Nyhetsbrev uke 17/21

Oi, det ble mange spennende saker denne uka!Klikk for stort bilde 

Flest velger Vestvågøy

Vestvågøy topper statistikken for flytting i Nord-Norge. I 2020 hadde Vestvågøy kommune, ifølge ferske tall fra SSB, størst netto tilflytting av alle de 78 kommunene i Nord-Norge. Totalt var det 85 flere tilflyttere enn fraflyttere. Herav 45 flere innenlandsflyttinger til kommunen enn flytting fra kommunen og 40 flere innvandringer enn utvandringer. Vågan ligger på en god andreplass, mens Tromsø ligger helt i bunnen. 

1 Vestvågøy 85
2 Vågan 73
5 Bodø 29
25 Røst -4
39 Moskenes -18
43 Værøy -21
54 Flakstad -34
65 Alta -60
68 Sortland -66
76 Narvik -139
78 Tromsø -204

(Rangeringen er plasseringen i statistikk-lista og tar ikke høyde for delt plassering)

- Det er svært gledelig at det tas aktive valg, om å komme eller bli, som gjør at vi blir flere. Dette tyder på høy aktivitet i næringslivet til tross for korona, at vi er attraktive på flere områder, og at vi gjør mye rett på Vestvågøy, sier planansvarlig Jochen Caesar.

Vant i Batterijakten

Vi på 4. trinn på Svarholt skole jobber nå med tema miljø og bærekraftig utvikling i naturfag. Vi har startet opp med "Batterijakten 2021", en morsom, miljøvennlig og lærerik konkurranse, som både skaper engasjement og samhold i klasserommet. Vi samler inn brukte batterier og sørger for at batteriene gjenvinnes i stedet for at de havner i søpla, eller enda verre- i naturen. 

Klikk for stort bilde
Til nå har vi samlet inn, og gjenvunnet over 115 kg batterier (!), og ennå har vi mange kilo med batterier på klasserommet som må teipes før neste innveiing. 

Batterijakten har en ukentlig bildekonkurranse, hvor klassene kan laste opp et bilde basert på ett tema presentert mandag hver uke. Vi var så heldige å bli vinnere av Batterijaktens andre ukesoppdrag, "Lag et miljøkrav!", hvor vi vant 2500 kr til klassekassen! Se link: Vinnere av andre ukesoppdrag - Samle batterier med Miljøagentene Batterijakten 

- Hva premien skal brukes til, har vi ikke helt bestemt oss for, men vi ønsker å bruke den på noe som kommer hele klassen til gode. Kanskje et par sett med "kubb", eller noe annet gøy vi kan bruke sammen, sier kontaktlærer Christiane Øyen.

Sprit til russetida

Tirsdag møtte ordfører Remi Solberg og kommuneoverlege Eva Kibsgaard Nordberg årets russestyre. Her ble Folkehelseinstituttets Råd for Russen gjennomgått og ellers samtale om gjennomføring av russetid i koronaens tid.

Et viktig tiltak for å begrense smitte er god håndhygiene. Kommunen tok kontakt med Apotek 1 Origo om mulighet for kjøp av små flasker hånddesinfeksjon som russen enkelt kunne bære med seg i dressen. Responsen var like rask som den var gledelig – Apotek 1 sa seg umiddelbart villig til å sponse russen med dette.

Klikk for stort bildeRussepresident Henrik Paus Wangsvik, Aleksandra Jentoft og Gunn Akselsen, ved Apotek1 sammen med kommuneoverlege og ordfører  
Vi ønsker russen en god feiring, tross alt som er annerledes. Men vi er i god dialog om nødvendige smitteverntiltak underveis.

Utviklingsfokus på Ballstad

Ordfører, havnesjef og næringssjef var onsdag denne uka invitert til møte og omvisning på Ballstad slip. Før vi gikk inn i de nye lokalene kunne daglig leder Roger Abrahamsen stolt vise frem det førte nybygget bedriften har hatt. Det bygges en 36 fots sjark for line- og garnfiske. Skroget er levert ferdig, men resten bygges og monteres på Ballstad.

Klikk for stort bildeFor de som forstår seg på slik er dimensjonene: LOA 10,99m - B 5,5m - D 2,50m - KWL 1,6m  
Etter svært mange år i trange og lite hensiktsmessige lokaler har de ansatte nå kunnet flytte inn i et moderne og tidsriktig bygg, med alle fasiliteter for både teknisk personell og administrasjon. Bygget inneholder verkstedlokaler for sveis og hydraulikk, garderober, kontorer og stor ny kantine. Sistnevnte er ikke tatt skikkelig i bruk ennå og Abrahamsen gleder seg til koronarestriksjonen er over og alle ansatte kan samles der.

Klikk for stort bildeEn investering på 25 mill. i nybygg på 900 kvm og renovering av gamle lokaler gir store ringvirkninger for lokale leverandører.
Det arbeidet som nå er gjort er bare første av flere steg i en stor utvikling av Ballstad Servicehavn. Tidligere i år ble innbyggerne på Vestvågøy invitert til å delta på et nett-møte for presentasjon av reguleringsplanen for området. Målet er ny skipshall og båtheis for Ballstad slip og nye kommunale kaiområder. Våg Lofoten AS har laget en videopresentasjon av prosjektet.

En viktig forutsetning for videre positiv utvikling for av næringslivet innen fiskeri og skipservice på Ballstad er utdyping av havna. Etter å hatt høyeste prioritet hos Kystverket har utdypingsprosjektet på Ballstad stoppet opp etter regionreformen og overføring av ansvar for fiskerihavnene til fylkeskommunene. - Vi er i en limbo og næringsaktører og kommunen må mobilisere og jobbe for at Ballstad kommer inn på prioriteringslisten igjen, sier Abrahamsen.

Klikk for stort bildeRoger Abrahamsen presenterer fremdriften: Regulering og fylling (2020-2022), båtheis mm. (2023-2024), skipshall (2026- ), utdyping av Ballstad havn ???  
Utviklingsplanene for Ballstad Servicehavn er ambisiøse og Roger Abrahamsen planlegger for en betydelig utvidelse av arbeidsstokken i årene som kommer. Ballstad Slip har i dag 40 ansatte. Tabellen nedenfor gir en oversikt over fagområder i bedriften og gir et anslag på hvordan arbeidskraftbehovet vil være i årene fremover.

Klikk for stort bilde 
Bedriften engasjerer seg også i utviklingsarbeid innen fremtidens grønne løsninger og nullutslipp. Ballstad Slip er en av bedriftene som deltar i søknaden til Forskningsrådet i FoU-prosjektet ZeroKyst, som ble presentert i møtet av Kurt Atle Hansen. Prosjektet legger opp til utvikling gjennom samarbeid mellom offentlige og private aktører, og oppfordringen er at Vestvågøy kommune også ser muligheten for å delta i prosjektet.

Klikk for stort bildeKurt Atle Hansen presenterte søknaden til FoU-prosjektet ZeroKyst.  

Vaksinestatistikk

Etter ukens vaksinering så er status slik. En ser at i gruppene over 65 år så har nå mellom 80 og 90% fått første dose. I gruppa 55-64 år har nå mange med underliggende diagnoser fått vaksine. En fortsetter nå med gruppen 45-54 år med underliggende diagnoser, og deretter gruppen 18-44 år med underliggende diagnoser/tilstander.

Klikk for stort bildeOppdatert: 29.04.2021, 04:36 Statistikken viser antall vaksinerte personer mot covid-19 registrert i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til SYSVAK. Tallene kan endre seg over tid. For å unngå identifisering av enkeltpersoner vises ikke tall mellom null og fem. Kilde: FHI SYSVAK statistikkbank  

Innbyggerne tar styringen i byplanarbeidet!

Klikk for stort bildeJochen Caesar, Martine Unneberg, Bjørn Harald Brenna, Greta Klevstad, Martin Reigstad, Eva-Mari Rahkola og Sigve Olsen oppsummerer planarbeidet så langt. 
«Det er en engasjert gjeng med gode refleksjoner» er den foreløpige konklusjonen fra samtlige av NPUs representanter i arbeidsgruppene for byplanen. Torsdag 29. april oppdaterte vi hverandre om hvordan arbeidet med byplanen går i arbeidsgruppene. Alle gruppene har hatt sitt første møte og noen har allerede fullført sitt tredje. NPUs representanter melder om en god gruppedynamikk, gode diskusjoner om veien videre for Leknes og spenstige ideer for å skape liv i byen vår.

Mer om bakgrunnen for arbeidsgruppene i byplanen finner du i nyhetsbrevet vårt fra uke 10.

Arbeidsgruppene skal utvikle byen så godt de kan. Kanskje du har noen tips eller ideer, men ikke har hatt tid til å bli med i en arbeidsgruppe? Alle innbyggere i Vestvågøy får mulighet til å komme med sine innspill når byplanen sendes på høring. Hvis du har lyst til å diskutere utvikling av byen vår før den tid, slå gjerne av en prat med oss på planavdelingen eller huk tak i noen av de andre deltakerne i arbeidsgruppene.   

Klikk for stort bildeDeltakerne i de ulike arbeidsgruppene.  

Landskapsarkitekturstudentcase Ballstad

Studenter i landskapsarkitektstudier, ved  Arkitekt – og designhøyskolen i Oslo og Universitetet i Tromsø,  var i Ballstad i mars, som en del av kurset. Ballstad var case for å se hvordan landskapsarkitekturen kan bidra med nyskapende og bærekraftig stedsutvikling. Hovedtema var å bo, å lære, å feriere og å jobbe. Vestvågøy kommune ved Jochen Caesar og Eva-Mari Rahkola var med i nettmøte, hvor studentene presenterte oppgavene sine og utkast på løsningsforslag for innspill.

Klikk for stort bilde 
Studentene så blant annet på hvordan havet og landet møtes i Ballstad. I dag er havneområdet i hovedsak innrettet til fiskeri - og verftsindustrien. Kaier og fyllinger i havna gir liten, til ingen kontakt med sjøen. Flere av konseptene undersøkte løsningsforslag på hvordan tilrettelegge for økt tilgjengelighet til sjøen for beboere, som gir økt livskvalitet og opprydding for å bedre økologien i havnebassenget.

Fikk du med deg denne enkeltsakene i løpet av uka?

Rusken 2021

Vestvågøy kommune oppfordrer lag, foreninger, borettslag, skoleklasser, barnehager, vennegjenger og andre til å delta i årets store ryddedugnad slik at vi får et bedre og renere nærmiljø. Aksjonen varer til 14. mai. Les mer her...