Nyhetsbrev uke 18/21

Plenty av gode nyheter denne uka! 

Utekontakten - for og med ungdom

Utekontakten er et forebyggende, gratis og frivillig tilbud for ungdom i alderen 12-25 år i Vestvågøy kommune. Utekontakten er opptatt av hvordan ungdom har det og hvordan det er å vokse opp i Vestvågøy kommune.

Utekontakt Kathrine Ramstad og miljøarbeider Håkon Nordhaug fra Qltura er i gang med oppsøkende arbeid med ungdom.En viktig del av utekontaktens arbeid er å jobbe oppsøkende og komme i kontakt med ungdom og utekontakten vil derfor være til stede på ulike arenaer hvor ungdommer er. Eksempler på dette kan være Meieriet, kjøpesenteret, hallen og de ulike skolenes uteområder. Utekontakten har én ansatt, Kathrine Ramstad, som vil gå oppsøkende sammen med andre som også jobber med ungdom i kommunen, f.eks. på Qltura eller oppfølgingstjenesten. De som jobber oppsøkende vil gå ute med jakker som viser at de kommer fra utekontakten. Formålet med det oppsøkende arbeidet er å skaffe seg oversikt over hva som skjer i ungdomsmiljøene, å gi informasjon om utekontakten, gi råd og veiledning og å informere om og henvise til andre aktuelle hjelpeinstanser. Utekontakten kan også tilby videre oppfølging ved behov og være en samtalepartner for ungdom i målgruppa. Ungdom kan snakke med utekontakten om alt, og ingen tema er for store eller små. Tema ungdom kan ta opp kan for eksempel være skole, arbeid, fritid, psykisk helse, familie, venner, rus, seksualitet, kroppsbilde, selvtillit og ensomhet. Ved behov vil utekontakten lose ungdommen videre til andre tjenester og hjelpeinstanser, og også kunne bistå ungdommen i møte med andre tjenester.

Utekontakten er et 5-årig prosjekt, hvor kommunen har fått midler fra Helsedirektoratet/fylkeskommunen gjennom program for folkehelse i kommunene. Leder for prosjektet er folkehelsekoordinator Greta Klevstad, og prosjektgruppa består i tillegg av Wenja Klynderud fra Leknes skole, politikontakt Rebekka Kvalsund Laanke, Vigdis Unstad fra oppfølgingstjenesten, Mariell Berg Huse fra flyktning- og innvandrerenheten, Håkon Nordhaug fra Qltura, leder ved Familieenheten Unni Brattli, leder for psykisk helse og rus Kristoffer Johansen og utekontakt Kathrine Ramstad. Utekontakten er en del av Familieenheten og når utekontakten ikke er ute og møter ungdom, kan man nå utekontakten i Origobygget i 3.etg, ved siden av helsestasjonen for ungdom.

Mer om utekontakten finnes på nettsida til kommunen.

Fremtidens by planlegges av fremtidens innbyggere

I forbindelse med det pågående byplanarbeidet for Leknes, Fygle og Gravdal er det opprettet en egen arbeidsgruppe bestående av barn og unge. De unge og lovende skal sørge for at byplanen tilrettelegger for å gjøre byen vår attraktiv for de unge å bo og leve i. De fem ungdommene viser stort engasjement for byen og har mange ønsker, ideer og løsninger som kan implementeres i byplanen. Ved å ta en sentral rolle i utviklingen av regionsenteret får ungdommen stor innflytelse på hvordan Leknes kan bli en enda bedre by. - De unges meninger er utrolig viktige – det er de som skal bo her lengst, sier prosessleder Martin Reigstad.

Fra venstre: Jone Leander Johansen, Selma Jentoft Bøe, Magnus Nyvoll, Ella Reidarsdatter Åland. Kelven Mukekwa var ikke til stedet da bildet ble tatt.


Hold i bånd

En av våre innbyggere har tatt kontakt og oppfordret oss til å minne om båndtvangbestemmelsene, som gjelder alle hunder fra 1.april til 20.august, jf Lov om hundehold (hundeloven) - Lovdata. Mange dyr får unger på denne tiden og utover sommeren, og fugler ligger på reir eller har unger i marka. De er ikke alltid synlig med det blotte øyet, men de er der. Disse er ekstra sårbare for forstyrrelser på denne tiden av året, og tåler dårlig å bli oppsøkt av løse hunder.

...hva med pusen da? 
Løse hunder – uansett størrelse, form og alder kan også virke skremmende på barn og voksne som er redd hunder, og kan bidra til at noen kvier seg for å gå på tur. Vi ber derfor om at hundeeiere viser hensyn til alles trivsel og trygghet og overholder båndtvangen.

Feirer frigjøringsdagen

Ordføreren har send over denne annonsen som minner oss på at 8. mai er en dag vel verdt å markere.

Nå blir det - vann til Haug

I dag ble det underskrevet kontrakt mellom Thore Magnussen & Sønn AS og Vestvågøy om legging av vannledning til Haug. Oppstart i slutten av mai med estimert ferdigstillelse mars 2022.

Status for koronavaksinering i Vestvågøy

Nå har 3.220 personer, eller knapt 28% av befolkningen, fått første dose med koronavaksine. Vi ser at i de eldste aldergruppene så er opp mot 90% vaksinert. Det er bra!

Statistikken pr 7/5 viser antall vaksinerte personer mot covid-19 registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til SYSVAK. Tallene kan endre seg over tid. For å unngå identifisering av enkeltpersoner vises ikke tall mellom null og fem. Kilde: FHI SYSVAK statistikkbank   
Vaksineringen følger prioriteringen som er lagt nasjonalt. Akkurat nå vaksineres gruppe 5: Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander, og gruppe 6: Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander.

Fastlegene har gått gjennom sine pasientlister, og de som har underliggende sykdommer/tilstander som gjør at de er prioritert til vaksinering har fått SMS om dette. Hvis du har fått SMS så kan du enklest booke time til vaksinering på nett, alternativt kan du ringe koronatelefonen 477 53 670. Det er enda ledige timer til vaksinering 12. mai, men de fylles raskt opp.

Hvis du er i alderen 45-54 år eller 55-64 år og mener at du har sykdommer/tilstander som gjør at du skal prioriteres til vaksinering, så kontakt koronatelefonen, så avklarer de dette med fastlegen din.

Neste pulje til vaksinering er gruppe 7: Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander. Her forventer vi å starte vaksinering onsdag 26. mai. De det gjelder vil få SMS når vi vet mer om hvor mye vaksiner vi får.

Vestvågøy kommune har bygd opp en vaksine-organisasjon som er klar til å vaksinere mange i takt med at vi får flere vaksiner utover våren/sommeren. Sist onsdag ble det vaksinert 170 personer på 1 time! Her er det en stå-på-gjeng med helsepersonell som er frigitt fra ulike enheter i kommunen, mange spreke pensjonerte sykepleiere, og dyktige folk fra Sivilforsvaret, som i lag sørger for en trygg og effektiv vaksinering.

Mer om hvordan FHI ser for seg framgang i vaksinering for de ulike gruppene finner du her.

Kommunal kompensasjonsordning del 1

Denne uke ble det delt ut kr. 966.000 i kommunale kompensasjonsmidler. Totalt 28 organisasjoner søkt om til sammen kr. 6.736.444. Alle søkerne vil få sine svarbrev i løpet av neste uke. De som har mottatt midler vil få dette utbetalt så raskt som praktisk mulig.

LIVE LOFOTEN AS 100 000
FJELLJO AS 100 000
SKOLESTUA GJESTEGÅRD AS 20 000
LOFOTEN BAKERI AS 60 000
LOFOTEN HESTESENTER AS 20 000
LOFOTEN SJØHUSUTLEIE AS 75 000
VILLA LOFOTEN AS 40 000
ARCTIC SPEARFISHING AS 30 000
RIEBAN HUSKY ENK 40 000
LOFOTEN VACATION AS 75 000
8373 CAFE AS 50 000
ROKKVIKA PORSELENSFABRIKK AS 40 000
VIKAN KERAMIKK AS 10 000
BERGLUND ROY MAGNE ENK 10 000
HATTVIKA LODGE AS 30 000
RETO EIENDOM ANS 30 000
LOFOTEN MAT OG VIN AS 75 000
HEMMINGODDEN LOFOTEN FISHING LODGE AS 50 000
NORTHERN EXPLORER AS 50 000
LOFOTR VIKINGLEIRSKOLE OG OVERNATTING AS 11 000
LOFOTEN RENTAL HUB AS 50 000


Utlysningen for denne ordningen ble publisert 26. mars 2021 på kommunens nettside, på kommunens Facebook- side og som bannerannonse nettavis i Lofotposten og Lofot-Tidende. Søknadsfrist var 17. april 2021.

I midten av mai vil det bli utlyst ny mulighet for å søke kommunale kompensasjonsmidler, med en planlagt søknadsfrist 7. juni. De som ikke fikk støtte eller bare delvis uttelling denne runden,  har også mulighet til å søke i runde 2.

Oppdatering Storgata

Det arbeides for fullt i rundkjøringa om dagen og de som har ferdes i området har nok fått med seg at den er stengt og det er et nytt kjøremønster.

Steinene tas opp og legges nennsomt tilbake på plass.
Dessverre gjør innreisebegrensningene til Norge nå at arbeidslaget som skal legge asfalt ikke blir fulltallig før grensene åpnes. Asfalteringen kan ikke utføres før dette er nærmere avklart. Ellers pågår kabelomleggingen i etappe 3, som vi tidligere har informert om. - Det er ellers greit å gjøre seg kjent med det nye kjøremønsteret, sier prosjektleder Eivind Edvardsen i WSP-Norge.

Fikk du med deg disse nyhetene siden forrige nyhetsbrev?

Rengjøring av hovedvannledninger

Vann og avløp drift må gjennomføre regelmessig rengjøring av hovedvannledningene i vestvågøy kommune. Nå skal det spyles i perioden 24.mai.– 4.Juni. Her kan du lese mer om arbeidet som gjøres for å sikre god vannkvalitet i kommunen. Les nyhetssaken her...

Kunngjøring - reguleringsplan Storeidøy nærings- og industriområde

16.02.2021 vedtok kommunestyret, reguleringsplan for Storeidøy nærings- og industriområde. Les kunngjøringen her...