av Menon Economics, er bestilt av Lofotrådet som ønsker mer informasjon om effekter ved korteste kjøretid mellom de to byene.

Rapporten peker på at som følge av den sterke veksten i reiseliv og sjømatnæringen i perioden 2013-2018 er årlig trafikkvekst betydelig større enn det som ligger til grunn i Statens vegvesens konseptvalgutredning. Derav er også beregnet trafikantnytte og reduserte ulykkeskostnader høyere enn i tidligere beregninger.

Det anbefales at det gjennomføres en ny samfunnsøkonomisk analyse med nytt modellapparat og oppdatert trafikkgrunnlag. Det pekes også på at dersom ny flyplass i Lofoten besluttes å bygges vil dette også kunne påvirke nytten av en utbygging av E10. Derfor anbefales det å se dette i sammenheng.

 

Reiseguide Lofoten 2020

Destination Lofoten kan informere om at Reiseguide for Lofoten 2020 nå er ferdig fra trykkeriet. Reiselivsbedriftene kan hente denne på turistinformasjonen på Leknes. Vi vil slå et slag for miljøet og informere om at både fransk, norsk, engelsk og tysk utgave også kan leses online eller lastes ned som PDF fra nettsida til Destination Lofoten. Har du besøkende kan du bare sende dem denne linken!

Klikk for stort bilde