Nyhetsbrev uke 18/22

Gled deg med ukas nyhetsbrev selv om våren ikke helt har kommet enda :)

Lofoten brann- og redningsvesen søker etter brannkonstabler

Drømmer du om å bli brannmann/-kvinne? Ønsker du å gjøre en forskjell i lokalsamfunnet? Er det deg vi leter etter?

Vi søker personell til brannstasjonen på Leknes. Vi kan gi deg betalt utdannelse, ekstra inntekt og du blir en del av et godt kameratskap.

Fra røykdykkerøvelse. Karin Skarby, Lofot-tidende  
Vi trenger at du har:

 • Ditt arbeid og bosted innen 4-6 minutter fra brannstasjonen.
 • Førerbevis klasse b (krav til klasse C, men denne kan du ta for egen regning innen et år).
 • Din arbeidsgiveres aksept til å være brannkonstabel.
 • Mulighet til å ha beredskapsvakt hver 4. uke.

Leder for beredskap, Øyvind Brattli, ønsker flere kollegaer. Rune Andreassen
Har du spørsmål er du hjertelig velkommen til å kontakte Øyvind på tlf. 95070742.

Send inn din søknad før 22.5.22 her...

Litt om politikk

Onsdag i denne uka ble det avholdt formannskapsmøte på rådhuset.

Kommunedirektør Morten Dyrstad og fungerende ordfører Anne Sand (SP) er godt forberedt til møtet Thomas Thomassen
Flere saker ble behandlet i møtet. I følge med møtet ble det følgelig gjort vedtak i flere saker og møtets medlemmer fikk også informasjon om andre forhold i såkalte orienteringssaker.

Selv om det er gjort vedtak i sakene, så vil flere av sakene vil bli tatt opp til endelig avgjørelse i kommunestyret tirsdag 10. mai. Flere saker går også utenom formannskapet, men direkte fra utvalg og til kommunestyret.

Sakene til kommende kommunestyremøte finnes her.

Det minnes om at innbyggere kan få med seg saksbehandlingen fra ulike politiske utvalg, formannskapet og kommunestyret gjennom kommune TV. Dette enten som direktesending gjennom hjemmesiden ved å benytte link til kommune TV. Link finnes her.

Møtene kan også sees i opptak ved en senere anledning hvis det skulle passe bedre, men det går noe tid før de er opplastet så ha litt tålmodighet med oss. I større og mer inngripende saker vil man anta at sakene får oppmerksomhet i lokal media.

Deler av administrasjonen er klar til å bistå kommunedirektøren med å svare på spørsmål. Thomas Thomassen
Det er mulig for innbyggere, næringsliv og politisk hold å stille spørsmål til ordfører i kommunestyremøtene. Spørsmålene må meldes inn i forkant slik at svar kan forberedes. Denne ordningen benyttes tidvis fra innbyggere, og også fra politiske representanter.

Media og innbyggere gis også mulighet til å følge politiske møter fra salen/galleriet hvis det skulle være ønskelig for noen å følge møter fysisk.

Fjerde delfinale i klassequizen

Assisterende rektor, Børge Dagfinrud, kunne gi gode nyheter fra Leknes skole. Det skal snart avgjøres om elevene i 10.klasse ved Leknes skole går til den store finalen i årets klassequiz. Med sine kunnskaper har laget først kvalifisert seg til fylkesfinalen i Bodø. I fylkesfinalen vant laget fra Leknes skole sin delfinale, og ble dermed ett av to lag som representerer Nordland videre i konkurransen.

Lørdag kl.19.50 er de å se på tv-skjermen (NRK) i fjerde delfinale. Her konkurrerer de mot 8 andre lag om å komme til selve landsfinalen i årets klassequiz.

 
Vi ønsker Natalie Sørslett, Leif Pedersen, Albert Krüger, Marie Ellingsen og Elias Wiik masse lykke til i fjerde delfinale.

Vi gratulerer Anna med fagbrev!


Arild Jacobsen ved Eiendomsdrift kom i dag med en gledelig nyhet. Et fagbrev er bestått ved enheten.

Han forteller at Eiendomsdrift setter veldig stor pris på at det er flere som løfter fagkompetansen gjennom å ta fagbrev, og i dag fikk Anna Rzymska bestått fagbrev som renholdsoperatør.

Anna Rzymska jobber på Leknes skole. Hun er veldig dyktig i renholdsfaget, og føyer seg inn i ei rekke av renholdere med sterk kompetanse i renholdsavdelingen.

Medvirkningsmøte for nye TFF boliger i Torvhauan

Kommunestyret har tidligere vedtatt å sette opp TFF boliger (Tjeneste For Funksjonshemmede) i Torvhauan på Leknes. Det har blitt jobbet en tid med prosjektet i kommunal regi ved administrasjonen.

Kommunen opplever at det er for få boliger som kan tilbys personer med utviklingsvariasjoner. Mange av boligene har en utforming som gjør det vanskelig å yte de tjenester som kommunen ønsker å gi. Personalet som er tilknyttet boligene tilbys for eksempel ikke garderober og oppholdsrom slik dagens krav beskriver.

Onsdag kveld avholdte sektor Helse- og mestring møte for berørte opp mot prosjekt for nye TFF boliger. Formålet med møtet er å kunne få god medvirkning og brukerinvolvering i prosjektet. Dette for å kunne bygge ut fra best mulig beslutningsgrunnlag.

Det ble godt oppmøte. Pårørende, brukere, verger, intresseorganisasjoner, kommunalt ansatte, mfl deltok. Det var stort engasjement i møtet og mange innspill og betraktninger ble gitt opp mot det videre arbeidet.

Eva Olsen og Ove Berg i følge med samarbeidsmøtet. Thomas Thomassen
Møtet ble ledet av prosjektleder Ove Berg og konsulent Eva Olsen fra selskapet WSP. Kommunalsjef Iver Sunnset, og leder ved TFF, Mads Tangen, bidro også med avklaringer.

Ut over informasjon gitt i foredrag og svar på spørsmål, så var det også lagt opp til gruppearbeid hvor de ulike gruppene så på endringer og løsninger på ulike utfordringer. Disse ble etterpå presentert for de ulike gruppene. Produktene ble samlet inn og tatt med i den videre prosessen.

Formål med de nye boligene er ifølge kommunalsjef Iver Sunnset «å tilby boliger som har livsløpsstandard, som betyr en moderne bolig som leietaker kan bo i livet ut. Samtidig ved at vi ivaretar selvstendighet, gir mulighet for sosialt felleskap/aktiviteter og ett uteområde å bevege seg i. Boligene ligger i ett sentralt boområde, nært sentrum som gir tilgang til varer, tjenester, kollektiv trafikk og ikke minst legetjenester. I nye boliger vil vi også legge til rette for bruk og kommunikasjon/velferdsteknologi, som sikrer trygghet og gir økt selvstendighet. Gode boliger gir også verdighet og livskvalitet, som er viktig å legge til rette for».

Berg forklarte deltagerne at det er svært viktig at beboere, pårørende og ansatte gir innspill til hva som er viktig å få med i de nye boligene. Det er kostbart å bygge nye boliger, så vi må finne en god balanse mellom innhold og størrelse slik at prosjektet får en utforming som de blir fornøyd med og at kostnadene holdes på et nivå som gjør at de har råd til å bo der.

Godt oppmøte ved presentasjonen. Thomas Thomassen

I oppsummeringen av møtet ble det uttalt fra deltagerne at det var god informasjon og at det var fint at de berørte kunne komme med innspill til prosessen videre. Arrangørene lovte at de skulle ta med seg innspillene videre.

17. mai

Et raskt blikk på kalenderen forteller at det snart er 17. mai selv om vårstemningen kanskje ikke helt er der enda. Etter to år uten offentlig feiring slik vi har vært vant med, er det nå på tide å markere grunnlovsdagen slik at det merkes! Digital feiring er vel og bra, men det beste er jo at kommunens innbyggere møtes på nasjonaldagen!

Årets 17. mai-komité – bestående av varaordfører Anne Sand, tidl. kinosjef Paul Einar Olsen og konst. enhetsleder kultur, 17. mai-general Trond Handberg – har utarbeidet et konsept for kommunens felles markering av nasjonaldagen på Leknes om ettermiddagen 17. mai.


Komitéen har lagt vekt på å hensynta innspill som er kommet i idémøter og workshops med fornyelse av arrangementet som tema.

Arrangementet blir i et nøtteskall fornyet slik:

 • Eget tog for motoriserte kjøretøyer som starter en halv time før borgertoget og parkerer på Rådhusplassen.
 • Russen kan ha motoriserte kjøretøy bakerst i borgertoget.
 • Lag og foreninger oppfordres til å gå i toget med egen plakat eller fane. En overraskelse venter delegasjonen med flest deltakere.
 • Bytte ut Rådhusplassen med Meieriplassen.
 • Stramme opp og korte ned seremonien på Meieriplassen.

Fullstendig program kommer i neste nyhetsbrev, men komitéen lover både talere, musikk og russedans.

2022 er frivillighetens år. Da passer det godt å starte feiringa med å delta i borgertoget 17. mai. Komitéen oppfordrer så mange som mulig til å melde seg på for å vise fram sin organisasjon og aktivitet. Det er sendt en egen invitasjon til alle lag og foreninger om å delta i 17. mai ettermiddagsarrangementet. Dersom noen ikke har fått denne invitasjonen kan de henvende seg til Trond Handberg, trond.handberg@vestvagoy.kommune.no.

Tildeling av midler kommunal kompensasjonsordning runde 7

Kommunene har i 2021 fått tilført midler fra KMD/KDD til den kommunale kompensasjonsordningen.
Totalt kr. 8.999.000 er fordelt til næringslivet på Vestvågøy gjennom 5 utlysningsrunder. KDD tildelte 22.
februar 2022 Vestvågøy kommune ytterligere kr. 833.000 i tildelingsrunde 7. (Én av utlysningsrundene var Vestvågøy ikke med på.)

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Utlysningen ble publisert 11. mars 2022 på kommunens nettside, kommunens Facebookside og som bannerannonse nettavis i Lofotposten og Lofot-Tidende. Søknadsfrist var satt til 4. april 2022. 

Næringsutvalget 06.05.22: Anne Sand (SP), Kurt Atle Hansen (SV), John Inge Berg (AP, vara). Administrasjonen: Morten Dyrstad (kommunedirektør), Sigve Olsen (næringssjef) 
Det kom i runde 7 inn 16 søknader som til sammen har søkt om kr. 2.096.313 i kompensasjon. Næringsutvalget i  Vestvågøy kommune har 6. mai behandlet søknadene. Det ble tildelt midler til 14 bedrifter:

ORGANISASJON BELØP
AIMEES FARM AS 70 000
FJELLJO AS 80 000
HATTVIKA LODGE AS 150 000
HEMMINGODDEN LOFOTEN FISHING LODGE AS 90 000
JORDBÆRPIKENE LOFOTEN AS 35 000
KRÆMMERVIKA HAVN AS 60 000
LIVE LOFOTEN AS 110 000
LOCANTA AS 53 000
LOFOTEN BAKERI AS 40 000
LOFOTPUBEN AS 20 000
LOFOTSERVICE AS 15 000
MYKLEVIK GÅRD ÅSHILD ELTON JACOBSEN 30 000
RETO EIENDOM ANS 65 000
SKOLESTUA GJESTEGÅRD AS 15 000
   
TOTALT 833 000

 

Midlene er anvist og vil bli lagt til utbetaling fredag 13. mai.

Delta på temakveld 12. mai


Det inviteres til temakveld med Lasse Knutsen, mobbeombudet i Nordland.

TORSDAG 12. MAI 2022 KL. 18:00–19:30 i Storsalen på Meieriet kultursenter.

Tema: Et trygt og godt oppvekstmiljø - hvordan kan vi alle bidra?

Målgruppe: Foreldre/foresatte/ansatte i barnehage, skole og frivilligheten.

Temaer:

 • Hva gjør et mobbeombudet og hva kan mobbeombudet bidra med?
 • Opplæringsloven – rettigheter/plikter, mobbedefinisjon
 • Holdninger/nulltoleranse på skolen, lokalsamfunnet og i idretten
 • Aktivitetsplan
 • Foreldrerollen/voksenrollen – hvordan kan man bidra til forebygging av mobbing.
 • Digital mobbing – hva er viktig for foresatte å tenke på.

Del arrangementet med andre på Facebook...

Fikk du med deg disse andre nyhetene denne uka?

Konkurranse - tilskudd til etablering av ladeinfrastruktur elbil

Ekstraordinær mulighet for inntil 100% tilskudd fra ENOVA til etablering av ladeinfrastruktur elbil. Søknadsfrist 23. mai 2022. Les mer her...

Rusken 2022 - 2. - 20. mai

Med våren i anmarsj avdekkes behovet for å rydde i våre nærområder for avfall som har kommet på avveie og tatt veien i naturen gjennom vintermånedene. Les mer her...

Spyling av hovedvannledninger i Vestvågøy

Legg på minne at hovedvannledninger spyles i kommunen fra og med 23. mai. Les mer om dette ved å følge link her...