Nyhetsbrev uke 17

Mållinje ved Skulbrugården

Representanter fra Arctic Race of Norway var på Leknes denne uka, og befarte Storgata for å se ved selvsyn om "kartet stemte med terrenget". Klikk for stort bilde

Det gjorde det. Planen som er tegnet i Frankrike ut i fra kart og bilder, harmonerer fullt ut med virkelighetens Leknes, og Arctic Race er for øvrig svært tilfreds med Leknes som arena. Bredden på Storgata, og en lang og rett innkomst fra vest, gjør at de får plass til all infrastrukturen og samtidig gir god plass til publikum. I korte trekk blir arealdisponeringen slik: Spurtetappe inn i Storgata fra vest, mållinje utenfor Skulbrugården og en stor pressetribune utenfor Wiikgården. Tilstøtende områder vil være VIP-område. På hjørnet ved Gretes Håndarbeid, vil det bli stående en enorm tv-skjerm på en trailer, som vil visse løpet direkte. Høstvekka-teltet skal stå mellom Unstadgården og Cubusgården, mens scenen der KEiiNO skal spille, blir stående i overgangen mellom rådhusparkeringa og rådhusplenen. Scenen vil vende mot Circle K, og publikumsområdet på rådhusparkeringa vil være omkranset av boder. Det vil også være boder på plenen bak scenen, altså mot Cubusgården. Den gamle Essotomta og det ene feltet i Idrettsgata fra Alf Lie-rundkjøringa og ut til E10 skal brukes til bilene i kortesjen, samt ambulanser og andre følgebiler. Vestvågøy kommune var på torsdag og fredag i kontakt med alle berørte gårdeiere, og alle stilte arealene sine til disposisjon. Stor takk til alle for velvilje og positivitet.

Representantene fra Arctic Race sa seg også enige i plasseringen av scenen der KEiiNO skal spille under arrangementet, og de synes det er et flott bidrag til byfesten at de norske, og kanskje internasjonale, MGP-vinnerne kommer til Leknes. At Lofotsenteret, Europharma og Sparebank 68 grader nord spanderer konserten på folket, gjorde også inntrykk. Fra venstre Ole Skardal, Cecilie Coupry og Petter Ytterstad.Klikk for stort bilde

Frykter finværet

Varabrannsjef Sara Johansson og branningeniør Øyvind Brattli har en litt annen tilnærming til værvarselet enn oss andre. De er regelrett bekymret over det fine vårværet.Klikk for stort bilde

At det handler om gressbrann og lyngbrann overrasker kanskje ingen, men sammenfallet av vår, finvær og feriedager bekymrer de to brannfolkene.
-Vi vet at folk søker ut i finværet, og det er jo en del fridager fremover, allerede i neste uke. Da er risikoen der med en en gang, særlig når det er så varmt og tørt som varselet viser nå, sier Brattli.
Varabrannsjef Johansson er derfor veldig klar i sin oppfordring til folk om å ikke ta sjanser, og ikke minst ber hun om at de som skal brenne tørrgress på innmark melder fra til 110-sentralen i forkant, slik brannvesenet på Vestvågøy har oppfordret til tidligere.
-Ring 755 46 850, og meld fra, så slipper vi å rykke ut til bråtebrennere som har kontroll, oppfordrer Johansson.
I riksmedia har det allerede vært saker om skogbranner på både norsk og svensk side, og fortsetter finværet med sol og tørrvær, er Johansson og Brattli blir ikke mindre bekymret av slike nyheter. 
De er samtidig veldig klare på at ingen må holde tilbake med å varsle brannvesenet hvis de mister kontrollen, enten brenningen er lovlig eller ulovlig.
-Vi rykker selvfølgelig ut, men vi forsøker jo likevel å forebygge, understreker de to.

Nye lærere i Vestvågøy

Disse lærerne har takket ja til stilling:

 • Nils Johannes Kørner – Leknes skole
 • Marlin Myrvold – Fygle skole
 • Iselin Greger – Ballstad skole
 • Ola Eliassen – Bøstad skole
 • Barbro Sjøvoll – Ballstad skole

Fakturaer på vei

Vestvågøy kommune har fakturert kommunalt gebyr 1. termin 2019 denne uka. Avtalegiro/e-faktura er sendt nettbanken og vi sender ut faktura i papirformat i dag, fredag, eller på mandag.  Forfalle på fakturaen er 20. mai 2019.

Utekontor på mandag

Førstkommende mandag er det ny mulighet for de som ønsker å snakke med planleggerne i Vestvågøy kommune. Da er det utekontor på Meieriet fra klokka 14 til 17. Mer informasjon om utekontor og folkemøter finner du her.

Dysleksivennlig skole

Denne uka hadde Ballstad skole besøk av Dysleksi Norge ved Åsne Midtbø Aas. Skolen har søkt om å få bli sertifisert som dysleksivennlig skole. De som jobber med prosjektet dysleksivennlig skole på Ballstad er Sonja Hagen, Lisa Arctander og Trude Lauritzen.

Nå starter tomtesalget

Som tidligere bebudet her i nyhetsbrevet, har det blitt lagt ned et stort stykke arbeid i å avklare alle forhold rundt salgbar kommunal tomtegrunn, og nå er tomtene klare for salg.Klikk for stort bilde

-Det er utarbeidet en prisliste, fastsatt vilkår for budgiving, og Eiendomsmegler1 har bistått med å markedsvurdere tomtene. De fleste tomtene har også fått eget gårds- og bruksnummer, og snart vil dette være i havn for tomtene på Folkneset i Borge også, forteller rådgiver Asbjørn Horn.

For å se kartutsnitt som viser tomtenes beliggenhet, er Vestvågøy kommunes kommunekart et godt sted å begynne.

De som kan tenke seg å bygge og bo i Borge kan velge i mange flotte tomter, da både Rishaugan på Tangstad, Folkneset i Hagvågen og Vestresand er å finne i tomteoversikten.

Klikk for stort bilde

I tiden fremover vil tomtene presenteres her på vår hjemmeside, og det vil bli laget et enkelt prospekt for hver tomt. Men vi sitter ikke og holder tilbake informasjon som folk kan være interessert i, og frister derfor med denne linken:

NB: Tomt nr. 2 i Folkneset er foreløpig låst da det vurderes om den skal benyttes til lekeplass.

Merk at følgende vilkår gjøres gjeldende:

Dersom du ønsker å kjøpe en kommunalt tomt som er lagt ut for salg må du sende inn bud på epost til postmottak@vestvagoy.kommune.no. Bud under takst aksepteres ikke.

I epost til kommunen skal det anføres «ditt navn, mobilnummer, gnr/bnr på tomt som ønskes kjøpt, samt ditt bud».

Budet ditt vil bli offentliggjort på Vestvågøy kommunes hjemmeside (kun beløp/ikke navn).

Frist for andre til å legge inn høyere bud vil bli satt til 10 dager. Dersom det kommer inn flere bud vil det bli en budrunde. Minste budøkning settes til kr 10 000.
Budgiverne vil bli kontaktet pr telefon av Vestvågøy kommune, og gitt mulighet for å høyne budet. Nye bud skal også sendes pr epost til postmottak@vestvagoy.kommune.no.

Hvis bygging ikke er igangsatt innen 2 år for boligtomter og innen 3 år for nærings- og industritomter, skal tomt tilbakeføres Vestvågøy kommune til samme pris som kjøpesum.

I tillegg til kjøpesum kommer vedtatt gebyr ved tomtesalg, kr 4.527,- og tinglysningsgebyr på kr 525,-.

Sekker til førsteklassingene

Skolesekkene fra Nordland Fylkeskommune og Trygg Trafikk har ankommet, og skolene på Vestvågøy får nå sekker til alle sine skolestartere. Her er det merkantilt ansvarlig på Bøstad skole, Anne Lilleeidet, som sikrer seg godt synlige sekker til sin skole.Klikk for stort bilde

En skole som til høsten vil ha ni skolestartere. Mange skoler lar førsteklassingene få sekken på førskoledagen på våren, noe også Bøstad praktiserer. Både fordi det er stas å få skolesekk, men også fordi sekkene allerede første skoledag er et godt synlig varsel til bilister om at her er det en uerfaren trafikant som er ute og går. 

Ut i fra tallene som rektorene sitter på i dag, er det i skrivende stund 128 førsteklassinger på Vestvågøy høsten 2019, som skal begynne på en kommunal eller privat skole.
Skolestarterne er fordelt slik:

 • Ballstad, 15 elever
 • Buksnes, 25 elever
 • Leknes, 30 elever
 • Fygle, 11 elever
 • Svarholt, 18 elever
 • Opdøl, 14 elever
 • Bøstad, 9 elever
 • Eltoft, 6 elever

Disse tallene vil kunne endre seg før skolestart.

Støre på besøk

Jonas Gahr Støre besøkte Vestvågøy sykehjem som en del av opptakten til årets valgkamp. AP har heltidsstillinger som en av fanesakene i årets valgkamp, og partilederen besøkte sykehjemmet blant annet fordi de har startet arbeidet med å skape mer heltid.

Støre fikk omvisning på huset, og anledning til å snakke med noen av beboerne. Enhetsleder Mari Theigmann og avdelingslederne Charlott Jonassen og Julia Korniyenko orienterte Støre under omvisningen. De fortalte både om sykehjemmet generelt, om arbeidsmiljøprisen de har fått, reduksjon i sykefraværet, prosjekt med økt sykepleiedekning, og om heltid. Det ble også et besøk i «retro-stua» i 3. etasje. På siste del av besøket fikk journalister fra lokalavisene anledning til å stille Støre spørsmål. Takk til Cato Hansen for bilder fra besøket.

Rigger seg for Rusken

Ann Hege Hansen i servicetorget og Marit Annie Larsen på næring, plan og utvikling gjør nå klart fra at de som vil melde seg på Rusken 2019 skal få registrert seg og få sekker til avfallet.

Klikk for stort bilde

Rusken er en populær ryddeaksjon her på Vestvågøy, og den går i korte trekk ut på at lag, foreninger, grendelag, velforeninger og nabolag som organiserer seg får levere søppel fra det offentlige rom gratis til LAS.
-Alt som leveres blir veid og registrert, og til slutt tar Vestvågøy kommune regninga, forteller Marit Annie Larsen.
Hun og Hansen presiserer at dette er et tilbud om å få levert søppel fra grøfter, veier og friområder som skal leveres i de gjennomsiktige sekkene som man kan få utdelt i servicetorget.
Avfall fra husholdninger og næring skal ikke i disse sekkene, kun eierløst avfall.
Rusken varer fra 29. april til 16. mai, og det er nå klart for å registrere seg og hente sekker. Mer om Rusken finner du her.Klikk for stort bilde

Trenger hjelp til Ultra Trail

Årets utgave av Lofoten Ultra-Trail nærmer seg. Løpet foregår fra 31. mai til 1. juni. Arrangøren melder om økende interesse fra deltagere fra flere nasjoner, og i år som i fjor ber de om ei håndsrekning.Klikk for stort bilde-Matstasjonene dere styrte ifjor er helt avgjørende for deltakerne og gjennomføringen, skriver Frank Hagen i Lofoten Ultra-Trail i en epost til de som stilte opp i fjor.

Han fortsetter:
-Nytt av året er en kortere stafett distanse fra Lofotr Vikingmuseum med 10 etapper mellom 3 - 15 km, samt en individuell maratondistanse med start på Lofoten Vikingelags stasjon i Torvdalshalsen. Det er en idé fra flere om å skape flere sidearrangementer knyttet til matstasjonene gjennom hele Lofoten. Som for eksempel for barn/unge slik det gjøres på Napp og Kleppstad.

Men det de nå har behov for helt konkret, er å få bemannet matstasjonen på Vikjord i Valberg, og Hagen skriver:
-Hovedtrøkket på stasjonen er mellom 08 og 16. Men det må også være ei tidligvakt, da de tidligste passerer Vikjorda rundt 04 - 05 tiden om morgenen. Så totalt fra cirka 04.00 - til cirka 16.00.
Han håper derfor på velvilje fra ei gruppering som kan hjelpe til med å få arrangementet i havn, og han tar gjerne en epost fra mulige interessenter til frank@thearctictriple.com

Våronn i morgen

I morgen, lørdag 27. april, er det tid for våronn i Meieriet Kultursenter. En musikalsk og kulturell begivenhet du ikke må gå glipp av. Billetter kjøper du her.

Klikk for stort bilde