Nyhetsbrev uke 19/22

 

Ny turistinformasjon på Leknes fra 1. juni

Vestvågøy kommune inviterte tidligere i vår seks interessenter til å gi tilbud på drift av turistinformasjon på Leknes med kommunal støtte. Det kom inn fire gode tilbud, og etter evaluering ble kontrakten tildelt Steinbiten Drift AS. Bedriften driver i dag også turistinformasjon på Ramberg og på Reine, i tillegg til å ha bygget opp visningssenter for Lofotodden nasjonalpark på Reine. Turistinformasjonen vil bli lokalisert i Lofotsenteret hvor Coop Byggmix tidligere holdt til.


Næringsavdelingen i kommunen følger opp henvendelser frem til åpningen av turistinformasjonen og har laget en nettside som gir oversikt over reiselivsrelaterte aktiviteter på Vestvågøy (kan også bruke QR-koden i bildet).

300-års markering i Trondheim av Vestvågøys store sønn

Vestvågøy kommune deltok sammen med Vestvågøy Historielag på markeringen av 300-års dagen til Gerhard Schøning som ble født 3. mai 1722 på Skottnes. Schøning var en av tre stiftere av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap (DKNVS) i Trondheim og på hans fødselsdag hadde NTNU og DKNVS invitert til seminar rundt hans liv og bidrag som vitenskapsmann. Programmet innehold også en byvandring hvor vi fikk se en rekke av de historiske byggene han har dokumentert gjennom sine tegninger samt en studietur til Byneset kirke. Jubileet markeres også med en utstilling på NTNU Gunnerusbiblioteket.

Markeringen i Trondheim er bare en av flere gjennom hele Norden som hedrer vestvågøyværingen Schøning. Vestvågøy historielag har også vært involvert og pådriver til markeringene.

På Vestvågøy holdes det seminar på Lofotr Vikingmuseum lørdag 14. mai. Seminaret er gratis, men har begrenset antall plasser og det må derfor bestilles billett via linken foran.

Det avholdes Gudstjeneste søndag den 15. mai kl. 1100 i Buksnes kirke der teologen Gerhard Schøning blir hedret. Prest er Frode Wigum. 

Det er også fokus på Schøning i skolene på Vestvågøy. Tirsdag 10/5 - fredag 13/5 vil professor Hallgeir Elstad UiO holder 30 min foredrag på barne- og ungdomskolene på Vestvågøy. Islendingen Sigfus Kristmannsson vil holde et foredrag for tre klasser fra andre trinn (totalt 75 elever) på Vest-Lofoten videregående skole. De vil få en egen prosjektoppgave i historiefaget i tredje klassetrinn 2023 med tema Gerhard Schøning.

Total oversikt over markeringene er publisert her på nettsida til Vestvågøy kommune

Fagsamling ved NPU

Denne uken hadde ansatte ved Enhet for næring, plan og utvikling (NPU) fagdag for sine ansatte.


Samlingen var sosial og hadde fokus på trivsel, arbeidsmiljø og på å få innarbeidet en solid tilbakemeldings kultur ved enheten. Målet er forbedring også av tjenestene til innbyggerne.

Det var stort engasjement i salen og ved gruppearbeidene. Foredrag og praktiske øvelser innen tilbakemelding ble utført. Det vil selvsagt bli jobbet videre med forslagene til forbedring ved enheten, og det var til stor nytte at også enhetsleder Karl Erik Nystad var medvirkende i arbeidet.

Samlingen inneholdt også solide sosiale aktiviteter opp mot lagspill, samarbeid og bading for flere ansatte.

Avslutningsvis gikk de ansatte en solid tur, og denne ble avsluttet med et lagbilde på stranda ved Hov i Gimsøya.

Ny politisk ledelse i kommunen

Ordfører Remi Solberg (AP) er langtidssykemeldt og vil trolig være fraværende til over sommerferien. Det ble behov for å gjøre endringer i normal struktur i den politiske ledelsen da fungerende ordfører trengte mer støtte. Det forestod seg slik at AP hadde ønske og krav på varaordfører etter at varaordfører Anne Sand (SP) rykte opp til fungerende ordfører.

Ordfører Anne Sand og en blid varaordfører Eva Karin Busch ledet møtet. Thomas Thomassen  
Arbeiderpartiet kom til at de ville ha rutinerte Eva Karin Busch inn i funksjonen som varaordfører. I kommunestyremøtet ble hun valgt inn som midlertidig varaordfører.

Det er bare å gratulere en svært aktiv og kunnskapsrik pensjonist med nok et viktig verv.

Byggesaksforum

Byggesaksgruppa i NPU har, etter noen års pause, på nytt invitert representanter for bygge- og anleggsbransjen til et byggesaksforum. Dette er en serie med møter/seminarer med søkelys på byggebransjen- og eiendomsutvikling i Vestvågøy kommune. Dette i tråd med et ønske om bedre samarbeid og samspill innen fagområdet. Møtet ble avholdt fredag i kommunestyresalen.

Møte i kommunestyresalen. Thomas Thomassen
Det ble et godt oppmøte fra næringsdrivende og andre interesserte innen bygge- og anleggsbransjen. Oppmøtet hadde kanskje vært enda større hvis det ikke hadde oppstått en samtidskonflikt med et annet arrangement for samme målgruppe.

Møtet ble ledet av fagansvarlig byggesak, Vegard Nyvoll Skaufeldt. Han ble støttet av to av sine medarbeidere i form av Tonje Holm og Oda Svendsen som holdt hver sine innlegg. Hovedtema for dagen var kommunens tilsynsaktivitet, samt riving og miljøsanering. Også andre ansatte ved NPU var til stede og klar til å svare ut eventuelle spørsmål.

Fv. Tonje Holm, Oda Svendsen og Vegard Nyvoll Skaufeldt. Thomas Thomassen
For det som ikke hadde anledning til å delta kan vi opplyse om at det vil bli et nytt møte til høsten, foreløpig planlagt lagt til november. Intensjonen er at det skal avholdes 2 slike forum hvert år som en uformell møteplass både internt i bygge- og anleggsbransjen og opp mot de lokale myndigheter.

Vestvågøy frivillighetssentral fyller 25 år

Torsdag ble frivilligheten markert tydelig på Leknes Bo- og servicesenter. Det var stort oppmøte med beboere, ansatte og andre brukere av senteret. Det ble servert kaffe og kaker. Stemningen var naturligvis god. 

Det var satt av god tid til taler og frivilligheten ble behørig markert. Markeringen ble ledet av Aud Karin Larsen, som gjennom talene fikk svært mange godord og blomster for lang og god tjeneste for frivilligheten. Larsen syntes rørt for oppmerksomheten. Det var tydelig at hun var høyt verdsatt av beboere og besøkende. 

Ordfører Anne Sand var første taler og viste til at det passet godt med en markering i år, siden 2022 også er frivillighetens år. Hun fortalte at det reelt sett var 26 år siden frivillighetssentralen ble opprettet, men at markeringen ikke lot seg avholde i fjor grunnet koronaepedemien. 

I tillegg talte leder ved senteret Tina Figenschau, kommunedirektør Morten Dyrstad, kommunalsjef Iver Sunnset, forsker Villy Angelsen, arkitekt Knut Gjernes og Arne Christoffersen for frivilligheten og Lions. Sistnevnte overrakte en gave på 5000 kroner fra Lions club Lofoten.  

Villy Angelsen holdt et godt og humørfylt innlegg om den spede starten for frivilligheten. Thomas Thomassen
Styreleder i Vestvågøy boligstiftelse (VBS) Thomas Thomassen benyttet anledningen til å gratulere frivilligheten, og samtidig opplyse om at første del av Leknes Bo- og servicesenter ble fullført høsten 1996. Altså til samme tid som frivillighetssentralen ble opprettet. Byggetrinn to stod ferdig i 2014 og bygget ble da totalt på ca 8000 kvm. Det inneholder 34 leiligheter med cafe, arbeidsrom, fellesrom, fotterapeut og frisør. Senteret har heldøgns bemanning og er et populært bosted for eldre. Cafeen er er åpen for besøkende og har blitt et sosialt møtepunkt.

Avslutningsvis fikk Larsen samlet styret i Vestvågøy frivillighetssentral. Disse fikk en rose og solid applaus fra de frammøtte. 

Styret i Vestvågøy frivillighetssentral. Fv. daglig leder Aud Karin Larsen, Kirsti Johansen, leder Arne Christoffersen, Nina Kvistad og Ann Peggy Skulbru. Anette Haugene Aas var ikke tilstede da bildet ble tatt. Thomas Thomassen
Til sist tillater vi oss en liten påminnelse såfremt noen ønsker å bidra til frivilligheten:

Frivillighetssentralen og Leknes Bo og service ser etter flere frivillige.
Både oppgaver og tidsbruk per frivillig varierer etter ønske, så her er mulighetene mange.
Har du lyst å bidra eller kjenner du noen det kunne passe for?

Ta kontakt med Aud Karin på mobil: 906 42 335 eller Charlott Jonassen på mobil: 970 52 922 for en uforpliktende prat.

-Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet!

Markering av frigjøringsdagen 8. mai

HV områdesjef Bjørn Ragnar Larsen og ordfører Anne Sand minnet de falne.
Ordfører Anne Sand markerte frigjøringsdagen og veterandagen med å legge ned blomsterkrans ved minnebauten ved Buksnes kirke. Hjemmevernet (HV 16201) ved områdesjef Bjørn Ragnar Larsen holdt tale sammen med ordføreren.